Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Incel

Hello 0

Pojem incel [insel] je zkratkou pro involuntary celibate tedy nedobrovolný celibát. Incel se označují také členové subkultury lidí, definující se jako neschopní získat sexuálního partnera, přestože po něm touží. Americká  organizace zabývající se bojem za občanská práva Southern Poverty Law Center subkulturu označuje jako součást online mužského nadřazeného ekosystému.

Incelové jsou většinou heterosexuální muži. Diskuse na incel fórech se často vyznačují záští, nenávistí, misogynií, misantropií, sebelítostí a sebepohrdáním. Objevují se také témata spojena rasismem, pocitem nároku na sex a podporou násilí na ženách a sexuálně aktivních lidech. Celková velikost subkultury se odhaduje na tisíce jedinců.

Evoluce incela

Příčina vzniku incela je obvykle velice jednoduchá. Žena. Incelové jsou často opakovaně odmítáni ze strany žen, tedy nuceni k nedobrovolnému celibátu, s čímž souvisí pocit méněcennosti.
Americké tajné služby seznaly, že individuální rysy a profily násilných incelů nebo antifeministů bývají pestré. Může jít o vzdělané muže s dobrým životopisem i nevzdělané primitivy.

Incelové mohou mít různou barvu pleti, vzdělání, pracovní historii, odlišný věk. Kromě nenávistné ideologie proti ženám jejich osobnost dobarvují i pocity zoufalství, beznaděje, potřeba někam patřit, touha po uznání, pozornosti.

Dříve či později okolí násilnických incelů zaznamená chování namířené proti ženám, stalkování, násilí, obtěžování, výhrůžky. Misogynní extremismus představuje specifickou hrozbu, zdůrazňuje tajná služba, a vyžaduje včasné poskládání mozaiky, pospojování a vyhodnocení všech oněch signálů.

Incelové jako teroristické hnutí

Muži, kteří se identifikují jako incelové, nebo kteří v internetových příspěvcích uváděli jména související s incelem spáchali od roku 2014 nejméně osm hromadných vražd. Výsledkem těchto hromadných vražd bylo celkem 61 úmrtí.

Výzkumníci i média komunitu incelů dlouhodobě kritizují za mysogynii, podněcování k násilí, šíření extremistických názorů a za radikalizaci. Již od roku 2018 je incel ideologie popisována jako teroristická hrozba. Útok v kanadském Torontu v únoru roku 2020 se stal prvním případem údajného násilí souvisejícího s incelem, které bylo stíháno jako akt terorismu.

Evoluce incel subkultury

První online incel byla poměrně nevinná. V roce 1993 kanadská studentka Alana vytvořila webovou stránku, kde s dalšími lidmi diskutovala o své sexuální nečinnosti. Web s názvem Alana’s Involuntary Celibacy Project byl používán lidmi všech pohlaví ke sdílení svých myšlenek a zkušeností. Alanin web byl určen po každého, kdo se cítil osamělý, nikdy neměl sex nebo dlouho neměl vztah. Web využívali lidé všech pohlaví.

Z nevinného projektu společenskou hrozbou

Kolem roku 2000 se Alana přestala účastnit svého online projektu a dala své webové stránky cizímu člověku. V roce 2018 Alana o svém projektu řekla Rozhodně to nebyla parta chlapů, kteří obviňovali ženy ze svých problémů. To je docela smutná verze tohoto fenoménu, který se dnes děje. Věci se za posledních 20 let změnily. Alana vyjádřila lítost nad změnou v používání názvu incel. Její původní záměr byl vytvořit komunitu lidí všech pohlaví, kteří byli sexuálně deprivovaní kvůli sociální nešikovnosti, marginalizaci nebo duševní nemoci.

