Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

| Jak napsat na klávesnici svislou čáru – svislá čára na počítačové klávesnici (pipe nebo svislítko)

Hello 1

Svislá čára, rovná čára, rovné lomítko nebo také pipe. Říkejte tomu, jak chcete, každopádně tento znak se používá velmi často, a proto si vysvětlíme, jak se píše na počítačové klávesnici. Není na tom totiž nic složitého.

Kdy se používá svislá čára při psaní (nejen na klávesnici :-))?

Znak „|“, kterému se oficiálně říká „svislá čára“ nebo „svislý pruh“, hezky česky „svislítko“, , poangličtěle „pajpa“ a programátorsky nezřídka „ořítko“ (viz dále), nespadá mezí česká interpunkční znaménka a nejsem si jistý, zdali na něj česká typografie vůbec nějak blížeji nahlíží.

Pajpa pochází z anglického „pipe“, roura; tento význam má například v shellech unixových operačních systémů, kde umožňuje propojit výstup jednoho a vstup jiného programu, rouření. Oficiální český název tento znak pravděpodobně nemá, připomíná však příruby při sestavování potrubí z rour, z textů příkazů. Lidový kalk roura je kritizovaný zejména pro vzhledovou nepřípadnost – roura by měla ukazovat její průřez a anglické pipe má také bližší významy, jako pruh.

Tento znak často bývá zaměňován se znakem „¦“ (přerušovaná svislá čára), v programátorské praxi však záměna obou znaků není možná.

Svislítko se v české hladké sazbě užití téměř nenachází, snad pouze s výjimkou výpisů programových kódů v různých učebnicích a nesprávného užití vlivem grafické spodoby například s matematickými symboly (absolutní hodnoty, znak dělitelnosti). Právě toto užití svislítka, které je v hladké sazbě nepřípustné, se často a s velkým úspěchem objevuje na internetu. Proti tomu se nedá nic namítat a takové použití je často vzhledem k výraznému technickému zjednodušení zápisu považováno za správné.

V programátorské praxi se svislítku často říká „ořítko“, protože jeho (dvoj)zápis v mnoha programovacích jazycích znamená logické NEBO (OR). Unixáci by mě určitě napomenuli, kdybych nezmínil i prastarý termín „pajpa“ odvozený z letitého (dodnes neměnného) principu vstupně/výstupního řetězení příkazů právě pomocí symbolu „|“, tzv. roury (angl. pipe).

V technické praxi programátorům se svislítko používá pro logické NEBO, pokročilým uživatelům rozličných operačních systémů jako symbol se zvláštní funkční, kdy nejznámější je jeho využití v systémech postavených na jádře Unix a dále například tvůrcům webových stránek při tvorbě technických vzorců, které by bylo jinak obtížné zapsat.

Sémantický význam však v běžném textu tento znak žádný nenese, proto je dobré se mu vyhýbat, pokud to je možné.

Například v případě odkazů většinou možné je – a poměrně snadno. Pokud takto následuje více odkazů za sebou, pak by ve zdrojovém kódu mělo jít o seznam – a v tom jsou svislítka sémantický výrazně nadbytečná. Stejného efektu lze většinou dosáhnout pomocí vlastnosti border.

Jinak k tomu oddělování čehokoliv – k tomu svislítko není určeno, pro takové účely má čeština speciální interpunkční znaménka, například čárku, středník či půlčverčíkovou pomlčku (–).

Shrnuto: Tento znak lze použít všude tam, kam sémanticky patří (př. zdrojové kódy) a také tam, kde je využití jeho grafické spodoby výrazným benefitem pro uživatele (př. matematické vzorce, ve kterých nikdy nelze spoléhat na CSS). Pokud vedle sebe máte například dvě slova, která spolu úplně nesouvisí, můžete je oddělit touto čárou. Všem bude jasné, že k sobě nepatří. Text tak vypadá přehledně a strukturovaně.

Já ji například mj. používám v zobrazení webu ve vyhledávání, kde odděluje název článku, rubriky a webu.

| Jak napsat svislou čáru přes Ctrl + Alt na klávesnici

Klávesy Ctrl + Alt se používají při psaní speciálních znaků nejčastěji. Důležité je zmínit, že Alt, který v tomto případě mačkáte, je na levé straně.

V tomto krátkém seriálu bych chtěl shrnout úplný základ – vyjmenovaná slova, ve kterých se píše tvrdé Y. Už jste četli? Napohled x na pohledKdo s češtinou trochu zápasí, ten určitě nemá rád spřežky. Je to s nimi totiž trochu komplikované. Vlastně hodně komplikované. Někdy se jedná pouze o spojení předložky a slova, takže se píší jednotlivé...

Podržte tedy Ctrl + levý Alt a pak stiskněte klávesu dvojitého W.

Druhou a velmi podobnou variantou je v tomto případě stisknutí Altu Gr, což je pravý Alt a plní stejnou funkci jako Ctrl + levý Alt.

Stiskněte tedy pravý Alt a klávesu dvojité W.

Pipe na numerické klávesnici na PC

I symbol svislé čáry má svůj konkrétní ASCII kód – tedy kód, který když vyťukáte na numerické klávesnici, tak se znak napíše. Nevýhodou je, že k tomuto postupu potřebujete numerickou klávesnici, kterou na notebooku často nenajdete. Zároveň byste měli mít i dobrého pamatováka, protože ASCII kódů je opravdu hodně. Nicméně nás teď zajímá ten jediný kód pro znak svislé čáry.

