Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Evropský den akcí proti rasismu

Evropský den akcí proti rasismu

Evropský den akcí proti rasismu již ve svém názvu skrývá svůj význam. Na celém světě se v tento den konají různé akce zaměřené proti rasismu. Zároveň je tento den věnovaný obětem rasismu, připomínka toho že všichni jsme si rovni bez ohledu na barvu pleti. Evropský den akcí proti rasismu probíhá na celém světě od roku 1971, v České republice od roku 1990. Zároveň je tento den věnovaný bětem rasismu, jako připomínka toho, že všichni jsme si rovni bez ohledu na barvu pleti.

Kdy si Evropský den akcí proti rasismu připomínáme?

Evropský den akcí proti rasismu si připomínáme 22. dubna (22. 4.).

Rasismus

Rasismus je teorie a ideologie hierarchizující sociální skupiny podle rasového klíče. Rasismus jako politická ideologie se snaží legitimizovat společenské nerovnosti na základě předpokládaných biologických, tzv. rasových, rozdílů mezi lidmi. Jeho moderní forma vznikla v době romantismu jako reakce na osvícenské teorie o občanské rovnosti. Tehdejší rasismus souvisel s rozvojem etnického nacionalismu a později s využitím evoluční teorie a s tzv. sociálním darwinismem.

V širokém smyslu slova je rasismus postaven na názoru, že lidstvo je rozděleno na biologicky odlišné rasy, lze vyvodit politické či sociální důsledky a rozdíly. Tato teorie tvrdí, že odlišný vývoj různých lidských ras a etnik, podmíněný geografickou diverzitou, determinuje schopnosti a vlastnosti jejich jednotlivých příslušníků. V praxi pak tento názor v řadě případů vedl (či stále ještě vede) k rasové segregaci, veřejnoprávní nebo soukromoprávní diskriminaci, a ve výjimečných případech i k pokusům o vyvraždění nepřátelských skupin.

Vývoj rasismu

Rasismus doprovází lidstvo odnepaměti. Již římský básník Claudius Claudianus napsal, že z důvodu zachování civilizace nesmí dojít k sjednocení Římanů s africkými barbary. Orientalista a diplomat Joseph Arthur Comte de Gobineau (1816–1882) tvrdil, že míchání ras vede k neschopnosti udržet pokrok, neboť existují tzv. rasy vyšší a nižší. Nejvyšší rasou je pro Gobineaua rasa bílá, kterou nazýval árijskou, nejnižší pak černá. Degenerací nejvyšší rasy je způsoben úpadek lidstva. Obdobná stanoviska zastával i britský anatom Robert Knox (1798–1862). Na myšlenky Arthura de Gobineaua navazuje také kniha Základy XIX. století, jejíž autorem je v Německu žijící anglický spisovatel a filozof Houston Stewart Chamberlain (1855–1927).

Chůze drobnými šouravými krůčky, sehnuté držení trupu, přešlapování na místě a neschopnost se opětovně rozejít, což vede k pádům. Třes. Tichá monotónní mluva, obličej bez mimiky, drobné písmo. To jsou jen některé příznaky Parkinsonovy choroby. Touto chorobou trpí asi 6 milionů lidí na celém světě, v České republice aktuálně asi patnáct tisíc osob. Pacienti jsou...

Nejčastěji rozlišované rasy

Europoidní (bílá) – patří sem indoevropská, semitská a matinská skupina. Je označována také jako běloši. Je původem v Evropě, západní Asii a severní Africe.

Mongoloidní (žlutá) – zahrnuje skupinu mongolskou, Inuity (Eskymáky), americké Indiány a Austronésany. Je rozšířena především ve východní a jihovýchodní Asii, Severní a Jižní Americe.

Negroidní (černá) – označována jako černoši. Původem je v subsaharské Africe.

Australoidní – patří sem Austrálci, Drávidové, Papuánci a Melanésané (lidé žijící v Austrálii, na ostrovech nad Austrálií, v Indii a na Srí Lance)

Rasismus v Evropě

Dle místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové je rasismus v Evropě na vzestupu od roku 2015, kdy do Evropy přicházelo velké množství lidí a atmosféra ve společnosti se zhoršila. Rasovou nesnášenlivost posilují populistické politické strany. Podle Jourové se rasismus v Evropě projevuje spíše ve skryté formě diskriminace kterou na první pohled není přiliš vidět. Jourová dále uvádí, že lze proti rasové nesnášenlivosti bojovat aplikací patřičných zákonů a podporou vzdělání. Také je potřeba donutit digitální platformy ke spolupráci při potírání jejích projevů on-line.

