Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Marketingový kalendář – seznam všech důležitých datumů, významných dnů a státních, mezinárodních a světových svátků

Hello 0

Rozhodl jsem se pro vás přehledně sepsat důležité události, svátky, významné dny, světové dny, z kterých si můžete vybrat ty, které se hodí pro vaše projekty a… zkrátka všechny datumy, které stojí za pozornost :-).  Každopádně je zajímavé se dozvědět, že skoro každý den je co (nebo koho) oslavovat. Podívejte se sami. A když už jsme u těch kalendářů, připravil jsem i souhrn toho, kdo má kdy svátek.

Leden – jaké významné dny a svátky se slaví v tomto měsíci / v lednu?

Datum Datum (číselně) Název Bližší popis
1. leden 1.1. Nový rok

Bujaré oslavy, nezřízené pití alkoholu a tak dále – však to asi dobře znáte sami. Je to také den řetězových emailů a SMS zpráv a oslavy neomezeného volání po půlnoci. Ideální čas na to zavolat své bejvalce, když máte 4 promile v krvi. 🙂

PS: Pamatujte si, že spojení Nový rok s velkým počátečním písmenem označuje jen jeden konkrétní den, a to 1. ledna. Spojení nový rok s malým písmenem naopak vyjadřuje celý následující rok.

4. leden 4.1. Světový den Braillova písma

V tento den se v roce 1809 narodil Francouz Louis Braille, vynálezce Braillova písma, které je určeno pro nevidomé, slabozraké nebo pro osoby se zbytky zraku.

V pozdějším věku Francouz Louis Braille vynalezl ještě také dioptrické „brejle“. Ne, to je už jasná pičovina, že? Ale nachytali jste se, že? Aha, tak ne no… 😀

6. leden 6.1. Tři králové

Mudrci z Východu, tradičně nepřesně označovaní jako Tři králové, jsou postavy z Matoušova evangelia, které navštívily Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesly mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.

Jak již název napovídá, tak byli tři. A byli králové. Proto Tři králové. Zní to logicky, ne?

7. leden 7.1. Mezinárodní den švihlé chůze (International Day of Silly Walks) Mezinárodní den švihlé chůze je den, kdy se sejdou všichni věrní fanoušci Monty Pythona na předem určeném místě v oblecích a cylindrech a předvádí prapodivné přemisťování z místa na místo za pomoci podivných pohybů, které se konají na připomínku kultovního britského seriálu Monty Python.
21. leden 21.1. Mezinárodní den objímání

Mezinárodní den objímání je tradicí, za kterou stojí Američan Kevin Zaborney z Cara v Michiganu. Svátek vznikl 29. března 1986, ale datum oslavy svátku bylo určeno později. 

Byl zvolen 21. leden, který je vhodně zasazen do psychicky náročného období mezi Vánoci a svátkem zamilovaných. Zaborney byl toho názoru, že Američané jsou příliš zdrženliví a rozpačití, pokud jde o veřejné projevy lásky. 

Rozhodl se to změnit a Den objímání se postupem času rozšířil po celém světě.

24. leden 24.1. Mezinárodní den vzdělání / Mezinárodní den vzdělávání

Protože právo na vzdělání patří mezi základní lidská práva a je veřejnou záležitostí a odpovědností, zavedla jej OSN ve snaze poukázat na to, jak je vzdělání pro mírové snahy a udržitelný rozvoj ve strádajících regionech planety důležité.

Přibližně pětina dětí v současnosti vyrůstá bez vzdělání. Pandemie, která v loňském roce zachvátila celý svět, v mnoha oblastech krizi ve školství ještě prohloubila.

26. leden 26.1. Mezinárodní den celníků I páni celníci mají svůj svátek, a ten připadá právě na 26.ledna. To je den, kdy byste měli méně pašovat, protože celníci slaví někde v hospodě a máte tak větší šanci, že vám to projde. A když vás náhodou chytnou, tak dostanete menší pokutu a doměřené clo bude menší. Pokud budete pašovat drogy, vrátí vám je zpět, abyste to mohli příště zkusit znova a lépe.

Jo, chápete správně, dělám si prdel. Ale tento svátek jinak opravdu existuje.
27. leden 6.1. Mezinárodní den památky obětí holocaustu Tento den má připomínat utrpení přibližně šesti milionů Židů, 220 tisíc Romů, 15 tisíc homosexuálů a milionů dalších nevinných obětí v době holokaustu za druhé světové války.
28. leden 28.1. Den ochrany osobních údajů V roce 2021 jsme oslavili 40 let ode dne, kdy Rada Evropy přijala historicky první zákonodárný dokument, který reflektoval ochranu osobních údajů. Mimoto je 28. 1. také datem, kdy se ve školách rozdává pololetní vysvědčení.
28. leden 28.1. Pololetní vysvědčení 🙂 Sice se nejedná o svátek, ale pro většinu rodičů je tohle velice důležité datum a pokud jejich ratolest nepřinese domů samé pětky, tak je to mnohdy taky velký svátek. 🙂
28. leden 28.1. Mezinárodní den mobilizace proti jaderné válce Mobilizace proti jaderné válce si jistě zaslouží svůj mezinárodní den, neboť díky Japonským městům Hirošima a Nagasaki si velmi dobře vzpomínáme na důsledky, které z ní plynou.
31. leden 31.1. Den dětí ulice

Nelekejte se, tohle není oslava Ulice, toho sračkoidního seriálu z TV Hovna.

Tento svátek slouží ke zvýšení povědomí veřejnosti o rozšířeném sociálním problému, který je běžný v mnoha zemích světa – děti, které kvůli chudobě žijí a vyrůstají na ulici.

31. leden 31.1. Světový den pomoci malomocným

I přes to že existuje lék na lepru nebo-li malomocenstvím, které je nazýváno též jako Hansenova nemoc, stále těmito nemocemi trpí až 11 milionů lidí na celém světě. Světový den pomoci malomocným je vyhlášen od roku 1954.

3. lednové pondělí Pohyblivé datum Nejdepresivnější den roku (Blue Monday)

Den, kdy si můžete naplno připomenout, že jste zase v hajzlu. Mnoho lidí totiž věří, že jde o nejdepresivnější den v roce i navzdory tomu, že vědci jejich přesvědčení vyvrátili coby nepodloženou fámu.

Takže vlastně o nic nejde, ale pokud se dneska cítíte fakt na hovno, tak dneska to máte na co svést.

Únor – jaké významné dny a svátky se slaví v tomto měsíci / v únoru?

Datum Datum (číselně) Název Bližší popis
2. února 2.2. Světový den mokřadů V Íránu, konkrétně ve městě Ramsar, byla roku 1971 podepsána tzv. Ramsarská úmluva, která je úmluvou o mokřadech. Může se nám tento den zdát mírně kuriózní, ale mokřady jsou na naší zemi jedním z důležitých biotopů a mají velký význam například jako stanoviště vodních ptáků. Proto je nutné je chránit před znečištěním a zároveň i proto mají svůj mezinárodní den, abychom na ně nezapomínaly.
2. února 2.2. Hromnice V křesťanské tradici se připomíná událost z Lukášova evangelia, kdy Ježíšova matka přinesla čtyřicátý den po narození svého syna do jeruzalémského chrámu, aby jej jako prvorozeného zasvětila Bohu. Spravedlivý Simeon chlapce nazval Světlem k osvícení národů a od 11. století se z proroctví odvinul zvyk světit tento den svíčky zvané hromničky, které měly během bouřek společně s modlitbami chránit stavení.
4. února 4.2. Světový den boje proti rakovině Světový den boje proti rakovině nám má vštípit jak závažná a častá nemoc to vůbec je, existuje mnoho příčin jak tato nemoc propuká ale také existuje spousta cest jak tomu přecházet a jak se starat o své zdraví.
4. února 4.2. Mezinárodní den lidského bratrství Tento světový svátek OSN se začal slavit teprve nedávno (od roku 2019). 4. února 2019 totiž společně podepsali papež František a vrchní imám univerzity Al Azhar Ahmed at Tajib dokument O bratrství mezi lidmi. K dokumentu se rychle připojili i někteří představitelé dalších náboženství (například židé a hinduisté).
6. února 6.2. Mezinárodní den nulové tolerance ženské obřízce Dne 6. února si připomínáme Mezinárodní den nulové tolerance ženské obřízce vyhlášený roku 2003 Světovou zdravotnickou organizací – WHO. Mrzačení ženských pohlavních orgánů – FGM, zahrnuje všechny prováděné procedury, které nějak pozměňují, zraňují a mrzačí ženské genitálie z jiných, než zdravotních či lékařských důvodů. Toto je mezinárodně uznáváno jako jasné porušení lidských práv žen a dívek. en a dívek, které mají zmrzačené pohlavní orgány, aniž by tento brutální zákrok měl zdravotní důvod, žije podle odhadů WHO ve světě, především v Africe, asi 140 milionů.
7.-14. února 7.-14.2. Národní týden manželství Národní týden manželství (NTM), který se bude v České republice koná opět ve valentýnském týdnu od 7. do 14. 2., každý rok můžete s vaší drahou polovičkou oslavit, jak moc pro vás manželství znamená. V rámci Národního týdne manželství se konají online akcí a webinářů pro manželské páry.
10. února 10.2. Světový den luštěnin 10. únor je Světovým dnem luštěnin od roku 2019. Jeho vyhlášení předcházel rok 2016 jako Mezinárodní rok luštěnin. Světový den luštěnin má za cíl zvýšit povědomí světové veřejnosti o výhodách a přínosech luštěnin – ať už v konzumaci, nebo produkci.
11. února 11.2. Světový den nemocných Světové den nemocných připadá ke dni 11. února, který je zároveň dnem svátku Panny Marie Lurdské, který je památným dnem, více než 150 let starým. V roce 1858 se zjevila Panna Maria v Lurdech a uzdravila chudou a nemocnou 14ti letou dívku. Od té doby jsou Lurdy symbolem uzdravení. Tento den nám má zároveň připomínat, že jsou lidé, kteří jsou nemocní a trpí. Světový den byl vyhlášen roku 1993 z podnětu papeže Jana Pavla II.
11. února 11.2. Mezinárodní den žen a dívek ve vědě Mezinárodní den žen a dívek ve vědě (ve zkratce MDŽD ve vědě) má připomenout zásadní úlohu žen ve vědeckém světě a podpořit jejich zapojení do výzkumné činnosti.
12. února 12.2. Den červené ruky Den červené ruky je mezinárodní svátek, který je stanoven na 12. února a slouží jako připomínka dětí zatažených do ozbrojených konfliktů a porušování jejich základních lidských práv. Červené ruce se staly symbolem solidarity s dětmi unesenými z domovů a naverbovanými do armády, kterých je na světě podle odhadů nejméně 300 000. Mezinárodní den byl vyhlášen roku 2002 nevládní organizací International Coalition to Stop the Use of Child Soldiers.
12. února 12.2. Darwinův den Dne 12. února 1809 se v Anglii narodil Charles Darwin, který je považován za otce evoluce. Na počest tohoto významného vědce se den jeho narození připomíná jako Darwinůw den, který je zároveň oslavou vědy jako takové a připomíná i důležitost vzájemné podpory a prolínání různých vědních oborů.
13. února 13.2. Den rádia Připomínáme si rok 1946, kdy vzniklo Rádio spojených národů (United Nations Radio).
14. února 14.2. Svátek zamilovaných / Valentýn Z hlediska marketingu nejdůležitější den v únoru. Den, kdy se stojí nekonečné fronty v Pandoře, pokud jste na ni úplně zapomněli, že máte doma taky svou ženu / dívku / babičku. 
14. února 14.2. Světový den léčby zvukem Světový den léčby zvukem, poznáme podle zvuku, který můžete slyšet po celém světě. Mnoho lidí po celém světě v tento den pořádá různé akce, například se scházejí ve velikých skupinách a vydávají ze sebe zvuk „ah“ a to v přesně určený čas (v poledne), tento zvuk „vysílají“ matce Zemi – Gaii. Tento rituál dělají i jednotlivci, kteří obvykle mají svůj vlastní rituál.
15. února 15.2. Mezinárodní visegrádský den

Mezinárodní visegrádský den se slaví každoročně 15. února na základě iniciativy Mezinárodního visegrádského fondu a veřejnoprávních médií zemí Visegrádské skupiny (Česká te

levize, Český rozhlas, Rozhlas a televize Slovenska, Polská televize, Polské rádio a maďarské Media Service Support and Asset Management Fund – MTVA). Tento den byl stanoven na základě dohody o spolupráci mezi těmito organizacemi veřejných sdělovacích prostředků ze zemí Visegrádské skupiny v oblasti spolupráce mezi médii ze dne 18. června 2015.

