Socializuji se

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Pravopis, Čeština

Podnikání

Občanský zákoník definuje podnikání jako samostatnou výdělečnou činnost vykonávanou na vlastní účet a odpovědnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem zisku.

Občanský zákoník definuje podnikání jako samostatnou výdělečnou činnost vykonávanou na vlastní účet a odpovědnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem zisku.

Všechny kategorie

Pokud je jednou z vašich obchodních praktik také telemarketing, zpozorněte! Pokud oslovujete potenciální zákazníky prostřednictvím telefonu s nabídkou Vašich výrobků nebo služeb, týká se vás novela č. 374/2021 Sb., kterou se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Hlavní změny v oblasti telemarketingu, které tato novela přinesla začaly platit od 1. července 2022. Co...

Možná ji děláte a nevíte o tom. E-commerce zahrnuje veškeré obchodní činnosti prováděné na internetu, s pomocí dalších elektronických prostředků. Nejde jen o nákup a prodej, e-commerce je součástí e-businessu. Definice e-commerce Termín e-commerce poprvé použil Dr. Robert Jacobson v textu kalifornského zákona o elektronickém obchodu již v roce 1984. E-commerce obvykle využívá web alespoň...

Analýza klíčových slov je proces vyhledávání výrazů, které které uživatelé při vyhledávání na internetu používají nejčastěji. Hlavním cílem analýzy klíčových slov je najít nejziskovější a nejvyhledávanější klíčová slova, která přitom nejsou vysoce konkurenční. Pro definování marketingové strategie by měla být prvním krokem analýza klíčových slov. Analýza nalézá konkrétní tvary slov, synonyma, jejich hledanost a konkurenčnost....

Above the line, tzv. nadlinková komunikace je forma marketingové komunikace využívající masmédia (televizi, rádio, internet, tisk, outdoor). Protějškem je BTL – below the lines, tedy podlinková komunikace, ta zahrnuje nemasové, přesně zacílené formy oslovování. Takže sem spadá i prodej v kamenném obchodě nebo na stánku, přímý marketing, reklama v místě prodeje. Rozdíly mezi nadlinkovými a...

Akční plán je celkový souhrn všech marketingových aktivit. Je dobré jej mít vytvořený minimálně na měsíc dopředu. V akčním plánu volíte, dle vašich finančních i časových možností, marketingové činnosti, kterým se každý měsíc chcete nebo můžete věnovat. Tudíž, kdy je předpoklad, že se dostanete k vytouženému cíli. Sestavení akčního plánu Při sestavování akčního plánu si...

Pojem affiliate marketing vám možná není zcela povědomý, s jeho praktikami se však jistě setkáváte pravidelně. Říká se mu také partnerský anebo provizní marketing. Jde o výkonostní formu marketingu, která funguje na základě plateb za uskutečněnou konverzi. Základem affiliate marketingu je provázanost mezi prodejcem (např. e-shopem) a parnterem (např. influencerem). Princip affiliate marketingu Základní schéma...

Zejména pro začínající podnikatele je často oříšek, zda vést daňovou evidenci či účetnictví. Daňová evidence Daňová evidence je upravená zákonem o dani z příjmů. Je jednodušší než účetnictví, obsahuje údaje o uskutečněných zdanitelných příjmech a daňově uplatnitelných výdajích, současně je sledován stav majetku a závazků na konci daného roku (zdaňovacího období). Daňovou evidenci musíme vést,...

Když si pořizujeme svoji první živnost, chceme ji patrně již také začít používat, to znamená vydělávat jako OSVČ. Na živnostenském úřadě proto vyplníme Jednotný registrační formulář, v rámci kterého založíme také tu svoji živnost. K čemu slouží jednotný registrační formulář Jednotný registrační formulář nahrazuje různé typy formulářů pro podání, které podnikatel musí učinit před vstupem...

Od roku 2021 mohou některé osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odvádět paušální daň. Paušální daň je platba, pomocí které můžeme jednoduše splnit všechny své povinnosti vůči státu. Pokud se k ní přihlásíme, platíme ji celý rok každý měsíc ve stejné výši na jeden účet. Výhodou je, že nemusíme podat daňové přiznání ani Přehledy na pojištění...

