Co je to Effie?

Effie je zkratka slova effectiveness a označuje soutěž o nejefektivnější reklamu. Jedná se o jednu z nejprestižnějších soutěží v komunikačním průmyslu.

Jak funguje Effie

O vítězi rozhoduje 21 porotců ve třech kolech. Porotci posuzují měřitelné výsledky kampaní.

Není to samozřejmě o tom, že vítězí ten, kdo investuje do reklamy nejvíce peněz, porota zohledňuje prostředky vynaložené na reklamu a to, jak se jejich investice vyplatila.

Krom měřitelných výsledků jde i o to, jak je kampaň kreativní, což porota hodnotí ve druhém kole. Effie však pohlíží na kreativitu v širším slova smyslu – jako na inspirativnost či nápaditost komunikačního mixu.

Kde se pořádá Effie

Effie je soutěž, která probíhá ve více než 30 vyspělých státech světa. A má dokonce své nadnárodní formáty – EuroEffie a GlobalEffie.

V České republice byla Effie poprvé uspořádána roku 1997.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*