Obzvláště aktivní komunitou incel se stalo /r/incels subreddit, fórum na webu Reddit. Na tomto fóru muži obviňovali ženy za jejich neschopnost, někdy obhajovali znásilnění nebo jiné formy násilí a byli misogynní a často rasističtí. V říjnu 2017 Reddit zakázal obsah, který povzbuzuje, oslavuje, podněcuje nebo vyzývá k násilí či fyzickému ubližování jednotlivci nebo skupině lidí. Fórum /r/incels Reddit zablokoval již v listopadu 2017, v té době mělo zhruba 40 000 členů. Komunita však pokračovala a přesouvala se na další fóra. Po té, co Reddit v září 2019 rozšířil svá pravidla se incel komunity začaly přesouvat ze sdílených platforem a místo toho používají svá vlastní uzavřená fóra věnovaná speciálně tomuto tématu.

Ženské jméno Yvona je francouzského původu, současná francouzská podoba jména je Yvonne, pochází však ze staršího jména Yvette. Etymologickým základem je starogermánské slovo íwa označující strom tis. Vysvětlení není zcela jasné. Nicméně potvrzuje to například jeden z hrdinů Artušovy družiny, který se jmenoval Yvain a představoval bojovníka s tisovým lukem. Kdy slaví Yvona svátek?Yvona slaví,...

Nárůst povědomí o pojmu incel

Pojem incel se dostal do širšího povědomí veřejnosti v souvislosti se zákazem /r/incels. Do širokého povědomí lidí vstoupil následně zejména v souvislosti s řadou masových vražd, které mají na svědomí muži, kteří se identifikují jako incel. Zvýšený zájem o komunity incelů byl připisován pocitům upírání práv mezi některými muži, kteří mají pocit, že jim jsou upírána práva, která si zaslouží, a obviňují ženy z nedostatku sexu.

Obhajoba incelů

Mezi lety 2019 a 2020 se někteří incelové pokusili o přerámování a normalizaci svých přesvědčení pomocí blogových příspěvků, příspěvků na wikipedii i fórech. Tito incelové odmítají otevřené projevy misogynie ze strany jiných incelů, zdůrazňující heterogenitu komunity a snaží se subkulturu přerámovat jako komunitu jedinců, kteří zažívají stejné pocity jako jednotlivci, kteří nejsou členy subkultury. Tyto pokusy o redefinici jsou v rozporu se sebeidentifikačními a moderačními strategiemi komunity. Členové pravidelně zpochybňují legitimitu ostatních uživatelů jako incelů, ale za členy přijímají jedince se sexuální zkušeností, kteří nicméně sdílejí podobné politické ideologie.

Mnoho incelů ospravedlňuje své předsudky pomocí interpretací převzatých z pojmů, jako je biologický determinismus a evoluční psychologie. Incelové také věří, že lidé, kteří hledají romantického nebo sexuálního partnera se účastní krutého, žoldáckého a darwinovského sexuálního výběru, kde jsou incelové geneticky nezpůsobilí a kde ženy mají z mnoha důvodů výhodu. Výhodou žen má být mnoho jevů – od feminismu po používání kosmetiky.

Incelové svůj sexuální neúspěch připisují faktorům jako je plachost, pracovní prostředí segregované podle pohlaví, negativní tělesný obraz, velikost penisu či jejich fyzický vzhled. Běžně věří, že jediná věc, která je důležitější než vzhled a která má velký vliv na způsobilost muže jako potenciálního partnera je bohatství. Někteří incelové ospravedlňují své přesvědčení na základě prací psychologů Briana Gilmartina a Jordana Petersona.

Ideologie incel

Mnoho incel komunit se vyznačuje záští a nenávistí, sebelítostí, rasismem, misogynií, misantropií a narcismem. Jejich diskuse se často točí kolem přesvědčení, že muži mají právo na sex; další běžná témata zahrnují zahálku, osamělost, neštěstí, sebevraždu, sexuální náhražky a prostitutky, stejně jako vlastnosti, o kterých věří, že zvyšují něčí potřebnost jako partnera, jako je příjem nebo osobnost.

