Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Event marketing

Event marketing vychází z marketingu tak, jak jej známe. K často plochému uspokojování potřeb zákazníka však přidává něco, co si zákazník dobře zapamatuje. Event marketing vychází z toho, že nejlépe (a nejdéle) si člověk pamatuje to, co prožije či zažije na vlastní kůži. Klíčovým posláním je osobní zkušenost zákazníka spojená se silným prožitkem, často i vícesmyslovým, který vede k pozitivnímu nákupnímu chování.

Princip event marketingu

Cílem event marketingu je vyvolat v zákazníkovi silný prožitek, který bude vést k tomu, že si zakoupí váš produkt nebo službu. Prostřednictvím event marketingu komunikujete se svými zákazníky přímo, ti pak toto sdělení vnímají v reálném čase.

Emocionální podněty, které event vyvolává, působí žádoucím způsobem na image nabízené služby či produktu. Eventy poskytují lidem možnost interagovat přímo se značkou a dávají jim tak pocit zapojení.

Charakteristika event marketingu

V rámci event marketingu je tedy využíváno emocí v marketingové komunikaci a je vycházeno z faktu, že si lidé nejlépe zapamatují to, co reálně prožijí. Emocionální podněty, které event vyvolává, pak velmi dobře působí na image nabízené služby či produktu. Event marketing nezahrnuje pouze komunikaci externí, ale také interní v rámci společnosti.

Pojem event marketing se poprvé objevil v marketingové literatuře v 90. letech 20. století, přičemž byl znám jako forma komunikace již v antickém Římě. Například když se významní vojevůdci vraceli z úspěšného válečného tažení, tak bývaly na jejich počest uspořádávány několikadenní slavnosti s náboženskými rituály, které vyvolávaly silné prožitky. Zároveň se také slavnosti stávaly významnými komunikačními nástroji.

Jak na event marketing

Základem každého dobrého event marketingu je především kreativita a dobré načasování. Ve správném event marketingu dochází k přechodu od reklamního monologu k dialogu se zákazníky, a tím pádem se pasivní marketingový prožitek mění na aktivní.

Základem úspěšného marketing eventu jsou: zážitek, interaktivita, vlastní režie a dobrá dramaturgie. Zákazníci si nejdéle zapamatují to, co prožili. Zprostředkování zážitků je proto mnohem efektivnější než neosobní sdělení z médií. Podstatou dobrých eventů je jejich jedinečnost a neopakovatelnost, druhů a typů eventů je tedy nespočet.

Druhy eventů

Informativní eventy

Hlavním cílem je zprostředkovat informace, které jsou zabalené do zábavného programu. Typickým příkladem je představení nového produktu. Prim v informativních eventech stále hraje představení nejnovějších modelů smartphonů z dílny největších výrobních gigantů.

Zábavné eventy

yužívají se na budování dlouhodobé image značky prostřednictvím přemostění mezi zážitkem a značkou. Cílem je vytvořit silný zážitek především prostřednictvím zábavy. Pomocnou rukou zábavných eventů jsou koncerty či sportovní akce.

Eventy využívající příležitosti

Firma může svou komunikaci propojit s oslavou výročí, svátků či s dosažením významné události. Záleží na tom, jaké cíle si firma stanoví a podle toho vyhledá vhodné již existující akce. Typickými příklady jsou Dny otevřených dveří, kterých se účastní známé osobnosti, nejvyšší management, novináři a samozřejmě zákazníci, kteří mají jedinečnou možnost nahlédnout za pomyslnou oponu jejich oblíbené značky.

Image event marketing

Základním cílem eventů tohoto typu je myšlenka, která musí korespondovat s hodnotami, které se spojují se značkou. V současnosti jdou do popředí především eko témata a charitativní akce.

Interní eventy

Všechny výše uvedené eventy se používají jako externí forma komunikace značky směrem k současným či potenciálním zákazníkům, dodavatelům, novinářům a široké veřejnosti; jedná se o veřejné eventy. Speciální pozornost si však zaslouží firemní eveny, které jsou součástí interní komunikace firmy a uskutečňují se pro interní cílové skupiny – pro zaměstnance, klíčové dodavatele či akcionáře.

