Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Jako by / jakoby / jako kdyby

V češtině mezi slovy „jakoby“ a „jako by“ skutečně existuje malý rozdíl.

Jako by = jako kdyby

Mluvčí popisuje, jak se asi věci přibližně mají, čemu se podobají, jaké mu připadají, jaké se zdají být (zároveň však naznačuje, že takové až tak úplně nejsou). Slouží k vyjádření podmiňovacího způsobu.

Jako by se po tom hrníčku slehla zem.

Vždycky se choval tak, jako by měl v příštím okamžiku zemřít.

Velice dlouho v knize listoval jakoby v ní četl. (minulý čas)

Jakoby = vyjadřuje podobnost

Ve francouzském jazyce je výraz tresor, v němčině Tresor. My však žijeme v České republice, proto se musíme ptát, jaká je správná podoba v českém jazyce? Pravopisně správně je pouze tvar trezor!Sice se k nám slovo dostalo z němčiny, ale psaná podoba se přizpůsobila výslovnosti. Slovo trezor je plně počeštěné, takže ho je možné úplně normálně skloňovat podle vzoru hrad.O...

Jakoby se spojuje nejčastěji se slovesy v oznamovacím způsobu v přítomném, budoucím a také v minulém čase. Pomůckou tady může být, že jakoby se dá nahradit pouhým slovem jako a věta stále dává smysl.

Několik hodin mi připadalo jakoby věčnost.

Jeho nohy byly jakoby gumové. 

U minulého času je ovšem rozlišení od kondicionálu (od jako by psaného zvlášť) velice obtížné. V takovém případě se můžete řídit poměrně prostým pravidlem. Tam, kde připadá v úvahu kondicionál, pište jako by zvlášť.

Jako by / jakoby v příkladech

Z dálky jako by se ozývaly zvuky. (myslím si, že zvuk pochází od zvířat v křoví.)

Z dálky se ozývaly jakoby zvuky zvířat. (ozývalo se něco podobného zvukům zvířat.)

Vypadalo to, jako by (jako kdyby) to udělal naschvál.

Udělal to jakoby naschvál. (Udělal to tak, aby to vypadalo, že to udělal naschvál.)

Plul jako by na hladině. (Použijeme pravidlo – tam, kde připadá v úvahu kondicionál, píšem jako by zvlášť.)

Plul jakoby na hladině.

Pozor: Nezapomeňte, že slovní obrat jako kdyby píšeme vždycky zvlášť.

 •  
 • 2
 •  
 •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Článek ”Jako by / jakoby / jako kdyby” má již 2 komentářů

 1. Petr Hrubiš01:57 dne 6.7. 2019 napsal/a

  Dobrý den,

  máte v tom tedy bohužel pěkný guláš. Doporučuji co nejdříve opravit.

  1. Spíše než přibližnost vyjadřuje „jako by(s/ch/chom/ste)“ srovnání s nereálným (hypotetickým, potenciálním) dějem/stavem (důsledek kombinace srovnávacího „jako“ s kondicionálem):

  Jako by se po tom hrníčku slehla zem.
  = Srovnání stávající situace s nereálnou (hypotetickou/potenciální) situací, kdy by se po hrníčku slehla zem.

  Vždycky se choval tak, jako by měl v příštím okamžiku zemřít.
  = Srovnání minulé situace s nereálnou (hypotetickou/potenciální) situací, v níž by mu hrozila smrt.

  2. V druhé části směšujete příslovce (!) „jakoby“, které je neohebné a nelze je tedy časovat (žádné „jakobys“!), se syntagmatem jako + by(ch/s/chom/ste). Zatímco příslovce „jakoby“ vyjadřuje zdánlivost, předstíranost, přibližnost, eventuálně slouží za slovní vatu, čímž se podobá „jako, prostě, víš co, víš jak“, spojení „jako by“ jsme si vyjasnili výše. Příklady tedy máte z větší části špatně:

  Píšete: Několik hodin jakoby mluví. (přítomný čas)
  → interpretace 1 „Několik hodin zdánlivě mluví / předstírá, že mluví / mluví jen jako.“
  → interpretace 2 „Několik hodin tak nějak / tak trochu / jaksi mluví.“
  → interpretace 3 „Prostě / Jako / Víš co / Víš jak, několik hodin mluví.“

  Píšete: Budeš dělat jakobys měl hlad. (ukazuji, co má přesně daný člověk dělat)

  Správně: Budeš dělat, jako bys měl hlad.
  → Budeš předstírat nereálnou (hypotetickou/potenciální) situaci.