U incelů je častý odpor k feminismu a ženským právům a některé plakáty obviňují osvobození žen z neschopnosti najít si partnera. Někteří incelové věří, že existoval zlatý věk, kdy se páry brzy vzaly, byly přísně monogamní a držely se tradičních genderových rolí. Věří, že během této doby hrál vzhled v romantických párech menší roli a nárok mužů na sex se ženami nebyl nikdy popřen.

Incelové se shodují, že zlatý věk byl zničen feminismem, sexuální revolucí, osvobozením žen a technologickým pokrokem. Ve fórech se také často objevují antisemitská přesvědčení, incelové často označují vzestup feminismu za spiknutí, které zorganizovali Židé, aby oslabili západní svět.

Demografie incelů

Incelové jsou obvykle heterosexuální muži, často popisováni jako mladí introverti bez přátel. Odhady velikosti společenství incelů se liší, pohybují se od tisíců, přes desetitisíce až po statisíce. Některá média líčí incels jako nezaměstnané nebo NEET („nevzdělávají se, nemají zaměstnání ani se nerekvalifikují“) a žijí s rodiči.

Mnoho zdrojů označuje incely jako mladé frustrované bílé muže kolem 20 let, kteří se těžko přizpůsobují dospělosti. Neexistuje však žádný definitivní důkaz, dle kterého by se dalo soudit, že většina členů incel komunity jsou běloši. Většina incelů pochází ze Severní Ameriky či Evropy.

Subkultura incelů zahrnuje také lidi, kteří jsou v bezsexuálních svazcích, ale chtějí být sexuálně aktivní. Asexuální lidé a ti, kteří jsou dobrovolně sexuálně abstinenti, nejsou považováni za incely.

Femcels

Přesto, že první webová stránka s názvem Alana’s Involuntary Celibacy Project byla používána lidmi všech pohlaví, postupem času se vyčlenily specifické komunity (například r/TruFemcels či ThePinkPill), které zahrnovaly pouze ženy – femcels. Na internetu se pohybují desítky tisíc žen, které se identifikují jako femcel.

Postoj incelů k femcels

V online komunitách incelů panuje neshoda ohledně toho, zda ženy mohou být incelové. Někteří tvrdí, že počet mužských incelů výrazně převyšuje počet ženských incelů, podle jiných je nemožné, aby ženy byly incelové. Někteří příslušníci incel komunity tvrdí, že incely mohou být pouze ženy s tělesnou deformací či neatraktivní ženy. Většina incelů však nevěří, že ženy mohou být incelové. Při své obhajobě často incelové poukazují, na existenci ženských incelů jako argument proti kritice komunit jako misogynních, ale že většina komunit incelů je nepřijímá a zakazuje jim používat jejich fóra.

Mimo vlastní komunity femcels jen málo incelů věří, že ženy mohou skutečně zažít nedobrovolný celibát. Femcels však oponují, že by mohly mít nezávazný sex, ale obávají se, že by to bylo pouze od mužů, kteří by je zneužívali nebo nerespektovali. Jako důvod pro ženský celibát jsou v rámci femcel komunit označovány také misogynie a nemožný ideál ženské krásy.

Přesvědčení femcel komunity

Ženy, které se identifikují jako incelové, sdílejí některé podobnosti se svými mužskými protějšky, například přesvědčení, že fyzický vzhled je nejdůležitějším faktorem při hledání partnera. Často, než aby se zlobily na muže, kteří je odmítají, soucítí s muži, že s nimi nechtějí chodit. Ženy však mají tendence obracet svůj vztek spíše dovnitř než ven jako muži. Důvodem, že femcels neprovádějí násilné řádění jako někteří muži incelové, je nejzřejmějším důvodem, proč se ženským incelům nedostalo velké pozornosti v mainstreamových médiích.