OSVČ mají zpravidla dvě možnosti, jak uplatnit výdaje z podnikání při zpracování daňového přiznání. Je možné vést klasickou evidenci a odečítat od příjmů reálné výdaje anebo je možné uplatnit výdaje paušálně. Uplatnění paušálních výdajů je byrokraticky jednodušší, ne každému se však musí vyplati. Co jsou paušální výdaje procentem z příjmů Výdaje paušálem představují formu výdajů,...

Koncesované živnosti jsou nejpřísněji regulovaným druhem živností. Vyřízení koncesované živnosti vyžaduje doložení odborné způsobilosti buď dotyčné fyzické osoby nebo fyzické osoby, která bude působit jako odpovědný zástupce právnické osoby. Koncesované živnosti jsou vyjmenovány v Příloze 3 živnostenského zákona. Pokud naše činnost není mezi koncesovanými živnostmi, může jít o živnost řemeslnou, živnost vázanou či živnost volnou....

Živnosti řemeslné patří mezi vázané živnosti, jsou vyjmenovány v Příloze 1 živnostenského zákona. Pro jejich získání musíme na živnostenském úřadě doložit, že splňujeme všeobecné podmínky, zároveň však musíme prokázat odbornou způsobilost. Pokud naše činnost není uvedena mezi živnostmi řemeslnými, může jít o živnost vázanou, živnost koncesovanou či živnost volnou. Jak získat řemeslnou živnost Pro získání...

Živnosti vázané jsou vyjmenovány v Příloze 2 živnostenského zákona. Pokud naše zvolená činnost není vyjmenována mezi vázanými živnostmi, může jít o živnost volnou, živnost řemeslnou či živnost koncesovanou. Jak získat vázanou živnost Pro získání živnostenského oprávnění s vázanou živností, je nutné, kromě všeobecných podmínek, splnit také podmínku odborné způsobilosti, která se prokazuje stanovenými doklady. Pokud...

Pod označením volná živnost se skrývá celá řada činností, které můžeme jako OSVČ vykonávat bez dalších podmínek, stačí, když na živnostenském úřadu doložíme, že splňujeme všeobecné podmínky. Nemusíme tedy prokazovat žádné odborné ani jiné způsobilosti ani praxi. Co patří do volných živností Volná živnost zahrnuje většinu činností, které OSVČ vykonávají. Z těch nejpoužívanějších například maloobchod...

Živnostenské oprávnění získáme na živnostenském úřadě. Papírový doklad, dříve nazývaný živnostenský list už dnes nedostaneme, pokud někte potřebujeme živnostenské oprávnění doložit, použijeme výpis ze živnostenského rejstříku. Založení živnosti Většina živností patří do živností volných, proto ve většině případů stačí jen ohlásit na živnostenském úřadě, že s podnikáním začínáme a doložit, že splňujeme všeobecné podmínky pro...

Občanský zákoník definuje podnikání jako samostatnou výdělečnou činnost vykonávanou na vlastní účet a odpovědnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem zisku. Činnost je tedy podnikáním pouze v případě současného naplnění následujících předpokladů: samostatnost – o tom, kde a jakým způsobem budete činnost vykonávat rozhodujete pouze vy, výdělečnost – za činnost,...

Mnoho klientů bankovních společností v současné situaci řeší zda a jakým způsobem jsou jejich vklady v bance pojištěny. Pod český systém pojištění vkladů spadají i zahraniční banky, které mají sídlo v České republice a licenci vydanou Českou národní bankou. Systém zákoného pojištění vkladů a Sberbank CZ Také na Sberbank CZ se vztahuje český systém zákonného...

Grafika na webu hraje v současnosti jednu z nejdůležitějších rolí a design je to první, čeho si vaši potenciální zákazníci všimnou. Je proto potřeba pro ně vytvořit příjemné a především snadno použitelné rozhraní, ve kterém se budou snadno orientovat a nebudou tápat. Zde je souhrn pravidel, kterých je třeba se držet, pokud je vaším cílem...

Rok se sešel s rokem jak voda a letos nám jej okrášlil ještě o COVID. Byť z jedné strany slyším, jak je všechno na hovno, já si z tohoto roku odnáším samá pozitiva. Co mi přijde fajn, že se změnilo? Lidé se začali zajímat více sami o sebe o své zdraví Zavřela se fitka, lidé...