  Velice dlouho v knize listoval jakoby v ní četl. (minulý čas)

  Správně: Velice dlouho v knize listoval, jako by v ní četl.
  → Srovnání minulé situace s nereálnou (hypotetickou/potenciální) situací, bez kontextu není jasné, zda to má čtenář interpretovat jako…
  a) Velice dlouho v knize listoval, aby to vypadalo, že v ní čte.
  b) Velice dlouho v knize listoval, domníval jsem se proto, že v ní čte.

  3. Interpretace ve třetí části jsou snad z jiné planety, nebo jako by je snad byl napsal člověk v podroušeném stavu. Podrobte je, prosím, co nejdříve pečlivé úvaze ve vtahu k tomu, co jsem napsal výše. Pomohu Vám alespoň s první dvojicí:

  Píšete:
  Z dálky jako by se ozývaly zvuky. (myslím si, že zvuk pochází od zvířat v křoví)
  Z dálky jakoby se ozývaly zvuky. (jsem si jist, že zvuky vydávají zvířata)

  Tak, jak jste ty věty poskládal, to lze interpretovat jedině následovně:

  První věta:

  → Srovnáváme přítomnou situaci (defaultní interpretace přítomného kondicionálu) s nereálným (hypotetickým/potenciálním) ozýváním zvuků. Možné interpretace tedy jsou:

  a) Zdá se / Připadá mi, že se v dálce ozývají zvuky, ale nevím to jistě (hypotéza).
  b) Současná situace je srovnatelná s ozýváním zvuků, o které ale vím, že reálně neprobíhá (srovnal bych s „Když mluví, jako by kvákala žába.“, kde víme, že dotyčný/á ve skutečnosti není žábou).

  Srovnejte také s „[Vypadá to / Připadám si/ Zní to skoro,] jako když se z dálky ozývají zvuky.“

  Druhá věta:

  Vzhledem k pozici „jakoby“ před příklonkou „se“ nelze větu interpretovat jinak než tak, že pokud zde „jakoby“ něco modifikuje a není jen slovní vatou, pak je to předložková fráze „z dálky“. Větu lze tedy parafrázovat následovně:

  Dalo by se říct, že / Tak nějak / Jaksi z dálky se ozývaly zvuky.

  Věta by se tedy významem příliš nelišila od slovosledně přirozenější „Jakoby z dálky se ozývaly zvuky.“

  Všimněte si, že (nevýplňkové) „jakoby“ většinou modifikuje následující člen, takže poziční varianty by měly následující dopad na interpretaci:

  a) Z dálky se jakoby ozývaly zvuky.
  → Z dálky se tak zdánlivě / nějak / jaksi / , dalo by se říct, ozývaly zvuky.

  b) Z dálky se ozývaly jakoby zvuky.
  → Z dálky se ozývaly tak nějak / , dalo by se říct / abych tak řekl, zvuky.

  Snad Vám můj pokus o vysvětlení pomůže.

  Srdečně zdravím a přeji hezké letní dny! 🙂

  P.S.: Ještě mě napadlo pár otázek: Co znamená termín „češtinářský obrat“ (obrat češtinářův?) a který obrat není češtinářský? Jaká je podle Vás sémantika „jako kdyby“? Díky. 😉

  1. Jana11:12 dne 4.8. 2020 napsal/a

   Dobrý den, pane Hrubiši,

   Vaše vysvětlení se zdají být celkem erudovaná, proto bych na Vás měla jeden dotaz. Netýká se přímo článku, ale má podobné téma.
   Můj přítel je z Ostravy a jeho mluva mi někdy pěkně kroutí ušima. Nemám teď na mysli specifické výrazy typu „fajne“, „dej kuřati“, „že?“ na konci věty místo českého „viď?“. Mám na mysli to, že používá výhradně spojení „jak kdyby“ a někdy ve zcela nesmyslných významech: „Šel jsem jak kdyby do města… „, „Jeli bychom jak kdyby na dovolenou…“ Nikde na internetu jsem nenašla, že by to byl tvar objevující se na Moravě jako prvně zmíněná slova, že by vycházel z nějakého historického vývoje místní mluvy. A druhá věc, podobně tuhle řekl „Co je to za kytka?“ Na tom už jsme se téměř pohádali, tvrdil, že to takhle u nich říkají. Podle mě to nemá s nářečím nic společného, oboje jsou obyčejné zkomoleniny, v zásadě gramatické chyby se společným jmenovatelem tzv. „líné huby“. Dočetla jsem se, že taková gramatická chyba je vidět spíše u malých dětí nebo u cizinců; rodilý Čech takovou chybu prostě nedělá. Co si myslíte vy o obou vyjádřeních? A není třeba brát si servítky 🙂

   Děkuji Vám.