  •  
  •  
  •  
  •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Ostatní uživatelé také četli:

Facebook má 2,8 miliard uživatelů, z nich více než polovina navštěvuje tuto sociální síť denně. Jednotlivé státy proto čím dál víc na Facebook tlačí, aby kontroloval obsah, který se zde sdílí, a to se týká především reklamních sdělení. Jak k tomu ale přijdou inzerenti? Zabanování účtuSamozřejmě je do jisté míry pochopitelné, že Facebook nestíhá vše...

Je stylová. Je to žena (a pěkná). A jmenuje se Rebeka. Celým jménem Rebeka Šuchterová. Nejenom, že rozumí módě, ale umí o ní také psát. Na svůj mladý věk (vím, že se to nemá říkat veřejně, ale Rebece je 20 let…) už, dá se říci, dobyla slovenskou blogosféru. Patří mezi nejvýznamnější mladé slovenské blogerky. Jako...

Ampersand je speciální znak, který zastupuje souřadící spojku a má tedy stejný význam jako písmeno a. Možná se vám může hodit, umět napsat ampersand na Macbooku. Nejedná se o nic složitého. Jak napsat ampersand přes klávesu Option Ampersand na Macu napíšete stisknutím klávesy Option, která odemyká možnosti kláves v horní části klávesnice. Podržte Option a...

Na Světový den sociální spravedlnosti navazuje Mezinárodní den boje proti kolonialismu. Tento významný den se slaví na popud skautské mládeže jihovýchodní Asie už od roku 1948. Je připomínkou dvou událostí z roku 1946: bombajského povstání námořníků proti britské koloniální nadvládě a potlačení protikoloniální demonstrace v Káhiře. Kdy se Mezinárodní den boje proti kolonialismu slaví?Mezinárodní den...

Všichni příznivci kávy se jistě setkali s italským caffè espresso, v překladu „kávou na vyžádání“. Jedná se o speciální nápoj, při jehož výrobě je třeba dodržet množství pravidel. Co se týče jeho zápisu, je třeba dodržet pravidlo jen jedno – používat vždy jen jednu z verzí espresso nebo espreso, protože jiné verze nejsou přípustné. Vyhněte se...

V první části článku o SEO a optimalizaci pro vyhledávače jsme se věnovali statistikám a spíše teorii, ve druhé části článku o SEO se zaměříme především na updaty vyhledávacích algoritmů, které patří mezi tzv. offpage faktory, což jsem vysvětloval už v minulém článku o SEO. Nyní vám pomohu vysvětlit, jak konkrétně se algoritmy vyhledávačů proměnily...

Ženské jméno Gabriela je obdobou jména Gabriel, to je původně židovské jméno, jehož popularita souvisí se jménem archanděla Gabriela ze starozákonní knihy Daniel a Lukášova evangelia. Jméno se vykládá jako muž boží, hrdina boží, Bůh je silný, Bůh je moje síla. Kdy slaví Gabriela svátek?Gabriela slaví, podle českého občanského kalendáře, svátek 8. března (8.3.).Domácké podoby...

Emma Ženské jméno Emma je německého původu, vzniklo z německého jména Erma. Erma je zkrácenou formou německých jmen začínajících na Erm-, tedy například Ermenhild, Ermentrud. Jméno se vykládá jako pečovatelka, celá milovaná anebo veselá. Jméno se častěji vyskytuje v podobě Ema. Kdy slaví Emma svátek?Emma slaví, podle českého občanského kalendáře, svátek 8. dubna (8.4.).Domácí podoby jména...

Slovo nadosmrti jste už určitě někdy použili. Ale zkoušeli jste ho i napsat? Docela oříšek, co? 😀 Pravopisně správně je pouze nadosmrti! Jedná se totiž o příslovečnou spřežku. Postupem času se z ustáleného spojení stalo nerozdělitelné slovo -> spřežka, která se píše dohromady. Význam je snad všem jasný. Kdybychom ho měli přiblížit, pak by to bylo...
Načíst dalších 10 článků