Ř

Všechny kategorie

Řiditel je tvar zastaralý. Můžete se s ním setkat v některých starých dokumentech, možná i ve filmech pro pamětníky, ale pokud chcete dodržovat pravopis, tak tento tvar nepoužívejte. Správnou variantou je slovo ředitel. Možná je to trochu zmatečné, protože ředitel obvykle něco řídí, ale je to tak. Tvar ředitel vznikl ze staročeského řieditel nebo také řěditel. Slovo...