Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Ad x add

A
Hello 0

Obě dvě zkratky jsou napsány správně. Jen každá z nich se používá trochu jinak (liší se ve významu). A dnes se dozvíte, kterou z nich je možno užívat v českém jazykovém prostředí a jak se od sebe vzájemně liší.

Zkratky ad a add

Vysvětleme si nejprve význam jednotlivých zkratek:

 • Zkratka ad  pochází z latiny a překládáme ji nejčastěji jako předložku „k“ (ad formalia = k formální stránce) nebo může to také znamenat „na“ (na okraj, na vědomost se dává)
 • Zkratka add – pochází z anglického slova addendum (česky dodatek, hodně se tento výraz používá zejména mezi právníky a v právnických profesích) a v anglicky mluvících zemích je užívána nejčastěji ve významu dodatku v knize, dokumentu apod.

Můžete však narazit na více významů, kdy se jednotlivé zkratka mohou používat, většinou se jedná o latinské výrazy a je třeba si dohledat, co znamenají:

 • ad absurdum = přivést (něco) k absurdnosti,
 • ad infinitum = do nekonečna,
 • ad libitum = podle libosti,
 • ad notam = na vědomí,
 • ad litteram = do písmene, doslova, doslovně,
 • ad marginem = na okraj,
 • a maiore ad minus = od většího k menšímu,
 • per ardua ad astra = přes nepřízeň osudu ke hvězdám,
 • ad manus (medici) = k rukám (lékaře),
 • ad memoriam = na (budoucí) památku,
 • ad referendum = k podání zprávy,
 • ad manum = do ruky (do vlastních rukou daného člověka),
 • ad maiorem Dei gloriam = k větší slávě boží (často toto heslo značí zkratka A. M. D. G., heslo jezuitského řádu, často na jezuitských kostelích),
 • ad usum proprium = vlastní potřebě,
 • ad personam = (vztahující se) k osobě,
 • ad acta = uložit jako již vyřízené,
 • ad oculos = „před oči“, jasně, názorně,
 • ad hoc = pro tento případ, jen pro tento účel (vztahující se k tomuto případu/účelu).

Hlinsko je město v okrese Chrudim v Pardubickém kraji. Nachází se na území Železných hor v CHKO Žďárské vrchy, v severní části Českomoravské vrchoviny. Centrum města leží v údolí horního toku řeky Chrudimky, velkou částí zástavby na jihozápadním až západním úpatí železnohorského hřebene, přibližně také na rozhraní chráněných krajinných oblastí Žďárských vrchů a Železných hor. Žije zde přibližně 9 600 obyvatel. ✅ Hlinsko – správná varianta. Hlinsko nepatří mezi vyjmenovaná...

Můžete se setkat také se zkratkou AD (Anno Domini), což znamená latinsky „Léta Páně“ (L. P.) a označuje letopočet od narození Krista. Někdy se značí zkratkou A. D. Vyskytuje se v historických křesťanských dokumentech, na nápisech apod. V češtině se běžně používá označení „našeho letopočtu“ (zkratka n. l.) nebo „po Kristu“ (po Kr.), případně „křesťanské éry“ ad. Latinský název běžně používá i angličtina (zkracuje se na AD), vedle něho ale také používá označení „Common Era“ (zkratka „CE“, „C.E.“) jako obdobu „našeho letopočtu“ („n. l.“). Léta před narozením Krista označuje latinské ante Christum natum (zkratka AC) což znamená před narozením (Ježíše) Krista.

V česky psaném projevu se používá pro oba významy pouze zkratka ad (jak pro popis latinského „k“, tak pro odkazování v rámci určitého textu). Např.: ad 3), čímž odkazujeme k bodu 3 (například ve smlouvě nebo v nějakém rejstříku či obsahu), ad e) zase odkazuje k bodu e v kapitole nebo opět nějakému odstavci ve smlouvě.

Lze použít také ad Úvodní proslov, čímž můžete odkázat na příslušnou kapitolu nebo název v knize, smlouvě, dokumentu a tak podobně.

Příklady správného použití slova ad v češtině:

 • Ad hoc reporting, také známý jako jednorázový report, je vytvořen pro konkrétní účel nebo obchodní potřebu.
 • Definici Newtonova zákona najdete na straně 61 (ad Gravitační síla).
 • Najděte si kapitolu „ad 13.“ (strana 22 pdf. souboru) u zadávací dokumentace.
 • Prodávající (ad 1) má nárok na vrácení peněz při dodání poškozeného zboží v případě, že nahlásí pojistnou událost do 14 dní na některé z našich poboček.
 • Evaluace ad hoc se provádí v průběhu programovacího období v souvislosti s monitorováním operačních programů, zejména pokud toto monitorování odhalí významný odklon od původně stanovených cílů nebo pokud jsou podány návrhy na revizi operačních programů.
 • Ad hoc výzkum je výzkum na vyžádání. Bývá zadáván v případech akutní potřeby získání názorů veřejnosti/spotřebitele nebo tehdy, když běžně dostupné výzkumy nedokáží odpovědět na důležité otázky.
 • V politice nebo ekonomii se mluví o ad hoc opatřeních, ad hoc dohodách, ad hoc smlouvách apod.
 • Zajišťujeme kontinuální měření čtenosti a poslechovosti a exklusivní ad-hoc výzkumy na míru.
 •  
 • 1
 •  
 •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Ostatní uživatelé také četli:

