Psaní tohoto odborného názvu je komplikované a výběr z těchto čtyř možností je náročný. Dvě z nich ale můžeme rovnou vyškrtnout – správně se totiž toto slovo píše s y. Co se týká výběru aneurysma x aneuryzma, Internetová jazyková příručka uvádí jako správné aneuryzma. Variantu se s můžeme považovat za zastaralou (dříve se slova tohoto typu se s psala), dříve...

Ačkoliv by tvar jednotného čísla – album – mohl vést k tomu, že množné číslo má tvar albumy, není tomu tak. Slova, která jsou zakončená na -um, kterému předchází souhláska (jak je tomu právě v případě slova album), se skloňují podle vzoru město, ale koncovka -um se odsouvá – nechává se pouze u  1., 4. a 5....

V tomto spojení se nachází zvratné slovo „se“, které nikdy nepíšeme s j na začátku. Správná varianta je tedy jedině aby ses. Příklady SPRÁVNÉHO použití: Necháme ti ještě chvilku, aby ses rozhodl. Aby ses dostal na vysokou, musíš udělat přijímačky. Měla jsi dost času, aby ses nachystala. Aby ses nezbláznil! Bude ti tohle stačit, aby ses...

S tímto slovem se běžný člověk moc často nesetkává, proto není ostuda, když si neví rady se správným pravopisem. My si na gramatickou správnost posvítíme v následujícím krátkém textu. Pravopisně správně je pouze tvar antedatovat. A hned si vysvětlíme proč. Pro správné pochopení je důležité si slovo antedatovat vysvětlit. Antedatovat znamená, že určitý dokument (záznam, dopis, smlouvu)...

Slovíčko absorpce patří do kategorie těch nejzrádnějších, protože klame tělem a dokáže nachytat i zkušeného češtináře. Tvar slovesa je sice absorbovat (s písmeny „b“), ale u podstatného jména se druhé „b“ mění na písmeno „p“. Proto jediným správným tvarem je absorpce. Pamatujte také na to, že i přídavné jméno absorpční se píše s „p“. Slovo absorpce pochází z latinského...

V těchto slovech často děláme chyby. Spojení aby jsme je chybné, používáme pouze abychom. Pozor také na ostatní špatné varianty jako třeba abysme. Stejně tak je tomu i v ostatních osobách, správně jsou pouze varianty abych, abys, aby, abychom, abyste, aby. Příklady SPRÁVNÉHO použití slova abychom: Musíme jíst zdravě, abychom neonemocněli. Abychom tam mohli jít, musíme zaplatit...

Možná se to bude někomu zdát divné, ale opravdu je v češtině správně varianta absces. Je to krkolomné, nejde to pořádně vyslovit, ale je to tak. Jedná se o převzaté slovo, které původně pochází z latiny (abscessus). Protože se vyskytuje spousta patvarů jako například abses, apsces, apses, apces, je nutné znova zmínit správnou variantu. V češtině je správně...

Výslovnost tohoto citátového výrazu by mohl svádět k použití tvaru ad hok, ale nenechte se mýlit. Tato varianta je špatná. Gramaticky správně je jen a pouze tvar ad hoc. Jedná se o citátový výraz, který má své kořeny v latině. Původní pravopis si zachoval i v současnosti. Vždy tedy pouze ad hoc. Co to znamená ad hoc? Tímto...

Velice záludné slovo, které se velmi často píše špatně. Pravopisně správně je pouze varianta afta. Tvar aft je gramaticky správně pouze ve 2. pádu čísla množného. Proč tomu tak je? Slovo afta je rodu ženského a skloňuje se podle vzoru žena. Pokud narazíte na podobné slovo, kde si nejste jistí rodem, využijte pravidla českého pravopisu....

Máte chuť zjistit správnou variantu slova apetit? Pak čtěte dále. Apetit, apetýt, dokonce i apetyt jsou gramaticky správné tvary. Můžete je tedy s chutí používat. Co to je apetit / apetít / apetýt? Slovo vychází z francouzského appétit, které znamená touhu, chuť. Mezi významy slova apetit / apetýt v českém jazyce se řadí touha, chuť, potřeba, ale také...