Den připomíná výročí podepsání smlouvy o vzniku Visegrádské skupiny prezidenty Československa, Polska a Maďarska 15. února 1991 na zámku v maďarském městě Visegrád. Cílem zavedení tohoto dne je zdůraznění historických vazeb mezi společností a institucemi Česka, Slovenska, Polska a Maďarska, a také jejich současné spolupráce. Média zemí V4 slaví tento den prostřednictvím vysílání pořadů týkajících se spolupráce těchto čtyř zemí. Mezinárodní visegrádský den byl poprvé slaven 15. února 2016, v den 25. výročí setkání prezidentů Československa, Polska a Maďarska ve Visegrádu.

20. února 20.2. Světový den sociální spravedlnosti OSN vyhlásilo v roce 2007 Světový den sociální spravedlnosti, ovšem lidé si jej připomněli v tento den poprvé až v roce 2009. Tento světový den se zaměřuje na sociální spravedlnost a jeho hlavní cíle jsou boj a odstranění chudoby, uplatňování a dodržování lidských práv, rovnosti a vzájemného respektování. Základními hodnotami, které tento den připomíná jsou solidarita a rovnost, tyto dvě slova znamenají naprostý základ hodnot každé společnosti.
21. února 21.2.  Mezinárodní den boje proti kolonialismu Mezinárodní den boje proti kolonialismu je připomínkou a zároveň výročím povstání námořníků z Bombaje proti britské koloniální nadvládě. Tento mezinárodní den se slaví díky skautské mládeži ze zemí jihovýchodní Asie.
21. února 21.2. Mezinárodní den průvodců cestovního ruchu V rámci oslav Mezinárodního dne průvodců cestovního ruchu se v České republice na mnoha místech konají různé akce. Průvodci ve spolupráci s turistickými centry pořádají různé akce, prohlídky po památkách, ulicích a pamětihodnostech měst, hradů, zámků a památek obecně. Těchto akcí se můžete zúčastnit většinou bezplatně nebo za symbolickou cenu. Pro odbornou veřejnost jsou často pořádány tematické semináře se zaměřením na novinky v cestovním ruchu, v průvodcovském odvětví či v regionech. Nad těmito semináři má velmi často záštitu naše oficiální autorita – Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism.
21. února 21.2. Mezinárodní den mateřského jazyka Po celém světě se mluví přibližně 7 tisíci jazyky, přičemž některé z nich neexistují ani v písemné podobě. Každý z těchto 7 tisíc jazyků je pro určitou skupinu lidí jazykem mateřským i proto byl vyhlášen Mezinárodní den mateřského jazyka. Tento den nám připomíná význam jazyka, primárně toho mateřského a jeho rozmanitost.
22. února 22.2. Magické datum 22. 2. 2022

Rok 2022 je z hlediska čísel mimořádně zajímavý. Nejzajímavější je asi počet datumů, jejichž celkový součet je 6. V numerologii symbolizuje šestka lidskost, rodinné hodnoty a tvrdou práci. Podle numerologie by měl proto rok 2022 (součet čísel 2+2+2 = 6) přinést štěstí rodinně založeným lidem, kteří pečují o své blízké a zároveň se nebojí tvrdé práce a věří si. Letošní rok bude pro mnoho lidí přelomový, štěstí bude přát zejména lidem, zakládajícím rodinu nebo se stěhujícím zpět ke své rodině. Astrologové tvrdí, že rok 2022 bude sjednocující, plný lásky a rodinné pohody.

22. února 22.2. Evropský den obětí (Evropský den zločinu) Evropský den obětí, či Evropský den zločinu je dnem, který nám připomíná, kolik z nás se už stalo obětí trestného činu. Tento den nám má pomoci zvýšit podvědomí o možné pomoci a podpoře obětí i jejich blízkým, které obvykle tato situace též zasáhne, i když nepřímo.
22. února 22.2. Den sesterství Den sesterství má své alternativní názvy jako je Den zamyšlení či Vzpomínkový den. Jeho podstatou je přátelství, proto i tento svátek je mezinárodním dnem přátelství. Slavíme jej v tento den, neboť se narodili manželé Robert a Olave Baden Powell, kteří byly zakladatelé skautské organizace.
22. února 22.2. Den zamyšlení Den zamyšlení (anglicky Thinking day) (česky dřív taky Vzpomínkový den či Den sesterství) je mezinárodní svátek přátelství, který slaví skautky a skauti celého světa 22. února. Toho dne se narodili zakladatel skautingu, sir Robert Baden-Powell (22. února 1857) a jeho žena Olave Baden-Powell (22. února 1889). Proto toho dne skauti přemýšlí o sobě, vzájemně si přejí, organizují různé hry v terénu nebo se setkávají u ohňů. Některé skautské organizace tento den využívají ke sbírce peněz na nějaký charitativní účel, např. pro nemocnici či dětský domov v místě svého působiště. Svátek má skautům připomínat, že je jich na celém světě hodně a že všichni jsou si bratry a sestrami bez ohledu na barvu kůže, národnost či věk. V květnu 1926 na 4. mezinárodní konferenci skautek, jejímž tématem byl „Svět“, navrhla zástupkyně Francie, aby byl určen jeden den v roce, kdy na sebe budou moci všechny skautky myslet. Vybraly 22. únor, narozeniny obou skautských zakladatelů, manželů, světového náčelníka Robert Baden-Powell a jeho manželky Olave. První oslava 22. února, nazvaného Thinking Day, se v Praze konala už v roce 1927 pod názvem „Vzpomínkový den“. Později byly oslavy přejmenovány na „Den sesterství“. Dnes užíváme přesnější název, který nezahrnuje jen skautky, ale i skauty, neboť je to náš společný svátek: „Den zamyšlení“.
24. února 24.2. Den proti koriandru O koriandru se dá říci, že rozděluje společnost. Tuto bylinu buď milujete anebo nesnášíte.Zatímco jedni na zelenou bylinku nedají dopustit, ve druhých vyvolává koriandr skutečný odpor. A právě odpůrci pronikavé chuti koriandru se sdružují na sociálních sítích, kde téměř 300 tisíc lidí společně vyjadřuje svoji nevoli a společně sdílí vtipy na účet chuťově výrazné byliny. Odpůrci koriandru si dokonce vytvořili vlastní den – Den proti koriandru.
29. února 29.2. Mezinárodní den boje proti vzácným chorobám Mezinárodní den boje proti vzácným chorobám si připomínáme od 29. února 2008. Byl vyhlášen francouzskou nevládní pacientskou organizací EUCORDIS. Vzácná onemocnění jsou závažná, převážně dědičná, multisystémová (postihující více tkání v těle), degenerativní, progresivní onemocnění s nízkým výskytem v populaci. První příznaky se projevují často brzy po narození. Jedná se o vrozené vývojové vady, dědičná metabolická onemocnění, vzácná nádorová onemocnění a jiné. Jsou provázena chronickým průběhem a často velkou bolestivostí. Některá vzácná onemocnění se mohou projevit až v průběhu dětství či dospělosti. Vzácným onemocněním můžeme nazvat takové onemocnění, které postihuje méně než 5 osob z každých 10 000 osob. Smutná realita je, že tato onemocnění se podepisují na kvalitě života a začlenění nemocného do společnosti. Také, že třetina pacientů umírá v dětském věku.
Kolísá mezi 21. lednem a 25. únorem Pohyblivé datum Čínský Nový rok Datum čínského Nového roku je pohyblivé a kolísá mezi 21. lednem a 25. únorem. Je určeno astronomicky – Nový rok nastává s druhým novým měsícem po zimním slunovratu (třetím, obsahuje-li končící rok vložený třináctý měsíc). Je hlavním svátkem pro Číňany a důležitým svátkem v jihovýchodní Asii. Jeho oslavy tradičně začínají prvním dnem prvního lunárního měsíce čínského kalendáře a končí 15. dnem, známým jako Svátek lampionů.
Slaví se druhou neděli v únoru Pohyblivé datum Světový den manželství

Světový den manželství nemá pevně stanovený datum, připadá vždy na druhou neděli v únoru. Tento den se stal světovým symbolem pro manželství, které je po léta osvědčeným vztahem mezi mužem a ženou, zároveň oficiálním svazkem tento vztah upevňujícím.

Pojem manželství má v různých kulturách různý význam, ale pro všechny kultury platí, že právě manželství je ekonomicky, sociálně, právně i nábožensky uznáváno jako základní společenská instituce pro výchovu dětí.

Březen – jaké významné dny a svátky se slaví v tomto měsíci / v březnu?

