Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Dny evropského dědictví

V těchto dnech se otevírají dveře památek v ČR i v dalších Evropských zemích. Bývají zpřístupněna i místa, kam se běžně nepodíváte. Dny evropského dědictví (EHD) otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Většinu můžete navštívit zdarma, jen u některých památek se platí symbolické vstupné. Jde o společnou aktivitu Rady Evropy a Evropské komise, jejímž cílem je posílení historického povědomí v souvislostech se zvláštním důrazem na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního dědictví.

Kdy se konají Dny evropského dědictví

Dny evropského dědictví se každoročně konají v září.

V roce 2022 se Dny evropského dědictví konají 11. – 18. září (11. – 18. 9.)

Cíle Dnů evropského dědictví

Mezi hlavní cíle EHD patří:

 • zlepšovaní informovanosti o jiných kulturách,
 • ochrana kulturního dědictví v nejširším slova smyslu,
 • respektování všech kultur bez ohledu na jejich rozšíření,
 • přijímat kulturní dědictví jako prostředek v boji proti nesnášenlivosti a netoleranci,
 • chránit kulturní památky, které jsou neustále ohroženy,
 • podporovat otevřenější postoj vůči ostatním (potírání rasismu, xenofobie, hledání identity atd.).

Jak Dny evropského dědictví probíhají

V rámci těchto dnů je možno zhlédnout dlouhou řadu kulturních a stavebních památek, které nejsou jinak běžně pro veřejnost přístupné – např. radnice, soudy, církevní stavby, školy, historické zahrady, obytné domy, věže, kasematy, zříceniny, parníky, národní parky, uhelné doly, vykopávky apod. V rámci těchto dnů pak jednotlivá města pořádají další doprovodné kulturní a společenské akce jako jsou přednášky, koncerty, výstavy či městské slavnosti pod širým nebem.

Dějiny a organizace EHD

Kořeny akce jsou ve Francii v roce 1984. V roce 1985 na druhé evropské konferenci ministrů zodpovědných za archeologické dědictví v Granadě francouzský ministr kultury navrhl, aby se tato akce stala mezinárodní. První zemí, která se k projektu EHD připojila, bylo v roce 1987 Nizozemsko. Švédsko a Irská republika se připojily v roce 1989, Belgie a Skotsko v roce 1990. V roce 1991 se tyto aktivity spojily pod značkou Dny evropského dědictví. Od roku 1996 se připojilo dalších 40 středo– a východoevropských zemí včetně zbytku Spojeného království. O rok později se mezi účastnické státy zařadila největší evropská země – Rusko. V roce 2000 se dnů poprvé zúčastnilo všech 47 signatářských států Evropské kulturní konvence. K jejich myšlenkám se dnes hlásí 49 zemí. Od roku 1999 mají EHD celoevropské téma „Evropa – společné dědictví“. Účastnické země si však volí svá národní témata.

