Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Brief

Hello 0

Stručně, jasně, výstižně. Brief je soubor přesných informací, které pomohou tvůrcům kampaně, aby dosáhli požadovaných cílů. Jak už bylo psáno v první větě, brief by měl být maximálně stručný, jasný a výstižný.

Brief sepíše klient (zadavatel reklamní kampaně). Jedná se o podrobné sdělení toho, jakou má představu o vedení komunikace.

Dobře napsaný brief šetří čas a prostředky zadavatelovi, ale také agentuře, která má za úkol zpracovat cílenou komunikaci. Stejně tak značně omezuje riziko, že se práce na kampani bude vyvíjet nesprávným směrem.

Základní prvky, které by měl správně napsaný brief obsahovat:

 • Stručný popis produktu / služby.
 • Záměr / cíl plánované kampaně.
 • Rozpočet.
 • Cílovou skupinu.
 • Načasování kampaně.
 • Prostřednictvím jakých médií má být vedena kampaň.
 • Preferované formáty pro reklamní sdělení.

Zmíněné prvky jsou pouze základem briefu. Samozřejmostí jsou byrokratické záležitosti, bez kterých se však brief neobejde: projekt a jeho řízení, kontaktní údaje apod. Ale ani tím to výčet nekončí. Další prvky jsou více individuální podle potřeb konkrétního projektu.

Další hříčka naší krásné řeči. Češtiny. Jak se správně píše motto / moto? Víte? Pokud ano, tak gratulujeme. V opačném případě si přečtěte náš text. Motto i moto je správně. Nebudeme nikoho dlouze napínat. Ve spisovné češtině jsou přípustné obě varianty. Někoho by mohlo zmást, že slovo motto má původ v Italštině. V Česku se plně zabydlelo, a...

Při psaní briefu mějte na paměti, že platí jednoduchá rovnice. Čím přesnější je brief, tím efektivnější je výsledek.

Dbejte na to, aby byl precizně definovaný cíl. Když splníte tuto podmínku, budete moct následně zkontrolovat úspěšnost komunikace.

Každý klientský brief by se měl řídit třemi principy:

 • Psaný projev je promyšlenější, jasnější a přesnější. Navíc se můžete odvolat na materiály, které fyzicky existují. Z toho plyne, že brief by měl mít vždy psanou podobu.
 • Brief by měl obsahovat jasné a úderné zadání. Dlouhý a podrobný brief nemusí být tím nejlepším řešením. Lepší je nastínit svou ideu stručně a ponechat prostor pro strategické myšlení a kreativní nápady.
 • Vyvarujte se záplavě neutříděných informací a nejasných cílů. Konkrétně cíle musí být jasně definované (zvýšit povědomí o značce o 20 % atd.).

Závěrem bychom měli ještě zmínit, že správná výslovnost je [BRÍF]. 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Ostatní uživatelé také četli:

Poliklinika je slovo, které vychází z řeckého výrazu polis (označující město). Šlo by tedy asi říct, že původně šlo o městské kliniky. V současné době je poliklinika označení pro zdravotnické zařízení poskytující ambulantní ošetření. Nutno však dodat, že i dnes jsou polikliniky zejména ve městech. Na vesnicích jsou spíše sporadicky. Abychom si to tedy ještě jednou ujasnili....

Ptáte se, jak se píše shora? Nebo ještě težší otázka – jak se píše ze shora? Jste tady správně. Obojí si v tomto článku vysvětlíme a ukážeme na příkladech. Správně je shoraI když při vyslovování slyšíte „z“, pamatujte, že jedinou správnou variantou je shora se „s“. Jedná se o příslovce, které vyjadřuje směr z vyššího místa...

Každý podnikatel webové stránky potřebuje, pokud to s podnikáním myslí vážně. I obyčejný student, co si chce přivydělat či najít lepší práci se bez nich neobejde, protože kdo dnes není na internetu – jako by nebyl. Pokud něco prodávám (ať už jde o výrobek či službu), webové stránky jsou nutností. Když nic jiného, chce to...

Spousta vlastníků webů neoslovuje inzerenty. Asi první zásadní chyba. Představa, že o váš web bude zájem jen tak a inzerenti vám budou chtít utrhat sami ruce, je naprosto mylná. Inzerenti se vám ozvou až v případě, že váš web bude mít nějakou historii, návštěvnost, bude se o něm mluvit atd. To nebude hned tak. Proto se...

Mimikry je slovo cizího původu. Pochází z řeckého výrazu mimesis, který znamená napodobení. Velice podobnou formu má i anglický tvar mimicry. Jak je to tedy správně v češtině? A proč? Pravopisně správně je pouze mimikry! Jak už bylo řečeno, jedná se o slovo cizího původu. Proto je nutné si správný tvar zapamatovat. Sice se může zdát, že...

Ťuk, ťuk. Za dveřmi je další problematické slovo, ve kterém se často chybuje. O jaké slovo se jedná? Přeci o příslovečnou spřežku zhola! Pravopisně správně je zhola! V tomto případě by bylo vysvětlování pravopisu poněkud kostrbaté, proto bude snazší, když si problematický výraz zhola zapamatujeme. Na závěr přidáme ještě několik slov k významu. Příslovce zhola je možné...

Anglické názvy nás obklopují čím dál častěji. Někdy je však těžké se v nich orientovat. Naštěstí jsme tu my, takže si o daných termínech můžete přečíst a ověřit si správný význam. CIO (Chief Information Officer) je jiné označení pro ředitele IT nebo také ICT ředitele. Aby toho nebylo málo, tak existuje také synonymní označení IT director....

Iluze je označení pro mylný smyslový vjem, vidinu, přelud, či nesprávnou představu. Jinými slovy. Iluze vychází ze skutečného podnětu, který je však smyslovými receptory špatně interpretován, takže dochází ke klamu. V přeneseném smyslu může iluze znamenat také klamné očekávání, mylnou naději. A jak je to s pravopisem? Dříve bylo možné zahlédnout tvar iluse, který se shoduje s podobou...

Píše se žoviální nebo žovijální? Mám tu pro vás odpověď. Pojďme se podívat na to, proč je správně pouze varianta žoviální a jaký je vlastně význam tohoto slova. Správně je žoviálníSlovo žoviální k nám přišlo z Francie, kde existuje výraz jovial. My jsme si jen místo písmena j dosadili ž a tím slovo počeštili. Navíc jsme...

Effie je zkratka slova effectiveness a označuje soutěž o nejefektivnější reklamu. Jedná se o jednu z nejprestižnějších soutěží v komunikačním průmyslu. Jak funguje Effie O vítězi rozhoduje 21 porotců ve třech kolech. Porotci posuzují měřitelné výsledky kampaní. Není to samozřejmě o tom, že vítězí ten, kdo investuje do reklamy nejvíce peněz, porota zohledňuje prostředky vynaložené...
Načíst dalších 10 článků