Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Brief – co to je?

Hello 0

Stručně, jasně, výstižně. Brief je soubor přesných informací, které pomohou tvůrcům kampaně, aby dosáhli požadovaných cílů. Jak už bylo psáno v první větě, brief by měl být maximálně stručný, jasný a výstižný.

Brief sepíše klient (zadavatel reklamní kampaně). Jedná se o podrobné sdělení toho, jakou má představu o vedení komunikace.

Dobře napsaný brief šetří čas a prostředky zadavatelovi, ale také agentuře, která má za úkol zpracovat cílenou komunikaci. Stejně tak značně omezuje riziko, že se práce na kampani bude vyvíjet nesprávným směrem.

Základní prvky, které by měl správně napsaný brief obsahovat:

 • Stručný popis produktu / služby.
 • Záměr / cíl plánované kampaně.
 • Rozpočet.
 • Cílovou skupinu.
 • Načasování kampaně.
 • Prostřednictvím jakých médií má být vedena kampaň.
 • Preferované formáty pro reklamní sdělení.

Je jich jako hub po dešti. Někteří ještě stále nabízejí registrace do stovek mrtvých katalogů. Mají stovky referencí od klientů typu tmave-ponozky-levne-skoro-zdarma.cz. Jiní pořádají školení. A většinou mají jedno společné. Nerozjeli žádný vlastní projekt (jako třeba Objevit.cz). Napadá mě, na čem se tedy tito SEO konzultanti učili? Na čem testovali, jak funguje získávání odkazů pro...

Zmíněné prvky jsou pouze základem briefu. Samozřejmostí jsou byrokratické záležitosti, bez kterých se však brief neobejde: projekt a jeho řízení, kontaktní údaje apod. Ale ani tím to výčet nekončí. Další prvky jsou více individuální podle potřeb konkrétního projektu.

Při psaní briefu mějte na paměti, že platí jednoduchá rovnice. Čím přesnější je brief, tím efektivnější je výsledek.

Dbejte na to, aby byl precizně definovaný cíl. Když splníte tuto podmínku, budete moct následně zkontrolovat úspěšnost komunikace.

Každý klientský brief by se měl řídit třemi principy:

 • Psaný projev je promyšlenější, jasnější a přesnější. Navíc se můžete odvolat na materiály, které fyzicky existují. Z toho plyne, že brief by měl mít vždy psanou podobu.
 • Brief by měl obsahovat jasné a úderné zadání. Dlouhý a podrobný brief nemusí být tím nejlepším řešením. Lepší je nastínit svou ideu stručně a ponechat prostor pro strategické myšlení a kreativní nápady.
 • Vyvarujte se záplavě neutříděných informací a nejasných cílů. Konkrétně cíle musí být jasně definované (zvýšit povědomí o značce o 20 % atd.).
 • Závěrem bychom měli ještě zmínit, že správná výslovnost je [BRÍF]. 

 •  
 •  
 •  
 •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Ostatní uživatelé také četli:

Yetti je bájný tvor, který provází lidstvo už mnoho let, naopak Yeti je označení automobilu od české značky Škoda. Správně jsou tedy obě varianty, ale musí se používat ve správném kontextu. Pro tato slova neexistuje žádná češtinářská pomůcka, takže si je holt budete muset zapamatovat.Příklady SPRÁVNÉHO užití slova Yetti:Yettimu se přezdívá také Bigfoot a sněžný muž.Myslíš,...

Florbal je kolektivní halový sport, který má kořeny v USA, ale na špičkové úrovni se hraje zejména ve Švédsku, Finsku, Česku a Švýcarsku. Florbal vznikl v 70. letech, takže se jedná o velmi mladý sport. Florbal se v mnohém podobá pozemnímu hokeji. Proti sobě stojí dvě mužstva, která se pomocí hokejek snaží dostat děrovaný balónek z plastu do soupeřovi...

Scedit brambory nebo nudle umí pravděpodobně každý trochu normální člověk. Ale ruku na srdce. Kdo dokáže bez váhání napsat správně sloveso scedit? Nebudeme nikoho dlouho napínat. Varianta zcedit je chybná! Pravopisně správně je scedit! Proč tomu tak je? Nejjednodušší asi bude, když si správný tvar slovesa scedit zapamatujete. Nebo si v případě potřeby vzpomenete, kam se...

Možná jste o slovu dyspinxie ještě neslyšeli, ale jedná se o poruchu, kterou trpí poměrně dost dětí i dospělých. Nejdříve si vysvětlíme tento odborný pojem a následně uvedeme správný pravopis. Dys- je řecká předpona, která znamená zesláblý, vadný, porušený, případně vyjadřuje nějakou negativní zkušenost. Velice často se s touto předponou můžeme setkat v lékařství a školství. Termín...

Ženské jméno Soňa je ruského původu, vzniklo zkomolením řeckého jména Sophia, které znamená moudrost. V česku se jméno vyskytuje také v podobách Sonja či Sonia. Kdy slaví Soňa svátek?Soňa slaví, podle českého občanského kalendáře, svátek 28. března (28.3.).Domácí podoby jména SoňaSoňka,Sonička,Sunka,Sonka.Soňa a statistikaKolik žije v ČR SoňK 16. 3. 2022 žije v České republice 18...

Za ustanovení osobních údajů jakožto údajů soukromých / osobních by měl být rád každý nás. Každoroční připomínka Dne ochrany osobních údajů je v naší elektronické době naprosto nutná. Pro současné informační a komunikační technologie jsou osobní údaje a informace o nás základními stavebními kameny. Lidé jako účastníci komunikace, ale i ti, jichž se důsledky této komunikace...

Anonym, anebo anonim? Jediná, pravopisně správná varianta je anonym s tvrdým y. Anonim je nepřípustná varianta.Dle Slovníku spisovné češtiny je anonym definován jako nepodepsaný, utajený původce. V hovorovém jazyce se jako anonym označuje také anonymní dopis, tedy dopis bez podpisu pisatele.Správné užití slova anonymDostal jsem výhružný anonymní dopis.Začal navštěvovat sešlosti anonymních alkoholiků.Po anonymním porodu je...
Načíst dalších 10 článků