Dny evropského dědictví v ČR

 • 1991 – 7. září – bez tématu
 • 1992 – 11.–13. září – bez tématu
 • 1993 – 11. září – Život památkám
 • 1994 – 17.–18. září – Život památkám
 • 1995 – 16.–17. září – Život památkám
 • 1996 – 14.–15. září – Život památkám
 • 1997 – 13.–14. září – Pomoc památkám (aktuální vzhledem k záplavám)
 • 1998 – 12.–13. září – Památky – živý obraz minulosti
 • 1999 – 11.–12. září – Národní kulturní dědictví – součást evropské paměti
 • 2000 – 9.–10. září – Národní kulturní dědictví – součást evropské paměti
 • 2001 – 8.–9. září – Evropa – společné dědictví – 1. Krásy baroka – 2. Hasičské památky a historické tradice
 • 2002 – 14.–15. září – Památky v místních pověstech
 • 2003 – 13.–14. září – Technické památky
 • 2004 – 10.–19. září – Hudba probouzí památky
 • 2005 – 9.–18. září – Nový život v historickém prostředí
 • 2006 – 9.–17. září – Otisk slavných jmen – historické objekty, v nichž žili slavní lidé
 • 2007 – 8.–16. září – Památky, řemesla a lidová kultura
 • 2008 – 13.–21. září – Památky v krajině, krajina jako památka
 • 2009 – 12.–20. září – Památky měřené časem
 • 2010 – 11.–19. září – Duše památek
 • 2011 – 10.–18. září – Památky – tvůrci panoramatu našich měst a městeček
 • 2012 – 8.–16. září – Mladí památkám
 • 2013 – 7.–15. září – Památky v novém světle. V sobotu 14. září se koná akce Industriální stopy 2013 – Den památek techniky a průmyslového dědictví, kdy je den otevřených dveří některých pivovarů, mlýnů, skláren, dolů apod.
 • 2014 – 6.–14. září – Návraty ke kořenům. Národní zahájení Dnů se koná 6. září 2014 v Opavě. V sobotu 13. září se koná Den památek techniky a průmyslového dědictví. V neděli 14. září se koná Den lázeňské architektury.
 • 2015 – 5.–13. září – Památky znovuzrozené. Národní zahájení Dnů se koná 5. září 2015 v Českém Krumlově.
 • 2016 – 3.–11. září – Památky a komunity. Národní zahájení Dnů se koná 5. září 2016 ve Slavonicích.
 • 2017 – 9.–17. září – Památky a příroda. Pořadatelem a hostitelem Národního zahájení bylo město Chrudim.
 • 2018 – 8.–16. září – Společné dědictví, společné hodnoty. Pořadatelem a hostitelem Národního zahájení bylo město Havlíčkův Brod.
 • 2019 – 7.–15. září – Památky a zábava. Pořadatelem a hostitelem Národního zahájení bylo město Litomyšl.
 • 2020 – 12.–20. září – Památky a vzdělávání. Pořadatelem a hostitelem Národního zahájení bylo město Olomouc.
 • 2021 – 11.–19. září – Památky pro všechny. Pořadatelem a hostitelem Národního zahájení bude město Uherské Hradiště.
 • 2022 – 11.–18. Září – Udržitelné památky. Pořadatelem a hostitelem Národního zahájení EHD 2022 bude Cheb

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, tedy Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu, známé pod zkratkou UNESCO je pecializovaná agentura OSN zaměřená na podporu světového míru a bezpečnosti prostřednictvím mezinárodní spolupráce ve vzdělávání, vědě a kultuře. Sídlí v Paříži. Organizace má 193 členských zemí a 11 přidružených členů, naposledy byla přijata Palestina (23. listopadu 2011). Na přijetí Palestiny do UNESCO zareagovaly USA, Izrael a Kanada pozastavením svých příspěvků této organizaci s tím, že probíhající konflikt měl být řešen vyjednáváním. 2. ledna 2019 byla zveřejněna informace, že USA a Izrael z UNESCO vystoupily.

Čím se UNESCO zabývá

Zabývá se činností v pěti hlavních oborech: vzdělání, přírodní vědy, sociální a humanitní vědy, kultura a komunikace a informace. Projekty podporované UNESCO zahrnují šíření gramotnosti, odborné a školicí programy, programy mezinárodní vědní spolupráce, propagaci nezávislých médií a svobody tisku, regionální a kulturní historické projekty, propagaci kulturní různorodosti, dohody mezinárodní spolupráce v oblasti kulturního a přírodního dědictví a ochrany lidských práv, a pokusy vyrovnat rozdíly v možnosti využití digitálních technologií ve světě (digital divide).

Vznik UNESCO

Vznik UNESCO byl zahájen podepsáním Ústavy v Londýně na ustavující diplomatické konferenci 16. listopadu 1945. Ústava pak vstoupila v platnost 4. listopadu 1946 po její ratifikaci zakládajícími dvaceti státy:

 • Austrálie,
 • Brazílie,
 • Čína,
 • Československo,
 • Dánsko,
 • Dominikánská republika,
 • Egypt,
 • Francie,
 • Indie,
 • Jižní Afrika,
 • Kanada,
 • Libanon,
 • Mexiko,
 • Norsko,
 • Nový Zéland,
 • Řecko,
 • Saúdská Arábie,
 • Spojené království,
 • Turecko a
 • USA.