Podržte levý Alt a vyťukejte na numerické klávesnici za sebou čísla 1, 2, 4.

To by bylo k psaní svislé čáry vše a věřím, že si to zapamatujete tak, abyste to nemuseli stále dokola hledat na internetu! 🙂 Pokud vás zajímá, jak psát další speciální znaky, najdete je na přiloženém odkazu.

  •  
  •  
  •  
  •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Jeden komentář k článku “| Jak napsat na klávesnici svislou čáru – svislá čára na počítačové klávesnici (pipe nebo svislítko)”

  1. AKsjaoks10:06 dne 5.4. 2022 napsal/a

    mrdko jdi rovnou k věci koho zajmá odkud to pochází aby si chcíp 20min to budu číst jak píča zmrde um.

Ostatní uživatelé také četli:

Mužské jméno Alois je pravděpodobně provensálskou formou jména Ludvík. Kdy slaví Alois svátek?Alois slaví, podle českého občanského kalendáře, svátek 21. června (21.6.).Ženská podoba jména AloisŽenskou podobou jména Alois je Aloisie.Domácké podoby jména AloisLojza,Lojzíček,Lojzek,Lolek,Lojzi.Alois a statistikaKolik žije v ČR Aloisů K 21. 6. 2022 žije v České republice 10 594 lidí se jménem Alois.Oblíbenost jména AloisJméno...

Habartov je město v okrese Sokolov, kraj Karlovarský. Žije zde přibližně 4 800 obyvatel. ✅ Habartov – správná varianta. Zdůvodníme si ji 2. pádem (bez Habartova).❌ Habartof – nesprávná varianta, která se nepoužívá.Skloňování slova Habartovpád – Habartovpád – (bez) Habartovapád – (k) Habartovupád – Habartovpád – Habartove!pád – (o) Habartovupád – (s) Habartovem Správné užití slova HabartovKde leží...

Devět křížů je lokalita u obce Lesní Hluboké v okrese Brno-venkov, nedaleko dálnice D1. Devět křížů se této lokalitě říká proto, že se zde před několika sty lety (konkrétně roku 1540) měla stát událost, která se místním lidem zaryla do paměti. Nejsou sice přesné důkazy o tom, že se tato událost stala, ale místní už...

Top of Mind je to, po čem firmy prahnou, ale málokteré se to povede. Top of Mind je subjektivní dominantní pozice značky. Každý jedinec může mít jinou značku, kterou označuje jako Top of Mind. Zní to možná trochu abstraktně, tak to zkusíme přiblížit jinými slovy. Je to první značka (brand), která se jedinci vybaví, pokud...

Správná varianta je rentgen, to řekneme hned v úvodu. Rengen je pouze zkomolenina, která stojí za starou bačkoru a do spisovné češtiny nepatří! Rentgen je slovo pravopisně počeštěné. Gramaticky správně je pouze ve tvaru rentgen. Rentgen je jedno z mnoha slov, které se do české slovní zásoby dostalo z němčiny. V originále se jednalo o slovo Röntgen, které se pojí...

Mužské jméno Kazimír je slovanského původu, skládá se ze členů Kazi (ničit, kazit, kázat) a mír (klid, pokoj). Jméno tedy můžeme vykládat dvěma způsoby, buď jako ten, který kazí mír anebo jako ten, který káže mír. Kdy slaví Kazimír svátek?Kazimír slaví, podle českého občanského kalendáře, svátek 5. března (5.3.).Domácké podoby jména KazimírKazda,Kazík,Kazimírek,Kazek,Kazka,Mirek.Ženská podoba jména KazimírKazimíraKazimír...

Ženské jméno Blažena je slovanskou variantou jména Beata. Kdy slaví Blažena svátek?Blažena slaví, podle českého občanského kalendáře, svátek 10. května (10.5.).Mužská podoba jména BlaženaMužskou obdobou jména Blažena je Blažej.Domácí podoby jména BlaženaBláža,Blažka,Blaženka.Blažena a statistikaKolik žije v ČR BlaženK 10. 5. 2022 žije v České republice 6 311lidí se jménem Blažena.Oblíbenost jména Blažena Jméno je 196....

Daria Ženské jméno Daria je variantou jména Darja, které je zkrácenou variantou staroperského jména Dárajavauš, případně řecké formy Dareios. V anglicky mluvících zemí není jméno tolik oblíbené jako ve slovanských zemích východní Evropy. Vyskytuje se také varianta s y – Darya. Jméno se vykládá jako držitelka dobra. Kdy slaví Daria svátek?Daria slaví, podle českého občanského kalendáře,...

Ampersand je speciální znak, který zastupuje souřadící spojku a má tedy stejný význam jako písmeno a. Možná se vám může hodit, umět napsat ampersand na Macbooku. Nejedná se o nic složitého. Jak napsat ampersand přes klávesu Option Ampersand na Macu napíšete stisknutím klávesy Option, která odemyká možnosti kláves v horní části klávesnice. Podržte Option a...

Psaní číslovek už určitě kolikrát přivedlo do nesnází nejednoho z vás. My vám pomůžeme, abyste se jich nemuseli bát! Číslovky můžeme různě dělit, jednak naurčité (jedna, dvakrát, pátý)neurčité (několikrát, mnoho, několik)nebo také nazákladní (jedna, pět, deset)druhové (patery, desatery, sedmero)řadové (druhý, jedenáctý, dvacátý)násobné (třikrát, šestkrát, padesátkrát)TEČKYCo se týká teček, zde pravidla nejsou nijak obtížná – musíme...
Načíst dalších 10 článků