Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Daňová evidence nebo účetnictví?

Hello 0

Zejména pro začínající podnikatele je často oříšek, zda vést daňovou evidenci či účetnictví.

Daňová evidence

Daňová evidence je upravená zákonem o dani z příjmů. Je jednodušší než účetnictví, obsahuje údaje o uskutečněných zdanitelných příjmech a daňově uplatnitelných výdajích, současně je sledován stav majetku a závazků na konci daného roku (zdaňovacího období).
Daňovou evidenci musíme vést, pokud máme příjmy ze samostatné činnosti a chceme v přiznání k dani z příjmu uplatnit výdaje podle skutečnosti, tedy podle dokladů.

Daňová evidence není potřeba, pokud budeme uplatňovat paušální výdaje, tedy výdaje procentem z příjmů. Nepotřebujeme ji ani tehdy, když jsme přešli na paušální daň.

Výdaje procentem z příjmů

Paušální výdaje procentem z příjmů jsou nejjednodušší a často i nejvýhodnější způsob, jak v daňovém přiznání uplatnit výdaje z podnikání nebo jiné samostatné činnosti.

Procenta podle druhu činnosti:

 • 80 % (nejvýše 1 600 000 Kč za rok) z příjmů z řemeslných živností, zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství vykonávaných jako samostatná činnost. Také z ostatních příjmů ze zemědělské výroby.
 • 60 % (nejvýše 1 200 000 Kč za rok) z příjmů z živností volných, vázaných i koncesovaných.
 • 40 % (nejvýše 800 000 Kč za rok) z příjmů ze samostatné činnosti na kterou nemáme živnost (OSVČ bez živnosti).
 • 30 % (nejvýše 600 000 Kč za rok) z příjmů z pronájmu a z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.

Guerilla marketing je nekonvenční forma propagace, kdy se značka snaží s co nejnižším rozpočtem vytvořit co největší zájem veřejnosti a upozornit na sebe. K tomu je potřeba velká míra kreativity. Pro guerilla marketing se nejčastěji využívá venkovní prostředí. Jak funguje guerillový marketingNespornou výhodou je nízký budget. Vlastně tento nástroj dost dobře vystihuje přísloví „Za málo...

Jak vést daňovou evidenci

Vzhledem k tomu, že je daňová evidence jednodušší než účetnictví, často si ji podnikatelé vedou sami. Stačí totiž evidovat příjmy a výdaje a majetek a závazky. Při vedení daňové evidence je nutné shromažďovat veškeré doklady a jejich souhrnnou evidenci vést například v excelové tabulce. Vždy je důležité uvést druh účetního dokladu, datum vystavení dokladu, popis transakce, rozdělení příjmů a výdajů na daňové a nedaňové.

I přesto, že byl termín jednoduché účetnictví nahrazený pojmem daňová evidence, stále se oficiálně používá. Nejedná se však o totéž. Označuje totiž způsob účtování, který mohou využívat pouze neziskové organizace typu odbory, církve nebo zapsané spolky.

Účetnictví

Účetnictví, dříve nazývané jako podvojné účetnictví, je upravené zákonem o účetnictví a vedou ho právnické a fyzické osoby, které se staly účetní jednotkou. Účtuje se takzvaným podvojným způsobem, účetnictví je podstatně rozsáhlejším a komplikovanějším procesem než daňová evidence, proto se s ním také podnikatelé často obracejí na účetní.

Kdy musí fyzická osoba vést účetnictví

Fyzická osoba se stane nejčastěji účetní jednotkou (tedy tím, kdo má povinnost vést účetnictví) ve chvíli, kdy její obrat za předcházející rok přesáhne 25 milionů korun. V tomto případě podnikateli vzniká povinnost vést účetnictví od prvního dne účetního období, jež následuje po kalendářním roce, ve kterém se stal účetní jednotkou. Účetní jednotkou jsou také fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku.

Podnikatelé musí vést účetnictví také pokud:

 • jim povinnost vést účetnictví ukládá zvláštní právní předpis,
  jsou společníky ve společnosti, kde alespoň jeden ze společníků vede účetnictví,
 • se rozhodnou ho vést dobrovolně, i když nesplňují výše uvedené podmínky.
 • Je také důležité vědět, že pokud se fyzická osoba stane účetní jednotkou, musí vést účetnictví nejméně po dobu 5 let.

  Kdy se musí podnikatel zapsat do obchodního rejstříku

  V případě, že výše jeho příjmů nebo výdajů dosáhla či přesáhla za dvě po sobě jdoucí účetní období částku 120 milionů korun nebo provozuje živnost průmyslovým způsobem. V případě, že se podnikatel zapíše do obchodního rejstříku dobrovolně, má povinnost vést účetnictví, stává se totiž dnem zapsání do rejstříku účetní jednotkou.

  Rozdíl mezi účetnictvím a daňovou evidencí

  Jak už jsme nastínili výše, daňové evidenci se dříve říkalo jednoduché účetnictví a účetnictví, které známe dnes, podvojné účetnictví. Z toho také vyplývá, že je daňová evidence jednodušší než účetnictví. Pokud tedy nemáte povinnost vést účetnictví, bude pro vás snazší vést daňovou evidenci.