Obchodování za využití úrovní breakout Existuje řada způsobů, jak mohou obchodníci odhadovat další vývoj na kapitálových trzích. Někteří nakupují, protože věří v nárůst hodnoty svých investic, jiní prodávají, protože naopak očekávají pokles cen. Někteří obchodníci se snaží zachytit vznikající trendy tím, že do pozic vstupují na tzv. „breakoutech“, neboli úrovních, kdy se dosavadní trend otáčí. Domníváte-li se, že vám právě...

Činnost je podnikáním pouze v případě současného naplnění následujících předpokladů:

 • samostatnost – o tom, kde a jakým způsobem budete činnost vykonávat rozhodujete pouze vy,
 • výdělečnost – za činnost, kterou vykonáváte, dostáváte zaplaceno,
 • na vlastní účet – činnost vykonáváte pod vlastním jménem,
 • na vlastní odpovědnost – za výsledek činnosti, kterou vykonáváte nesete plnou zodpovědnost, zodpovědnost nesete také za porušení vašich závazků či právních předpisů,
 • živnostenský nebo obdobný způsob výkonu činnosti – rozhodující je charakter vykonávané činnosti,
 • soustavnost – nahodilá či občasná činnost není podnikáním, důležitý je však záměr vykonávat danou činnost opakovaně,
 • za účelem dosažení zisku – cílem podnikání je generování zisků, o tom, zda je činnost podnikáním však nerozhoduje, zda cíle opravdu dosáhnete.

Začátek podnikání

Pokud se chceme stát osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ), je vhodné opatřit si živnostenské oprávnění. Některé činnosti můžeme provádět i bez oprávnění, ale s ohledem na daň z příjmu je lepší oprávnění mít.

Činnosti, ke kterým živnostenské oprávnění nepotřebujeme uvádí § 7 Zákona o daních z příjmů. Jde zejména o:

 • zemědělskou výrobu, lesní a vodní hospodářství,
 • činnost autorů,
 • nezávislá povolání, která nejsou živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů (např. spisovatelé, herci, hudebníci apod.),
 • činnosti a podnikání podle zvláštních předpisů, ke kterým je většinou třeba státní zkouška (např. daňoví poradci, advokáti, soudní exekutoři, makléři, správci konkursní podstaty, znalci, tlumočníci, psychoterapeuti apod.).

Živnostenské oprávnění

Živnostenský list

Živnostenský list, tedy papírový doklad o naší živnosti, dnes již nedostaneme. Na živnostenském úřadě získáváme živnostenské oprávnění, a pokud je potřebujeme někde doložit, použijeme výpis ze živnostenského rejstříku.

Založení živnosti

Většinu živností stačí jen ohlásit na kterýkoliv živnostenský úřad. Doložíme, že splňujeme všeobecné podmínky, což většinou znamená jen přijít s občankou, a zaplatíme poplatek. Toto stačí, protože většina živností patří do volné živnosti.

Pokud chceme živnost patřící do živnosti vázané nebo živnosti řemeslné, doložíme navíc požadovanou odbornou způsobilost, například vzdělání, praxi.

Živnosti volné a živnosti vázané a řemeslné

Pod označením volná živnost se skrývá celá řada činností, které můžeme jako OSVČ vykonávat bez dalších podmínek, stačí, když na živnostenském úřadu doložíme, že splňujeme všeobecné podmínky. Nemusíme tedy prokazovat žádné odborné ani jiné způsobilosti ani praxi.

Příloha 1 živnostenského zákona pak vyjmenovává tzv. živnosti řemeslné. Jde o živnosti, pro jejichž provozování je třeba splnit všeobecné požadavky stanovené zákonem a nezbytnou odbornou způsobilost. Příkladem živností řemeslných může být holičství, hodinářství, klempířství, zámečnictví, mlynářství apod.

U některých typů živností je nutné pouze prokázat odbornou způsobilost, jde pak o živnosti vázané. Vázané živnosti jsou vyjmenovány v Příloze 2 živnostenského zákona. Odbornou způsobilostí může být např. ukončené odborné vzdělání, rekvalifikace případně určitá délka praxe. Příkladem vázaných živností jsou např. Masérské služby, Činnost účetních poradců, Provozování autoškoly apod.

