Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Affiliate marketing

Hello 0

Pojem affiliate marketing vám možná není zcela povědomý, s jeho praktikami se však jistě setkáváte pravidelně. Říká se mu také partnerský anebo provizní marketing. Jde o výkonostní formu marketingu, která funguje na základě plateb za uskutečněnou konverzi. Základem affiliate marketingu je provázanost mezi prodejcem (např. e-shopem) a parnterem (např. influencerem).

Princip affiliate marketingu

Základní schéma affiliate marketingu je poměrně jednoduché: partner ➡ odkaz ➡ obchodník. Na začátku celého řetězce je partner obchodníka, který má za úkol propagovat jeho služby či produkty. Děje se tak nejčastěji pomocí bannerů či provizních odkazů, které partner umístí na své webové stránky, či na sociální sítě a podobně.

Pomocí těchto propagačních materiálů se potenciální zákazník dostane přes partnera na web koncového obchodníka, kde se buďto rozhodně udělat určitou akci, nebo nikoliv. Onou akcí bývá nejčastěji objednávka zboží či služby, ale jsou i případy, kdy postačí například zanechání kontaktu.

Druhy affiliate marketingu

Na základě to, za co dostává partner platbu můžeme rozlišit tři typy affiliate marketingu.

Platba za uskutečněný prodej

PPS (PPA) (z anglického pay per sale nebo pay per acquisition) je zřejmě nejrozšířenější forma affiliate marketingu. Inzerent v tomto případě platí za uskutečněný prodej.

Platba za kontakt

PPL (z anglického pay per lead) je forma affiliate marketingu kde inzerent platí za kontakt na potencionálního zákazníka. V principu jde o to, že na affiliate stránce partnera je umístěný formulář nebo pop-up, ve kterém návštěvník zadává e-mail, telefon či profil na sociálních sítích. Tato forma je velmi oblíbená u infoproslužeb.

Platba za klik

PPL (z anglického pay per click) je dnes asi nejméně používanou formou affiliate marketingu. Princip je takový, že inzerent platí za jakýkoliv klik – návštěvu na jeho webovou stránku. Problém je zde s častými podvody, kdy affiliate marketéři posílali na web inzerenta roboty.

Cookies poslední záchrany

Pokud se zákazník rozhodne web opustit, aniž by zde cokoliv objednal či vyplnil, partner ještě neztratil všechny naděje. Díky cookies si totiž web obchodníka pamatuje, odkud ten konkrétní uživatel přišel. Pokud se tedy zákazník do této doby vrátí a provede objednávku, partnerovi se přičte provize, jako kdyby zákazník provedl akci hned při první návštěvě skrze partnerský odkaz. Pro správnou funkci affiliate je tedy nutné, aby návštěvníci měli ve svém prohlížeči povolenou funkci cookies, jinak nelze jeho návštěvu registrovat.

Kódíky

…když zadáte kódík AFFILIATEMARKETING20, dostanete slevičku 20 % na celou objednávku!“ Zní vám to povědomě? Právě to je typický příklad affiliate marketingu.

Na jedné straně stojí prodejce, na druhé straně je influencer, který by měl produkt propagovat. Pokud influencer zveřejní nápaditý post s reklamou, prodejci obvykle stoupnou tržby, obzvlášť, pokud má náš influencer desítky tisíc sledujících. Příspěvky influencerů mají takový dopad, že se prodejcům vyplácí jak sleva, tak podělení se o procenta z prodeje.

Kupónové weby x cashbacky

Na kupónovém webu obvykle stačí zadat vyhledat kupón podle názvu e-shopu, ve kterém chceme nakupovat. Kupón následně zadáme při placení.

Pokud chceme využít cashback, obvykle je nutné se na cashbackovém portálu zaregistrovat. Po registraci vyhledáte v seznamu obchodů ten, ve kterém chcete nakupovat. Prokliknete se přes odkaz a nakupujete. Cashback se s vámi poté rozdělí o provizi, kterou získá z vámi uskutečněného prodeje. Cena se ani v jednom případě pro zákazníka nezvyšuje.

Peníze jsou kupónovým a cashback webům vypláceny z rozpočtu na marketingové kampaně daného obchodu. Kupónový web bere celou provizi za uskutečněný nákup za což poskytne zákazníkům slevu na daný výrobek, cashback se s vámi o získanou provizi rozdělí.

