Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Den sesterství

Den sesterství má své alternativní názvy jako je Den zamyšlení či Vzpomínkový den. Jeho podstatou je přátelství, proto i tento svátek je mezinárodním dnem přátelství. Slavíme jej v tento den, neboť se narodili manželé Robert a Olave Baden Powell, kteří byly zakladatelé skautské organizace. V tento den slouží všem skautům z celého světa k přemýšlení o sobě, hrají různé hry a scházejí se u ohňů. Svátek všem skautům svět připomíná, že je jich hodně a všichni jsou sestrami a bratry a to bez ohledu z jaké země pochází, či jakou mají barvu kůže nebo jaké vyznávají náboženství, kolik jim je let nebo jaké jsou národnosti.

Kdy se Den sesterství slaví?

Den sesterství se každoročně slaví 22. února (22. 2.)

Proč se slaví Den sesterství?

V květnu 1926 na 4. mezinárodní konferenci skautek, jejímž tématem byl „Svět“, navrhla zástupkyně Francie, aby byl určen jeden den v roce, kdy na sebe budou moci všechny skautky myslet. Vybraly 22. únor, narozeniny obou skautských zakladatelů, První oslava 22. února, nazvaného Thinking Day, se v Praze konala už v roce 1927 pod názvem „Vzpomínkový den“. Později byly oslavy přejmenovány na „Den sesterství“. Dnes užíváme přesnější název, který nezahrnuje jen skautky, ale i skauty, neboť je to společný svátek: „Den zamyšlení“.

Skauting

Skauting je celosvětové hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova dětí a mladých lidí. Jeho členové se nazývají skauti. Český skauting je specifickou národní formou tohoto mezinárodního hnutí a je reprezentován celou řadou různorodých spolků.

Myšlenkové základy skautingu

Posláním skautingu je všestranně rozvíjet děti a mladé lidi k

  • plnění povinností:
  • vůči sobě,
  • svému okolí,
  • vyšším hodnotám.

Toto město, které se nachází na Ukrajině, je nechvalně známé jadernou havárií, která se tam stala. ✅ Černobyl – správná varianta, město se tedy píše s y.❌ Černobil – nesprávná a gramaticky chybná varianta. Už jste četli? Defilé x defilléSlovo defilé nás mate svým významem i pravopisem. Proto si nyní obojí vysvětlíme. Slovo defilé původně...

Tyto tři principy jsou vyjádřeny ve skautském slibu a zákoně, které je konkretizují do podoby morálního kodexu pro každodenní život. Činnost skautského hnutí je pak naplňována skautskou výchovnou metodou, která kromě slibu a zákona zahrnuje učení se zkušeností, pobyt v přírodě, samosprávu malých skupin členů podobného věku podporovaných dospělými (družinový systém), individuální program osobního růstu (např. skrz skautskou stezku), používání symbolů a symbolických rámců a zapojení do společnosti na různých úrovních dění.

Vznik skautingu

Skauting vznikl v roce 1907 v Anglii na základě myšlenek zakladatele Roberta Baden-Powella. Hnutí se postupně šířilo do dalších států a bylo také ovlivňováno dalšími osobnostmi, například Ernstem Thompsonem Setonem ve Spojených státech.

Skauting ve světě

V současnosti skauting existuje prakticky ve všech státech světa, je pouze několik výjimek – vesměs totalitních států. Celkově má hnutí více než padesát milionů členů. nutí se skládá z několika zastřešujících organizací. Největší z nich je Světová organizace skautského hnutí – WOSM. Některé skautky, zejména ty z čistě dívčích organizací, sdružuje Světová asociace skautek – WAGGGS. Dospělé skauty a skautky pak zastřešuje Mezinárodní společenství skautů a skautek – ISGF. Tyto organizace tvoří hlavní proud hnutí a úzce spolu spolupracují. Z každé země přitom přijímají pouze jednu členskou organizaci; tam, kde existuje více skautských organizací, musí spolu vytvořit federaci, jako např. v některých západoevropských zemích. V Česku je členem těchto organizací spolek Junák – český skaut.

Skauting v České republice

Na území dnešního Česka funguje skauting od roku 1911. Za zakladatele českého skautingu je považován Antonín Benjamín Svojsík. Pod vedením Svojsíka byl český skauting zamýšlen pouze pro chlapce. Již o dva roky později ale zahájila svou skautskou činnost první dívčí družina Sasanek, o jejíž vznik se zasloužila Vlasta Koseová a Anna Berkovcová. V roce 1915 byl ustanoven dívčí odbor Junáka a dívčí oddíly se tak staly nedílnou součástí českého skautingu.

Během své historie byl český skauting z ideologických důvodů zakazován totalitními režimy (v roce 1940 nacisty, v roce 1950 a pak znovu 1970 komunisty). Dnes existují skautské oddíly ve většině českých měst a ve mnoha venkovských obcích.