Některé živnosti vznikají a jsou provozovány na základě správního rozhodnutí. Tyto živnosti jsou vyjmenovány v Příloze 3 živnostenského zákona, jde o koncesované živnosti, k jejichž provozování je nutné, kromě splnění odborné způsobilosti také zíksat kladné vyjádření příslušného orgánu státní správy.

Jednotný registrační formulář

Když si pořizujeme svoji první živnost, chceme ji patrně již také začít používat, to znamená vydělávat jako OSVČ. Na živnostenském úřadě proto vyplníme jednotný registrační formulář, v rámci kterého založíme také tu svoji živnost.

Jednotný registrační formulář slouží nejen k registraci a ohlášení živnosti, ale také k registraci k dani z příjmů, oznámení zdravotní pojištovně i správě sociálního zabezpečení. Zároveň je možné registrovat se k silniční dani, dani z přidané hodnoti nebo k dani z příjmů za zaměstnance.

Všeobecné podmínky pro živnost

Pro získání živnosti musíme splňovat nejen specifické podmínky konkrétní živnosti, ale také podmínky všeobecné, těmi jsou bezúhonnost a plná svéprávnost.

Svéprávnost

Plně svéprávným je člověk po dosažení 18 let, který je zároveň způsobilým k právním úkonům.

Bezúhonnost

Bezúhonnost je vlastnost člověka, fyzické osoby, která obecně znamená, že nebyla v minulosti odsouzena za trestný čin. Různé právní předpisy pro různé profese či pro přiznání různých oprávnění stanoví přesnější kritéria bezúhonnosti. K prokazování bezúhonnosti slouží především rejstřík trestů a lze ji i znovu nabýt prostřednictvím tzv. zahlazení odsouzení.

Odpovědný zástupce pro živnost

Nemáme-li potřebné vzdělání, praxi nebo odborné zkoušky pro určitou vázanou nebo řemeslnou živnost, můžeme se pokusit najít člověka, který nám bude dělat odpovědného zástupce podle § 11 živnostenského zákona.

Odpovědný zástupce je fyzická osoba, která bude odpovídat za řádný provoz naší živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů. Tato osoba musí se svým ustanovením do funkce souhlasit a musí být s námi ve smluvním vztahu.

Daň – kdy je výhodné platit paušálně?

Pokud máme podnikání jako svoji hlavní činnost, může být výhodné a zjednodušující přihlásit se k paušální dani.

Pomocí paušální daně můžeme splnit všechni své povinnosti vůči státu. Pokud se k ní přihlásíme, platíme ji celý rok každý měsíc ve stejné výši na jeden účet. Výhodou je, že nemusíme podat daňové přiznání ani Přehledy na pojištění a evidujeme jen všechny příjmy během roku a pohledávky k poslednímu dni roku.

Pro rok 2022 je měsíční platba na paušální daň 5994 Kč.

Kdy se vyplatí paušální daň

Paušální daň je pro nás vhodná, pokud máme OSVČ jako hlavní činnost a nepotřebujeme uplatnit daňové slevy. Rozhodující ale, je, jakou vykonáváme činnost.

Pokud jsme OSVČ bez živnosti a uplatňovali bychom na výdaje procentem z příjmů 40% paušál, je pro nás paušální daň velmi výhodná.

Pokud máme živnost a uplatňovali bychom 60% paušál, vyplatí se nám paušální daň jen tehdy, blíží-li se naše příjmy horní hranici, tedy jednomu milionu Kč. Pokud ale máme nákup a prodej, tak se nám nevyplatí nikdy, naše skutečné výdaje jsou většinou nad 60 % příjmů a vedeme radši daňovou evidenci.

Pokud naše příjmy plynou z řemesla nebo zemědělské či lesní výroby nebo z vodního hospodářství (možnost uplatnit 80% paušál), tak se nám paušální daň nevyplatí vůbec.

Daňová evidence anebo účetnictví

Zejména pro začínající podnikatele je často oříšek, zda vést daňovou evidenci či účetnictví.