Druhy provizních programů

Pokud si e-shop nebo internetový projekt chce otevřít vlastní affiliate program může využít několik možností. Může si naprogramovat vlastní software, využít saas aplikace či affiliate sítě.

Vlastní software

V případě, že podnikatel se rozhodne pro vlastní řešení, musí sám umět programovat, nebo najmout programátora s potřebnými znalostmi.

Výhodou je v tomto případě nastavení řešení na míru a dle vlastních potřeb. Tento způsob navíc nevyžaduje měsíční platby, investice je jednorázová. Vlastní systém také nemá problém s ochranou údajů o partnerech.

Nevýhodou je komplikovanost, která spočívá zejména v nutnosti kontaktovat partnery externě. Vývoj vlastního software je navíc velmi nákladný a zdlouhavý.

Saas aplikace

Saas aplikace jsou obvykle cloudovým řešením, za které se platí pravidelný paušální poplatek.

Výhodou saas aplikací je jejich pružnost, požadované řešení je obvykle připraveno k okamžitému použití. Vývoj i nadále zajišťuje tvůrce aplikace. Při dlouhodbém využívání jsou saas aplikace méně nákladné než affiliate sítě. Nevýhodou však zůstává nutnost externě kontaktovat partnery.

Affiliate sítě

Affiliate síť je prostor, kde se sdružují affiliate partneři a podnikatelé nabízející službu nebo produkt. Jedná se o druh online tržiště.

Partneři v síti mají přístup k informacím o programech inzerentů a můžou se jednoduše připojit a začít ihned propagovat konkrétního inzerenta. Vývoj nových technologií zajišťuje affiliate síť z provizí. Affiliate sítě jsou obvykle také velmi jednoduché z hlediska administrace. Nevýhodou je obvykle vyšší finanční nákladnost. Údaje o partnerech jsou dostupné síti ale i konkurentům.

Mezi příklady oblíbených affiliate sítí a programů patří:

Affiliate marketing x klasická reklama

Jak se liší affiliate marketing od klasické reklamy? Tváře značek obvykle dostávají za svoji službu jednorázovou sumu. Oproti tomu partneři v affiliate marketingu dostávají procenta z každé tržby. Proto také provizní marketing.

Affiliate marketing x muli-level marketing

Ačkoliv se můžou tyto dva provizní systémy zdát podobné, je zde několik zásadních rozdílů. Multi level marketing (MLM) je zaměřený na vyplácení provizí několik úrovní do hloubky, kdy partner dostává provize za dalšího přivedeného partnera.

Dalším rozdílem je stáří obou marketingových odvětví. MLM sahá do začátku 20. Století, kdežto affiliate marketing existuje teprve přes dvacet let. Posledním a hlavním rozdílem je princip prodeje. MLM je zaměřené na osobní setkání a osobní prodeje, kdežto affiliate marketing je čistě internetovým prodejem.

Affiliate marketing x dropshiping

Někdy je affiliate marketing zaměňován za dropshipping nicméně tyto dva systémy fungují na naprosto odlišném principu. Dropshipping je druh prodeje zboží online. Princip spočívá v tom, že vlastník dropshippingového webu prodává výrobky dodavatele (mateřského e-shopu) ovšem nemá produkty na skladě. Shromažďuje tedy pouze objednávky, které přeposílá dodavateli a ten je jménem dropshippingového webu zasílá zákazníkovi. Konverze, či objednávka je tedy realizována na dropshippingovém web.

Zatímco u dropshippingového webu se realizuje konverze přímo na webu dropshippingového partnera – affiliate web před samotným uskutečněním konverze posílá návštěvníka na webovou stránku inzerenta (dodavatele). E-shopy obvykle nabízejí spolupráci v obou rovinách, protože oba marketingové kanály jsou lehce měřitelné a vyznačují se stejnou nákladovou náročností. Dodavatel neboli inzerent platí provizi pouze za uskutečněné objednávky.

Dá se pomocí affiliate marketingu vydělávat?

Dá! Chce to však, hlavně ze začátku, píli a odhodlání. Příjmy z affiliate marketingu jsou velmi variabilní a často mohou meziročně kolísat. Navíc může trvat nějakou dobu, než si affiliate partner vybuduje dostatečně velké publikum a začne dosahovat velkého zisku.

Zda affiliate marketing bude fungovat se často liší obor od oboru. Affiliate obvykle nejlépe funguje partnerům, kteří dané problematice dobře rozumí a kteří již za sebou mají nějaké publikum. Zároveň je nutná znalost online marketingu.

