Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Den vítězství – konec 2. světové války v roce 1945

Den vítězství – konec 2. světové války v roce 1945

Den vítězství je označení pro různé významné svátky oslavující vítězství v důležité bitvě či celé válce. V evropském prostředí se jedná především o konec druhé světové války (v Evropě), který připadá na 8. května, ale některé země uznávají 9. květen.

Kdy slavíme Den vítězství?

Den vítězství – konec 2. světové války v Evropě připadá na 8. květen.

Konec 2. světové války v Evropě

Za konec 2. světové války v Evropě považujeme kapitulaci německých vojsk, která vstopuila v platnost 8. května, ve 23:01 hodin středoevropského času.

Válka na starém kontinentu skončila podpisem bezpodmínečné kapitulace, kterou v Remeši za německou brannou moc podepsal generál Alfred Jodl, aby byla později v Berlíně parafována dalšími německými i spojeneckými představiteli. Do půlnoci 8. května měli Němci složit zbraně, což se ve většině případů skutečně stalo.

S výjimkami se bylo možné setkat i na našem území, které z části stále nebylo osvobozeno. Pražské povstání tak fakticky skončilo až 9. května příjezdem tanků 1. ukrajinského frontu, které se střetly se zbytky nacistických sborů, které se snažily dostat na západ do amerického zajetí. U Milína na Příbramsku se odehrály ozbrojené střety ještě 12. května, které bývají označovány za poslední větší bitvu 2. světové války v Evropě.

Válka však v květnu neskončila na východě, kde se bojovalo dále a konflikt vyvrcholil svržením dvou atomových bomb na japonská města Nagasaki a Hirošima. Japonský císař Hirohito oznámil kapitulaci 15. srpna. Podepsána byla 2. září, které je jako Den vítězství svátkem ve Spojených státech.

Oslavy Dne osvobození do roku 1989

V minulosti se svátek nazýval Den osvobození či Den osvobození od fašismu a slavil se až 9. května, jak je tomu dodnes v zemích někdejšího Sovětského svazu.

Druhá světová válka

Druhá světová válka byl globální vojenský konflikt v letech 1939–1945, jehož se zúčastnila většina států světa. Tento konflikt se stal s více než 62 miliony obětí na životech dosud největším a nejvíce zničujícím válečným střetnutím v dějinách lidstva.

Začátek druhé světové války

Druhá světová válka začala napadením Polska nacistickým Německem 1. září 1939. Krátce poté vyhlásily Francie, Spojené království a státy Commonwealthu Německu válku. 17. září napadl Polsko i Sovětský svaz (SSSR). Německé invazi do Polska předcházela jeho smlouva o neútočení se SSSR, takzvaný pakt Ribbentrop–Molotov, podepsaná 24. srpna 1939. V tajném protokolu k tomuto paktu si tyto dva státy dočasně rozdělily sféry vlivu. V důsledku toho byl de facto uvolněn prostor pro vojenskou expanzi obou stran.

Válečné zločiny

Výzva k aci, tedy call to action (CTA) je základním stavebním kamenem každého e-shopu. CTA je prvkem, který uživatele svým způsobem nutí k nějaké akci – k nákupu, registraci, stáhnutí souboru, vyplnění dotazníku…Jde o způsob, kterým se snažíme získat od zákazníka to, co potřebujeme. Význam CTATato výzva je základním kamenem u většiny webových stránek, protože...

Druhou světovou válku provázely v dosud nevídané míře válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a nehumánní zacházení s válečnými zajatci, zvláště se sovětskými vojáky ze strany Německa. Průběhem bojů bylo podstatně zasaženo rovněž civilní obyvatelstvo, jež utrpělo obrovské ztráty. Nejhorším příkladem genocidy se stal holokaust, kterému na základě nacistické rasové ideologie padlo za oběť šest milionů Židů v koncentračních táborech a na jiných místech v mnoha zemích Evropy. Masakr čínského obyvatelstva, který spáchali Japonci v Nankingu v prosinci 1937, byl jedním z největších zločinů. V rámci operace Intelligenzaktion zlikvidovali němečtí nacisté 60 000 až 100 000 příslušníků polské inteligence. V roce 1941 provedla sovětská NKVD tzv. katyňský masakr, při kterém bylo povražděno přibližně 22 000 polských důstojníků a příslušníků inteligence. Milionové oběti utrpělo slovanské civilní obyvatelstvo – Rusové, Ukrajinci, Bělorusové, Poláci a jiní – na územích východní fronty, kde ztratilo životy osm milionů lidí. Ti podléhali nemocem a hladu vyvolaným válečnými operacemi a masakrům páchaným na územích obsazených Wehrmachtem a jednotkami Waffen-SS.

Život za války

Válečné úsilí pohlcovalo téměř veškerý lidský, ekonomický, průmyslový a vědecký potenciál všech zúčastněných národů. Mnoho států utrpělo nepředstavitelné materiální ztráty a devastaci svého kulturního dědictví. Lze proto hovořit o tom, že se jednalo o totální válku. Téměř všechny zúčastněné strany se v menší či větší míře odchylovaly od požadavku vést válku „civilizovanými metodami“. I když Spojené království v roce 1940 odmítalo plošné nálety na nepřátelská města, posléze se k nim spolu se Spojenými státy samo uchýlilo.