Datum Datum (číselně) Název Bližší popis
1. března 30.2. nebo 1.3. Mezinárodní den omylů v kalendáři (30. 2.) Lidé nejsou neomylní, ale že bychom nutně museli slavit lidské omyly, to snad ani radši ne. Jistě má každý z nás i takové, na které by rád zapomněl. Omyly se dějí všude, a to i v kalendáři. A právě omyly v kalendáři mají 30. února svůj den. Že se vám toto datum zdá poněkud divné… máte pravdu, vždyť 30. února neexistuje! A právě proto tento den uvádíme až na datum 1. března, protože kdyby 30. únor existoval, tak by připadl právě na tento den.
1. března 1.3. Den nulové diskriminace Mezinárodní den Den nulové diskriminace připadá na 1. března. Ten mezinárodní den byl vyhlášen organizací UNAIDS v roce 2014. Den za nulovou diskriminaci je příležitostí připomenout právo každého jednotlivce na plnohodnotný, produktivní a důstojný život. Bez ohledu na to, jak vypadá, odkud pochází nebo koho miluje. Den za nulovou diskriminaci podtrhuje význam informovanosti, tolerance, soucitu a míru.
1. března 1.3. Mezinárodní den civilní ochrany Mezinárodní den civilní ochrany byl ustanoven v roce 1972 International Civil Defence Organisation.
2. března 2.3. Mezinárodní den boje spisovatelů za mír Z názvu mezinárodního dne boje spisovatelů za mír vyplývají jeho činy. Tento den má za úkol prosazovat svobodu slova, která stále v mnoha zemích není a lidé jsou za svá slova trestány. V některých státech až smrtí. Den spisovatelů za mír vyhlásil PEN klub, který je mezinárodní organizaci sdružující spisovatele – lidé kteří bojují za mír perem. Klub se zasazuje o svobodou spisovatelů celého světa.
2. března 2.3. Mezinárodní den zásnub Druhý březen patří již šest let mezi zajímavé dny roku. Od roku 2015 se totiž slaví Mezinárodní den zásnub, který připomíná výjimečnou událost v životě – žádost o ruku toho druhého. Takové gesto většinou provází i hodnotný prsten, který se navléká na prsteníček. 
3. března 3.3. Den divoké přírody Světový den divoké přírody (Word Wildlife Day) se slaví 3. března, protože v roce 1973, právě 3. března, totiž vstoupila v platnost důležitá Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
6. března 6.3. Den jódu Prvek jód je pro naše tělo velice důležitý a nepostradatelný, nedostatek tohoto prvku způsobuje zpomalení nebo dokonce úplně opožděný psychický vývoj. Právě Mezinárodní den jódu nám má vštípit jak je jód potřebný pro naše tělo, je obsažen v různých potravinách, například máme jodovou sůl. Mezinárodní den jódu byl uznán na základě iniciativy Českého výrobu UNICEF.
8. března 8.3. Mezinárodní den žen Velké marketingové téma – tento den byl ustálen Organizací spojených národů k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908. V České republice ho do kalendářů píšeme od roku 2004 jako významný den.
10. března 10.3. Světový den ledvin Světový den ledvin se řadí mezi jeden z mnoha dnů věnovaných lidským orgánům které máme. Vyhlášen byl Mezinárodní federací pro nemoci ledvin společně s Mezinárodní nefrologickou společností. Cílem tohoto dne, je zvýšit povědomí o nemocech ledvin, transplantaci a s tím související dárcovství orgánů.
11. března 11.3. Evropský den památky obětem terorismu Právě Evropský den památky obětem terorismu je věnován všem, kteří se staly obětí terorismu po celém světě ať už při něm zahynuli nebo byli zraněni. Byl ustanoven Deklarací o boji proti terorismu, a tato deklarace vyšla z rukou Evropského parlamentu. Prvním důvodem k úvaze o vzniku tohoto dne, byly události z New Yorku z 11. září.
11. března 11.3. Evropský den mozku Evropský den mozku je prvním dnem oslav světového týdne mozku, který začíná každý rok cca 11. března, v některých případech se tento datum i posouvá. Připomínat význam mozku zřejmě příliš nemusíme, neboť bez mozku by žádný živočišný druh nemohl žít a přitom se jedná o nejméně probádaný orgán nejen lidského těla. V souvislosti s tímto světovým dnem se koná mnoho odborných přednášek, kde se schází odborníci z oboru aby předali své nové poznatky a výsledky svých výzkumů široké veřejnosti.
12. března 12.3. Den vstupu ČR do NATO Tento den v roce 1999 byla spolu s Polskem a Maďarskem první postkomunistickou zemí, která NATO rozšířila. Od té doby se NATO rozrostlo už na třicetičlennou obranou organizaci.
15. března 15.3. Světový den spotřebitelských práv 15. března si každý rok na celém světě spotřebitelé připomínají světový den svých spotřebitelských práv. Již v roce vyhlásil 1962 tehdejší Americký prezident J. F. Kennedy novou éru ochrany spotřebitelů. Právě Kennedym byla stanovena 4 základní spotřebitelská práva: právo na bezpečnost výrobků a služeb, právo na informace, právo na výběr (tzv. právo volby), právo být slyšen (což se týká hlavně reklamací).
15. března 15.3.  Mezinárodní den proti policejní brutalitě Mezinárodní den proti policejní brutalitě se poprvé konal ve Švýcarsku, důvodem tohoto protestního dne bylo zmlácení dvou dětí švýcarskou policií. Každému je jasné, že hlavním důvodem tohoto dne je příležitost připomenout si a posílit mezinárodní solidaritu proti neustále se stupňujícímu násilí obecně a hlavně proti narůstající spolupráci mezinárodních policejních složek.
17. března 17.3. Den svatého Patrika Slaví se na počest patrona Irska. Právě zde se každoročně konají velké oslavy v ulicích města. Svatý Patrik žil v 5. století a byl tím, kdo přinesl do Irska křesťanství. Datum oslav je stanoveno na den jeho úmrtí.
18. března 18.3. Mezinárodní den nenávisti K mezinárodnímu dni nenávisti mnoho informací zřejmě nikde nezískáme. Tento den si připomínají hodně školy, které se prostřednictvím svých učitelů snaží žákům vštěpovat, že na nenávisti není nic hezkého (a ani chválihodného). A už vůbec to není věc, na kterou by člověk měl být hrdý.
19. března 19.3. Mezinárodní den invalidů Mezinárodní den invalidů, který byl vyhlášen Mezinárodní federací práce neschopných a civilních invalidů, nám má připomenou s jakými překážkami se invalidé každý den musí stýkat a překonávat je, ať už se jedná o lidi na vozíčku nebo s jiným mentálním či fyzickým postižením. Konají se různé akce na pomoci začlenění těchto lidí do společnosti. A toto začlenění se týká primárně práce, proto dnes také mnoho firem zaměstnává invalidy.
20. března 20.3. Mezinárodní den štěstí Poměrně nový svátek, který Valné shromáždění OSN zavedlo v roce 2012.
20. března 20.3. Světový den divadla pro děti a mládež Světový den divadla pro děti a mládež představuje o celosvětovou akci vyzdvihující významnou úlohu, kterou může divadlo sehrávat v životech svých mladých diváků a tvůrců. Na celém světě se na počest Světového dne divadla pro děti a mládež konají slavnosti, festivaly a představení organizované pro děti a mládež a dětmi a mládeží.
20. března 20.3. Mezinárodní den frankofonie Mezinárodní den Frankofonie je věnovaným podpoře francouzského jazyka, francouzské kultury a jejich rozvoje. Právě podepsáním smlouvy z Nigamey v Nigérii se signatáři zavázali k politickým jednáním a mnohostranné spolupráci, které povedou k zajištění solidarity ve prospěch všech obyvatel členských států a vlád. Signatáři jsou zavázáni k respektu vůči kulturní a jazykové různorodosti členů, zároveň k podpoře francouzského jazyka, míru a to vše s důrazem na udržitelný rozvoj. Samozřejmostí je, že frankofonní zemí není jenom Kanada a Francie, ale i bývalé francouzské koloniální státy.
21. března 21.3. Mezinárodní den zdravého spánku Na první jarní den připadá Mezinárodní den zdravého spánku. V dřívějších dobách se zdravý spánek příliš neřešil, ale s nástupem rychlejšího životního tempa a stresu v kombinaci se sedavým zaměstnáním, bychom se měli zaměřit na problematiku poruchy spánku a její možné prevence.
21. března 21.3. Světový den poezie 21. března je den, který byl určen jako světový den poesie, stalo se tak i díky podpory 21. března je den, který byl věnován Světovému dni poesie, za přispění a podpory Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu. Záměrem vyhlášení tohoto dne je soustředění se na udržení psaní poezie v celém světě, podpora jejího čtení a vydávání a nepřehlédnutelným aspektem je i vyučování poesie v celosvětovém měřítku.
21. března 21.3. Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace byl ustanoven v roce 1966 za účelem posilnění boje proti všem formám rasové diskriminace.
22. března 22.3. Světový den vody Světový den vody byl Organizací spojených národů určen od roku 1993 na 22. březen. Spojené národy tento den navrhly v roce 1992 v rámci Agendy 21 na jednání UNCED v Rio de Janeiru, v Brazílii. Důvodem je skutečnost, že na světě více než miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody, nemá přístup k vodě.
23. března 23.3. Světový den meteorologie Světový den meteorologie byl vyhlášen jako připomínka dne 23. března roku 1950, kdy vzniklo WMO – Světová meteorologická organizace. Československo bylo v té době jedním ze zakládajících členů.
24. března 24.3. Světový den boje proti tuberkulóze V březnu roku 1882 doktor Robert Koch oznámil výskyt závažného bacilu – tuberkulózy. Tuberkulóza představuje stále velké riziko pro svět a právě z těchto důvodů je vyhlášen Světový den boje proti tuberkulóze (TBC). 
24. března 24.3. Den Horské služby v ČR Den horské služby v České republice je na 24.3. přiřazen na památku roku 1913, kdy v Krkonoších zahynuli dva čeští sportovci v běhu na 50 km, ano byly to pověstní Bohumil Hanč a Václav Vrbata. Úmrtí obou v sobě nese až obdivuhodné obětování, jako důkaz velkého přátelství. Hanč se zranil a Vrbata mu daroval část svého oblečení, bohužel oba zahynuli. Díky tomuto činu se v tento den připomíná jako den, kdy pomohl člověk člověku v tísni v horách.
25. března 25.3. Den nenarozeného dítěte Den nenarozených dětí je mezinárodní svátek připadající na den 25. března. V tomto dni si mají katolíci a příznivci hnutí pro-life připomínat, že život každého člověka je unikátní a neopakovatelný, a začíná okamžikem početí.
Poslední sobota v březnu –
26. března 2022
Pohyblivé datum Hodina Země Hodina Země je mezinárodní akce, jejím cílem je upozornit na změnu klimatu poměrně atraktivním způsobem. Během Hodiny Země mají jednotlivci, obce i organizace zhasnout na dobu jedné hodiny (od 20:30 do 21:30) všechna světla. Akce byla založena Světovým fondem na ochranu přírody (WWF).
27. března 27.3. Světový den divadla Světový den divadla (World Theatre Day, zkráceně WTD) se slaví 27. března. Byl zaveden v roce 1961 Mezinárodním divadelním institutem.
28. března 28.3. Den učitelů v ČR Den učitelů je dnem, vyhlášeným k poctě učitelů. Termín, ve kterém se den učitelů slaví, se v různých zemích liší, často je to na výročí významného lokálního učitele, nebo mezníku pedagogiky. V České republice a na Slovensku je určeným dnem 28. březen, výročí narození Jana Amose Komenského. Den učitelů byl vyhlášen československou vládou v roce 1955, jako morální ocenění práce pedagogů. V tento den se každoročně vyhlašují výsledky ankety Zlatý Ámos.
Ve svatodušní neděli – 1. pátek v březnu Pohyblivé datum Světový den modliteb Světový den modliteb se obvykle koná ve svatodušní neděli, proto také tento den nemá své pevné datum v kalendáři. Obvyklý průběh tohoto dne jsou setkání lidí z různých církví. Setkávají se za účelem chvál a modliteb právě naší (jejich) zemi.

Duben – jaké významné dny a svátky se slaví v tomto měsíci / v dubnu?

Datum Datum (číselně) Název Bližší popis
1. dubna 1.4. Apríl Dejte si pozor na všechny, nevěřte nikomu. Z hlediska zákazníka se dá Apríl dobře využít například v e-mailingu, kdy se často posílají maily s nesmyslnými titulky, které zachytí pozornost čtenáře.
1. dubna 1.4. Mezinárodní den ptactva Na první aprílový den, kdy je v plném proudu pohyb tažných ptáků, byla roku 1906 podepsána Mezinárodní Konvence o ochraně užitečného ptactva. Česko-Slovenská republika k této konvenci přistoupila až roku 1924. Tento den s zároveň řadí k významným mezinárodním dnům pro přírodu.
2. dubna 2.4. Mezinárodní den dětské knihy Mezinárodní den dětské knihy se slaví již několik desítek let. Nepřipadá na 2. dubna náhodně. Mezinárodní den dětské knihy byl záměrně stanoven na toto datum, neboť právě v tento den se narodil známý dánský spisovatel (pohádkář) H. Ch. Andersen. Kdo by neznal z dětství třeba Malou mořskou vílu, malého Káje a sněhovou královnu. Knihovníci pořádají v tento den mnoho akcí, třeba Noc s Andersenem. Společnost pro dětskou knihu byla založena v roce 1953 a mezi její první čeleny se řadila i známá spisovatelka dětských knih Astrid Lindgrenová. Cílem nejen tohoto dne, ale celého Mezinárodního sdružení pro dětskou knihu je přinést do dětských rukou četbu, neboť právě knihy podporují dětskou fantazii. Zároveň se snaží upozorňovat na nové dětské knihy. V České republice se můžeme setkat s mnoha projekty podporující dětskou knihu – např. projekt Čteme dětem, který nabádá rodiče, aby četli svým ratolestem.
2. dubna 2.4. Světový den zvýšení povědomí o autismu V roce 2007 Valná hromada OSN rozhodla stanovit 2. duben jako Světový den zvýšení povědomí o autismu (WAAD) S tímto dnem je spojena modrá barva, která je barvou komunikace a sebevyjádření. To je jedna z oblastí, ve které mají lidé s poruchou autistického spektra největší potíže. 
2. dubna 2. 4. Mezinárodní den ověřování informací Informace a zprávy, které získáváme během Aprílu často automaticky považujeme za hoax a snažíme si je ověřit. Ve zbytku roku ale často tak ostražití nejsme, i proto na druhého dubna připadá Mezinárodní den ověřování informací (fact-checkingu), jež má upozornit na potřebu poctivé práce s informacemi. Fact-checking nabývá na významu zejména ve spojení s růstem přítomnosti fake-news, dezinformací, propagandy a manipulací v mediálním prostoru.
3. dubna 3.4. Mezinárodní den spodního prádla Spodní prádlo je dnes nezbytnou součástí oblečení snad každého z nás. Proto i spodnímu prádlu byl uznán mezinárodní den, který připadá na datum 3. dubna. Právě v tento den pořádají výrobci a prodejci spodního prádla různé akce – např. pochody ve spodním prádle, ty se konají snad ve všech velkých světových metropolích, jmenujme New York, Rio de Janiero atd., a co je příjmemné pro zákazníky obou pohlaví, v tento den bývají v obchodech se spodním prádlem lákavé nabídky a slevy.
4. dubna 4.4. Mezinárodní den proti nášlapným minám Miny, jakož to jedny z nejzákeřnějších zbraní, jsou i v dnešní době hrozbou, přestože většina válečných konfliktů, kde byly používány již pominula. I přes to nám tento den slouží jako vzpomínka na ty, kteří pod tou to zbraní ztratili svůj život a samozřejmě i na ty, kteří jsou stále ohrožování aktivními minovými poli, jakožto pozůstatku války. Miny se z minových polí a oblastí, kde jsou stále nastřežený, snaží odstraňovat na základě Mezinárodní úmluvy o nášlapných minách (nebo-li Ottawské úmluvě).
4. dubna 4.4. Světový den mrkve Mezinárodní den mrkve (International Carrot Day) se slaví každý rok přesně 4. dubna a po celém světě se pořádají různé mrkvové party, oslavy a happeningy.
7. dubna 7.4. Světový den zdraví Světový den zdraví byl vyhlášen od roku 1950, kdy vznikla Světová organizace zdraví – WHO (World Health Organization). Tento den je připomínkou, že bychom si měli neustále budovat a zlepšovat svou kvalitu života. Zároveň připomínkou toho, že WHO se snaží o vymýcení různých nemocí a o snižování nemocnosti a úmrtí po celém světě, a to hlavně u sociálně slabších částí populace. Činnost této organizace je zaměřena na prevenci.
8. dubna 8.4. Mezinárodní den Romů Mezinárodní den Romů je stanoven na pevné datum 8. dubna. V tento den si všichni všichni mají možnost připomenout historii Romů, jejich zvyky, kulturu, jazyk a především si připomenout svůj (jejich) původ. Zároveň se Mezinárodní romská unie snaží šířit povědomí o problémech, se kterými se Romové potýkají.
8. dubna 8.4. Světový den milovníků zoo Pokud máte rádi zvířata a zoologické zahrady, tento den je přímo pro vás! Světový den milovníků zoo spojuje všechny nadšence a milovníky zvířat. Zoologické zahrady jsou více než chovy zvířat, slouží také pro vzdělávací, výzkumné a zábavní účely. Víte, kolik zvířat zachránily zoologické zahrady před vyhynutím? A že první místa, která se dají označit za zoologické zahrady vznikaly již 4 000 let před naším letopočtem?
9. dubna 9.4. Mezinárodní den jednorožců

