Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Den zamyšlení

Celý skautský svět slaví Den zamyšlení neboli World Thinking Day. Říká se mu tak proto, že během něj skautky a skauti myslí na svoje sestry a bratry ve světě a oslavují naše mezinárodní hnutí. Den zamyšlení slavíme již od roku 1926, kdy ho ustanovila světová skautská konference. A proč vybrala zrovna tohle datum? Právě v tento den se totiž narodil zakladatel skautského hnutí lord Robert Baden-Powell (v roce 1857) i zakladatelka dívčího skautingu lady Olave Baden-Powellová (v roce 1889).

Kdy se Den zamyšlení slaví?

Den zamyšlení se každoročně slaví 22. února (22. 2.)

Proč se slaví Den zamyšlení?

V květnu 1926 na 4. mezinárodní konferenci skautek, jejímž tématem byl „Svět“, navrhla zástupkyně Francie, aby byl určen jeden den v roce, kdy na sebe budou moci všechny skautky myslet. Vybraly 22. únor, narozeniny obou skautských zakladatelů, První oslava 22. února, nazvaného Thinking Day, se v Praze konala už v roce 1927 pod názvem „Vzpomínkový den“. Později byly oslavy přejmenovány na „Den sesterství“. Dnes užíváme přesnější název, který nezahrnuje jen skautky, ale i skauty, neboť je to společný svátek: „Den zamyšlení“.

Skauting

Skauting je celosvětové hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova dětí a mladých lidí. Jeho členové se nazývají skauti. Český skauting je specifickou národní formou tohoto mezinárodního hnutí a je reprezentován celou řadou různorodých spolků.

Myšlenkové základy skautingu

Posláním skautingu je všestranně rozvíjet děti a mladé lidi k

  • plnění povinností:
  • vůči sobě,
  • svému okolí,
  • vyšším hodnotám.

S olihněmi se v českých rybnících nesetkáte. Olihně jsou totiž hlavonožci, kteří žijí v mořích. Většinou nebývají větší než 60 centimetrů, ale v bohatých mořích jich může žít velké množství. Je pro ně charakteristické, že mají 10 chapadel. Dvě jsou však výrazně delší než ostatní. Ale to jsme trochu odběhli. Vraťme se k pravopisu. Oliheň nepatří mezi vyjmenovaná slova, proto...

Tyto tři principy jsou vyjádřeny ve skautském slibu a zákoně, které je konkretizují do podoby morálního kodexu pro každodenní život. Činnost skautského hnutí je pak naplňována skautskou výchovnou metodou, která kromě slibu a zákona zahrnuje učení se zkušeností, pobyt v přírodě, samosprávu malých skupin členů podobného věku podporovaných dospělými (družinový systém), individuální program osobního růstu (např. skrz skautskou stezku), používání symbolů a symbolických rámců a zapojení do společnosti na různých úrovních dění.

Vznik skautingu

Skauting vznikl v roce 1907 v Anglii na základě myšlenek zakladatele Roberta Baden-Powella. Hnutí se postupně šířilo do dalších států a bylo také ovlivňováno dalšími osobnostmi, například Ernstem Thompsonem Setonem ve Spojených státech.

Skauting ve světě

V současnosti skauting existuje prakticky ve všech státech světa, je pouze několik výjimek – vesměs totalitních států. Celkově má hnutí více než padesát milionů členů. nutí se skládá z několika zastřešujících organizací. Největší z nich je Světová organizace skautského hnutí – WOSM. Některé skautky, zejména ty z čistě dívčích organizací, sdružuje Světová asociace skautek – WAGGGS. Dospělé skauty a skautky pak zastřešuje Mezinárodní společenství skautů a skautek – ISGF. Tyto organizace tvoří hlavní proud hnutí a úzce spolu spolupracují. Z každé země přitom přijímají pouze jednu členskou organizaci; tam, kde existuje více skautských organizací, musí spolu vytvořit federaci, jako např. v některých západoevropských zemích. V Česku je členem těchto organizací spolek Junák – český skaut.

Skauting v České republice

Na území dnešního Česka funguje skauting od roku 1911. Za zakladatele českého skautingu je považován Antonín Benjamín Svojsík. Pod vedením Svojsíka byl český skauting zamýšlen pouze pro chlapce. Již o dva roky později ale zahájila svou skautskou činnost první dívčí družina Sasanek, o jejíž vznik se zasloužila Vlasta Koseová a Anna Berkovcová. V roce 1915 byl ustanoven dívčí odbor Junáka a dívčí oddíly se tak staly nedílnou součástí českého skautingu.

