Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

E-commerce

Hello 0

Možná ji děláte a nevíte o tom. E-commerce zahrnuje veškeré obchodní činnosti prováděné na internetu, s pomocí dalších elektronických prostředků. Nejde jen o nákup a prodej, e-commerce je součástí e-businessu.

Definice e-commerce

Termín e-commerce poprvé použil Dr. Robert Jacobson v textu kalifornského zákona o elektronickém obchodu již v roce 1984.
E-commerce obvykle využívá web alespoň pro část životního cyklu transakce. Typické transakce e-commerce zahrnují nákup produktů (např. oblečení) nebo služeb (jako je stahování hudby v iTunes). Smyslem e-commerce je umožnit spotřebitelům nakupovat online a platit online prostřednictvím internetu, což šetří čas i prostor a výrazně zvyšuje efektivitu transakcí.

Co všechno je e-commerce

Součástí ecommerce jsou marketingové činnosti, komunikace se zákazníky, servis výrobků nebo nebo správa a vhodný výběr distribučních cest. Neméně důležitými aspekty e-commerce je SEO a reklamní systémy jako PPC nebo PPA a další. Přestože je e-commerce reprezentována především internetovými obchody, řadíme do ní i témata a nástroje online marketingu jako je newsletter, PR článek, nebo virální marketing.

Internetový obchod

Nejčastěji je oblast e-commerce spojována s internetovými obchody, e-shopy, webshopy, e-obchody. Každý moderní elektronický obchod v sobě obsahuje řadu funkcí, které jsou schopny pokrýt celý záběr oblasti ecommerce řešení. S pojmem e-commerce se můžeme setkat i v systému Google Analytics, kde jedna jeho část je zaměřena právě na sledování statistik z oblasti prodeje zboží a služeb.

Základní druhy e-commerce

V oblasti internetového obchodu se nejčastěji setkáváme s B2B anebo B2C obchodem. Narazit však můžeme i na C2B či C2C.

B2B (Business to Business)

Tento koncept zaštiťuje obchodní vztahy a úkony mezi dvěma podnikajícími subjekty. Dodavatelé, výrobci, velkoobchodníci, maloobchodníci sdílejíc navzájem informace, vyjednávají podmínky konkrétního obchodního případu, zasílají poptávky, propagační materiály, objednávky, faktury a další dokumenty.

B2C (Business to Customer)

V obchodním modelu B2C společnost prodává službu nebo produkt přímo spotřebiteli. Mezi známé příklady společností B2C patří Amazon, Walmart a další společnosti, kde jsou jednotliví zákazníci koncovými uživateli produktu nebo služby.

C2B (Customer to Business)

Jestli jste byli ve škole imunní vůči vzdělání, pak pravděpodobně nevíte, jak se přídavné jméno imunní píše. To ale ničemu nevadí. Někdy je zbytečné zahlcovat hlavu informacemi, když víte, kam se můžete v případě potřeby podívat. Nebudeme vás dlouho napínat. Pravopisně správně je pouze tvar imunní. A hned vysvětlíme proč. Přídavné jméno imunní vzniklo spojením kořene slova...

V tomto konceptu obchodní transakci iniciuje kupující, který má zájem dosáhnout co nejvýhodnější ceny. Zákazník zadává svůj požadavek na určitý produkt za určitou navrženou cenu, obchodní partner sdělí, zda je ochoten tento požadavek akceptovat.

Příkladem modelu C2B je situace, kdy zákazník požaduje pokoj v penzionu na konkrétní prázdninový týden a navrhuje cenu.

C2C (Customer to Customer)

Tento model využívají například internetové spotřebitelské burzy použitého zboží, sberatelských předmětů apod. Do této kategorie mohou spadat také aplikace využívající princip výměnného obchodu typu e-change.

Dopady e-commerce

Elektronický trh roste znatelným tempem, mezi lety 2015 a 2020 měl narůst o 56 %. Zatímco v roce 2017 činily maloobchodní tržby z e-commerce celosvětově zhruba 2,3 bilionu USD, v roce 2021 měly dosáhnout 4,891 bilionu USD. Tradiční trhy za stejnou dobu zaznamenaly pouze 2% nárůst.

E-commerce umožňuje zákazníkům překonat geografické bariéry a umožňuje jim nakupovat produkty kdykoli a odkudkoli. Tradiční maloobchodníci nabízejí obvykle menší sortiment produktů, s ohledem na skladovací prostory. Online prodejci naopak často nedrží žádné zásoby, ale zasílají zákaznické objednávky přímo výrobci. Liší se také strategie cenotvorby. Tradiční maloobchodníci tvoří své ceny na základě návštěvnosti, nákladech a poptávky. Online prodejci stanovují ceny na základě rychlosti dodání a konkurence.