Jednorožec je symbolem štěstí, fantazie a úžasu. Je spojován s barvami, duhou, třpytem, dětskou představivostí i magií. Jednorožci se často objevují na narozeninových dortech a dětském oblečení a buďme upřímní, stále je miluje (občas tajně) i spousta z nás dospělých. Mezinárodní den jednorožců je vaší šancí vyjádřit lásku k jednorožcům, tak ukažte trochu barev a ponořte se s námi do jejich velkoleposti. Proč? Protože pokud si neuděláme čas na oslavu krásného, rohatého, duhou potištěného mýtického tvora, pak nám určitě chybí kus dětské fantazie.

11. dubna 11.4. Světový den Parkinsonovy choroby Parkinsonova choroba je jedním z neurologických onemocnění, kterým trpí převážně starší lidé, přičemž na světě je přibližně 6 miliónů lidí postižených touto nemocí. Tento den slouží jako připomínka toho, jak zákeřná nemoc to je. Uvědomění si existence této vážné nemoci. Co je Parkinsonova nemoc? Jedná se o neurologické onemocnění, špatnou souhru procesů v mozku, a důsledkem toho jsou automatické pohybové aktivity. V posledních letech již medicína dokáže tuto chorobu úspěšně léčit.
11. dubna 11.4. Mezinárodní den solidarity osvobození politických vězňů Mezinárodní den solidarity osvobození politických vězňů a bojovníků proti fašismu, tak se dá asi slovy shrnout význam tohoto dne. Tento den vznikl jako oslava osvobození koncentračního tábora Buchenwald na konci války v roce 1945. Zároveň slouží pro uctění památky všech, kteří koncentrační tábory nepřežili, a jedná se o 6 milionu lidí. Právě v tento den bychom se měli zamyslet, jak jeden člověk může obrátit naruby život celých rodin i národů.
12. dubna  12.4. Mezinárodní den letectví a kosmonautiky

Mezinárodní den letectví a kosmonautiky je stanoven na 12. dubna, kdy si připomínáme dobytí vesmíru lidmi, neboť právě v tento den v roce 1961 se konal první let člověka do vesmíru. Jednalo se o ruského pilota Jurije Alexejeviče Gagrina a vesmírné lodi Vostok.

Start proběhl z ruského kosmodromu Bajkonur.

Tradičně se k těmto významným událostem váží i výroky, po Gagarinovi se dochovala věta, kterou po letu pronesl: „Když jsem v kosmické lodi obletěl Zemi, viděl jsem jak je krásná. Lidé chraňme a rozmnožujme tuto krásu, ale neničme ji.“

V dějinách 20. století se jednalo o jednu z nejvýznamnějších událostí. Druhá významná událost připadající na tento datum se konala roku 1981 a byl z amerického Mys Canaveral (anglicky Cape Canaveral) vypuštěn na zemskou oběžnou dráhu raketoplán Columbia.

14. dubna 14.4. Mezinárodní den monitoringu diabetiků Po celém světě je spousta lidí postižena Diabetem. Tuto nemoc známe většinou pod českým názvem – cukrovka. Mezinárodní den monitoringu diabetiků vznikl s motivem zlepšení životního prostředí pro lidi s tímto onemocněním, usnadnění jejich života a v mnoha případech i možnosti jejich léčby, neboť mnoho diabetiků má tuto nemoc způsobenu obezitou.
18. dubna 18.4. Mezinárodního den památek a sídel UNESCO střežící mimo jiné kulturní dědictví celého světa vyhlásilo tento den v roce 1982 za mezinárodní den památek a sídel. Členové národní komitéty připravují pro tento den různé konference, kolokvia a další příležitosti k setkávání a hlavně zvýšení povědomí o památkách a památkové péči. Těchto akcí se většinou účastní vlastníci památek, správy měst, odborná veřejnost a zástupci široké veřejnosti, kteří mají o dějiny, památky a architekturu zájem.
20. dubna 20.4. Mezinárodní den marihuany  Tento den se slaví po celém světě a souvisí s číselným spojením 420, které se s marihuanou pojí a má nejasný původ.
21. dubna 21.4. Světový den High Five Nezapomeňte dnes dát každému, koho potkáte „high five“, je světový den placáků!
22. dubna 22.4. Evropský den akcí proti rasismu Evropský den akcí proti rasismu již ve svém názvu skrývá svůj význam. Na celém světě se v tento den konají různé akce zaměřené proti rasismu. Zároveň je tento den věnovaný obětem rasismu, připomínka toho že všichni jsme si rovni bez ohledu na barvu pleti.
22. dubna 22.4. Den země Den země je dnem věnovaným naší planetě a v konečném důsledku i nám všem. Stanovení termínu tohoto svátku vychází z původních oslav dnů Země, které se obvykle konaly při oslavách jarní rovnodennosti (21. březen). Den země vznikl v USA spontánně, jako ekologicky laděný svátek Země. Od roku 1990 k se oslavám dne Země přidala i Česká republika. 22.duben je věnovaný planetě Zemi ať už smýšlením po ekologické stránce nebo z ohledu na války (které po Zemi stále jsou). Cílem moderních oslav dne Země je upozornit na dopady lidského chování na životní prostředí, a samozřejmě diskuse o možných nápravných a preventivních řešení těchto problémů.
23. dubna 23.4. Světový den knihy a autorského práva Světový den knihy a autorského práva nebyl na tento datum vybrán náhodným určením. Výběr datumu stanovil pro tento mezinárodní den právě 23. dubna, což je den, kdy si připomínáme výročí úmrtí Miguela de Cervantese, Williama Shakespeara a Gacilase de la Vegy roku 1616. Samozřejmě je tento den věnován všem autorům knih celého světa a zároveň by měl připomenout i jejich autorská práva, neboť kniha je autorovým rukopisem, dílem kterému věnoval hodně času a úsilí.
24. dubna 24.4. Mezinárodní den skautů a skautek Mezinárodní den skautů a skautek připadl na tento den, neboť má svátek patron všech skautů a skautek svatý Jiří. Skauti nemají pouze tento mezinárodní den. Slaví ještě Den Sesterství.
24. dubna 24.4. Světový den laboratorních zvířat Světový den laboratorních zvířat upozorňuje na problematiku pokusných zvířat. Ať už se jedná o výzkum či testování na laboratorních zvířatech například léků, kosmetiky nebo jiných potřebných věcí děkujeme za ně právě hlavně laboratorním zvířatům, tento den nám to má připomínat. Samozřejmě pokusy na zvířatech jsou mediálně kontroverzním tématem, a je nutné připomenout i organizace, které bojují za svobodu zvířat.
24. – 30. dubna 24. – 30.4. Světový týden imunizace Světový týden imunizace pořádá Světová zdravotnická organizace (WHO) na připomenutí všeho dobrého, co nám přineslo očkování. Univerzální a povinná imunizace chrání životy a zdraví milionů dospělých i dětí (možná :-D).
25. dubna 25.4. Světový den malárie Malárie neboli zimnice – jedná se o tropickou infekční nemoc, kterou ročně onemocní až půl miliardy lidí. Většinu nakažených se podaří díky moderní medicíně vyléčit, ale přesto existuje i malé procento těch, kteří takové štěstí nemají. Ročně na tuto nemoc umírá cca 1 milion dětí do 5 let a to převážně v chudých oblastech, kde není preventivní očkování a není dostupná ani následná lékařská péče. Existuje mnoho projektů na zlepšení této situace, v ČR je zřejmě nejznámějším projekt Lékaři bez hranic.
26. dubna 26.4. Mezinárodní den vzpomínky na Černobyl Mezinárodní den vzpomínky na Černobylskou připomíná havárii která se stala roku 1986. Havárii na svůj význam několik dní tajenou světu Ruskými úřady a dodnes zcela 100 % neobjasněnou. Vzpomínky na Černobyl jsou v paměti mnoha lidí velmi živé a dodnes není situace po havárii vyřešena.
26. dubna 26.4. Světový den duševního vlastnictví Světový den duševního vlastnictví má připomenout všechny inovátory, visionáře, vynálezce a tvůrce, kteří často proti hlavnímu proudu objeví či vynaleznou věci měnící náš každodenní život. Světový den duševního vlastnictví byl vyhlášen v roce 1970 podepsáním Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví.
27. dubna 27.4. Světový den grafiky Světový den grafiky nám připomíná všechny obrázky a jejich tvůrce, grafickou krásu světa kolem nás ztvárněnou jakýmkoliv grafickým způsobem. V České republice se svátek slavil od roku 1966.
27. dubna 27.4. Světový den sdružených měst V poslední době jsme si i v ČR mohli všimnout spolupráce a sdružení různých měst, jak českých tak i na mezinárodní úrovni. Tato spojení nás mohou velmi obohatit nejen kulturně, ale slouží i k předávání zkušeností. Mezinárodní den sdružených měst byl vyhlášen roku 1957 založení Světové federace sdružených měst.
27. dubna 27.4. Mezinárodní den smutku Mezinárodní den smutku můžeme ve svých kalendářích vidět od roku 1996. Tento den nám má připomenout všechny kteří někdy byli při práci zraněni nebo utrpěli smrtelný úraz . Pracovních úrazů každým rokem přibývá a stále častěji jsou obětmi mladí lidé.
28. dubna 28.4. Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vyhlásila Mezinárodní organizace práce jako vzpomínku na ty, kteří zahynuli nebo byli zraněni při výkonu práce. Každý rok zemře při práci díky nějaké chybě přibližně 6 tisíc lidí.
29. dubna 29.4. Mezinárodní den tance Tanec je krásným uměním a i proto si zaslouží mít svůj mezinárodní den. Mezinárodní den tance vyhlásil Mezinárodní divadelní ústav. A tento den není vybraný náhodně, narodil se významný choreograf Jeann Georges Novarra roku 1727.
30. dubna 30.4. Den pracoviště Den pracoviště vyhlásila OSN jako dnem určeným pro zlepšování vztahů na pracovišti, přátelství a osobní rozvoj.
30. dubna 30.4. Den jazzu Mezinárodní den jazzu, jehož ambasadorem je Herbie Hancock, připadá na 30. dubna. U nás tento den tradičně připomíná festival Mladí ladí jazz.
V závislosti na datu prvního úplňku po jarní rovnodennosti Pohyblivé datum Velikonoce

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem v roce. Ovšem velikonoce mají dlouholetou tradici a jedná se o oslavu jara. Velikonoční pondělí je dnem, který následuje po neděli Zmrtvýchvstání Páně. V českém prostředí je spojeno s nejrůznějšími tradicemi a zvyklostmi, které lze zařadit k přechodovým rituálům končící zimy a nastávajícího jara.

