KPI – Key Performance Indicator

Dnes je to všude samá angličtina. KPI je zkratka slov Key Performance Indicator. Přeloženo do češtiny – klíčové ukazatele výkonu. Tento pojem se spojuje s marketingem a představuje měřitelné cíle.

Klíčové ukazatele výkonu (KPI)

KPI’s jsou cíle, které umožňují vyhodnocovat efektivitu kampaní i dalších projektů. Mohou nabývat více podob podle toho, jaká firma je stanovuje a co je právě jejím cílem.

Příklady KPI’s:

CPA – Cost per Action
CPC – Cost per Click
CPE – Cost per Engagement
CPP – Cost per Point
CPT – Cost per thousand
CPV – Cost Per Viever
CR – Conversion Rate

Jedná se tedy zkrátka o cíle, které lze měřit a vyčíst ze statistik. Jejich hlavní vlastností je tedy měřitelnost.

Jak určit KPI ukazatele

V první řadě je potřeba si uvědomit, jaký je obchodní plán vaší firmy. Nastavení cílů i plán je třeba konzultovat s manažery jednotlivých oddělení, protože oni nejlépe dokáží určit cíle, kterých chtějí dosáhnout.

Pak je druhým nejdůležitějším krokem převedení těchto cílů do metrik, které lze sledovat například v Google Analytics.

Každé oddělení vaší firmy by mělo mít vlastní (a co nejkratší a nejsrozumitelnější) seznam KPI’s, aby bylo jednotlivým managerům jasné, na co se zaměřit. To, jak daných cílů dosáhnout pak můžete s klidem nechat na nich a efektivitu jejich práce ověřit právě měřitelnými KPI’s.

Zvláštním typem KPI’s jsou tzv. částečné KPI’s, které se používají ve chvíli, kdy nevíte, proč vaši zákazníci vykazují nějaké atypické chování. Cílem se tak může stát například „přesun na druhou stránku“ a můžete snadno sledovat, zda se uživatelé vůbec k této akci dostanou.

Posledním krokem u stanovování KPI’s je stanovení důležitosti jednotlivých cílů, kterou lze vyjádřit v procentech.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*