V současnosti dominantní českou skautskou organizací je Junák – český skaut, z. s., který je zakládající a jedinou českou členskou organizací WOSM, WAGGGS a ISGF. Vedle Junáka působí v Česku několik dalších skautských organizací, např. Svaz skautů a skautek České republiky nebo Skaut – Český skauting ABS.

  •  
  •  
  •  
  •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Ostatní uživatelé také četli:

Obě varianty jsou si hodně podobné, nicméně jenom jedna z nich je správná. Původní název tohoto poloostrova byl Alyeska. ✅ Aljaška – tato varianta je jediná správná. Oficiální anglický název je Alaska.❌ Aliaška – toto není správně napsaný název.Proč píšeme v počeštěné podobě slovo Aljaška s je?Je to počeštěná varianta. Abychom si usnadnili výslovnost, píšeme...

Čínský Nový rok (nebo též Svátky jara, Jarní festival / Festival jara, lunární Nový rok) je nejvýznamnější z tradičních čínských svátků. Svátky začínají první den prvního lunárního měsíce v čínském kalendáři a končí patnáctý den, Slavností luceren. Datum čínského Nového roku je pohyblivé a připadá na období, kdy nás opouští leden a přichází únor. Toto...

Nejmladší evropský profesionální závodník v Men’s Physique. Pokud nevíte, co si pod tím představit, tak zarolujte trochu dolů a podívejte se na pár fotek Tomáše. Je mu sice 24 let a stále ještě studuje, ale již si ve světě dokázal vybudovat celkem zvučné jméno. V čem je tak výjimečný a jak se dostal na vrchol ve svém sportu, o tom si ostatně budeme povídat v dnešním rozhovoru s Tomášem Klíčem.

Mezinárodní den solidarity osvobození politických vězňů V tento den si připomínáme nejen politické vězně, ale také bojovníky proti fašismu. V roce 1945 byl v tento den osvobozen koncentrační tábor Buchenwald. Neměli bychom zapomínat na uctění památky všech, kteří koncentrační tábory nepřežili. Zároveň bychom také neměli zapomínat, že koncentrační tábory nejsou minulostí. Minulostí také není věznění odpůrců politických režimů. Mysleme proto v...

Světový den životního prostředí se každoročně koná 5. června. Tento den se slaví s cílem podpořit povědomí a ochraně životního prostředí. Podle OSN nám „Oslava tohoto dne poskytuje příležitost rozšířit základnu názorů a odpovědného chování jednotlivců, podniků a komunit při ochraně a zlepšování životního prostředí.“ Kdy se slaví Světový den životního prostředí?Světový den životního prostředí...

Celebrity, drahé večírky a bulvární média. To je showbyznys. Jak se toto slovo správně píše? Nejčastěji se vyskytují hned tři varianty tohoto slova, ale neměly bychom se nechat zmást. Správné varianty jsou totiž pouze dvě. Správně se píše showbyznys i šoubyznysSlovo showbyznys je takový hybrid. Dlouhou dobu bylo napůl české a napůl anglické. První částo...

Response je anglicky odezva, odpověď. Je to termín, který se používá v mnoha odvětvích lidské činnosti. Například v marketingu, IT a teorii komunikace. V oblasti marketingu je response označení pro odezvu na komunikaci značky. Je to možná trochu krkolomné, takže to zkusíme znovu, lépe, radostněji. Je to vyjádření toho, jak cílová skupina reaguje na to, co se jim...

Výměna nebo výmněna? Víte, jak toto slovo správně napsat? Sposuta lidí to neví, a proto si to raději vysvětlíme v dalším rychlokurzu češtiny. Správně je výměna Správný tvar je pouze výměna s „mě“ uprostřed (vymněnit je špatně). Není pro to žádné vysvětlení ani poučka, musíte si to prostě zapamatovat, což je dost na piču co...

Fanfára, nebo famfára? Toť otázka, kterou v následujícím textu zodpovíme. V češtině je jediná správná varianta a tou je fanfára. Jedná se o slovo, které pochází z německého Fanfare a francouzského fanfare. Slovo fanfára se v českém jazyce plně zabydlelo, ale udřelo si svou původní podobu, tedy fanfára.Famfára je patvar, který do spisovné češtiny nepatří, takže se mu vyvarujte!Fanfára...

Mužské jméno Bořivoj je původem slovanské jméno, které se vykládá jako bojovník. Kdy slaví Bořivoj svátek?Bořivoj slaví, podle českého občanského kalendáře, svátek 30. července (30.7.).Domácké podoby jména BořivojBořivojek,Bořík,Vojek,Vojík.Bořivoj a statistikaKolik žije v ČR BořivojůK 30. 7. 2022 žije v České republice 1 634 lidí se jménem Bořivoj.Oblíbenost jména BořivojJméno je 351. nejoblíbenějším českým mužským jménem....
Načíst dalších 10 článků