Velikonoce vznikly z latinského pascha, které překládáme jako přechod či přejití a jedná se o oslavu zmrtvýchvstání Ježíše. Právě ukřižování Ježíše bylo nedaleko od židovského svátku pesach – oslava osvobození Izraelitů Mojžíšem z egyptského otroctví. Velikonoce nemají v našem kalendáři stálé datum, jsou vypočítávány právě podle „velké noci“ kdy byl Kristus vzkříšen. Celé velikonoční období trvá 50 dní od Velikonoc do tzv. Letnic, přičemž pro většinu z nás znamená oslavu Velikonoc pár dnů volna navíc, které jsou s jejich oslavou spojeny.

První den velikonočního Svatého týdne Pohyblivé datum Květná neděle Květná neděle je šestou a zároveň poslední postní nedělí. Květná neděle je dnem, kdy si křesťané připomínají příjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma a počátek jeho utrpení. Název svátku je odvozen od květů, jimiž bývají kostely vyzdobeny a které mají připomínat palmové větve, jimiž lid vítal Ježíše. Na území České republiky se k tomuto účelu užívá tzv. kočiček, tedy vrbových větviček s částečně rozvitými pupeny.
Druhý den velikonočního Svatého týdne Pohyblivé datum Modré pondělí Modré pondělí je druhým dnem Svatého týdne. Modrému pondělí se někdy říká také Velké pondělí. Podle Bible se v tento den niz významného nestalo, přesto však Křesťané dodržují několik tradic.
Třetí den velikonočního Svatého týdne Pohyblivé datum Šedivé úterý Šedivé úterý je třetím dnem Svatého týdne. Podobně, jako o Modrém pondělí, se ve spojitosti s Ježíšem Kristem nic významného nestalo, a tak je tento den v kostelích klid.
Čtvrtý den velikonočního Svatého týdne Pohyblivé datum Škaredá středa

Škaredá středa je čtvrtým dnem Svatého týdne. Na rozdíl od Modrého pondělí či Šedivého úterý je Škaredá středa v křesťanském kalendáři velice významná. Svůj přívlastek získala díky tomu, co se událo v souvislosti s Ježíšem Kristem po jeho příjezdu do Jeruzaléma. Říká se jí také středa Sazometná. Podle historického výkladu je Škaredá středa dnem, kdy Jidáš zradil Ježíše.

Pátý den velikonočního Svatého týdne Pohyblivé datum Zelený čtvrtek Zelený čtvrtek je v křesťanském kalendáři posledním čtvrtkem před Velikonocemi, zároveň je pátým dnem Svatého týdne. Křesťané všech denominací si připomínají poslední večeři Ježíše Krista s dvanácti učedníky a ustanovení eucharistie. Podle historických pramenů byl Zelený čtvrtek velice významným dnem. Po Ježíšově příchodu do Jeruzaléma a Jidášově zradě o Škaredé středě se v tento den staly hned dvě důležité události.
První den Velikonočního tridua
Pohyblivé datum Velký pátek Velký pátek je v křesťanském kalendáři šestým dnem Svatého týdne a prvním dnem Velikonočního tridua. V České republice je od roku 2016 státním svátkem.
Druhý den Velikonočního tridua Pohyblivé datum Bílá sobota Bílá sobota je v křesťanském kalendáři sedmým dnem Svatého týdne a druhým dnem Velikonočního tridua. Připomíná den, kdy Ježíš ležel v hrobě.
Třetí den Velikonočního tridua Pohyblivé datum Boží hod – Velikonoční neděle

Boží hod či také Velikonoční neděle je v křesťanském kalendáři sedmým dnem Svatého týdne a třetím dnem Velikonočního tridua. Boží hod velikonoční nebo také Hod boží velikonoční či Velikonoční neděle je prvním dnem následujícím po konci Svatého týdne a posledním dnem velikonočního tridua. Nese se v duchu velkých oslav. V tento den se slaví Vzkříšení (Zmrtvýchvstání) Ježíše Krista. Boží hod vždy připadá na první neděli po jarním úplňku.

Pondělí následující po Velikonoční neděli Pohyblivé datum Velikonoční pondělí Velikonoční pondělí je dnem, který následuje po neděli Zmrtvýchvstání Páně. V českém prostředí je spojeno s nejrůznějšími tradicemi a zvyklostmi, které lze zařadit k přechodovým rituálům končící zimy a nastávajícího jara. Tato nekřesťanská praxe byla v průběhu dějin v různých kulturách teologizována a zasazena do křesťanského rámce.

Květen – jaké významné dny a svátky se slaví v tomto měsíci / v květnu?

Datum Datum (číselně) Název Bližší popis
1. května 1.5. Svátek práce Svátek práce nebo 1. máj je mezinárodní svátek pracujících, který se od roku 1890 slaví 1. května. Svátek zavedla v roce 1889 II. internacionála na paměť vypuknutí stávky amerických dělníků v Chicagu dne 1. května 1886, která vyústila v Haymarketský masakr a následné soudní řízení.
1. května 1.5. První máj

V Česku je První máj tradičně chápán jako svátek zamilovaných a celý květen jako měsíc lásky. S tímto pojetím je tradičně spojena především noc předcházející prvnímu květnu zahrnující stavění a hlídání máje, vylévání cestiček z hašeného vápna smíšeného s vodou mezi domy milenců a malování vápnem srdcí a nápisů na jejich vrata.

Na První máj se také líbají zamilované páry pod rozkvetlým stromem. Podle etnografky Kláry Posekané se nejedná o starý zvyk, mohl vzniknout okolo počátku 20. století a pravděpodobně v městském prostředí, snad v souvislosti s Karlem Hynkem Máchou a Petřínem. Za vhodný strom bývá nejčastěji považována třešeň, višeň, jabloň či bříza.