Affiliate bude dobře fungovat zejména tam, kde se partner věnuje trendy oboru, který nabízí unikátní produkt. Dobře affiliate funguje také s produkty, které jsou složité na pochopení a které partner dokáže dobře vysvětlit.

Jak začít s affiliate marketingem

Pokut chcete vydělávat pasivně a jste ochotni věnovat čas budování svého online publika, může pro vás být affiliate marketing vhodnou volbou. Neexistuje přesný návod, jak se stát úspěšným affiliate marketérem. Pro začátek je však dobré držet se několika následujících kroků.

Najděte si volnou niku

Čím specifičtější zaměření, tím větší pravděpodobnost, že se vám podaří oslovit nedostatečně obsloužené publikum s originálním obsahem. Pro affiliate inzerenty (obchodníky) jsou cenní takoví partneři, kteří mají možnost oslovit specifické publikum. Při výběru niky je obvykle nutné hledat kompromis mezi zaměřením, které je specifické a zaměřením, které vyhledává velké množství lidí.

V této počáteční fázi je vhodné položit si tři otázky:

 • Jaké téma, koníček nebo obor, který mě obzvlášť zajímá, není v současné době obsluhován?
 • Jak mohu přidat nový úhel pohledu nebo perspektivu k tématu, které má velkou konkurenci?
 • Jaký druh obsahu bych chtěl vytvořit, aby co nejlépe sloužil této nice a mým dovednostem?

Byrokracie je slovo cizího původu. Do českého jazyka se dostalo z němčiny a francouzštiny. Jak toto slovo psát a co přesně znamená? To si nyní vysvětlíme na příkladech. Správně je byrokracie Na slovo byrokracie se nevztahuje žádná z tradičních pouček, nebo pravidel. Český pravopis slova byrokracie byl upraven podle výslovnosti. Správný tvar je tedy byrokracie! Podstatným jménem...

Ideální je najít zaměření, které vás nejen zajímá, ale také nabízí hodnotu pro velké, nedostatečně obsloužené publikum. Při vymýšlení nápadů může být užitečné provést průzkum pomocí Google Trends, abyste zjistili, jestli jejich zájem o dané téma roste nebo koreluje.

Platforma

Druhou nejdůležitější otázkou je, jakou platformu zvolit. Mezi běné přístupy a platfomy patří:

 • Speciální webové stránky s recenzemi produktů, které se zaměřují na nabízení produktů čtenářům.
 • Webové stránky nebo blog zabývající se určitým tématem, který zahrnuje affiliate marketing v článcích nebo příspěvcích o tomto tématu.
 • Platformy sociálních médií, jako je Facebook, Instagram, Twitter nebo YouTube.

Vytvoření specializované webové stránky je poměrně oblíbeným, zároveň však také náročnějším způsobem. Affiliate je možné dělat také na sociálních sítích. Platforma, kterou se rozhodnete použít, bude nakonec záviset na přesné povaze vašeho projektu. V některých případech můžete zjistit, že nejlepší je použít kombinaci více platforem najednou.

Zapojte se do affiliate sítě

Affiliate sítě propojují partnery a obchodníky. Ačkoli není vždy nutné se k affiliate síti připojit, pravděpodobně zjistíte, že to zefektivní proces budování vztahů s obchodníky a zlepší možnosti příjmu.  Typ partnerské sítě nebo marketingového programu, ke kterému se připojíte, bude záviset na typu produktů, o které má vaše publikum zájem.

Vybudujte si publikum

Úspěšný affiliate projekt vyžaduje čas a vytrvalost. Pro zvýšení dosahu a velikosti publika je užitečné použít kombinaci taktik digitálního marketingu.

Oblíbené strategie digitálního marketingu, využitelné v affiliate jsou zejména:

 • obsahový marketing,
 • optimalizace pro vyhledávače (SEO),
 • marketing v sociálních médiích,
 • budování seznamu e-mailových adres.

Přínosné je použít kterýkoli z těchto přístupů, nejúčinnější je ale použít jejich kombinaci.

Vytrvejte a učte se

Kromě toho, že affiliate marketing vyžaduje čas a odhodlání, využívá také širokou škálu dovedností, včetně marketingu, psaní, komunikace, prezentace, videografiky a střihu. Přesná kombinace dovedností, které při svém úsilí využijete, bude pravděpodobně záviset na platformě, publiku a přístupu, který se rozhodnete zvolit.

