Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Event marketing

Event marketing vychází z marketingu tak, jak jej známe. K často plochému uspokojování potřeb zákazníka však přidává něco, co si zákazník dobře zapamatuje. Event marketing vychází z toho, že nejlépe (a nejdéle) si člověk pamatuje to, co prožije či zažije na vlastní kůži. Klíčovým posláním je osobní zkušenost zákazníka spojená se silným prožitkem, často i vícesmyslovým, který vede k pozitivnímu nákupnímu chování.

Princip event marketingu

Cílem event marketingu je vyvolat v zákazníkovi silný prožitek, který bude vést k tomu, že si zakoupí váš produkt nebo službu. Prostřednictvím event marketingu komunikujete se svými zákazníky přímo, ti pak toto sdělení vnímají v reálném čase.

Emocionální podněty, které event vyvolává, působí žádoucím způsobem na image nabízené služby či produktu. Eventy poskytují lidem možnost interagovat přímo se značkou a dávají jim tak pocit zapojení.

Charakteristika event marketingu

V rámci event marketingu je tedy využíváno emocí v marketingové komunikaci a je vycházeno z faktu, že si lidé nejlépe zapamatují to, co reálně prožijí. Emocionální podněty, které event vyvolává, pak velmi dobře působí na image nabízené služby či produktu. Event marketing nezahrnuje pouze komunikaci externí, ale také interní v rámci společnosti.

Pojem event marketing se poprvé objevil v marketingové literatuře v 90. letech 20. století, přičemž byl znám jako forma komunikace již v antickém Římě. Například když se významní vojevůdci vraceli z úspěšného válečného tažení, tak bývaly na jejich počest uspořádávány několikadenní slavnosti s náboženskými rituály, které vyvolávaly silné prožitky. Zároveň se také slavnosti stávaly významnými komunikačními nástroji.

Jak na event marketing

Základem každého dobrého event marketingu je především kreativita a dobré načasování. Ve správném event marketingu dochází k přechodu od reklamního monologu k dialogu se zákazníky, a tím pádem se pasivní marketingový prožitek mění na aktivní.

Základem úspěšného marketing eventu jsou: zážitek, interaktivita, vlastní režie a dobrá dramaturgie. Zákazníci si nejdéle zapamatují to, co prožili. Zprostředkování zážitků je proto mnohem efektivnější než neosobní sdělení z médií. Podstatou dobrých eventů je jejich jedinečnost a neopakovatelnost, druhů a typů eventů je tedy nespočet.

Druhy eventů

Informativní eventy

Hlavním cílem je zprostředkovat informace, které jsou zabalené do zábavného programu. Typickým příkladem je představení nového produktu. Prim v informativních eventech stále hraje představení nejnovějších modelů smartphonů z dílny největších výrobních gigantů.

Zábavné eventy

yužívají se na budování dlouhodobé image značky prostřednictvím přemostění mezi zážitkem a značkou. Cílem je vytvořit silný zážitek především prostřednictvím zábavy. Pomocnou rukou zábavných eventů jsou koncerty či sportovní akce.

Víte, jestli se správně píše filosofie, filozofie či fylosofie? Nebo toto slovo píšete úplně jinak? Rozhodl jsem se vám to vysvětlit hezky polopaticky, abyste nad tím už víckrát nemuseli filosofovat. Filosofie, jak jistě víte, spadá pod slova přejatá z cizího jazyka. Konkrétně slovo pochází z řečtiny, kde filein znamená mít rád a sofos znamená moudrost....

Eventy využívající příležitosti

Firma může svou komunikaci propojit s oslavou výročí, svátků či s dosažením významné události. Záleží na tom, jaké cíle si firma stanoví a podle toho vyhledá vhodné již existující akce. Typickými příklady jsou Dny otevřených dveří, kterých se účastní známé osobnosti, nejvyšší management, novináři a samozřejmě zákazníci, kteří mají jedinečnou možnost nahlédnout za pomyslnou oponu jejich oblíbené značky.

Image event marketing

Základním cílem eventů tohoto typu je myšlenka, která musí korespondovat s hodnotami, které se spojují se značkou. V současnosti jdou do popředí především eko témata a charitativní akce.

Interní eventy

Všechny výše uvedené eventy se používají jako externí forma komunikace značky směrem k současným či potenciálním zákazníkům, dodavatelům, novinářům a široké veřejnosti; jedná se o veřejné eventy. Speciální pozornost si však zaslouží firemní eveny, které jsou součástí interní komunikace firmy a uskutečňují se pro interní cílové skupiny – pro zaměstnance, klíčové dodavatele či akcionáře.

Interní komunikace je nedílnou součástí komunikace každé společnosti. Event marketing uvnitř firmy se většinou používá pro zlepšení motivace zaměstnanců a ke zvýšení jejich loajality vůči firmě. Patří sem například motivační semináře, produktové školení, kick off meetingy a podobně.