3. května 3.5. Světový den svobody tisku Světový den svobody tisku má připomenout, že média celosvětově by měla být svobodná a nezávislá, zároveň si připomínáme důležitost informací, hlavně těch relevantních a nezkreslených pro dnešní světě. Slavíme jej 3. května.
3. května 3.5. Den Slunce Jedním z hlavních důvodů proč vznikl tento den je význam sluneční energie pro planetu Země jakožto hvězdy která je nejblíže naší planety. Slunce nám dodává energii a probouzí vše živé. Jeho životodárnou sílu si připomínáme právě v tento dne, který je stanoven jako Den Slunce.
4. května 4.5. Mezinárodní den hasičů Den hasičů, všech hasičů, ať už se jedná o profesionály či sbory dobrovolných hasičů. Tento den vzdáváme hold všem, kteří pomáhají při záchraně života a boji s ohněm. Den hasičů připadá právě na 4. května, který je dnem sv. Floriána, který je patronem všech hasičů a zabraňuje požárům.
4. května 4.5. Mezinárodní den Star Wars Mezinárodní den hvězdných válek byl poprvé organizován v Torontu v Ontariu v Kanadě v Toronto Underground Cinema v roce 2011. Produkoval ho Sean Ward a Alice Quinn, slavnosti zahrnovaly Original Trilogy Trivia Game Show, kostýmní soutěž a nejlepší pocty filmů na webu, mash -ups, parodie a remixy na velké obrazovce. 4. květen byl vybrán kvůli slovní hříčce.
5. května 5.5. Mezinárodní den porodních asistentek Mezinárodní den porodních asistentek je oslavou této specializované profese, která je přítomna našeho vstupu na svět. Na tento významný den navazuje svátek, určený na datum 12. května, který je dnem všech zdravotních sester, bez ohledu na jejich profesní zaměření. Svátek se slaví po celém světě. Význam obou těchto dnů je v tom, že mají ukázat důležitost zdravotnického personálu.
6. května 6.5. Mezinárodní den proti dietám Den bez diety poprvé zahájila Mary Evansová v roce 1992. Účelem dne bylo pomoci mužům a ženám na celém světě ocenit své vlastní tělo. Poté, co sama prošla anorexií, Mary začala Diet Breakers, což je její organizace. Poté vytvořila první den bez diety, čímž upozornila na příčiny anorexie Nyní je tento den využíván k řešení těžkých problémů týkajících se stravy a informovanosti o těle.
8. května 8.5. Den vítězství Oslavujeme konec 2. Světové války. Za konec 2. světové války v Evropě se považuje kapitulace vojsk nacistického Německa, která byla podepsána 7. května 1945 v hlavním stanu spojeneckých vojsk v Remeši. Kapitulace vstoupila v platnost dne 8. května ve 23:01 hodin středoevropského času. Západní velmoci vyhlásily za Den vítězství v Evropě (Victory in Europe Day) 8. květen 1945, protože tento den byl formálně posledním dnem druhé světové války na evropském kontinentě. Na území Československa se však ještě bojovalo. Ráno 9. května 1945 vjely do Prahy sovětské tanky, které Prahu nakonec osvobodily. V Sovětském svazu byl tedy až 9. květen vyhlášen Dnem vítězství nad fašismem.
8. května 8.5. Světový den Červeného kříže Světový den Červeného kříže se slaví v tento den, jako připomínka výročí kdy se narodil zakladatel organizace Červeného kříže Henri Dunant roku 1828. Po celém světě se slaví od roku 1953 v ČR později. 
9. května 9.5. Den Evropy Den Evropy, nebo-li Schumanův den, pojmenovaný podle francouzského ministra zahraničních věcí Roberta Schumana, který ukázal ideu mírové spolupráce v Evropě. Zároveň se tento den stal i symbolem Evropské unie.
12. května 12.5. Mezinárodní den ošetřovatelek Roku 1820 12.5. se narodila ve Florencii Florence Nightingalová, která jako první mezi britskými raněnými vojáky vytvořila základy ošetřovatelského modelu, který se používá do dnes. Proto v dnešní den slaví všechny její následnice – zdravotní sestry svůj den, bez ohledu na to v jakém zdravotnickém oboru působí.
12. května 12.5. Mezinárodní den podpory nemocných s chronickým únavovým syndromem Mezinárodní den podpory nemocných s chronickým únavovým syndromem je určen na 12.května, k výročí narození Florence Nightingaleové, které byla lékařkou a pomáhala raněným. Stála u zrodu hygieny a bohužel část svého života byla upoutána na lůžko právě kvůli této nemoci.
13. května  13.5. Světový den koktejlů Světovým dnem koktejlů si připomínáme první zmínku o koktailu jako takovém. Světový den koktejlů se slaví 13. května. Ne náhodou. Právě tohoto dne roku 1806 reagovat editor Harry Croswell v The Balance and Columbian Repository na dotaz čtenáře „Co je to koktejl?“ odpovědí: „Koktejl je posilující nápoj složený z lihovin, cukru, vody a dalších hořkých surovin“. Při příležitosti každoročních oslav Světového dne koktejlů připravil barman Honza Zlámaný hned dva parádní drinky: twist klasického Bronxu a jeho vlastní kousek, Kentucky Berries.
13. května 13.5. Mezinárodní den Falun Dafa Při přečtení názvu Mezinárodního dne Falun Dafa si jej většina z nás přečte ještě jedou a nemá tušení, co že to dnes má mezinárodní den. Falun Dafa je meditační cvičení jejímž zakladatelem je učitel Li Chung-č‘ , po celém světě je toto cvičení velice oblíbené a proto se v tento den konají ukázky tohoto meditačního cvičení a jeho účinky.
15. května 15.5. Mezinárodní den rodiny Mezinárodní den rodiny je velice významným dnem pro společnost. Rodina je důležitým faktorem základu celé společnosti a je velice důležitým prvkem pro výchovu budoucích generací. Měli bychom si z ní odnést příjemným, naplňující a nenahraditelný pocit, který by nám v tento den měl být připomenut a vryt do paměti protože jak někteří mohou zapomenou není samozřejmostí.
15. května 15.5. Světový den proti mozkové mrtvici Den proti mozkové mrtvici byl vyhlášen evropskou institucí EUSI se zaměřením na otázku, jak zmírnit příčinu cévních mozkových příhod a zvýšení prevence proti ní. Neboť právě mozkové příhody se řadí mezi nejčastější důvody úmrtí či dlouhodobého postižení u starých lidí.
16.-17. května 16.-17.5. Evropský den Slunce Evropský den Slunce se rozšiřuje každým rokem do více Evropských zemí, kde si lidé připomínají význam Slunce pro naši planetu. Slunce je pro nás velice důležité, ohřívá naší planetu, díky němu žijeme. Samozřejmě hlavně v poslední době začíná rozmach s využitím sluneční energie, jakožto obnovitelného zdroje.
17. května 17.5. Mezinárodní den proti homofobii Mezinárodní den boje proti homofobii, čili jiné sexuální orientaci, byl vyhlášen Evropským parlamentem aby si lidstvo uvědomilo, že v dnešní době se zde nenachází pouze lidé s heterosexuální orientací, ale jsou tu i lidé homosexuálně orientovaní, kteří si za svoji sexualitu museli a v některých státech stále ještě musí bojovat za ukončení diskriminace a za určitý respekt a toleranci.
17. května 17.5. Světový den informační společnosti Světový den informační společnosti vznikl teprve nedávno roku 2006. Vyhlášením tohoto dne chtěla OSN zvýšit podvědomí o vzdělávání, přístupu k informacím a dalších jiných možnostech prostřednictvím internetu a komunikačních medií.
18. května  18.5. Mezinárodní den muzeí Mezinárodní den muzeí se slaví po celém světe a v každé zemi je Mezinárodní den muzeí slaven po svém. Nejen v ČR je nejrozšířenější, dnes již proslulá muzejní noc, což je noc kdy jsou všechna muzea otevřena přes noc a vstupné bývá zdarma či dobrovolné.
21. května 21.5. Světový den kulturní diverzity pro dialog a rozvoj (Světový den kulturního rozvoje) Světový den kulturní diverzity pro dialog a rozvoj otevírá příležitost k prohloubení našich znalostí o hodnoty kulturní rozmanitosti, měl by nás dovést k myšlence jak žít spolu lépe.
21. května 21.5. Týden solidarity s obyvateli všech koloniálních území Týden solidarity s obyvateli všech koloniálních zemí je stanoven na termín 21. – 28. května. Mimo jiné se v tomto období slaví i den Afriky 21. května – tzv. Den africké svobody, který se slaví k příležitosti založení Organizace africké jednoty (1963).
22. května 22.5. Mezinárodní den pro biologickou diverzitu Od roku 2002, kdy OSN vyhlásilo 22. května, jako den pro biologickou diverzitu čili biologickou rozmanitost. Tento den nám připomíná různorodost všech živých organismů na naší planetě Zemi, proto se též můžeme setkat s názvem tohoto dne, jako svátek všeho živého na planetě Zemi.
23. května 23.5. Světový den želv Tento svátek si klade za cíl upozorňovat na vymírání těchto pozoruhodných tvorů, kteří na zemi žijí přes 110 milionů let.
24. května 24.5. Evropský den parků Evropský den parků slaví hlavně ochránci přírody po celé Evropě, kteří tím připomínají důležitost národních parků, zeleně, chráněných krajinných oblastí (CHKO). Samozřejmě se k nim každoročně přidávají i milovníci přírody.
25. května 25.5. Ručníkový den Mezinárodní den ručníků se slaví dvacátého pátého května (25.5.) jako pocta autorovi Douglasovi Adamsovi jeho fanoušky. V tento den s sebou fanoušci otevřeně nosí ručník, jak je popsáno v Adamsově Stopařově průvodci po Galaxii, aby prokázali svou vděčnost za knihy a autora. Oslava se poprvé konala 25. května 2001, dva týdny po Adamsově smrti 11. května.
25. května 25.5. Týden solidarity s národy bez správního teritoria Týden solidarity s národy bez správního teritoria vyhlásila Organizace spojených národů a se slaví od 25. května
25. května 25.5. Mezinárodní den pohřešovaných dětí / Mezinárodní den ztracených dětí Mezinárodní den ztracených dětí je věnován všem dětem a mládeži kteří se museli potýkat se sexuálním obtěžováním, týráním nebo třeba s únosem jak od třetí osoby tak od svých vlastních rodičů.
25. května 25.5. Den Afriky Den Afriky patří Africkému černému kontinentu od roku 1963, kdy byly podepsané listiny Organizací za sjednocení Afriky (OUA). Tento den by nám mělo zůstat na paměti že i přes to jsou stále oblasti kde jsou složité mezilidské vztahy, ale hlavním problémem je chudoba.
25. května  25.5. Mezinárodní den počítačů Mezinárodní den počítačů byl vyhlášen na popud anglického matematika Alana Mathisona Turinga, který publikoval článek „On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem“ dopomohl a podpořil výrobu dnešních počítačů, se kterými se dnes setkáme na každém kroku.
28. května 28.5. Světový den her Slavíme ho od roku 1998, kdy ho vyhlásila Mezinárodní asociace knihoven hraček.
29. května 29.5. Mezinárodní den mírových jednotek OSN Mezinárodní den mírových jednotek OSN si rozhodně zaslouží mít svůj vlastní den, který byl ustanoven na 29. května a vznikl roku 2002. Mírové jednotky OSN jsou vysílány na mise k udržení míru do různých zemí světa, kde je tyto jednotky potřeba. V misích jsou nasazeni vojáci, policisté, civilní pracovníci jak z cizích tak tamních zemí, neboť právě domácí lidé znají prostředí nejlépe a mohou cizincům pomoci.
30. května 30.5. Evropský den melanomu Evropský den melanomu připomíná všem závažnost a rizika spojená s tímto onemocněním. Melanom je závažné onemocnění kůže – jedná se o formu rakoviny, jedním z příčin jsou pigmentová znaménka, která si v tento den může každý zdarma nechat vyšetřit.
30. května 30.5. Svátek sousedů Svátek sousedů je krásným nápadem, dotaženým k realizaci. Tento svátek si prosadil roku 1999 Atanase Périfan a Den sousedů má sloužit k utužování vztahů se spolubydlícími a sousedy. V České republice se svátek sousedů začal slavit od roku 2001.
31. května 31.5. Světový den bez tabáku Světový den bez tabáku má za cíl snížit počet osob, které kouří. Tabákový kouř ročně zabíjí milióny lidí ať už aktivně kouřících nebo pasivně. Den bez tabáku soustředí svoji pozornost na prevenci proti používání tabákových výrobků, který vytvořila instituce WHO (World Health Organisation). O Světovém dni bez tabáku ví zřejmě většina z nás, neboť je obvykle spojován i s mediální kampaní.
31. května 31.5. Den otevírání studánek Není ani známo dne obnovení této starodávné tradice, kdy dívky obcházely studánky ve svých i přilehlých vesnicích a z jara čistili studánky. Voda byla (a stále je) pro všechny velice důležitý prvek potřebný pro život i úrodu. Dívky se modlily za čistou vodu, úrodu a vše bylo zakončené tancem a hudbou. Proto je dnešní den věnován právě otevírání studánek.
První úterý v květnu Pohyblivé datum Světový den astmatu a alergie Po celém světě se stále zvyšuje počet lidí s onemocněním průduškového astmatu, které v nejhorším případě končí smrtí. Pro připomínku této závažné nemoci byl vyhlášen Světový den astmatu a po vzoru asociace GINA byla roku 1998 založena v České republice iniciativa ČIPA.
Druhou sobotu v květnu Pohyblivé datum Světový den pro fair trade Světový den pro fair trade, anglickým názvem World Fair Trade Day, se slaví každý rok druhou květnovou sobotu. Tento den je věnován podpoře spravedlivého obchodu. Tento způsob obchodu dává příležitost pěstitelům, řemeslníkům a zaměstnancům v zemích globálního Jihu uživit se vlastní prací za důstojných podmínek.
Druhou neděli v květnu Pohyblivé datum Den matek Den matek je velmi krásný svátek, který je rozšířen po celém světě. Oficiálně připadá den matek na druhou květnou neděli. V ČR je tento svátek ustanoven na 8. května, a začal se slavit roku 1923 a to díky propagátorce Alici Masarykové. Po druhé světové válce byl komunistickou garniturou trochu zneužit, právě k propagandistickým oslavám a byl přejmenován na MDŽ – Mezinárodní den žen. Po roce 1989 se opět začal slavit Den matek i veřejně. Typickým dárkem ke Dni matek jsou květiny a drobné dárky, které matky často dostávají hlavně od svých dětí.

Červen – jaké významné dny a svátky se slaví v tomto měsíci / v červnu?

Datum Datum (číselně) Název Bližší popis
1. června 1.6. Den dětí Mezinárodní den dětí (MDD) se poprvé slavil ve více zemí až roku 1950. MDD je dnem kdy se po celém světě pro děti konají různé zábavné akce, hry nebo sportovní turnaje. Je třeba upozornit na práva a potřeby dětí, se kterými je v dnešní době často jednáno jako s dospělými. Jedním ze smyslů Mezinárodního dne dětí je, že rodina by měla být pohromadě a věnovat se sama sobě, přece všichni známe přísloví – kdo si hraje – nezlobí.
2. června 2.6. Mezinárodní den čistého ovzduší Mezinárodní den čistého ovzduší předchází mezinárodnímu dnu životního prostředí. V tento den pořádá akce mnoho firem, například formou toho, že zaměstnanci firmy jedou do práce na kole apod.
2. června  2.6. Mezinárodní den prostitutek

Následuje trochu paradoxně hned po Dni dětí. Na rozdíl od takového Německa se svým povoláním prostitutky na živnostenském úřadu stále ještě nepochodí, jejich vlastní mezinárodní den jim ale nikdo nevezme. Ten připadá na 2. června a slaví se trochu překvapivě už od roku 1975. Cílem svátku je poukázat, že i sexuální pracovníci mají svá práva.

Hýčkejte si proto tento den svou prostitutku. Zeptejte se jí, jak se má, jak se jmenuje a jaké jsou její sny. Před análem ji pohlaďte po vlasech a nabídněte jí hašlerku.

4. června 4.6. Mezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese OSN vyhlásila mezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese roku 1982 jako připomínku dětských obětí při izraelském napadení Libanonu. Dnes nám má tento den hlavně připomínat, že děti by měli mít své dětství a ne zažívat agresi.
5. června 5.6. Světový den životního prostředí Světový den životního prostředí se každoročně koná 5. června. Tento den se slaví s cílem podpořit povědomí a ochraně životního prostředí. Podle OSN nám „Oslava tohoto dne poskytuje příležitost rozšířit základnu názorů a odpovědného chování jednotlivců, podniků a komunit při ochraně a zlepšování životního prostředí.“
5. června 5.6. Den rozvoje a vzdělání dospělých Vzdělání je důležité v každém věku, dnes jsou možnosti jaké dříve nebyly, zlepšování kvalifikace nebo doplnění studia třeba o vysokou školu. Existují i university třetího věku. Právě den rozvoje a vzdělávání dospělých je na většině škol a vzdělávacích institutů věnován různým akcím, pro představení dané školy, ukázky kurzů apod.
8. června 8.6. Světový den oceánů / Mezinárodní den oceánů OSN vyhlásila mezinárodní den oceánů roku 1992 a má připomínat důležitosti oceánů a moří pro celý svět. Nejen mořské ovzduší je důležitý prvek pro životní prostředí, ale oceány a moře ovlivňují celou naší planetu, její biosféru a celkové klima Země. První oslavy tohoto dne jsou od roku 2009. Moře a oceány musíme chránit a neznečišťovat je.
12. června 12.6. Světový den proti dětské práci

Světový den proti dětské práci vznikl z iniciativy OSN a Mezinárodní organizace pro práci, nicméně celosvětově se tento problém nedaří vyřešit a stále pracuje zhruba 152 milionů dětí, především v Africe a Asii, z nichž téměř tři čtvrtiny pracují v zemědělství.  Práce dětí je celosvětový problém, děti v některých zemích musí například sloužit v armádě nebo jsou nuceny k prostituci, což je katastrofální stav, a i proto OSN vyhlásilo 12.6. den jako boj proti dětské práci.

