Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Algoritmus x algorytmus

A
Hello 0

V dnešní době, kdy naše životy takřka ovládají algoritmy sociálních sítí, se může hodit znát správný pravopis tohoto slova. Možná se totiž mylně domníváte, že slovo algoritmus má co dočinění se slovem rytmus. Ale tak to není.

Správně je algoritmus

Slovo algoritmus je rodu mužského neživotného a nemá nic společného se slovem rytmus. Algoritmus píšeme vždy s měkkým i, protože je to pojmenování odvozené od jména perského matematika, který žil v 9. století našeho letopočtu.

Toto slovo tedy nemá nic společného se slovem rytmus. Proto algoritmus píšeme vždy pouze s měkkým i.

Význam slova algoritmus

Algoritmus označuje soubor logických pravidel, která jsou předem stanovena a opakují se bez nutnosti pravidelnosti. V dnešním světě slouží algoritmy v matematice i programování. Na sociálních sítích algoritmy vyhodnocují uživatelské chování – tedy uživatel musí udělat něco, na základě čeho mu algoritmus doporučí další obsah apod.

Algoritmus dokáže ulehčit spoustu práce, protože se zkrátka řídí logickým pravidlem, které mu zadáte. A vždycky vás poslechne. Narozdíl od manželky.

Příklady SPRÁVNÉHO užití slova algoritmus:

 • Vývojové diagramy se užívají k vytváření algoritmů.
 • Vědci hledají algoritmy, které by umožnili vypočítat příklady z kvantové fyziky.
 • Tanto počítačový program pracuje s algoritmy, které dokáží sami průběžně ukládat dokumenty.
 • Algoritmus mi na základě oblíbených videí doporučuje další podobná a pak najednou 3 hodiny koukám na něco, co mě vlastně nezajímá.
 • Dijkstrův algoritmus umožňuje nalézt nejkratší cestu v grafu.
 • Znalost algoritmu pro výpočet libovolné mocniny se může při maturitě hodit.
 • Algoritmus je předpis pravidel, jejichž dodržováním dojdeš k výsledku.
 • Náš učitel, se mi snažil vysvětlit základy algoritmizace, takže už vím, že programátor ze mě nikdy nebude.
 • Programování a algoritmizace jdou ruku v ruce.
 • Některé algoritmy jsou tak geniální, že je nikdy nepochopím.
 • V grafech se často setkáte s užitím Borůvkova algoritmu.
 • Tento algoritmus slouží k výpočtu Pythagorovy věty.
 •  
 •  
 •  
 •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Ostatní uživatelé také četli:

Světový den Červeného kříže Světový den Červeného kříže se slaví v den narození jeho zakladatele Henriho Dunanta roku 1828. Mezinárodní Červený kříž je mezinárodní hnutí, které organizuje národní společnosti Červeného kříže. Tyto jsou právně nezávislé, ale pracují na základě společných zásad. Mají stejné cíle, předpisy, symboly a jejich řídící orgány jsou spojeny. Celosvětové působení je nezávislé na státních institucích...

Oto Mužské jméno Oto je počeštěná forma germánského jména Otto. Jméno Otto je pokládáno za zkrácenou domáckou formu jmen začínajících písmeny Aud- jako Otokar, Otomar, Otfried atd. Vykládá se jako hojnost, bohatství, majetek. Vyskytuje se také v podobě Ota či Otto. Kdy slaví Oto svátek? Oto slaví, podle českého občanského kalendáře, svátek 26. dubna (26.4.). Ženská...

Ženské jméno Růžena vzniklo jako překlad latinského jména Rosa tedy růže. V České republice se vyskytuje také v podobě Rozálie, Rozárie, Rosalie či Rosarie. Kdy slaví Růžena svátek? Růžena slaví, podle českého občanského kalendáře, svátek 13. března (13.3.). Domácké podoby jména Růžena Růženka, Růžička, Růžka, Růže, Růža. Růžena a statistika Kolik žije v ČR Růžen...

Nevíte jaká varianta je správně? Nejste sami, kdo neví, jak psát slovo prezident. Nebudeme vás napínat, je možné použít prezident i president. Správně je president i prezident President je slovo cizího původu, které patří do české slovní zásoby už dlouhou dobu. Tím slovo zdomácnělo. V současné době je možné používat tvar president i prezident. Přesto je...

Mužské jméno Soběslav má slovanský původ. Je možné jej vykládat jako sám sobě slavný</em, či mající svou slávu, případně svůj vlastní zákonodárce. Kdy slaví Soběslav svátek? Soběslav slaví, podle českého občanského kalendáře, svátek 8. srpna (8.8.). Ženská podoba jména Soběslav Ženskou podobou jména Soběslav je Soběslava. Domácké podoby jména Soběslav Sob, Sobík, Slávek. Soběslav a...

Palindrom je slovo, věta, číslo, melodie či sekvence symbolů, která má tu vlastnost, že ji lze číst v libovolném směru (zprava doleva nebo zleva doprava) a má vždy stejný význam. Při posuzování, zda se jedná o stejný význam, se obvykle neberou v úvahu mezery mezi slovy a diakritika (je-li použita). Nejdelší palindromický text v angličtině...

V tomto případě je čeština velice benevolentní. Pravopisně správné jsou obě varianty. Jinými slovy, správně je na boso (zvlášť), ale i naboso (dohromady). Jak je to možné? Jedná se totiž o ustálené slovní spojení, ze kterých se stala takzvaná spřežka. Proto je možné psát předložku a příslovci dohromady (naboso). Platná však zatím zůstává i varianta, kdy...

V první části článku o SEO a optimalizaci pro vyhledávače jsme se věnovali statistikám a spíše teorii, ve druhé části článku o SEO se zaměříme především na updaty vyhledávacích algoritmů, které patří mezi tzv. offpage faktory, což jsem vysvětloval už v minulém článku o SEO. Nyní vám pomohu vysvětlit, jak konkrétně se algoritmy vyhledávačů proměnily...

Politici často používají slova, která neznají. Kvůli tomu se jim potom lidé posmívají. Nebuďte jako oni. Zjistěte si, co slovo znamená, a jak se správně píše. V tomto textu se dozvíte informace o slovu marginální. Pravopisně správně je pouze jedna podoba slova, konkrétně tvar marginální. Přídavné slovo je totiž odvozeno od podstatného jména marginálie (což je...
Načíst dalších 10 článků