Pro obchodníky existují dva způsoby, jak podnikat prostřednictvím elektronického obchodu: plně online nebo online spolu s kamenným obchodem. Mnoho zákazníků preferuje e-shopy s ohledem na rychlost dodání a cenu. Internetoví prodejci však zákazníkovi nemohou zprostředkovat možnost prohlédnout si zboží fyzicky. Pro zákazníka může být obtížné posoudit kvalitu produktu bez možnosti prohlédnout si zboží. Dalším problémem týkajícím se online trhu jsou obavy o bezpečnost online transakcí. Mnoho zákazníků zůstává kvůli těmto problémům věrných ověřeným prodejcům, případně kombinují nákupy online a v kamenných prodejnách.

Dopad na dodavatelský řetězec

Elektronický obchod má schopnost integrovat všechny mezipodnikové a vnitropodnikové funkce, což znamená, že tři toky (fyzický tok, finanční tok a tok informací) dodavatelského řetězce mohou být rovněž ovlivněny e-commercí. Ovlivnění fyzických toků zlepšilo způsob pohybu produktů a zásob pro společnosti. Pro informační toky e-commerce optimalizovala kapacitu zpracování informací. Pro finanční toky umožňuje e-commerce společnostem využívat efektivnější platební a zúčtovací řešení, jako jsou online platby.

Dopad na zaměstnanost

Na jedné straně elektronický obchod napomáhá k vytváření nových pracovních míst v oblasti služeb, vývoje softwarových aplikacích a digitálních produktů. Na straně druhé ovlivňuje částečně také snižování počtu pracovních míst. Oblasti s největší předpokládanou ztrátou pracovních míst jsou maloobchod, poštovní a cestovní kanceláře. Rozvoj e-commerce vytváří pracovní místa, která vyžadují vysoce kvalifikované pracovníky.

Dopad na zákazníky

E-commerce přináší zákazníkům větší pohodlí, ti nemusí opouštět domov a pro nakupování stačí pouze prohlížet webové stránky. Spotřebitelé také získávají určitou moc, jsou schopni zkoumat produkty a porovnávat ceny mezi maloobchodníky. Online nakupování také často poskytuje podporu prodeje nebo slevový kód, takže je pro zákazníky cenově výhodnější. Kromě toho elektronický obchod poskytuje podrobné informace o produktech. Zákazníci si také mohou online prohlédnout a sledovat historii objednávek. Co v e-commerci chybí je lidská interakce a přímý kontakt zákazníka s prodejcem i se zbožím.

Dopad na životní prostředí

V roce 2018 vygeneroval elektronický obchod v Severní Americe 1,3 milionu tun obalové lepenky. Oproti roku 2017 je to nárůst téměř o 20 %. Pouze 35 % lepenky v USA pak pochází z recyklovaného materiálu, v Evropě je to zhruba 80 %.

Největším uživatelem lepenkových krabic je Amazon, ten má však ve své strategii zahrnuto snižování množství použitého obalového materiálu. Od roku 2016 snížil množství obalového materiálu o 19 %. Amazon také požaduje, aby výrobci používali takové obaly, které nevyžadují použití dalšího obalu pro přepravu. Amazon má také velký 85člený tým, který hledá způsoby, jak snížit množství použitého obalového materiálu a zlepšit jeho využití.

Dopad na tradiční maloobchod

Vzestup prodejců, jako je Amazon, ztížil tradičním maloobchodníkům získávání zákazníků a donutil je ke změnám v prodejních strategií. Mnoho společností se zaměřilo na podporu prodeje a zvýšilo digitální úsilí, aby nalákalo nakupující a zároveň uzavřelo kamenné prodejny anebo snížilo jejich počet.

E-commerce v době COVID-19

V březnu 2020 dosáhla celosvětová návštěvnost maloobchodních webových stránek 14,3 miliardy návštěv, což znamená bezprecedentní nárůst elektronického obchodování během lockdownů v roce 2020. Studie ukazují, že v USA online prodeje vzrostly o 25 % a online nakupování potravin vzrostlo během tohoto období o více než 100 %. Navíc 29 % dotázaných nakupujících v USA uvádí, že se nehodlají vrátit k tradičnímu nakupování v kamenných prodejnách. Ve Spojeném království toto uvádí dokonce 43 % zákazníků.