Závěr války a počátek studené války

V samotném závěru světové války byla ustavena Organizace spojených národů, jejímž ústředním cílem byla a je i v současnosti prevence vzniku dalších válečných konfliktů. Po skončení války upevnily vítězné mocnosti USA a SSSR své postavení dvou světových supervelmocí. Jejich stále větší vzájemný antagonismus vedl k bipolárnímu rozdělení světa a k počátku studené války. První generální tajemník Komunistické strany Sovětského svazu Josif Stalin spustil napříč evropským kontinentem železnou oponu, která od sebe oddělila svobodný západní svět a komunistické státy ve Východní Evropě poddané Sovětům. Vedlejším efektem války byl také vzrůst požadavků na právo na sebeurčení mezi národy ovládanými koloniálními mocnostmi, což vedlo k akceleraci dekolonizačních hnutí v Asii a v Africe.

Oběti druhé světové války

Odhadovaný celkový počet lidských obětí ve druhé světové válce se značně liší, avšak většina současných historiků se kloní k číslu 60 milionů mrtvých, z čehož 20 milionů připadá na vojáky a 40 milionů na civilisty. Celkové množství ztrát zůstává ovšem nejisté, neboť počet mrtvých nelze zcela přesně určit. Nejvážnější ztráty utrpěl Sovětský svaz, který v průběhu války přišel o 27 milionů lidí.

Procentuálně nejvyššími ztrátami bylo stiženo Polsko, jež pozbylo takřka pětinu své předválečné populace. Polovinu jeho mrtvých představovali polští Židé. Ze souhrnného počtu obětí tvořili přibližně 83 % příslušníci spojeneckých států a 17 % obyvatelé zemí účastnících se konfliktu na straně Osy. Většina civilních obětí podlehla nemocem, hladu, masakrům nebo genocidě. Odhaduje se, že v nacistických koncentračních táborech zahynulo asi 12 milionů civilistů. Dalších 1,5 milionů zemřelo v důsledku bombardování a kolem 14,5 milionů z jiných příčin. Spousta lidí po válce zažívalo tzv. PTSD (nebo PTSP) tzv. Posttraumatickou stresovou poruchu.

Smrt mnoha lidí byla důsledkem genocidy a válečných zločinů prováděných německými a japonskými silami na okupovaných územích. Nejodpornější německý zločin představuje holokaust, systematické a promyšlené vyvražďování Židů na nacisty a jejich spojenci ovládaném teritoriu, jež si vyžádalo životy 6 milionů lidí. Nacistická brutalita se zaměřovala i proti dalším skupinám obyvatelstva. V Bělorusku byly vyvražděny stovky vesnic v odvetě za útoky partyzánů a celkem zahynula asi čtvrtina tehdejší běloruské populace. Patrně nejotřesnějším japonským zločinem byl nankingský masakr, při němž byly zavražděny či znásilněny stovky tisíc čínských civilistů. V průběhu konfliktu pak japonská císařská armáda přivodila smrt 3 až 10 milionů civilistů, převážně Číňanů.

Koncentrační tábory

V lednu 1942 se nacistické špičky sešly na konferenci ve Wannsee, kde rozhodly o konečném řešení židovské otázky (holokaust). K uskutečnění tohoto zvráceného záměru posloužil nacistům systém koncentračních a vyhlazovacích táborů, v nichž bylo zavražděno zhruba 6 milionů Židů. Stejný osud stihl také 2 miliony Poláků a další asi 4 miliony „podlidí“ (Untermenschen), včetně Romů, Slovanů, mentálně postižených, homosexuálů, Svědků Jehovových a jiných skupin osob. Součástí programu úmyslného vyhlazování, jenž byl plánován a realizován v nacistickém Německu, byl Generalplan Ost, podle něhož měla být provedena likvidace a etnická čistka Slovanů, čímž měl být pro německý národ zajištěn Lebensraum („životní prostor“) na východě. Miliony osob, převážně z Východní Evropy, byly proti své vůli totálně nasazeny na práci v německé válečné ekonomice.

Podobně jako v nacistických koncentračních táborech zahynulo mnoho lidí i v sovětských gulazích a pracovních táborech, v nichž byli uvězněni občané okupovaných zemí, jako bylo Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, stejně jako němečtí váleční zajatci a sovětští občané podezřelí ze spolupráce s nacisty.[48] Z přibližně 5,7 milionů Sovětů, kteří upadli do německého zajetí, zemřelo během války téměř 60 %. V prvním roce po napadení Sovětského svazu bylo zabito nebo zemřelo hlady a na nemoci asi 3 miliony sovětských válečných zajatců. Po svém návratu do vlasti byli navíc pokládáni za zrádce, pročež byli mnozí posláni do gulagů.