Když si sedneme na pohodlnou židli, pociťuje komfort. Nebo snad konfort? Komfort k nám přišel z angličtiny, kde se pohodlí řekne „comfort“. My jsme si toto slovo počeštili tak, že jsme zaměnili „c“ za „k“, jinak výraz zůstal tak, jak byl. Pohodlí spojené nejen s nábytkem tedy označujeme slovem komfort, jakákoliv jiná verze tohoto slova, jako například konfort,...

UNESCO a ČR

Československo patřilo k zakládajícím členům UNESCO. Po rozpadu Československa se samostatná Česká republika stala jeho členem 22. února 1993. Pro zprostředkování styku mezi národními institucemi a odborníky má Česká republika Českou komisi pro UNESCO. Česká republika má také Stálou misi při UNESCO.

Česká komise pro UNESCO

Česká komise pro UNESCO byla zřízena v duchu Ústavy UNESCO rozhodnutím vlády České republiky ze dne 1. června 1994 jako poradní orgán vlády. Hlavním úkolem Komise je zprostředkovávat styk národních institucí a odborníků s UNESCO. Komise dále studuje dokumenty UNESCO, rozšiřuje myšlenky organizace v ČR a spolupracuje se Sekretariátem UNESCO v Paříži.

Česká komise pro UNESCO má 40 členů a tvoří ji zástupci ministerstev, zástupci významných institucí – státních i nevládních (například Akademie věd ČR, Asociace muzeí a galerií České republiky, Česká rada dětí a mládeže atd.) a jednotlivé osobnosti vědy a kultury. Funkční období členů je čtyřleté a členství je čestné.

Předsedkyní České komise pro UNESCO byla senátorka Jaroslava Moserová, která byla v roce 2003 opětovně jmenována na další funkční období. Po její smrti byla 8. listopadu 2006 jmenována do funkce RNDr. Helena Illnerová, DrSc., na kterou od 1. 10. 2012 navázal Mgr. Petr Gazdík. Od 1. února 2017 je předsedou České komise pro UNESCO prof. PhDr. Stanislav Štech, Csc.

Plnění rozhodnutí České komise pro UNESCO zajišťuje její Sekretariát, který je od 1. července 1996 součástí Odboru OSN Ministerstva zahraničních věcí ČR. Sekretariát spravuje i knihovnu publikací a dokumentů UNESCO. Vedoucím tajemníkem Sekretariátu České komise pro UNESCO je Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D.

Stálá mise ČR při UNESCO

Stálou misi ČR při UNESCO vede od roku 2019 stálý představitel ČR při UNESCO Michal Fleischmann. Mise zajišťuje vztahy mezi Českou republikou a UNESCO.

České památky UNESCO

Na Seznamu světového dědictví UNESCO se nacházejí nejrůznější budovy, hory, jezera, národní parky i celá města. Podle Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví z roku 1975 jsou smluvní státy, na jejichž území se dané památky nachází, zavázány jejich ochranou.

Seznam zahrnuje 18 českých památek:

 • Historické centrum Prahy (zapsáno 1992),
 • Historické centrum Českého Krumlova (zapsáno 1992),
 • Historické centrum Telče (zapsáno 1992),
 • Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého (zapsáno 1994),
 • Historické centrum Kutné Hory s chrámem sv. Barbory a kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci (zapsáno 1995),
 • Lednicko-valtický areál (zapsáno 1996),
 • Zámek se zahradami v Kroměříži (zapsáno 1998),
 • Vesnická památková rezervace v Holašovicích (zapsáno 1998),
 • Zámek v Litomyšli (zapsáno 1999),
 • Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci (zapsáno 2000),
 • Vila Tugendhat (zapsáno 2001),
 • Třebíčská židovská čtvrť, židovský hřbitov v Třebíči, bazilika svatého Prokopa (zapsáno 2003),
 • Zámek Třebíč (zapsáno 2018),
 • Hornická krajina Erzgebirge/Krušnohoří (zapsáno 2019),
 • Národní hřebčín Kladruby nad Labem (zapsáno 2019),
 • Slavná lázeňská města Evropy (Františkovy Lázně, Karlovy Vary, Mariánské lázně) (zapsáno 2021),
 • Původní bukové lesy Karpat a dalších oblastí Evropy (zapsáno 2007),
 • Jizerskohorské bučiny (zapsáno 2021).