Daňová evidence

Daňová evidence je upravená zákonem o dani z příjmů. Je jednodušší než účetnictví, obsahuje údaje o uskutečněných zdanitelných příjmech a daňově uplatnitelných výdajích, současně je sledován stav majetku a závazků na konci daného roku (zdaňovacího období).

Daňovou evidenci musíme vést, pokud máme příjmy ze samostatné činnosti a chceme v přiznání k dani z příjmu uplatnit výdaje podle skutečnosti, tedy podle dokladů.

Daňová evidence není potřeba, pokud budeme uplatňovat paušální výdaje, tedy výdaje procentem z příjmů. Nepotřebujeme ji ani tehdy, když jsme přešli na paušální daň.

Výdaje procentem z příjmů

Paušální výdaje procentem z příjmů jsou nejjednodušší a často i nejvýhodnější způsob, jak v daňovém přiznání uplatnit výdaje z podnikání nebo jiné samostatné činnosti.

Nevedeme daňovou evidenci, ale jen evidenci příjmů a pohledávek. Nemusíme prokazovat daňové výdaje podle dokladů, ale vypočítáme je procentem ze svých příjmů. Takto nám můžou výdaje vyjít i podstatně vyšší než byly ve skutečnosti.

Procenta podle druhu činnosti:

 • 80 % (nejvýše 1 600 000 Kč za rok) z příjmů z řemeslných živností, zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství vykonávaných jako samostatná činnost. Také z ostatních příjmů ze zemědělské výroby.
 • 60 % (nejvýše 1 200 000 Kč za rok) z příjmů z živností volných, vázaných i koncesovaných.
 • 40 % (nejvýše 800 000 Kč za rok) z příjmů ze samostatné činnosti na kterou nemáme živnost (OSVČ bez živnosti).
 • 30 % (nejvýše 600 000 Kč za rok) z příjmů z pronájmu a z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.

Účetnictví

Účetnictví, dříve nazývané jako podvojné účetnictví, je upravené zákonem o účetnictví a vedou ho právnické a fyzické osoby, které se staly účetní jednotkou. Účtuje se takzvaným podvojným způsobem, účetnictví je podstatně rozsáhlejším a komplikovanějším procesem než daňová evidence, proto se s ním také podnikatelé často obracejí na účetní.

Fyzická osoba se stane nejčastěji účetní jednotkou (tedy tím, kdo má povinnost vést účetnictví) ve chvíli, kdy její obrat za předcházející rok přesáhne 25 milionů korun. V tomto případě podnikateli vzniká povinnost vést účetnictví od prvního dne účetního období, jež následuje po kalendářním roce, ve kterém se stal účetní jednotkou. Účetní jednotkou jsou také fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku.

Zdravotní a sociální pojištění

Samostatná činnost jako hlavní činnost

Jestliže máme samostatnou činnost jako svoji hlavní činnost, platíme již od prvního měsíce zálohy na zdravotní a sociální pojištění.

Samostatná činnost jako vedlejší činnost

V případě, že máme samostatnou činnost jako vedlejší činnost, zálohy za první rok neplatíme, pojištění doplatíme po konci roku podle Přehledu příjmů pro zdravotní pojišťovnu a sociální pojištění.

Pokud máme při vedlejší činnosti nízký zisk, sociálnímu pojištění se zcela vyhneme.

Daň z přidané hodnoty

Plátci DPH se stáváme ve chvíli, kdy náš obrat překročí 1 milion Kč za 12 (anebo méně) po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Zpočtátku budeme zřejmě fungovat jako neplátce DPH.

Silniční daň

Používáme-li pro podnikání auto, platíme čtvrtletně zálohy na silniční daň a po konci roku podáme daňové přiznání.

Daně a pojištění na konci roku

Po skončení roku stanovíme příjmy, výdaje a zisk, k jejich stanovení můžeme použít:

 • daňovou evidenci,
 • výdaje procentem z příjmů.

Následně podáme daňové přiznání k dani z příjmu a zaplatíme daň z příjmu.

Podáme přehled příjmů zdravotní pojišťovně.

Podáme přehled příjmů pro sociální pojištění.

Doplatíme pojištění.

Pokud se přihlásíme k paušální dani, toto samostatně nemusíme řešit.