Norimberský proces

Po skončení druhé světové války byly německé zločiny proti lidskosti, vedení útočné války, zločiny proti míru a válečné zločiny potrestány v hlavním norimberském procesu, v němž byli odsouzeni čelní představitelé nacistického režimu. Podobně byli souzeni strůjci japonských válečných zločinů v tokijském procesu. Rozhodnutí obou těchto mezinárodních soudních tribunálů jsou považována za základy moderního mezinárodního trestního práva. Závěr norimberského tribunálu zní: „Každý, kdo vykoná zločinný rozkaz, je vinen“. Nebylo možné se nadále vymlouvat „Já jsem jenom splnil rozkaz“. (Např. posádka německé ponorky U 852 postřílela bezbranné trosečníky řeckého parníku Peleus kulometem. Po válce byli aktéři nalezeni a byli potrestáni: velitel ponorky za vydání zločinného rozkazu, první důstojník a námořník-kulometčík za jeho splnění a lodní lékař za aktivní účast).

  •  
  •  
  •  
  •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Ostatní uživatelé také četli:

Fanfára, nebo famfára? Toť otázka, kterou v následujícím textu zodpovíme. V češtině je jediná správná varianta a tou je fanfára. Jedná se o slovo, které pochází z německého Fanfare a francouzského fanfare. Slovo fanfára se v českém jazyce plně zabydlelo, ale udřelo si svou původní podobu, tedy fanfára.Famfára je patvar, který do spisovné češtiny nepatří, takže se mu vyvarujte!Fanfára...

Jak se na jaře zbavit mravenců? Pokud nebydlíte v bytě, ale v domě, určitě jste se někdy setkali s tím, že k vám zavítali nezvaní hosté – mravenci. Možná se s tím potýkáte každoročně. Jen co se zvýší venkovní teplota a svitne slunce, z vašeho domu se začne stávat mraveniště. V tomto článku se dozvíte, jak můžete návštěvě mravenců zamezit, a když se to nepovede, poradíme vám, jak je šetrně zlikvidovat.

Nevíte si rady s tím, jak psát zavináč a neustále dokola to hledáte na internetu? Na této stránce ho najdete, ale kromě možnosti okopírování se vám to pokusím přehledně vysvětlit tak, abyste si to už konečně zapamatovali. Není to totiž žádná věda. Znaků na klávesnici můžete při zmáčknutí správných kláves vytvořit stovky, ale v běžném...

Anonym, anebo anonim? Jediná, pravopisně správná varianta je anonym s tvrdým y. Anonim je nepřípustná varianta.Dle Slovníku spisovné češtiny je anonym definován jako nepodepsaný, utajený původce. V hovorovém jazyce se jako anonym označuje také anonymní dopis, tedy dopis bez podpisu pisatele.Správné užití slova anonymDostal jsem výhružný anonymní dopis.Začal navštěvovat sešlosti anonymních alkoholiků.Po anonymním porodu je...

Práce s PPC kampaněmi nekončí tím, že založíte kampaň. Je potřeba její vývoj neustále sledovat a využít možnosti kampaň libovolně upravovat. Pojďme se tedy podívat na to, jak reklamu spravovat v případě, že už ji máte založenou. Pokud ne a ptáte se, jak na první kampaň v Google Ads, přikládám odkaz na článek. O kampaně...

Golčův Jeníkov je město v okrese Havlíčkův Brod v kraji Vysočina, 25 km severozápadně od Havlíčkova Brodu. Žije zde přibližně 2 700obyvatel. Městem protékají potoky Váhanka a Výrovka, které jsou levostrannými přítoky říčky Hostačovky. ✅ Golčův Jeníkov – ve slově Jeníkov píšeme v. Zdůvodníme si to 2. pádem (bez Jeníkova). ❌ Golčův Jeníkof – gramaticky špatně. Správné užití...

Andorra je zeměpisné jméno, které označuje knížectví v jihozápadní Evropě.  ✅ Andorra – jméno bylo odvozeno od oficiálního názvu státu, tedy Principat d´Andorra, proto je nutné ponechat ve slově Andorra dvě r, jinak by se pozměnil význam celého slova. ❌ Andora – nesprávná varianta, která nelze používat.Skloňování slova Andorra (j. číslo)pád – Andorrapád – (bez) Andorrypád...

Sociální síť, která změnila svět, Facebook. Nejen, že se na Facebooku můžete kouknout, co měla vaše spolužačka z 8. třídy k večeři, můžete jej také využít jako skvělý marketingový nástroj. Za poslední desetiletí se totiž Facebook posunul z pozice nejvýznamnějšího sociálního média na pozici jednoho z nějvětších tržišť. Proč je Facebook skvělým místem pro marketing?Digitální...

Možná si nejste jistí, zda můžete psát půlrok jako jedno slovo a já to naprosto chápu. Čeština je zákeřná, ale naštěstí mám pro vás další polopatické vysvětlení i s příklady. Správně je půlrok Zapamatujte si, že půrok je jedno slovo. Tato slova se možná kdysi dávno psala zvlášť, ale jazykovým vývojem se spojila a psaní...
Načíst dalších 10 článků