Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Kromě x kromně

Toto slovo taky spoustu lidí mate. Kromě může být příslovce nebo předložka.

 • ✅ Kromě – jediná spisovná varianta, kterou lze používat.
 • ❌ Kromně – nespisovná varianta, není správně!

Jak správně psát slovo zanedlouho / za nedlouho? To jsem si říkal už několikrát. Proto bych to tady rád uvedl na pravou míru, abychom si to všichni jednou provždy zapamatovali. Správně je zanedlouhoJedná se o příslovečnou spřežku, která vznikla spojením předložky za a přídavného jména krátký neboli nedlouhý. Proto slova zanedlouho i zakrátko píšeme vždy...

Kromě se pojí se 2. pádem, odvozeno od slova krom. (používá se méně často).

Správné použití slova kromě

 • Kromě tebe ve třídě nikdo nebyl.
 • Školy kromě samotné výuky zajišťují i výchovu v širším slova smyslu.
 • Kromě tebe jsem mluvila ještě dnes s mým šéfem.
 • Máš tam spoustu chyb a kromě toho pravopisné chyby.
 • Tělocvik máme vždy kromě pondělí a pátku.
 • Zdá se mi to podezřelé, kromě toho mám důkazy a zjistil jsem nové informace.
 • Kdo to slyšel kromě tebe?
 • Kromě tebe o tom nikdo neví.
 • Nevybrali nikoho na školní kolo olympiády kromě tebe.
 • Nemám čas, kromě toho mám ještě spoustu práce.
 • Všichni mluví pravdu kromě tebe.
 •  
 •  
 •  
 •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Ostatní uživatelé také četli:

Shoda přísudku s podmětem v osobě, čísle i rodě je základem českého pravopisu. Pochopit jejich zákonitosti však občas není úplně jednoduché. PodmětJako podmět označujeme základní větný člen, který vyjadřuje původce děje nebo nositele činnosti stavu či vlastnosti. V pasivních větách může podmět představovat cíl děje.Jak poznat podmět ve větěPodmět ve větě obvykle najdeme, zeptáme-li se...

Každý, komu někdo zemřel, slaví Svátek zesnulých. Položí na hrobeček kytku, nebo zapálí svíčku… Kdy se slaví Svátek zesnulých?Památka na zesnulé (Dušičky) se slaví 2.listopadu (2.11).Jak se slaví Dušičky u nás?Pozůstalý přinese zesnulému něco na hrob (kytičku), obvykle zapálí svíčku a zavzpomíná na zemřelého. Uctí jeho vzpomínku tím, že na něho vzpomínají v dobrém.Kriminalita, vandalismusBohužel...

Mezinárodní den jednorožců Jednorožec je symbolem štěstí, fantazie a úžasu. Je spojován s barvami, duhou, třpytem, dětskou představivostí i magií. Jednorožci se často objevují na narozeninových dortech a dětském oblečení a buďme upřímní, stále je miluje (občas tajně) i spousta z nás dospělých. Mezinárodní den jednorožců je vaší šancí vyjádřit lásku k jednorožcům, tak ukažte trochu barev a...

Beznaděj, nebo beznadej? Výraz beznaděj vystihuje stav mysli nebo rozpoložení jedince, který ztratil víru v pozitivní vývoj situace. Jde tedy o složené slovo vycházející z podstatného jména naděje a předpony bez-, která značí jeho absenci.Čeština používá písmeno ě jako signál pro změkčení výslovnosti po souhláskách d, t, n. Naopak spojení písmen ďe, ťe, ňe se...

Význam sloves objevit, případně objevit se je poměrně jasný. Objevit znamená učinit objev, něco nečekaně najít, výraz objevit se pak můžeme definovat jako náhle se někde ukázat, vyskytnout se. Obě slovesa jsou tvořena kořenem -jev-, z tohoto důvodu píšeme vždy objevit, nikoli oběvit. Totéž platí u slov :objevit seobjevobjevitelobjevení (se)Příklad správného užití slova objevKdy došlo...

Základní, anebo záklatní? Slovo základní označuje něco, co tvoří základ, tedy něco, co je hlavní, nejdůležitější, z čeho se následně vychází. Základní je odvozeno od slovesa klást, které najdeme v různých obměnách ve všech slovanských jazycích polština kłaść, ruština klasť, srbština a chorvatština klȁsti, staroslověnské klasti.Při časování slovesa klást se mění hláska s na d,...

Vysvětlit význam slova diskurs / diskurz není vůbec jednoduché. Pro běžné lidi, kteří se nevěnují studiu lingvistiky, mediálních studií a mnoha dalších roztodivných studií, bude stačit vysvětlení, že se jedná o rozmluvu, dialog, debatu, rozpravu, pojednání nebo přednášku. Kdybyste chtěli znát i další pojetí slova diskurs / diskurz obrňte se značnou trpělivostí. Téměř každý autor...

Mezinárodní den rodiny slavíme od roku 1993 a asi proto není povědomí o tomto významném dni v české společnosti příliš zažito. Pojďme se ale podívat na to, proč je tak důležitý.  Kdy slavíme mezinárodní den rodiny?Rodinu oslavujeme každý rok ve stejný den – patnáctého května (15.5.), je to na svátek Sofie a Žofie. Tento den nám připomíná,...
Načíst dalších 10 článků