Environmentální x enviromentální

Přídavné jméno environmentální se v dnešní době objevuje velmi často v předních českých denících, televizích, rádiích a v dalších médiích. Má spojitost s ochranou přírody, zelenými aktivisty a levicovými politiky.

A co si pod slovem environmentální představit? Environmentální = týkající se životního prostředí.

Mnozí politici však slovo environmentální používají jako jakési zaklínadlo, když něco potřebují prosadit, ale dojdou jim logické argumenty. Proti „environmentálním aspektům“ prostě nemůžete nic namítnout. Jde o dobro všech!

Pravopisně SPRÁVNĚ je environmentální

Přídavné jméno má původ v anglickém výrazu environment (= životní prostředí). A právě tuto podobu si slovo drží i v českém jazyce -> environment+ální.

V psané podobě se občas vyskytuje podoba enviromentální. Na tu si dejte pozor! Je totiž chybná!

Příklady SPRÁVNÉHO užití slova environmentální:

  • Nechci chodit na hodiny environmentální výchovy!
  • Životní prostředí je v dezolátním stavu, proto bychom měli více investovat do environmentálního vzdělávání.
  • Environmentální výchova v MŠ je podle mě blbost.
  • Vážně existuje vysokoškolský obor Environmentální studia?
  • Nevládní environmentální organizace v lidech vzbuzuje vášnivé emoce.
  • Bagatelizace environmentálních problémů současnosti ohrožuje život na planetě Zemi!
  • Environmentální politika České republiky je na slušné úrovni.
  • Projektant zapomněl na environmentální aspekty.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Current ye@r *