Interní komunikace je nedílnou součástí komunikace každé společnosti. Event marketing uvnitř firmy se většinou používá pro zlepšení motivace zaměstnanců a ke zvýšení jejich loajality vůči firmě. Patří sem například motivační semináře, produktové školení, kick off meetingy a podobně.

Cíl event marketingu

Vytvořit pro své zaměstnance či zákazníky jedinečný zážitek s dlouhodobým efektem by mělo být cílem každého eventu. Organizace takové události rozhodně není záležitostí pár dní. Aby se vám podařilo vytvořit a zprostředkovat nezapomenutelný zážitek budete potřebovat dlouhodobou přípravu, jasně stanovené cíle a zejména musíte mít na paměti odpovědi na dvě základní otázky: proč chci event uspořádat a čeho jím chci dosáhnout?

  •  
  •  
  •  
  •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Ostatní uživatelé také četli:

Zkontrolovat znamená ověřit vlastnosti nebo stav určitého objektu nebo podrobit kontrole. Slovo zkontrolovat je dokonavým videm slovesa kontrolovat. A jak tento tvar správně psát? Pravopisně SPRÁVNĚ je zkontrolovatJediná možná předpona je „z“ -> zkontrolovat. Obdobný pravopis platí i u slov odvozených a příbuzných -> zkontrolovaný, zkontrolovaná atd.Slovo skontrolovat je patvar, který do spisovné češtiny nepatří.Synonymem...

Kdo umí anglicky, tak už nejspíše trochu tuší, o čem je řeč. V prostředí marketingu je pojem „first try“ vysvětlován jako první moment, kdy se spotřebitel poprvé setká se značkou, produktem nebo výrobkem. Pokud bychom měli uvést doslovný překlad, bylo by to „první vyzkoušení“. First try může mít mnoho podob. Spotřebitel se může poprvé setkat se...

Lechtání je (většinou) přátelská aktivita, která má za cíl rozesmát lechtanou osobu. Je to synonymní označení pro šimrání, přeneseně i pro svědění v krku. V některých případech může být lechtání považováno i za mučení během BDSM hrátek. 😊 Pravopisně SPRÁVNĚ je lechtáníLechtání není slovo cizího původu. Nejedná se ani o výjimku. A už vůbec nemá slovo...

Ženské jméno Ivana je ženskou podobou jména Ivan. To je hebrejského původu, jde o chorvatskou podobu jména Jan, které pochází z hebrejského Jochánán, což znamená „Hospodin je milostivý“. Toto jméno se v době raného křesťanství šířilo z latiny jako Joannés, odkud se v poněmčené podobě Johan dostalo k západním Slovanům, kde vznikl Jan. K východním...

Organizace je sdružení osob se společnými cíli, účelné uspořádání nebo způsob uspořádání. Otázkou však zůstává, zda toto slovo psát se s nebo z. Pravopisně SPRÁVNĚ je organizaceV současném českém jazyce je varianta organisace považována za stylově příznakovou. To znamená, že se může používat jen v určitých textech. Například v textech historických. V běžném vyjadřování je podoba organisace pravopisně nesprávná!Raději...

Marcela Ženské jméno Marcela je latinského původu. Jde o ženskou podobu jména Marcel, které pochází ze zdrobněliny Marcellus jména Marcus, které je překládáno jako bojovník. Jméno Marcela tak můžeme volně přeložit jako malá bojovnice. Kdy slaví Marcela svátek?Marcela slaví, podle českého občanského kalendáře, svátek 20. dubna (20.4.).Mužská obdoba jménaMužská obdoba jména je Marcel.Domácí podoby jména MarcelaMarcelka,Marcka,Marcelina,Marcelinka,Marci,Marcoušek,Macinka,Macík,Máca,Marka,Marcipánek,Marcelinda,Macek.Marcela...
Načíst dalších 10 článků