Cíl event marketingu

Vytvořit pro své zaměstnance či zákazníky jedinečný zážitek s dlouhodobým efektem by mělo být cílem každého eventu. Organizace takové události rozhodně není záležitostí pár dní. Aby se vám podařilo vytvořit a zprostředkovat nezapomenutelný zážitek budete potřebovat dlouhodobou přípravu, jasně stanovené cíle a zejména musíte mít na paměti odpovědi na dvě základní otázky: proč chci event uspořádat a čeho jím chci dosáhnout?

  •  
  •  
  •  
  •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Ostatní uživatelé také četli:

Stručně, jasně, výstižně. Brief je soubor přesných informací, které pomohou tvůrcům kampaně, aby dosáhli požadovaných cílů. Jak už bylo psáno v první větě, brief by měl být maximálně stručný, jasný a výstižný. Brief sepíše klient (zadavatel reklamní kampaně). Jedná se o podrobné sdělení toho, jakou má představu o vedení komunikace.Dobře napsaný brief šetří čas a prostředky...

Káva, kafe i café jsou zdánlivě podobné výrazy, mezi kterými však je třeba rozlišovat z hlediska formálnosti. Proto jsem se rozhodl blíže vysvětlit, jaký je mezi nimi rozdíl. Spisovná čeština uznává pouze kávuKáva je sázka na jistotu. Jedná se o označení nápoje z kávových zrn, které můžete použít v jakémkoliv textu, protože je neutrální a...

Mužské jméno Jan je druhým nejčetnějším českým křestním jménem. Pochází z hebrejského Jochanan, což znamená Hospodin je milostivý. V češtině se často setkáváme s jeho domácí podobou Honza, která je odvozená z německé zdrobněliny Hans (od Johannes) a vzácně je uznávána i v matričních zápisech. Jméno Jan je velmi populární mezi papeži, nosilo je 23...

Oxid je chemická sloučenina chemického prvku a kyslíku. Slovo pochází z řeckého jazyka, ale v češtině se už plně zabydlelo a skloňuje se podle platných pravidel češtiny. Podle české gramatiky je přípustný pouze tvar oxid. Avšak pozor na slova složená z předpony oxy-. V takových případech se píše ypsilon (oxygenace, oxygenoterapie, oxytocin..). Příklady SPRÁVNÉHO užití slova oxid: Detektor oxidu uhelnatého...

Digitální marketing je dnes již standardním elementem komplexní marketingové komunikace. Jde o poměrně mladé marketingové odvětví, jehož potenciál je podmíněn charakteristickými atributy nových médií. Definice digitálního marketinguDle definice pojem digitální marketing „ popisuje takové marketingové aktivity, které využívají nespojitou číselnou formu, zjednodušeně řečeno, jedničky a nuly.“ Tento poměrně složitě formulovaný obrat však nevysvětluje, v jakých...

Jak se píše slovo sypat? Pokud si nevíte rady, tak jste tady správně. Sypat s tvrdým y patří do vyjmenovaných slov po s. Správně je sypatSlovo sypat píšeme pouze a jedině s tvrdým y. Platí to samozřejmě i pro slova příbuzná jako zasypat, posypat apod.Slovo sipat spisovná čeština nezná. Jedinou možností s měkkým i je...

V tuto chvíli zažíváme velmi náročné časy. Často nás zasahují silné emoce, se kterými si neumíme poradit. Jednou z nejtěžších emocí, kterou většina z nás prožívá je pocit bezmoci. Co můžeme v těchto chvílích dělat? Jak se bezmocí nezbláznit? Zastavte sePokud se cítíte silně rozrušeni, přepadá vás úzkost a nevíte co se sebou, zastavte se....

Výraz primadona určitě každý dobře zná, málokdo však ví, že původně pochází z italštiny. Označení primadona vzniklo ze spojení slov prima (znamenající první) a donna (znamenající dáma). V češtině je pravopisně správně pouze tvar primadona. A to i přesto, že výslovnost je často – [PRIMADÓNA]. Slovo primadona se už plně přizpůsobilo českému jazyku a začlenilo se do...

Mezi motorkáři není skútr zrovna nejoblíbenější typ motocyklu, ale na drobné dojíždění je neocenitelný. Jak to je vlastně s pravopisem u tohoto slova? To si povíme v následujícím textu. Na první pohled se to může zdát jasné. Známe přeci pravidlo, které říká, že uprostřed slova se píše „ů“. Ovšem neplatí to vždy. Pokud se jedná o slovo...

Malawi nebo Malavy? Co je správně? Malawi, plným názvem Malawiská republika (anglicky Republic of Malawi), je vnitrozemský stát v jihovýchodní části Afriky u stejnojmenného jezera mezi Zambii, Tanzanií a Mosambikem.Malawi – v našem pravopise je uznávána pouze tato podoba.Malavy – tato psaná podoba je nepřípustná.Skloňování slova MalawiMalawi je rodu středního a je nesklonné.1. pád –...
Načíst dalších 10 článků