Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Afinita v marketingu – co to je?

Afinita je index vhodnosti konkrétního mediálního nosiče pro reklamu. Pokud vám tato kostrbatá definice nic neříká, pokusím se to dále vysvětlit více lidsky. Afinita se jinak označuje také jako Target affinity index (TAI) nebo jako vhodnost.

Význam slova afinita v marketingu

Ať už chce inzerent propagovat jakýkoliv produkt, vždy je základem stanovení cílové skupiny. To znamená, že si ujasní, komu chce své sdělení předat. K tomu využívá jednotlivá média, ale v současné době si určitě všímáte, že používáte jiná média než vaši rodiče. Proto je potřeba zvolit médium v závislosti na tom, jak vhodné je pro komunikaci s danou cílovou skupinou.

Afinita vypovídá o tom, jak vhodné nebo nevhodné je konkrétní médium pro komunikaci s cílovou skupinou.

Jak se vypočítat afinitu

Výpočet afinity není nijak složitý. Stačí vzít sledovanost daného média v konkrétní cílové skupině a vydělit ho sledovaností v populaci.

Jako populace se počítají všichni lidé nad 12, případně nad 15 let.

Například pokud cílím na lidi mezi 20 a 30 lety, jedná se o mojí cílovou skupinu. Vyberu si program v televizi, na který chci umístit reklamu. Vím, že 7 % mojí cílové skupiny sleduje tento program. Z obecné populace program sleduje pouze 5 %. Vydělím tedy číslo 7 číslem 5 a dostanu 1, 4.

Pokud je afinita vyšší než číslo jedna, znamená to, že je sledovanost média nadprůměrná. Tím pádem je médium pro umístění naší reklamy afinitní neboli vhodné. Některá média však mohou být vhodnější než jiná.

Afinita by však nikdy neměla být jediným ukazatelem, který ovlivní rozhodnutí inzerenta. Často může být například u televizních programů nízká, a přesto se vyplatí na ně umístit reklamu, protože mají široký zásah v populaci.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Ostatní uživatelé také četli:

Kdo si neví rady se slovem přizpůsobit, tomu poradíme drobný fígl. Stačí si slovo rozložit na jednotlivé části, ze kterých je složeno. V tomto případě je základem sloveso působit (ve smyslu být něčeho původcem, být příčinnou) a předpona je „při-“. Na první pohled se zdá, že to náš problém nevyřešilo, protože se nám s/z ztratilo. Ale...

Dneska jsme si překvapivě na rozhovor nevybrali žádného exota, ale rovnou dva exoty 🙂. Budeme si povídat s dvěma mladými vývojáři. Petrem Kuchynkou. A Mirkem Hráčkem, který již tak mladě tedy nevypadá 🙂. A protože jsou pánové oba výtečně výřeční (takhle kdyby nám odpovídali všichni, to by byly rozhovory…), byli jsme nuceni obsáhlý rozhovor rozdělit...

Téměř totožná slova, ale přesto jiný význam. Satira ve smyslu literárního žánru, který využívá komičnosti, výsměchu a ironie ke kritice, se pravopisně správně píše pouze ve tvaru satira. Původ satiry je ve starověkém Římě, ale dodnes se hojně využívá. Druhým významem satiry může být posměšné vyjádření. I v tomto případě je správně tvar satira. Naopak varianta...

Doktor Miloš Podpěra procestoval skoro půlku světa. Je to cestovatel tělem i duší. Ze svého koníčka si nakonec vytvořil živobytí. Jeho cestovní kancelář China Tours zajišťuje již po mnoho let zájezdy do daleké Asie. Do oblastí, které jsou tolik oblíbené mezi digitálními nomády. Jak se buduje cestovní kancelář? Jaká rizika čekají na podnikatele v cestovním...

Z nabízených slov není ani jedno pravopisně špatně, lze napsat salto i saldo. Je však nutné rozlišovat jejich různé významy a umět je patřičně použít. V obou případech se jedná o podstatná jména středního rodu. Salto pojmenovává specifický druh přemetu ve vzduchu, akrobatický skok. V přeneseném významu se též výraz může používat v souvislosti s...

Iglú je tradiční provizorní obydlí Inuitů (Eskymáků), které si postaví, když se blíží nečekaná sněhová bouře a nemají se kam schovat. Celé iglú je vyrobené z vyřezaných bloků upěchované sněhu, které se spirálovitě sestavují vzhůru a tím vytvoří kupoli. Samotné slovo iglú může mít ve spisovné češtině jen jednu podobu. Správně je pouze tvar iglú. Standardně podle gramatických...
Načíst dalších 10 článků