Ostatní uživatelé také četli:

Možná se to bude zdát někomu divné, ale i ve slově abstrakce se docela často chybuje. Jaká je teda správná varianta? Správně je pouze jedna varianta a tou je abstrakce. Jedná se o slovo cizího původu (pochází z latinského slova abstrahere, což znamená odtahovat). Naopak abztrakce je pouze patvar, který ve spisovném jazyce nemá co...

S přehlasovaným ö se setkáte především v německém jazyce a může se hodit umět ho napsat na klávesnici vašeho počítače. Proto se vám to pokusím přehledně vysvětlit a ukázat vám všechny možné způsoby. jak se píše ö přes jedinou klávesu Nejjednodušší způsob, jak napsat o s přehláskou, je stisknutí klávesy, na které najdete symbol přehlásky....

Kdy a proč se slaví Světový den zdraví? V roce 1950 vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) sedmý duben za Světový den zdraví, jako připomínku jejího vzniku v roce 1948. Tehdejší Československá republika byla také jednou ze zemí, která stála při jejím vzniku. A kdy se tedy tento svátek slaví? Kdy se slaví Světový den zdraví? Světový den zdraví byl vyhlášen 7. dubna (7....

V minulém článku jsem trochu nakousnul, co si na sebe obléci v létě. A teď by logicky měl asi přijít článek, co si obléci v zimě :-). Chyba lávky, nic takového tu teď nebude. Za prvé – tohle není módní blogísek. A za druhé – zima je ještě (bohudík) daleko. Ještě bych chtěl pokračovat s výběrem vhodných hader. Respektive, co...

Dilema je jednoslovné označení pro těžkou volbu mezi dvěma možnostmi, které se vzájemně vylučují. Pro naše účely je důležité, že se jedná o slovo řeckého původu. Pravopisně SPRÁVNĚ je dilema Podle českého pravopisu bychom měli ve slově dilema napsat „y“, protože „d“ je tvrdá souhláska. Ale pozor! V tomto případě byste udělali pořádnou chybu. Jediná správná...

Spojení i když ve větě plní funkci spojky. Významově je podobné a dá se nahradit slovy „přestože“ nebo „ačkoliv“. Z hlediska pravopisu spousta lidí váhá, zda nenapsat toto spojení dohromady. Správně je i kdyžJediná správná varianta je oddělení těchto dvou slov mezerou. Zapamatujte si, že nic jako ikdyž, psáno dohromady, nikdy nepíšeme. Není to české...

Ženské jméno Malvína je nejasného původu a významu. Nejčastěji se považuje za zkráceninu germánského Madalwine a vykládá se jako přítelkyně práva či spravedlivá, nebo za odvozené z keltštiny s významem jasných očí, brv, čela. Kdy slaví Malvína svátek?Malvína slaví, podle českého občanského kalendáře, svátek 27. března (27.3.).Domácí podoby jména MalvínaMalka,Malvínka,Malva,Malvin,Malina.Malvína a statistikaKolik žije v ČR...

Titulní strany bulvárních plátků často zdobí slovíčko exkluzivní. Jedná se výraz označující něco mimořádného a výjimečného, nebo naopak něco výlučného. Někdy exkluzivní označuje také výlučné právo někoho na něco. Správně je exkluzivníZ první věty je vám již jasné, že správným tvarem je exkluzivní s „x“ a ekskluzivní je pouhým patvarem, kterému bychom se měli vyhnout. Důvodem...

Mísicí, anebo mísící? Oba výrazy jsou samy o sobě správně. Problematické je však často jejich správné užití. Slovo mísicí je přídavné jméno účelové, označuje tedy účel, k němuž daná věc či jev slouží, do stejné kategorie patří například slova hasicí, řídicí, čisticí, měřicí, chladicí. Máme tedy hasicí přístroj, nikoli hasící přístroj. Příklad: Potřebujeme novou mísicí...
Načíst dalších 10 článků