Začněte hned

Affiliate marketing může být skvělým pasivním zdrojem příjmů. První výsledky můžete zaznamenat už po několika týdnech a investice do začátku jsou jen nepatrné. Pokud budete chtít lepší a rychlejší výsledky, můžete samozřejmě investovat větší částku. Důležité je, že s affiliate marketingem můžete začít bez nutnosti nákladů a prakticky okamžitě.

 •  
 •  
 •  
 •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Ostatní uživatelé také četli:

Nejdůležitějším lidským orgánem je mozek. Řídí veškeré tělesné funkce jako činnost srdce a plic, trávení potravy, pohyby a komunikaci s okolím. Mozek však může trpět řadou onemocnění a poruch, například Alzheimerovou chorobou, epilepsií, Parkinsonovou nemocí, mozkovou mrtvicí nebo nádorem mozku. Na rozdíl od mnoha jiných orgánů ho však zatím neumíme nahradit ani mozkem od jiného...

Slovo sepětí používáme v případě, že chceme vyjádřit vnitřní spojitost, těsné spojení něčeho s něčím, nebo pevné spojení. Pravopisně správně je sepětí! Podstatné jméno sepětí je odvozené od slovesa sepnout. A v tom může být pro někoho problém. Existují totiž tvary sepjal, sepjat, sepjala, sepjalo atd., které by mohly svádět k utvoření chybného tvaru podstatného jména sepjetí. Proto je...

Jména Rut či Ruth jsou obdobou ženského jména Rút, které je hebrejského původu, vyskytuje se také v Bibli. V hebrejštině se jméno objevuje nejčastěji jako Rut a vykládá se jako přítelkyně. Kdy slaví Rut, Ruth svátek?Rut i Ruth slaví, podle českého občanského kalendáře, svátek 14. března (13.3.).Domácké podoby jména Rut, RuthRut, Rutha,Rut, Ruthka,Rut, Ruthička,Rut, Ruthinka,Rutuška,Rut,...

Rostislav Mužské jméno Rostislav je slovanského původu, vykládá se jako ten, kdo rozšiřuje slávu. Kdy slaví Rostislav svátek?Rostislav slaví, podle českého občanského kalendáře, svátek 19. dubna (19.4.).Ženská podoba jména RostislavŽenská podoba jména Rostislav je Rostislava.Domácké podoby jména RostislavRosťa,Rostík,Rostíček,Rosťulda,Rosťulínek,Rasťo,Rastík Rostislav a statistikaKolik žije v ČR RostislavůK 10. 4. 2022 žije v České republice 16 659 lidí se...

Copak to asi je ten leaflet? Objevuje se to znenadání za stěrači, ve schránkách, nebo jsou k rozebrání ve stojanu. Už tušíte? Ano, správně! Jedná se o reklamní leták. Někdo je miluje a s chutí v nich listuje. Existují však i lidé, kteří leaflety nenávidí, a když jim je někdo dá do schránky, tak je zlostí cupují na...

Ženské jméno Rút je hebrejského původu, vyskytuje se také v Bibli. V hebrejštině se jméno vyskytuje jako Rut a vykládá se jako přítelkyně. Další varianty jména jsou také Rut či Ruth. Kdy slaví Rút svátek?Rút slaví, podle českého občanského kalendáře, svátek 14. března (14.3.).Domácké podoby jména RútRúta,Rútka,Rútička,Rútinka,Rutuška,Rút a statistikaKolik žije v ČR RútK 14. 3....

Hanušovice jsou město ležící asi 17 km severně od Šumperka, na soutoku řeky Moravy a říčky Branné. Nachází se zde významná železniční křižovatka a pivovar Holba Žije zde přibližně 3 000 obyvatel. ✅ Hanušovice – správná varianta. A proč ve slově Hanušovice píšeme měkké i? Protože Hanušovice nejsou ve vyjmenovaných slovech po v.❌ Hanušovyce – nesprávná a gramaticky špatně napsaná...

Viděli jste někdy tvar brzský, nebo snad dokonce brský? V takovém případě ten text psal nějaký češtinářský barbar. To vy rozhodně nejste, ale pro jistotu se teď můžete ujistit o správném pravopisu tohoto slova. Pravopisně správně je brzký! Jedná se o přídavné jméno, které označuje něco, co má nastat v nedaleké budoucnosti. Příklady SPRÁVNÉHO užití slova brzký: Všichni...
Načíst dalších 10 článků