EET – elektronická evidence tržeb

Povinnost vést EET neplatí minimálně do konce roku 2022.

Web, marketing

Už na počátku našeho podnikání se vyplatí zainvestovat do webu a reklamy. Dobře udělaný web může být skvělým reklamním nástrojem, kde zákazníky informujeme o své nabídce a kontaktech na nás.

Činnost je podnikáním pouze v případě současného naplnění následujících předpokladů:

 • samostatnost – o tom, kde a jakým způsobem budete činnost vykonávat rozhodujete pouze vy,
 • výdělečnost – za činnost, kterou vykonáváte, dostáváte zaplaceno,
 • na vlastní účet – činnost vykonáváte pod vlastním jménem,
 • na vlastní odpovědnost – za výsledek činnosti, kterou vykonáváte nesete plnou zodpovědnost, zodpovědnost nesete také za porušení vašich závazků či právních předpisů,
 • živnostenský nebo obdobný způsob výkonu činnosti – rozhodující je charakter vykonávané činnosti,
 • soustavnost – nahodilá či občasná činnost není podnikáním, důležitý je však záměr vykonávat danou činnost opakovaně,
 • za účelem dosažení zisku – cílem podnikání je generování zisků, o tom, zda je činnost podnikáním však nerozhoduje, zda cíle opravdu dosáhnete.

Začátek podnikání

Pokud se chceme stát osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ), je vhodné opatřit si živnostenské oprávnění. Některé činnosti můžeme provádět i bez oprávnění, ale s ohledem na daň z příjmu je lepší oprávnění mít.

Činnosti, ke kterým živnostenské oprávnění nepotřebujeme uvádí § 7 Zákona o daních z příjmů. Jde zejména o:

 • zemědělskou výrobu, lesní a vodní hospodářství,
 • činnost autorů,
 • nezávislá povolání, která nejsou živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů (např. spisovatelé, herci, hudebníci apod.),
 • činnosti a podnikání podle zvláštních předpisů, ke kterým je většinou třeba státní zkouška (např. daňoví poradci, advokáti, soudní exekutoři, makléři, správci konkursní podstaty, znalci, tlumočníci, psychoterapeuti apod.).

Živnostenské oprávnění

Živnostenský list

Živnostenský list, tedy papírový doklad o naší živnosti, dnes již nedostaneme. Na živnostenském úřadě získáváme živnostenské oprávnění, a pokud je potřebujeme někde doložit, použijeme výpis ze živnostenského rejstříku.

Založení živnosti

Většinu živností stačí jen ohlásit na kterýkoliv živnostenský úřad. Doložíme, že splňujeme všeobecné podmínky, což většinou znamená jen přijít s občankou, a zaplatíme poplatek. Toto stačí, protože většina živností patří do volné živnosti.

Pokud chceme živnost patřící do živnosti vázané nebo živnosti řemeslné, doložíme navíc požadovanou odbornou způsobilost, například vzdělání, praxi.

Živnosti volné a živnosti vázané a řemeslné

Pod označením volná živnost se skrývá celá řada činností, které můžeme jako OSVČ vykonávat bez dalších podmínek, stačí, když na živnostenském úřadu doložíme, že splňujeme všeobecné podmínky. Nemusíme tedy prokazovat žádné odborné ani jiné způsobilosti ani praxi.

Příloha 1 živnostenského zákona pak vyjmenovává tzv. živnosti řemeslné. Jde o živnosti, pro jejichž provozování je třeba splnit všeobecné požadavky stanovené zákonem a nezbytnou odbornou způsobilost. Příkladem živností řemeslných může být holičství, hodinářství, klempířství, zámečnictví, mlynářství apod.

U některých typů živností je nutné pouze prokázat odbornou způsobilost, jde pak o živnosti vázané. Vázané živnosti jsou vyjmenovány v Příloze 2 živnostenského zákona. Odbornou způsobilostí může být např. ukončené odborné vzdělání, rekvalifikace případně určitá délka praxe. Příkladem vázaných živností jsou např. Masérské služby, Činnost účetních poradců, Provozování autoškoly apod.

Některé živnosti vznikají a jsou provozovány na základě správního rozhodnutí. Tyto živnosti jsou vyjmenovány v Příloze 3 živnostenského zákona, jde o koncesované živnosti, k jejichž provozování je nutné, kromě splnění odborné způsobilosti také zíksat kladné vyjádření příslušného orgánu státní správy.