Během své historie byl český skauting z ideologických důvodů zakazován totalitními režimy (v roce 1940 nacisty, v roce 1950 a pak znovu 1970 komunisty). Dnes existují skautské oddíly ve většině českých měst a ve mnoha venkovských obcích.

V současnosti dominantní českou skautskou organizací je Junák – český skaut, z. s., který je zakládající a jedinou českou členskou organizací WOSM, WAGGGS a ISGF. Vedle Junáka působí v Česku několik dalších skautských organizací, např. Svaz skautů a skautek České republiky nebo Skaut – Český skauting ABS.

  •  
  •  
  •  
  •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Ostatní uživatelé také četli:

Reportér a potravinový inspektor televize Nova, který proslul zejména díky kuřecím kůžičkám. Jinak člověk, který se pohybuje v médiích už hezkou řádku let – někdy od roku 1998. Bývalý učitel, reportér televize Prima a TV Nova, ze kterého se právě díky televizi stala mediální hvězda. Minimálně v oboru televizní gastronomie. Ostatně o tom všem si s Láďou Hruškou budeme dnes povídat.

Výraz primadona určitě každý dobře zná, málokdo však ví, že původně pochází z italštiny. Označení primadona vzniklo ze spojení slov prima (znamenající první) a donna (znamenající dáma). V češtině je pravopisně správně pouze tvar primadona. A to i přesto, že výslovnost je často – [PRIMADÓNA]. Slovo primadona se už plně přizpůsobilo českému jazyku a začlenilo se do...

Víte, víte, nevíte? Tak vám to povíme. Jedná se o povědomí (znalost). Může se jednat o povědomí o značce, službě, produktu, nebo výrobku. Většinou se vyjadřuje v procentech. Společnosti se obvykle snaží, aby bylo povědomí o značce co nejvyšší. Existuje totiž předpoklad, že zákazník v obchodě sáhne spíše po známé značce a produktu. Kdo má děti, ten...

Puzzle je výraz, který do české slovní zásoby pronikl z angličtiny. Pravopisně správně je pouze tvar puzzle. V češtině je správná výslovnost [PAZL], lidově také [PUCLE]. Puzzle je označení pro skládačku, která vznikla rozřezáním nějakého obrazu na velký počet malých dílků. Úkolem je poskládat dílky do původního obrazu. Někdy se termín puzzle používá obecněji a označuje hlavolamovou...

Kdo si neví rady se slovem přizpůsobit, tomu poradíme drobný fígl. Stačí si slovo rozložit na jednotlivé části, ze kterých je složeno. V tomto případě je základem sloveso působit (ve smyslu být něčeho původcem, být příčinnou) a předpona je „při-“. Na první pohled se zdá, že to náš problém nevyřešilo, protože se nám s/z ztratilo. Ale...

Používáte tvar tericální? Pak děláte chybu. Pravopisně správně je terciární!Bohužel neexistuje žádná jednoduchá poučka, která by nám pomohla s pravopisem. Prostě si slovo terciární musíme zapamatovat. Pomoci si můžeme pouze podobnými slovy, ve kterých se tolik nechybuje -> primární, sekundární.A co přídavné jméno terciární znamená? Významy mohou být dva.Terciární = třetí v pořadí.Terciární sektor = oblast národního hospodářství zahrnující...

Kdy napsat živelní a kdy živelný? Katastrofa může být živelní(á). Stejně tak pojištění proti živlům (voda, oheň, země, vzduch) bude živelní. Když je ale někdo živelný, tak se od něj očekává spontánní a nezkrotné chování; toto slovo se také odvíjí od živlů, ale přebírá od nich pouze vlastnost – neovladatelnost a nezkrotnost.Přípona -ní vyjadřuje obecný...

Čeština je nevyzpytatelná, proto se může zdát i poměrně jednoduché slovo jako chyták. Slovo shoda ovšem chytákem není. Je to jediná pravopisně správná varianta. Občas se také vyskytuje tvar zhoda, ale to je tvar nesprávný. Pokud nechcete být za blbce, tak ve spisovném projevu tuto variantu nepoužívejte.A jaký má vlastně slovo shoda význam? Znamená to...

Přívěšek je pravopisně špatně! Sice se tento tvar v češtině objevuje velmi často, ale je nesprávný. Jediná povolená varianta je přívěsek. Při určování pravopisu si můžete pomoci tím, že slovo přívěsek je odvozené od slovesa viset. A slovo viset žádné písmeno „š“ neobsahuje.Pravopisně SPRÁVNĚ je přívěsekNa závěr uvedeme ještě význam slova přívěsek, byť je asi většině...
Načíst dalších 10 článků