Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Archetyp x archetip

A
Hello 0

Slovo archetyp pochází z řečtiny. Arche-typos znamenalo první vzor. Dnes se slovo používá v několika významech

 • pravzor, prototyp, původní vzor, typ nebo model, přičemž všechny objekty, které se mu podobají, jsou jeho reprezentací či kopií,
 • výchovou i kulturou předávaný a přejímaný vzor,
 • typický příklad, ideální typ, dokonalý příklad,
 • dle C. G. Junga jde o vrozenou ideu nebo způsob myšlení a nazírání, jež má svůj původ ve fylogenetických, rodových zkušenostech a je součástí kolektivního nevědomí,
 • často se opakující symbol či motiv (v umění).

Vzhledem k tomu, že slovo pochází z řečtiny, píše se vždy archetyp, nikoli archetip. Jako mnemotechnická pomůcka nám může posloužit slovo typ.

Typ s ypsilon pochází původně z latiny a znamená vzor, druh, nebo skupina s určitými vlastnostmi.

Příklady správného použití slova archetyp

 • Archetyp Hrdiny je v americké společnosti častý.
 • Příklady archetypů se nacházejí ve světě kolem nás každý den.
 • Archetyp v podstatě představuje nevědomý obsah, který se uvědoměním a vnímáním mění.
 • Pavla je archetypem ctnosti.
 • Archetyp není sám o sobě ani dobrý ani zlý.
 • Archetyp je podobný psychologickému typu.
 • Jak správně určit a používat marketingový archetyp.¨
 • Archetyp vám pomůže odhalit fungování značky a také vám pomůže najít příčinu toho, co děláte.

Skloňování slova archetyp

Archetyp je podstatné jméno rodu mužského, které skloňujeme podle vzoru hrad.

 • 1. pád – archetyp, archetypy
 • 2. pád – (bez) archetypu, archetypů
 • 3. pád – (k) archetypu, archetypům
 • 4. pád – archetyp, archetypy
 • 5. pád – archetype, archetypy
 • 6. pád – (o) archetypu, archetypech
 • 7. pád – (s) archetypem, archetypy
 •  
 •  
 •  
 •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Ostatní uživatelé také četli:

Mužské jméno Marián je odvozeno z latinského Marius, které se vykládá jako pocházející z rodu Mariů. Kdy slaví Marián svátek?Marián slaví, podle českého občanského kalendáře, svátek 25. března (25.3.).Ženská obdoba jména MariánŽenskou obdobou je jméno Mariana anebo také Marie.Domácké podoby jména MariánMaroš,Majo.Kolik žije v ČR MariánůK 15. 3. 2022 žije v České republice 2 543...

Délka reklamního spotu v televizi a rozhlasu se obvykle označuje termínem stopáž. Stopáž může být různá, záleží zejména na penězích, které je zadavatel reklamy ochoten investovat. Nejkratší stopáž je zpravidla 5 sekund. Naopak nejdelší spoty mohou mít až 5 minut. To je však spíše výjimka. Jednak jsou takové spoty drahé a navíc diváka nudí. Nejběžnější stopáž...

Polygon je slovo cizího původu, možná proto v něm někteří lidé chybují. Pokud si přečtete následující text, tak chybovat rozhodně nebudete. Vše vysvětlíme. Jasně a stručně! Pravopisně správně je pouze varianta polygon. Abychom pochopili pravopis, je nutné vysvětlit, co znamená předpona poly-. Jedná se o řeckou předponu, která je důležitým nositelem významu. Z toho důvodu ji nelze...

Žluva, nebo žlůva? Žluté tělo, černá křídla, exotický vzhled, to je žluva hajní. Nepřekvapí vás tedy, že pojmenování dostal tento pták podle žlutého zbarvení peří. Proto se dnes i říká žlutý jako žluva.Jediný správný zápise je žluva, nikdy žlůva.Jediným případem, kde se můžete setkat s nespisovnou, avšak správnou, variantou žlůva je známá písnička od Jiřího...

Introvert je člověk, který se převážně soustřeďuje na svůj vnitřní život a často bývá uzavřený do sebe. Nejraději je sám. Ve společnosti více lidí se necítí dobře a špatně s nimi navazuje kontakt. Ovšem introvert nemusí být žádný podivín (i když v 99 % případech je :-D), jen je prostě rád sám a uzavřený do sebe,...

Při rozhodování mezi předložkami s a z vám pomůže jednoduché pravidlo. Každá z těchto předložek se pojí s jiným pádem. Pokud je podstatné jméno v druhém pádě definovaném otázkami: Koho? Čeho?, použijeme předložku z. V případě, že je podstatné jméno v pádě sedmém definovaném otázkami: Kým? Čím?, pojí se s předložkou s nebo se. Jako každé pravidlo, i toto má svoje výjimky. Pokud vám...

Čeština je někdy přísná, ale v některých případech také shovívavá. Pokud napíšete kupole je to varianta, která je podle pravidel českého pravopisu správná. Stejně tomu je i v případě tvaru kopule. Je tedy na vás, kterou variantu si vyberete. Co značí pojmy kupole a kopule? Kupole / kopule je pojem z architektury. Jedná se o polokulovou klenbu. Kupole / kopule najdete například...
Načíst dalších 10 článků