Jednotný registrační formulář

Když si pořizujeme svoji první živnost, chceme ji patrně již také začít používat, to znamená vydělávat jako OSVČ. Na živnostenském úřadě proto vyplníme jednotný registrační formulář, v rámci kterého založíme také tu svoji živnost.

Jednotný registrační formulář slouží nejen k registraci a ohlášení živnosti, ale také k registraci k dani z příjmů, oznámení zdravotní pojištovně i správě sociálního zabezpečení. Zároveň je možné registrovat se k silniční dani, dani z přidané hodnoti nebo k dani z příjmů za zaměstnance.

Všeobecné podmínky pro živnost

Pro získání živnosti musíme splňovat nejen specifické podmínky konkrétní živnosti, ale také podmínky všeobecné, těmi jsou bezúhonnost a plná svéprávnost.

Svéprávnost

Plně svéprávným je člověk po dosažení 18 let, který je zároveň způsobilým k právním úkonům.

Bezúhonnost

Bezúhonnost je vlastnost člověka, fyzické osoby, která obecně znamená, že nebyla v minulosti odsouzena za trestný čin. Různé právní předpisy pro různé profese či pro přiznání různých oprávnění stanoví přesnější kritéria bezúhonnosti. K prokazování bezúhonnosti slouží především rejstřík trestů a lze ji i znovu nabýt prostřednictvím tzv. zahlazení odsouzení.

Odpovědný zástupce pro živnost

Nemáme-li potřebné vzdělání, praxi nebo odborné zkoušky pro určitou vázanou nebo řemeslnou živnost, můžeme se pokusit najít člověka, který nám bude dělat odpovědného zástupce podle § 11 živnostenského zákona.

Odpovědný zástupce je fyzická osoba, která bude odpovídat za řádný provoz naší živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů. Tato osoba musí se svým ustanovením do funkce souhlasit a musí být s námi ve smluvním vztahu.

Daň – kdy je výhodné platit paušálně?

Pokud máme podnikání jako svoji hlavní činnost, může být výhodné a zjednodušující přihlásit se k paušální dani.

Pomocí paušální daně můžeme splnit všechni své povinnosti vůči státu. Pokud se k ní přihlásíme, platíme ji celý rok každý měsíc ve stejné výši na jeden účet. Výhodou je, že nemusíme podat daňové přiznání ani Přehledy na pojištění a evidujeme jen všechny příjmy během roku a pohledávky k poslednímu dni roku.

Pro rok 2022 je měsíční platba na paušální daň 5994 Kč.

Kdy se vyplatí paušální daň

Paušální daň je pro nás vhodná, pokud máme OSVČ jako hlavní činnost a nepotřebujeme uplatnit daňové slevy. Rozhodující ale, je, jakou vykonáváme činnost.

Pokud jsme OSVČ bez živnosti a uplatňovali bychom na výdaje procentem z příjmů 40% paušál, je pro nás paušální daň velmi výhodná.

Pokud máme živnost a uplatňovali bychom 60% paušál, vyplatí se nám paušální daň jen tehdy, blíží-li se naše příjmy horní hranici, tedy jednomu milionu Kč. Pokud ale máme nákup a prodej, tak se nám nevyplatí nikdy, naše skutečné výdaje jsou většinou nad 60 % příjmů a vedeme radši daňovou evidenci.

Pokud naše příjmy plynou z řemesla nebo zemědělské či lesní výroby nebo z vodního hospodářství (možnost uplatnit 80% paušál), tak se nám paušální daň nevyplatí vůbec.

Daňová evidence anebo účetnictví

Zejména pro začínající podnikatele je často oříšek, zda vést daňovou evidenci či účetnictví.

Daňová evidence

Daňová evidence je upravená zákonem o dani z příjmů. Je jednodušší než účetnictví, obsahuje údaje o uskutečněných zdanitelných příjmech a daňově uplatnitelných výdajích, současně je sledován stav majetku a závazků na konci daného roku (zdaňovacího období).