  Daňová evidence

  Účelem daňové evidence je zjištění správné výše základu daně z příjmů. Základ daně se určuje jako rozdíl mezi zdanitelnými příjmy a odčitatelnými výdaji. Příjmy jsou přijaté peníze v pokladně nebo na bankovním účtu, přičemž je rozhodující okamžik zaplacení. Výdaji se rozumí úbytek peněžních prostředků v pokladně nebo na bankovním účtu, rozhodující je doba zaplacení.

  Účetnictví

  Základ daně v případě účetnictví se zjišťuje jako výsledek hospodaření (tj. rozdíl mezi výnosy a náklady) upravený o odpočitatelné a připočitatelné položky určené zákonem o daních z příjmů. Výnosy jsou výkony vyjádřené v korunách, rozhodující není okamžik zaplacení, ale okamžik provedení výkonu. Za náklady je považovaná výkonová spotřeba, nákup služeb nebo práce pracovníků podniku, není rozhodující okamžik zaplacení, ale okamžik vynaložení nákladů.

 •  
 • 5
 •  
 •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Ostatní uživatelé také četli:

Irini Ženské jméno Irini pochází z řeckého slova eirinis, které se vykládá jako mír. Kdy slaví Irini svátek?Irini slaví, podle českého občanského kalendáře, svátek 16. dubna (16.4.).Mužská obdoba jménaMužská obdoba jména je Ireneus či Irenej.Domácí podoby jména IriniIruška,Irka,Ira,Irinka,Renka,Irenka,Eira,Irča Irini a statistikaKolik žije v ČR IriniK 11. 4. 2022 žije v České republice 39 lidí se jménem...

Další hříčka naší krásné řeči. Češtiny. Jak se správně píše motto / moto? Víte? Pokud ano, tak gratulujeme. V opačném případě si přečtěte náš text. Motto i moto je správně. Nebudeme nikoho dlouze napínat. Ve spisovné češtině jsou přípustné obě varianty. Někoho by mohlo zmást, že slovo motto má původ v Italštině. V Česku se plně zabydlelo, a...

Mám tu otázku pro nejzběhlejší uživatele jazyka. Českého samozřejmě. Víte, co je to mrdna? Respektive kdo to je? Možná jste se s ní někdy setkali u dálnice nebo jste za ní dali své poslední peníze. Zajímávé je, že lehké ženy mají v češtině tolik rozmanitých označení. Čeština mě nepřestává bavit. 🙂 Význam slova mrdnaSlušně řečeno...

Slečna, která zastupuje na Twitteru a Facebooku české dámské sociálno. Přes den krotí sociální sítě (co dělá po večerech, to raději ani nechtějte vědět :-)). Na internetu vystupuje pod uměleckým nickem Annaud. Je držitelkou Nobelovy ceny za mír na LinkedInu. A navíc má sladké křestní jméno, jmenuje se Eliška :-). Co víc si přát? Snad...

Dodnes si nejste jistí, jak se píše do dnes? V tom případě zbystřete. Jedná se o častou gramatickou chybu, která zkazila už nejednu známku z diktátu. Jak to tedy je? Dodnes je příslovečná spřežka a jediná spisovně správná možnost je ve tvaru dodnes. Mezi synonyma lze zařadit slova dosud, podnes, nebo doposud. Takže ode dneška už budete vědět,...

Máte sedavé zaměstnání? Pak byste pravděpodobně měli znát důsledky a rizika, která přináší. Přesně na to se podíváme. A taky si řekneme, co s tím v dnešní době sedavých zaměstnání vůbec jde udělat. 🙂 Jaké následky sedavá práce přinášíBolesti zadLidské tělo je stvořeno k tomu, aby se hýbalo. A pohyb nám zajišťují svaly. Tyto svaly...

Jak už to tak bývá, správně je více variant. V tomto případě je správně sezení i sedění. Jedná se o slova, která mají totožné významy, takže je možné je zcela bez obav zaměňovat. Oba tvary vznikly odvozením od slovesa sedět. Sezení i sedění vyjadřuje činnost, kdy sedíme, ale také místo určené pro sezení / sedění.Pokud stále...

Ptáte se jaký je rozdíl ve tvarech slovesa muset – musí a musejí? Rozdíl je pouze v tom, že tvar musejí klade důraz na množné číslo, protože se nedá aplikovat na číslo jednotné. Pokud tedy použijete tvar musejí, tak je všem jasné, že se jedná o 3. osobu množného čísla. U tvaru musí to tak...

Akvárium je zpravidla skleněná nádrž různých rozměrů, která je určená pro pěstování vodních rostlin a chov živočichů. Obvykle cizokrajných akvarijních rybiček. Jak je to ale s pravopisem? Na první pohled by se mohlo zdát, že jsou možné oba tvary, ale není to pravda. V českém jazyce je správně pouze varianta akvárium. Slovo akvárium vychází z latinského aquaris (týkající...

V dnešní chaotické době se všichni potřebujeme více spojit se svým vnitřním já. Ačkoliv to zní jako ezoklišé, je to tak, protože pouze když jsme sami se sebou, můžeme si opravdu uvědomit, kým jsme a kým chceme být. Meditace mi pomohla si přesně tohle ujasnit a následně vypěstovat další zdravé návyky, protože zlepšuje soustředění. Proto...
Načíst dalších 10 článků