Azyl × asyl x asil x azil

Pamatujte si, že azyl se píše vždycky jenom s písmenem z.

Původ má v řeckém výrazu asylon, ale v českém jazykovém systému se slovo azyl už plně usadilo a přizpůsobilo se mu.

Pravopis slova azyl vychází z české výslovnosti, ve které se vyslovuje azyl s písmenem z. Slovo je kompletně začleněné do českého jazyka, proto se i skloňuje podle standardních postupů. Slovíčko azyl přitom pochází z řečtiny – je odvozené od slova asylon (útočiště).

Co to je azyl?

Každý, kdo je v zemi původu pronásledován, může po do jiného státu požádat o mezinárodní ochranu, která je udělena formou azylu. 

Tomu, kdo prokáže, že byl ve své zemi pronásledován může být udělen azyl. Důvody k udělení azylu jsou: pronásledování za uplatňování politických práv a svobod z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro zastávání určitých politických názorů ve státě, jehož občanství má, nebo, v případě, že je osobou bez státního občanství, ve státě jeho posledního trvalého bydliště.

Stejně tak může být azyl udělen osobě, které ve státě, jehož je státním občanem nebo kde bydlel, má opodstatněné obavy z pronásledování kvůli nebezpečnými předsudkům (např. pověry o čarodějnictví v rovníkové Africe), obává se výkonu soudně či jinak uloženého trestu, jenž je hodnocen jako nepřiměřeně přísný, exemplární trest či jako trest nehumální (např. z pohledu mnoha států trest smrti), nebo možnosti, že takový trest bude uložen, a vzhledem k těmto obavám se nechce nebo nemůže vrátit zpět do svého domovského státu.

Dalším důvodem udělení mezinárodní ochrany je sloučení s rodinným příslušníkem (manželem, nezletilým dítětem nebo v případě nezletilého dítěte s rodičem), kterému již byl azyl udělen.

Posledním důvodem k udělení azylu jsou takzvané humanitární důvody. Na humanitární azyl není právní nárok (bavíme-li se o ČR) a je čistě na uvážení daného státu, komu jej udělí a z jakých důvodů.

Příklady SPRÁVNÉHO užití slova azyl.

  • V době komunismu žádalo mnoho Čechů v USA o azyl.
  • Příští rok se očekává větší počet žadatelů o azyl.
  • Získat azyl není jednoduché.
  • Německo přijímá tisíce žadatelů o azyl.
  • Milenecký azyl může být tím správným řešením.
  • Poskytnete nám pro dnešní večer azyl?
  • Pokud splníte podmínky, dostanete azyl.
  • Azyl je pouze dočasné řešení.
  • Chtěli bychom získat politický azyl, ale víme, že to nebude jednoduché.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Current ye@r *