Generální ředitel UNESCO v roce 2001 učinil prohlášení o zařazení mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva do seznamů UNESCO. Důvodem bylo uvědomění si, že existují i nehmatatelné kulturní památky a že je nutné pomoci místním obyvatelům s ochranou těchto děl a k zachování těch místních lidí, kteří znají tyto formy kulturního vyjádření. Několik projevů nehmotného kulturního dědictví po celém světě bylo oceněno titulem „mistrovské dílo“, aby byla rozpoznána jejich nemateriální hodnota, stejně tak jako by měl být dán závazek státu k podpoře a ochraně mistrovských děl.

Na seznam bylo tedy doplněno 7 památek nehmotného dědictví ČR:

 • Verbuňk (zapsáno 2005),
 • Masopustní průvody s maskami na Hlinecku (zapsáno 2010),
 • Sokolnictví (zapsáno 2010),
 • Jízda králů (zapsáno 2011),
 • Loutkářství (zapsáno 2016),
 • Modrotisk (zapsáno 2018),
 • Ruční výroba vánočních ozdob z foukaných skleněných perel (zapsáno 2020).
 •  
 •  
 •  
 •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Ostatní uživatelé také četli:

Znáte slovo celulita? Ne? A co spojení „pomerančová kůže“? (Dámy, nepadejte úděsem ze židle!) Pokud znáte ji, znáte i celulitu. To je totiž pro tento problém správné označení. Klepete si právě na čelo? Naprosto vás chápeme. Název celulitida se totiž pro „pomerančovou kůži“, ačkoliv nepřesně, používá mnohem častěji, vlastně všude. Pokud ale zapátráte a najdete...

Zpevněný zadeček je velice sexy, ale cesta k němu je obvykle poměrně dlouhá a plná nástrah. Čeština je také plná nástrah, ale po přečtení následujícího textu už budete vědět, jak se vypořádat s další záludností. Konkrétně s přídavným jménem zpevněný. Podobně jako u řady jiných slov, i zde si můžeme pomoci jednoduchým pravidlem. Předponu „z-“ píšeme v případě, že...

Výslovnost je u obou podob stejná – [MECHANIZMUS]. Ale jak je to s pravopisem? Nemusíte se bát. Je to velice jednoduché. Pravopisně správně je mechanismus i mechanizmus!V případě dvojice mechanismus a mechanizmus se jedná o významově rovnocenné podoby. Jinými slovy. Je jedno, jakou podobu si vybereme. Záleží pouze na našem vkusu, která varianta více lahodí našemu...

Mužské jméno Kristián má řecký původ. Vzniklo z řeckého christianos. Vykládá se jako křesťan, zasvěcený Kristu. Počeštěná varianta jména je Křišťan. Kdy slaví Kristián svátek?Kristián slaví, podle českého občanského kalendáře, svátek 5. srpna (5.8.).Ženská podoba jména KristiánŽenskou podobou jména Kristián je Kristýna.Kristián a statistikaKolik žije v ČR KristiánůK 5. 8. 2022 žije v České republice...

Jako dítě jste možná tento den na začátku letních prázdnin příliš nevnímali. Jako dospělý, obzvlášť pokud jste zaměstnanec, svátek jistě oceňujete víc. Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje nám přináší na začátku prázdnin dva dny volna. Víte ale, kde má tento státní svátek původ? Kdy se slaví Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje? Den slovanských...
Načíst dalších 10 článků