Covid-19 měl významný dopad na e-commerce. Očekává se, že online tržby dosáhnout do roku 2023 celosvětově 6,5 bilionu USD (v roce 2021 to bylo 4,891 bilionu USD).

  •  
  •  
  •  
  •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Ostatní uživatelé také četli:

Napsat značku aritmetického průměru na klávesnici se může pro mnohé zdát jako těžký úkol. Přesto tuto znalost oceníte především v matematice. Proto vám to teď vysvětlím. Symbol průměru vypadá jako přešrtnuté kolečko. Klávesová zkratka pro průměr Pokud chcete použít klávesovou zkratku k napsání symbolu průměru, potřebujete nejprve přepnout svou klávesnici do anglického jazyka. Toho docílíte...

Ženské jméno Svatava je slovanského původu. Jméno je buď odvozeno od praslovanského svet, které znamená silný, nebo ze svat a ava, což znamená silou slavná. Kdy slaví Svatava svátek?Svatava slaví, podle českého občanského kalendáře, svátek 11. května (11.5.).Domácí podoby jména SvatavaSvatka,Sváťa,Svaťka,Svatěna,Svatuše,Svatuš,Svatuška,Svatěnka,Svatunka. Svatava a statistikaKolik žije v ČR SvatavK 11. 5. 2022 žije v České republice...

Numerologie je moderní označení pro často iracionální a pseudovědecké výklady významu čísel. Některá čísla se jako počty vyskytují v běžné zkušenosti (například pět nebo deset prstů) a v souvislosti s pozorováním oblohy, jiná mohou dostávat významy, když se písmena abecedy užívají jako číslovky a konečně vznikly v různých kulturách i složitější soustavy výkladu čísel. Proč...

Asi až ve svých sedmadvaceti letech jsem přišel na to, že pro dívky je důležité zázemí. A tím nemyslím zrovna domov jako takový, ale zejména postel. Ano, přesně tu. Protože v ní bude vaše nastávající trávit nejvíce času. Musí být proto špičková. Ženy totiž hrozně rády lenoší. Jakmile se zabydlí ve vašem pelechu, tak máte...

4 P a 4 C marketingového mixu se používají ve všech odvětvích marketingu. A i když se jedná o základní principy, často jsou zcela opomíjeny. Přitom na tom není nic složitého. Jedná se o koncept, který se v marketingu používá při tvorbě strategie jednotlivých firem a může vám hodně pomoci. Stručná historie marketingového mixuPrvním, kdo...

Při paintballu po sobě hráči střílí speciálními zbraněmi barvící kuličky. Je to vlastně taková hra na vojáky. A nutno podotknout, že zásah poměrně dost bolí (zpravidla si odnesete pár modřin 😊). Paintball se standardně hraje na upravených hřištích, ve volné přírodě nebo na vyhrazené ploše. Mezi nejznámější herní scénáře patří capture the flag. Paintball pochází...

Na první pohled by si člověk řekl, že slova mlýn a mlít jsou příbuzná a v obou by proto mělo být ý. Nenechte se však zmást! Slovo mlýn přišlo do češtiny ze staré němčiny, zatímco slovo mlít je původem z praslovanštiny. Ačkoliv tedy obě slova vypadají a znějí podobně, nejsou zdaleka příbuzná. Ať už je...

Správné skloňování zájmena já, dělá mnohým stále potíže. Jak určit, zda mám psát mě a nebo mně? Je pravda, že v běžném životě nad tímto zájmenem příliš nepřemýšlíme. Spousta lidí pravděpodobně zkrátka všude napíše mě, protože je to vlastně jedno. Patříte mezi tyto lidi? Pak byste měli vědět, že děláte chybu. Ono to totiž jedno...

Číslo 8 se slovem dá napsat ve dvou variantách – osm a osum. Správně je jen jedna a my si na příkladech vysvětlíme proč. Správně je osm Jedinou správnou variantou je psaní tří písmen. Tedy číslovka osm. Žádné osum čeština nezná. K zapamatování nám tedy pomůže fakt, že správně je ta kratší a tedy i...

S výrazem  po pravdě je to popravdě snadné. Ať už napíšete popravdě dohromady, nebo po pravdě jako dvě slova, bude to správně. Tedy za předpokladu, že výraz plní roli příslovce. Slovní spojení po pravdě může být totiž podle významu věty také předložkou „po“ a podstatným jménem „pravda“ v 6. pádě jednotného čísla.Příklady SPRÁVNÉHO užití slova popravdě:Na další večírek...
Načíst dalších 10 článků