Daňovou evidenci musíme vést, pokud máme příjmy ze samostatné činnosti a chceme v přiznání k dani z příjmu uplatnit výdaje podle skutečnosti, tedy podle dokladů.

Daňová evidence není potřeba, pokud budeme uplatňovat paušální výdaje, tedy výdaje procentem z příjmů. Nepotřebujeme ji ani tehdy, když jsme přešli na paušální daň.

Výdaje procentem z příjmů

Paušální výdaje procentem z příjmů jsou nejjednodušší a často i nejvýhodnější způsob, jak v daňovém přiznání uplatnit výdaje z podnikání nebo jiné samostatné činnosti.

Nevedeme daňovou evidenci, ale jen evidenci příjmů a pohledávek. Nemusíme prokazovat daňové výdaje podle dokladů, ale vypočítáme je procentem ze svých příjmů. Takto nám můžou výdaje vyjít i podstatně vyšší než byly ve skutečnosti.

Procenta podle druhu činnosti:

 • 80 % (nejvýše 1 600 000 Kč za rok) z příjmů z řemeslných živností, zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství vykonávaných jako samostatná činnost. Také z ostatních příjmů ze zemědělské výroby.
 • 60 % (nejvýše 1 200 000 Kč za rok) z příjmů z živností volných, vázaných i koncesovaných.
 • 40 % (nejvýše 800 000 Kč za rok) z příjmů ze samostatné činnosti na kterou nemáme živnost (OSVČ bez živnosti).
 • 30 % (nejvýše 600 000 Kč za rok) z příjmů z pronájmu a z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.

Účetnictví

Účetnictví, dříve nazývané jako podvojné účetnictví, je upravené zákonem o účetnictví a vedou ho právnické a fyzické osoby, které se staly účetní jednotkou. Účtuje se takzvaným podvojným způsobem, účetnictví je podstatně rozsáhlejším a komplikovanějším procesem než daňová evidence, proto se s ním také podnikatelé často obracejí na účetní.

Fyzická osoba se stane nejčastěji účetní jednotkou (tedy tím, kdo má povinnost vést účetnictví) ve chvíli, kdy její obrat za předcházející rok přesáhne 25 milionů korun. V tomto případě podnikateli vzniká povinnost vést účetnictví od prvního dne účetního období, jež následuje po kalendářním roce, ve kterém se stal účetní jednotkou. Účetní jednotkou jsou také fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku.

Zdravotní a sociální pojištění

Samostatná činnost jako hlavní činnost

Jestliže máme samostatnou činnost jako svoji hlavní činnost, platíme již od prvního měsíce zálohy na zdravotní a sociální pojištění.

Samostatná činnost jako vedlejší činnost

V případě, že máme samostatnou činnost jako vedlejší činnost, zálohy za první rok neplatíme, pojištění doplatíme po konci roku podle Přehledu příjmů pro zdravotní pojišťovnu a sociální pojištění.

Pokud máme při vedlejší činnosti nízký zisk, sociálnímu pojištění se zcela vyhneme.

Daň z přidané hodnoty

Plátci DPH se stáváme ve chvíli, kdy náš obrat překročí 1 milion Kč za 12 (anebo méně) po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Zpočtátku budeme zřejmě fungovat jako neplátce DPH.

Silniční daň

Používáme-li pro podnikání auto, platíme čtvrtletně zálohy na silniční daň a po konci roku podáme daňové přiznání.

Daně a pojištění na konci roku

Po skončení roku stanovíme příjmy, výdaje a zisk, k jejich stanovení můžeme použít:

 • daňovou evidenci,
 • výdaje procentem z příjmů.

Následně podáme daňové přiznání k dani z příjmu a zaplatíme daň z příjmu.

Podáme přehled příjmů zdravotní pojišťovně.

Podáme přehled příjmů pro sociální pojištění.

Doplatíme pojištění.

Pokud se přihlásíme k paušální dani, toto samostatně nemusíme řešit.

EET – elektronická evidence tržeb

Povinnost vést EET neplatí minimálně do konce roku 2022.

Web, marketing

Už na počátku našeho podnikání se vyplatí zainvestovat do webu a reklamy. Dobře udělaný web může být skvělým reklamním nástrojem, kde zákazníky informujeme o své nabídce a kontaktech na nás.