  •  
  •  
  •  
  •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Ostatní uživatelé také četli:

Známý buřič, kritik a provokatér. Společně s Agátou asi nejčastěji skloňované jméno v českém bulváru hned po Ivetě Bartošové. Účastník reality show. Aktuálně šéfredaktor Extra.cz a stále pořád stejné hovado :-).Ahoj Pavle, vítám tě u nás v sekci celebrit. O tobě toho bylo napsáno a namluveno mnoho, takže tebe se nebudu ptát na to, ať nám o sobě...

Další záhadou českého pravopisu jsou slova tamní a tamější. Ačkoliv mohou tato slova působit trochu zastarale, pro někoho až archaicky. Nenechte se mýlit, tato slova jsou dodnes hojně užívány v běžné mluvě a literatuře. Je velmi lákavé, napsat ve slově tamější -n-, protože mají stejní kořen, pravopis tohoto slova je však náročnější. Společným základem těchto...

Přesměrování URL adresy čili webu na jiný web se využívá ve chvíli, kdy se nějakým způsobem změní struktura URL adres. Například v důsledku přechodu z HTTP na HTTPS, při redesignu webu, sloučení více webů apod. Podobných důvodů k přesměrování může být několik. Přesto byste se mu měli snažit vyhnout. Proč? To si vysvětlíme v tomto...

Slovo absces představuje lékařský pojem pro vřed nebo ložisko hnisu. Tento odborný výraz (absces) je odvozen z latinského abscessus. Správný tvar tohoto výrazu v češtině pak je odvozen z původního zápisu v latině. Verze abces pravděpodobně vznikla jako nesprávný fonetický přepis. V mnoha českých textech se můžeme setkat i s dalšími variantami (nejsou však pravopisně správné): abses,...

Mužské jméno Eduard je jméno anglosaského původu. Jeho význam je obvykle překládán jako hlídající štěstí či bohatý strážce. Vzniklo spojením staroanglických slov éad (štěstí, blaho) a weart (strážce). Alternativou jména Eduard je Edvard. Kdy slaví Eduard svátek?Eduard slaví, podle českého občanského kalendáře, svátek 18. března (18.3.).Domácké podoby jména EduardEd,Eda,Edík,Edís,Edoun.Eduard a statistikaKolik žije v ČR EduardůK...

Leasing je určitá forma financování. Odborně by se dalo říct, že leasing je pronájem movitých nebo nemovitých investic za předem sjednané nájemné. V současné době je velice populární takzvaný operativní leasing. Pravopisně správně je leasing! Slovo leasing pochází z cizího jazyka, proto má pro český jazyk netypickou podobu. Je nutné si zapamatovat, že varianty lízing, lízink, či...

Nevíte, jestli ve větě psát sami nebo samy? Pokusím se vám to vysvětlit tak, abyste v tom neměli zmatek. Slovo sami je zájmeno, ale je potřeba si uvědomit, že se vztahuje k množnému číslu. V čísle jednotném by se jednalo o zájmeno sám/sama. Sami i samy je správněObě varianty jsou správné a můžete se s...

Mužské jméno Miroslav či Mirek je slovanského původu. Moderně je vykládáno pouze jako mírumilovný, proslavený mírem. Jeho původní význam byl spíše oslavovatel světa, narozený k oslavě světa, ze staročeského slav a mír. Ve staročeštině slovo znamenalo svět i absenci války, v moderní češtině pouze absenci války. Má také mnoho domáckých a zdrobnělých podob: Míra, Mirda,...

Když si člověk neví rady s nějakým zapeklitým slovem, je dobré popřemýšlet o základu slova a jeho významu. V tomto případě je základem slova vrub. Vidíte? Vrub má počáteční písmeno „v“. Z toho lze odvodit, že pravopisně správná varianta je zevrubně.Význam slova zevrubněA teď pár slov k tomu, co vlastně příslovce zevrubně označuje. Když bychom to chtěli říct doslovně,...
Načíst dalších 10 článků