Google Analytics, jak všichni víme, je bezplatný nástroj na vyhodnocování statistik webů. Má však několik verzí a jednou z nich je právě Google Analytics 4, která je nejnovější. Měla by především zlepšit měření statistik mobilních aplikací a zjednodušit jejich vyhodnocování. Kdy přejít na Google Analytics 4Nejprve je tedy potřeba si uvědomit, zda je Google Analytics...

4 P a 4 C marketingového mixu se používají ve všech odvětvích marketingu. A i když se jedná o základní principy, často jsou zcela opomíjeny. Přitom na tom není nic složitého. Jedná se o koncept, který se v marketingu používá při tvorbě strategie jednotlivých firem a může vám hodně pomoci. Stručná historie marketingového mixuPrvním, kdo...

Orgasmus / orgazmus je jiné označení pro sexuální vyvrcholení. A to pro mužské i ženské. I když je pravda, že muži většinou dosahují orgasmu / orgazmu podstatně snáze. Někdy dokonce i po několika přírazech 😊. Pravopisně SPRÁVNĚ je orgasmus i orgazmusZ hlediska češtiny je důležité, že se jedná o tzv. jazykovou dubletu. Jinými slovy. V češtině můžete...

Věřte nebo ne, mezi těmito dvěma slovy je rozdíl nejen v rodě, ale také v tom, co znamenají. Okurka v ženském rodě označuje jak plod, tak celou rostlinu.Tato varianta je navíc uznávána za spisovnou a je všeobecně akceptována.Okurek rodu mužského označuje pouze plod a spadá pod dialekty.Přestože toto označení používá spousta lidí především na Moravě,...

Ptáte se, jak se píše děleno na klávesnici? Existuje mnoho způsobů jak na to, a proto si přehledně ukážeme všechny. Symboly, které značí dělení existují celkem tři. Jak napsat děleno jako lomenoMísto symbolu děleno tak, jak ho známe, můžete použít lomítko, které v značí dělení.÷ Jak se píše děleno přes klávesu úPro napsání dělena tak, jak...

  Kámen, který má většinou žlutohnědou barvu (tedy citrín) nám dává příjemný pocit svěžesti a podporuje nás v tom, co v životě chceme, podporuje sebeuvědomění.Znamení zvěrokruhuUž dlouho je citrín lidmi označovaný jako kámen slunce.V astrologii přísluší těmto znamením:LevBlíženciPannaBýkProč název citrín?Má většinou světle žlutou až sytě žlutou barvu, někdy i lehce nahnědlou. Vzácné je zlatavé zbarvení....

20. srpna 1968 krátce před půlnocí začala vojska pěti států Varšavské smlouvy (SSSR, Polsko, Bulharsko, Maďarsko a Německá demokratická republika) obsazovat území Československa. Důvodem intervence byly liberálně reformní vnitropolitické změny známé pod názvem Pražské jaro. Jednalo se o reakci na emancipační procesy československé společnosti usilující o větší občanské svobody a ekonomické reformy. Tímto bezpredentním aktem...

Oba výrazy jsou správně a mají totožný význam. Slovo parchant či panchart má dva významy:Parchant označuje nemanželského potomka.Parchant se v typografii používá jako označení pro sazečskou chybu – začíná-li stránka nebo sloupec posledním krátkým řádkem odstavce (tzv. sirotek), případně končí-li stránka samostatným nadpisem nebo prvním řádkem odstavce (tzv. vdova).Původ slova parchantBěžně užívaná podoba parchant vznikla...

Další záhadou českého pravopisu jsou slova tamní a tamější. Ačkoliv mohou tato slova působit trochu zastarale, pro někoho až archaicky. Nenechte se mýlit, tato slova jsou dodnes hojně užívány v běžné mluvě a literatuře. Je velmi lákavé, napsat ve slově tamější -n-, protože mají stejní kořen, pravopis tohoto slova je však náročnější. Společným základem těchto...

Den sesterství má své alternativní názvy jako je Den zamyšlení či Vzpomínkový den. Jeho podstatou je přátelství, proto i tento svátek je mezinárodním dnem přátelství. Slavíme jej v tento den, neboť se narodili manželé Robert a Olave Baden Powell, kteří byly zakladatelé skautské organizace. V tento den slouží všem skautům z celého světa k přemýšlení...
Načíst dalších 10 článků