Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Akční plán

Akční plán je celkový souhrn všech marketingových aktivit. Je dobré jej mít vytvořený minimálně na měsíc dopředu. V akčním plánu volíte, dle vašich finančních i časových možností, marketingové činnosti, kterým se každý měsíc chcete nebo můžete věnovat. Tudíž, kdy je předpoklad, že se dostanete k vytouženému cíli.

Sestavení akčního plánu

Při sestavování akčního plánu si navrhněte jednoduché schéma a podle něj postupujte.

 • Zvolte, jaký využijete marketingový nástroj.
 • Specifikujte bližší vymezení využití nástroje.
 • Určete si cílovou skupinu.
 • Vytyčte si marketingový cíl daného kroku.
 • Stanovte si termín, kdy budete daný úkol řešit.
 • Určete zodpovědnou osobu.
 • Odhadněte, počet hodin práce marketéra.
 • Stanovte cenu za práci marketéra.
 • Zvažte, zda budete mít nějaké dodatečné náklady.
 • Stanovte si celkový rozpočet.
 • Průběžně kontrolujte plnění.
 • Ponechte si prostor pro hodnocení a následné provádění úprav.

Jsou drsní jako jednovrstvý toaleťák z Ruska. S nikým se nemazlí. Snad kromě králíčka Azurita. Jejich humor balancuje na hraně, často pod hranou. Dělají si prdel z Ivety Bartošové, z Michaela Schumachera i ze Zdenka Trošky. Vlastně ze všech. Ale jen trošku. Jejich humor je černější než Obama. Jsou to fakt dobytci a i proto na Facebooku vystupují...

Marketingové nástroje

Marketingová komunikace má k dispozici rozličné nástroje, které využíváte k upoutání pozornosti, budování důvěry a vztahu, k prodeji i po uskutečnění prodeje. Při volbě optimálních a efektivních nástrojů komunikačního mixu vycházejte především z dobré segmentace trhu, jež vychází z výsledků situační analýzy a mějte na paměti marketingové cíle, které jste si stanovili.

Formy marketingové komunikace mohou mít online i offline podobu. Je možné využít tradiční nástroje, jako je reklama, podpora prodeje, osobní prodej, public relation či přímý marketing. Tradiční nástroje je vhodné kombinovat s moderními nástroji jako buzz marketing, content marketing a info marketing.

Cílová skupina

Cílová skupina, je okruh lidí/zákazníků, které byste se měli snažit oslovit a zaměřit na ně svou propagaci či vizuální podobu značky nebo produktu. Zjednodušeně řečeno se jedná o vybranou skupinu osob, kterou byste se měli snažit zaujmout. Přizpůsobit jim texty i podobu svých reklamních kampaní nebo obsah webu a blogu. Znalost cílové skupiny přitom zvyšuje šanci na zaujetí většího množství zákazníků a s tím i více konverzí například pro e-shop.

Nejsnazší cesta, jak určit cílovou skupinu, vede přes data již existujícího projektu, například webu s nabídkou služeb. Pokud tedy již máte projekt spuštěný, můžete použít údaje z nástrojů, jako je Google Analytics, které údaje o návštěvnících i zákaznících schraňují.

Zásadní chybou je cílit na celý trh, respektive na všechny uživatele. V dnešní době, kdy denně vznikají tisíce, ne-li více produktů, je téměř nemožné zaujmout všechny – alespoň ne v začátcích. Veškeré prvky brandingu by proto měly cílit na určitý demografický, psychologický, kulturní či stylistický segment (případně segmenty).

Buďte realista

Při volbě marketingových cílů a posléze při sestavování akčních plánů mějte vždy na paměti svoje možnosti (zejména časové i finanční) a dle nich očekávejte reálné naplnění cílů. Vždycky je to jenom na vás.

 •  
 •  
 •  
 •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Ostatní uživatelé také četli:

Lyže, nebo líže? V tomto případě je možné napsat lyže i líže, každý tvar má ale zcela jiný význam.Lyže je podstatné jméno patřící mezi vyjmenovaná slova po písmenu L. Jediný správný zápise je lyže, nikdy liže.Líže je konkrétní tvar slovesa (3. osoba č. j., přítomný čas-on/ona/ono líže) od infinitivu lízat. Jediný správný zápise je líže,...

Anglické názvy nás obklopují čím dál častěji. Někdy je však těžké se v nich orientovat. Naštěstí jsme tu my, takže si o daných termínech můžete přečíst a ověřit si správný význam. CIO (Chief Information Officer) je jiné označení pro ředitele IT nebo také ICT ředitele. Aby toho nebylo málo, tak existuje také synonymní označení IT director....

IP adresa je v informatice číslo, které jednoznačně identifikuje síťové rozhraní v počítačové síti, která používá IP (internetový protokol). V současné době je nejrozšířenější verze IPv4, která používá 32bitové adresy zapsané dekadicky po jednotlivých oktetech (osmicích bitů), například 192.168.0.1. Z důvodu nedostatku IP adres bude nahrazen protokolem IPv6, který používá 128bitové IP adresy.

V minulém díle jsem se více zaobíral obecným fungováním kryptoměn, jak a kde nakupovat kryptoměny na směnárnách a jaké typy kryptosměnáren existují a také jsme trochu nakousli těžbu Bitcoinu. Dnes se pokusím představit méně známé varianty, pomoci kterých se dá také nějaká kryptoměna vydělat nebo získat . Asi nejznámější z nich je trading, který by...

Svátek Tří králů, který se také nazývá Zjevení Páně, slouží k připomenutí okamžiku, kdy se bůh v podobě Ježíše Krista zjevuje nejen izraelskému národu, ale všem; dává se rozpoznat jako král všech, které zastupují mudrcové z daleka. Svátek Tří králů je připomínkou legendy o mudrcích z Východu, kteří se přišli do Betléma poklonit novorozenému Ježíšovi...

Search engine results page. Přeloženo do češtiny – je to stránka s výsledky vyhledávání, kterou vám nabídne internetový vyhledávač po zadání vašeho dotazu. Na výsledné stránce naleznete (nebo byste měli nalézt) nejrelevantnější stránky – url adresy webových stránek, které nejlépe odpovídají vašemu položenému dotazu.   Vyhledávače vám zároveň po vyhodnocení vašeho dotazu podstrčí také placené...

Velký pátek je v křesťanském kalendáři šestým dnem Svatého týdne a prvním dnem Velikonočního tridua. V České republice je od roku 2016 státním svátkem. Na Velký pátek byl podle křesťanské tradice ukřižován Ježíš Kristus. Kdy je Velký pátek? Velký pátek následuje Zelený čtvrtek. Je šestým dnem velikonočního Svatého týdne a druhým dnem Velikonočního tridua. Rok...

Čisticí, anebo čistící? Oba výrazy jsou samy o sobě správně. Problematické je však často jejich správné užití. Slovo čisticí je přídavné jméno účelové, označuje tedy účel, k němuž daná věc či jev slouží, do stejné kategorie patří například slova řídicí, hasicí, měřicí, chladicí. Máme tedy čisticí prostředky, nikoli čistící prostředky.Příklad: Potřebujeme nové čisticí prostředky.Slovo čistící...
Načíst dalších 10 článků