14. června 14.6. Světový den dárců krve Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce, Mezinárodní federace dárců krve a Mezinárodní společnosti transfúzního lékařství, všechny tyto organizace se spojily a vznesly myšlenku vyhlášení Světového dne dárců krve a tím by poděkovala všem, kteří darují krev, protože právě dárci krve zachraňují denně mnoho životů po celém světě.
15. června 15.6. Mezinárodní den odpůrců vojenské služby Mezinárodní den odpůrců vojenské služby sahá zřejmě do daleké historie. V dnešní době je v České republice tento den spíše připomínkou dob, kdy jsme neměli profesionální armádu a muži museli nastupovat do vojenské služby povinně. Samozřejmě existovalo určité procento mužů, kteří odmítali nastoupit a řešili to různými způsoby. Důvody k nenastoupení do vojenské služby byly různé, ať už náboženské či morální nebo prostě z vnitřního přesvědčení. Vyhnutí se vojenské službě – nebo lidově dostání „modré knížky“ se řešilo úplatky u lékařů, aby potvrdili neschopnost vojenské služby, důvody pro tyto činy byly jasné – nenastoupení základní vojenské služby byl za dob ČSSR trestný čin.
16. června 16.6. Den afrického dítěte Další z mnoha mezinárodních dnů týkající se dětí jejich práv a potřeb je Den afrického dítěte. Musíme brát na vědomí že stále některé děti v rozvojových zemí umírají na podvýživu, žijí ve veliké chudobě.
17. června 17.6. Mezinárodní den proti rozšiřování pouští a sucha Mezinárodní den proti rozšiřování pouští a sucha stanovila OSN na den 17. června. Jedná se o jeden z mezinárodních dnů, řešící biosféru a životní prostředí naší planety, konkrétně boj proti suchu a desertifikaci, mezinárodním dnem se stal od roku 1994.
20. června 20.6. Světový den uprchlíků Roku 2000 vyhlásila Organizace Spojených Národů Světový den uprchlíků jako výraz soudržnosti s Afrikou. V Africe je tento den oslavován jako Den uprchlíku v Africe. Zároveň má tento den připomínat státy, které nejsou klidným místem pro život a lidé jsou okolnostmi donuceni k útěku ze své země.
21. června 21.6. Evropský den hudby Evropský den hudby vznikl na popud bývalého francouzského ministra kultury Jacka Langa roku 1981. Jedná se o celoevropsky uznávaný den, který je věnován hudbě, všem kteří se jí věnují a samozřejmě se v tento den konají různorodé kulturní akce, které jsou s hudbou spojené.
21. června 21.6. Den hrdosti Slaví se po celém světě a datumově je spjat vždy k týdnu letního slunovratu, oslavy doprovází v mnoha zemí průvody pestrobarevně oblečených lidí. Den hrdosti mnoha lidem po celém světě připomíná boje a první pochody za práva gayů a lesbiček v Greenwich Village, který se konal roku 1969.
21. června 21.6. Mezinárodní den žiraf Nejvyšší zvíře planety slaví v úterý 21. června svůj svátek. Tento den není vybraný náhodně, 21. červen je totiž nejdelším dnem v roce.
21. června 21.6. Mezinárodní den trpaslíků Trpaslíci na zahradě. Část populace je má ráda a má s nimi vyzdobené své zahrady a část populace by si je nikdy nepořídila. Pravdou je, že trpaslíci jsou dlouho považováni jako symbol pomocníků, kteří nosí štěstí. Mezinárodní den trpaslíků založilo společenství pro ochranu zahradních trpaslíků.
22. června 22.6. Mezinárodní den bez kalhotek Mezinárodní den bez kalhotek připadá na 22. června a je to skvělý čas se zamyslet nad tím, proč je nosíme každý den. A také nad tím, jestli by nebylo dobré, je někdy zahodit.
23. června 23.6. OSN pro den veřejné služby Den OSN pro veřejné služby je upozornění na podstatu veřejné služby jako takové a hlavě připomenutí významnosti lidí, kteří ve veřejných službách působí. Veřejná služba je zakotvena i v kodexu OSN a hovoří následovně: každý má právo vstoupit za rovných podmínek do veřejných služeb své země. Tudíž je tento den i konkrétnější připomínkou lidských práv.
23. června 23.6. Světový den házené Házená je jedním z poměrně oblíbených sportů, i když jistě nedosahuje oblíbenosti fotbalu či hokeje, ale i tak má svůj mezinárodní den a prosadila jej Mezinárodní federace házené – IHF.
23. června 23.6. Mezinárodní olympijský den Mezinárodní olympijský den byl ustanoven roku 1948 na již dřívější podnět Pierra de Coubertina, který znovu obnovil olympijské hry. Prosadil jej Mezinárodní olympijský výbor, jako den, který připomíná podstatu olympijských her jako takových a hlavně fair play.
23. června 23.6. Mezinárodní den růžové barvy Věděli jste, že i růžová barva má svůj mezinárodní den? Slaví se každý rok 23. června, tento den byl stanoven jako oficiální datum pro Mezinárodní den růžové barvy. Samozřejmě se netěší tak všeobecné známosti jako jiné mezinárodní svátky, ale ti z Vás, kteří jste si tuto barvu oblíbili, můžete tento den oslavit třeba tím, že si u nás uděláte radost nějakým hezkým výrobkem v růžové barvě.
23. června 23.6. Mezinárodní den vdov Ten vznikl na popud OSN, aby pomohl bojovat proti chudobě a bezpráví, kterému jsou vystaveny vdovy a jejich děti po celém světě. Patronem tohoto dne je Loomba Foundation, organizace založená Shrimati Pushpa Wati Loomba, jejíž matka byla vdova. Jedním z klíčových cílů nadace je upozornit na to, co zakladatelka popisuje jako „neviditelnou katastrofu“ ve své knize o ovdovělých ženách. Odhadem žije na světě 250 milionů vdov, z nichž přibližně polovina žije v chudobě, trpí sociální stigmatizací a ekonomickou deprivací jen proto, že přišly o své manžely. Například v Indii museli v roce 1987 prosadit zákon, který zakázal upalování vdov. Do té doby bylo zvykem, že se po smrti manžela jeho družka dobrovolně nebo z donucení nechala upálit na jeho pohřební hranici. Mělo to svůj význam podle legendy, která slibovala ženám, že se v příštím životě opět stanou manželkou svého muže, pokud se s ním upálí na hranici. Svoji roli však hrály i ekonomické důvody, v některých případech byly ženy upáleny i s malými dětmi
26. června 26.6. Mezinárodní den podpory obětem násilí (mučení) Mezinárodní den podpory obětem mučení, týrání a to nejen fyzického, ale i psychického a význam tohoto mezinárodního dne není nutno zveličovat. Neboť jakýkoliv způsob týraní je velký problém a tento den nám má pomoci, jak v případě nouze někomu týranému, mučenému pomoci a jak týrání přecházet. Bohužel právě při tomto mezinárodním dni si i připomínáme rostoucí tendenci těchto případů.
26. června 26.6. Mezinárodní den boje proti drogám a nezákonnému obchodování s nimi Na podnět valného shromáždění OSN vznikl Mezinárodní den boje proti drogám a nezákonnému obchodování s nimi. S drogami se obchoduje po celém světě, lidé se stávají drogově závislými a bohužel zde nejsou jen závislí dospělí, ale i děti. V tento den bychom si měli připomenout, jak se proti této problematice bránit. Konají se různé akce kde se lidé dozví co s nimi drogy dělají, jsou například i semináře do škol.
27. června 27.6. Den politických vězňů Na počest popravených a umučených politických vězňů vznikl Den politických vězňů, který si každý rok připomínáme. Na počest těchto obětí se pokládají věnce na čestných pohřebištích.
27. června 27.6. Světový den rybářství Světový den rybářství si připomínají právě 27. června Svazy rybářů či rybářská sdružení po celém světě. Rybáři tento den slaví většinou při setkáních, kde se zároveň pořádají i semináře, doprovodné kulturní programy a výstavy, přičemž snahou je upozornit na důležitost zachování světového rybolovu a hlavně jeho udržitelný rozvoj.
30. června 30.6. Poslední školní den Trošku paradoxem je, že se konec školního roku slaví v ten samý den jako Den sociálních sítí. Takže se děti mohou rozeběhnout domů a oslavovat – na sociálních sítích a časem se z nich stanou „velice chytří social media influenceři“. To chceš. 😀

Červenec – jaké významné dny a svátky se slaví v tomto měsíci / v červenci?

Datum Datum (číselně) Název Bližší popis
1. červenec 1.7. Den vtipů  Pokud máte rádi Apríl, tak tohle je takové menší repete. 
2. červenec  2.7. Světový den UFO Světový den UFO nepřipadl na 2.července náhodou, váže se k němu příběh odehraný roku 1947. Kdy farmář William Mac Brazel na ranči Foster se svým synem našel po velikém úderu do země, který slyšel předchozí den, úlomky neznámého kovu, plechu či pásky. Do dnes není známé co to přesně bylo, armádní vědci se domnívají, že to byl létající talíř – UFO – čili neindetifikovatelný předmět.
5. červenec 5.7. Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje je státní svátek České republiky, který se slaví každoročně 5. července. Je daný § 1 zákona číslo 245/2000 Sb. Slaví se jako připomenutí symbolického výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 863.
5. červenec 5.7. Mezinárodní den objetí zdarma (Free hugs) Mezinárodní den objetí zdarma, který je v angličtině znám pod pojmenováním Free hugs, je dnem kdy se po celém světě lidé na ulici objímají. Tato tradice se začala rozvíjet i u nás v ČR. Tomuto dni dal vzniknout Juan Mann, který při příletu do Sydney na letišti viděl jak se všichni objímají a vítají se svými blízkými, ale on se neměl s kým obejmout. Vyrobil si transparent s nápisem „Free hugs“ (objetí zdarma), postupně k němu začali chodit lidé a objímat ho.“
6. červenec 6.7. Světový den polibku Světový den polibku připadá na stejný den jako Mezinárodní den objetí a zároveň je druhý v pořadí po sv. Valentýnu svátkem pro zamilované. Polibek je pro nás zdravotně „důležitý“, neboť napomáhá ke snížení stresu, říká se že při líbání se dokonce spalují kalorie, snižuje vysoký krevní tlak a navíc je velice příjemné.
6. červenec 6.7. Den upálení Mistra Jana Husa v Kostnici 6. červenec je dnem, kdy si připomínáme upálení mistra Jana Husa. Bylo to na církevním koncilu ve švýcarské Kostnici v roce 1415. Tehdy byl Jan Hus po několikaměsíčním věznění odsouzen jako kacíř a krutě popraven
6. červenec 6.7. Světový den Tibetu

Světový tibetský den (WTD) byl zahájen v Chicagu v roce 1997 na neformálním setkání Tendzina Choegyala, mladšího bratra dalajlamy, a Richarda Rosenkranze, laureráta Pulitzerovy ceny a bývalého korespondenta Senátu USA. Rosenkranz navrhl koncept WTD s tím, že by se z něj mohla stát každoroční celosvětová událost, která má pomoci tibetskému lidu znovu získat základní svobody.

Navrhl také, že by tato událost mohla být způsobem, jak předvést a oslavit jedinečnou hodnotu tibetské kultury a myšlení.

Tendzin Choegyal, nadšený touto myšlenkou, poté navrhl, aby se Světový dne Tibetu konal v červenci, v souvislosti s narozeninami jeho bratra – s cílem zvýšit potenciální podporu mezi Tibeťany.

7. červenec 7.7. Světový den čokolády Světový den čokolády, který byl založen v roce 2009, představuje údajné výročí toho dne, kdy ikonický dezert poprvé vstoupil do Evropy v roce 1550. Po celém světě v tento den prodejny cukrovinek a místní dodavatelé uvádějí na trh své nejoblíbenější zboží. že si každý, mladý i starý, může užít okusování věcí.
9. červenec 9.7 Světový den veterinárních lékařů Světový den veterinárních lékařů se nezaměřuje jen na veterináře samotné, ale hlavním záměrem tohoto dne je seznámení lidí s prací veterinárních lékařů, jak pomáhají zvířatům, našim mazlíčkům a jak my sami jim můžeme pomoci.
11. červenec 11.7. Světový den populace 11. července si připomínáme Světový den populace, který byl vyhlášen Radou guvernérů Rozvojového programu OSN v roce 1989. Předcházel mu ,,Den pěti miliard„, stanovený na 11. července 1987, což je přibližné datum, kdy měla světová populace dosáhnout počtu pěti miliard obyvatel Země. Cílem světového dne populace je zvýšit povědomí o problémech spjatých s růstem počtu obyvatel na Zemi. Tyto problémy se týkají i životního prostředí, které je vystaveno rostoucím nárokům lidské populace na uspokojování jejích potřeb.
14. červenec 14.7. Mezinárodní den alternativ ke spalovnám V České republice se nacházejí celkem 2 velké spalovny s nebezpečným odpadem, jedná se spalovny ve městech Lysá nad Labem a Vyškov. Mezinárodní den alternativ ke spalovnám se rozšířil do přibližně 62 zemí po celém světě, přičemž jedinou známou výjimkou je Antarktida. Tento den poukazuje na problém se znečišťováním životního prostředí, zdraví škodlivé plyny vypouštěné do vzduchu jsou naprosto zbytečné. Některé plyny vznikají jen díky spalovnám. Tento den si prosadila mezinárodní síť GAIA.
17. červenec 17.7. Světový den emoji Světový svátek emoji byl ustanoven roku 2014 a právě toto datum je dnem, kdy v roce 2002 Apple představil svůj vlastní kalendář s názve iCal.
20. červenec 20.7. Mezinárodní den šachu Šach neboli šachy je velmi oblíbená společenská desková hra, určená pro dva hráče. Jako jedna z mála deskových her jsou šachy celosvětově uznávány i jako sport. Pro velkou oblibu šachového sportu byl pro jeho hráče a příznivce ustanoven právě dnešní den jako Mezinárodní den šachu.
24. červenec 24.7. Mezinárodní den Tequily Mezinárodní den Tequily se slaví 24. července každý rok na počest tohoto alkoholického nápoje. Tequila, jak ji známe dnes, vznikla někdy kolem roku 1600. Tequila se vyrábí z pouštního sukulentu, agáve modré (latinský název agave tequilana je všeříkající). Aby se destilátu mohlo říkat tequila, musí obsahovat minimálně 51 % agáve.
29. červenec 29.7. Mezinárodní den tygrů Tento den je oslavován především v zoologických zahradách prostřednictvím doprovodných programů, jako jsou komentovaná krmení tygrů či naučné stezky o tygrech.
30. červenec 30.7. Mezinárodní den přátelství Tento významný den se slaví třicátého července (30.7.), a to už od roku 1958. U nás se tolik neslaví, ale ve světě se každoročně dějí velkolepé oslavy – samozřejmě jen v některých státech. Původně byl vyhlášen Paraguayí, a to roku 1958. Od roku 2011 je ze strany OSN zařazen na oficiální seznam mezinárodních dnů. Od té doby je za významný den považován také v České republice.

Chceme s vámi sdílet naše znalosti, proto píšeme články o češtině. Tento si bere na paškál dvojici sdílet a zdílet. Která varianta je správně? Sdílet znamená mít něco společného, nebo dělit se s někým o něco. Ve spisovné češtině je přijatelný pouze jeden tvar a tím je tvar sdílet. V tomto případě bohužel nelze použít žádnou poučku, takže...

Srpen – jaké významné dny a svátky se slaví v tomto měsíci / v srpnu?

Datum Datum (číselně) Název Bližší popis
2. srpna 2.8. Den suchého zipu Jeden z nejvýznamnějších objevů tohoto století s užitnou hodnotou pro širokou veřejnost – to je suchý zip. Vynalezl jej George de Mestral roku 1941 a to díky svému čtyřnohému mazlíčkovi. Když se s ním při procházce se prodírali křovím po příchodu domů byl jeho pes celý obalený semínky s háčky z rostlin. Fascinován silou jakou to na srsti psa drželo, si vzal jedno semínko pod mikroskop, na základě toho zjistil že jsou na semenu malé háčky a začal experimentovat a vymýšlet jak to použít.
6. srpna  6.8. Mezinárodní den boje lékařů za mír Mezinárodní den boje lékařů za mír vznikl po útoku na Hirošimu. Právě v těchto hrůzných chvílích jsou lidé, kteří zachraňují životy druhých. I v Hirošimě bylo přítomno mnoho lékařů a dobrovolníků kteří pomáhali.
6. srpna  6.8. Světový den boje za zákaz jaderných zbraní Světový den boje za zákaz jaderných zbraní, známý též pod názvem Den Hirošimy, připomíná vražedné testování lidstva a svržením atomové bomby na japonská města Nagasaki a Hirošimu. Při tomto útoku zahynuli přímo či nepřímo statisíce lidí.
8. srpna  8.8. Mezinárodní den ženského orgasmu Mezinárodní den ženského orgasmu povzbuzuje ženy, aby se více zajímaly o své tělo a byly si z hlediska sexuality rovni s muži. Zkrátka – aby si to dokázaly pořádně užívat a neležely v posteli jak nafukovací panny. 😀
8. srpna  8.8 Mezinárodní fond ochrany zvířat Slaví se již od roku 2002. Na tento den ho stanovil Mezinárodní fond ochrany zvířat. Zároveň je tento den také Mezinárodním dnem ženského orgasmu, za tento nápad můžeme poděkovat Brazilcům.
8. srpna  8.8 Mezinárodní den koček Každý rok osmého srpna oslavují miliony milovníků koček na celém světě na počest svých huňatých společníků. Původním cílem Mezinárodního dne koček bylo upozornit světovou veřejnost na obrovské množství toulavých koček a motivovat lidi k tomu, aby si osvojovali kočky z útulků, záchranných stanic apod. Osvojením kočce zajistíme lepší životní podmínky a zároveň máme díky soužití s ní jedinečnou příležitost zlepšit si vlastní fyzickou i psychickou kondici.
9. srpna  9.8. Mezinárodní den původního obyvatelstva Roku 1994 Organizace spojených národů vyhlásila Mezinárodní den původního obyvatelstva, jako připomínku, že jsou mezi námi stále domorodí obyvatelé a není jich už mnoho, neboť v kolonizovaných zemích tvoří spíše menšiny. Z celkové populace činí tyto menšiny přibližně 6 % a jsou nositeli původního kulturního bohatství a hodnot.
10. srpna  10.8. Mezinárodní den baru Jekyll&Hyde Kde se vzal, tu se vzal, stál jeden slavný bar, který byl tak slavný, že získal dokonce svůj vlastní mezinárodní den v kalendáři. Pravdou ovšem zůstává, že se přesně neví, proč a za jakých okolností tento bar svůj mezinárodní den získal. Ovšem tento den přímo vybízí k tomu, aby byla památka tohoto baru někde úspěšně oslavena.
12. srpna  12.8. Mezinárodní den mládeže Mládež je budoucnost a je tomu tak o vždycky, proto je jasným záměrem Mezinárodního dne mládeže, který založil OSN, poukázat na problematiku mládeže ve všech různých formách, od těch pozitivních – mládež sportující, bavící se až po stinnou stránku, například drogy apod. I tento den není oproti jiným výjimkou, neboť je pořádáno mnoho akcí zaměřených na mládež.
13. srpna  13.8. Den leváků Albert Einstein, Barrack Obama či Wolfgang Amadeus Mozart. Co mají tito lidé společného? Jsou to leváci! A proč vlastně mají leváci svůj zvláštní významný den? Ano, jsou mezi nimi géniové, ale důvod je o mnoho prostší. Cílem tohoto dne je poukázat na problémy každodenního života, se kterými se mnoho leváků musí potýkat (otvírák na konzervy).
15. srpna  15.8. Den energy drinků Dalším zvláštním významným dnem do naší podivuhodné srpnové sbírky je i Den energy drinků. Letos vychází patnáctý srpen na pondělí, čili se ocitneme se na začátku pracovního týdne. Ovšem práce je ještě dost, do víkendu pořád daleko a energie ubývá s každou odpracovanou hodinkou. Společnosti vyrábějící a distribuující energy drinky pořádají v tento den akce, které mají jasný cíl – každý rok více vypitých plechovek s energy nápojem. Proto pozvedněme každý svůj energy drink a připijme na Den energy drinků!
19. srpna 19.8. Mezinárodní den orangutanů Mezinárodní den orangutanů představuje svátek jednoho z nejohroženějších lidoopů světa. Orangutan (z malajského orang hutan = lesní muž) se stal symbolem negativních dopadů palmoolejného průmyslu i boje proti němu. Orangutani kácením pralesů přicházejí o svoje původní prostředí, při hledání zdrojů obživy vstupují na plantáže. Zaměstnanci plantáží a farmáři je pak pronásledují a zabíjejí. Populace orangutanů bornejských (Pongo pygmaeus) čítá cca 57 000 jedinců, orangutanů sumaterských (P. abelii) přežívá posledních cca 13 000 a orangutanů tapanulijských (P. tapanuliensis) zhruba 800 jedinců, přičemž ročně je kvůli palmoolejnému průmyslu zabito 1 500 až 5 000 těchto primátů.
21. srpna 21.8. Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa

20. srpna 1968 krátce před půlnocí začala vojska pěti států Varšavské smlouvy (SSSR, Polsko, Bulharsko, Maďarsko a Německá demokratická republika) obsazovat území Československa. Důvodem intervence byly liberálně reformní vnitropolitické změny známé pod názvem Pražské jaro. Jednalo se o reakci na emancipační procesy československé společnosti usilující o větší občanské svobody a ekonomické reformy. Tímto bezpredentním aktem propagandisticky označovaným coby <em>bratrská pomoc</em> a hrubě porušujícím elementární zásady mezinárodního práva Sovětský svaz spolu s přidruženými satelity názorně demonstroval imperiální a totalitní podstatu svého režimu. Vojska SSSR pak zůstala v Československu až do roku 1991.

26. srpna 26.8. Mezinárodní den památky obětí obchodu s otroky OSN společně s UNESCO vyhlásilo Mezinárodní den památky obětí obchodu s otroky, jako připomínku dne jeho zrušení, ale také jako připomínku doby, kdy se s otroky obchodovalo. Největším trhem byl tzv. transatlantický obchod s otroky kde bylo miliony obětí.
26. srpna 26.8. Mezinárodní den psů

Mezinárodní den psů, oslavovaný 26. srpna, patří mezi relativně mladé svátky. V roce 2004 jej vyhlásila přední a uznávaná americká odbornice na chov domácích mazlíčků Colleen Paigeová. Vytrvale vystupuje na obranu zvířat a jejich práv. Zároveň je uznávanou behaviorální odbornicí na chování domácích zvířat a autorkou knihy Kniha dobrého chování pro psy (v originále: The Good Behavior Book For Dogs). Paigeová zvolila datum pro psí svátek podle dne, v němž jako desetiletá dostala svého prvního psa. Její nový kamarád, sheltie, nebyl ovšem koupen, rodina jej adoptovala. Kromě Mezinárodního dne psů vyhlásila také například Mezinárodní den koček (29. října) nebo Mezinárodní den mazlíčků (11. dubna).

Nejlepší den je ten, kdy náš chlupatý parťák pobíhá kolem nás, je zdravý a třeba i trochu lumpačí. 🙂 Podrbejte ho za uchem a dejte mu nějakou dobrotu. Určitě si ji zaslouží nejen když má svátek v kalendáři.

28. srpna 28.8. Evropská noc pro netopýry

Evropská netopýří noc je nocí věnovanou našemu jedinému létajícímu nočnímu savci. Na mnoha místech v ČR se lidé mohou setkat s živým netopýrem za účasti odborníků, kteří nám o těchto zvířatech poskytnou mnoho informací

1. pátek v srpnu Pohyblivé datum Mezinárodní den piva Mezinárodní den piva – tento svátek sahá do roku 2007, kdy byl založen v Kalifornii. A protože Češi patří k národům pivařů, není od věci si ho připomenout.

Září – jaké významné dny a svátky se slaví v tomto měsíci / v září?

Datum Datum (číselně) Název Bližší popis
1. září 1.9. První školní den To je den, kdy vaše milé ratolesti pádi do školy a den, kdy okamžitě jako rodič boucháte šampaňské a oddáváte se nezřízenému sexu, protože ti malí kazišuci jsou už konečně z baráků aspoň na pár hodin.

Nebo druhá varianta doma brečíte, protože vaše děti už vyrostly. Nebo doma brečíte, že nemáte děti. Nebo brečíte, protože jste ještě dítě a musíte do školy a víte, že vaši rodiče můžou doma chlastat a šukat a vy se musíte učit malou násobilku. Možností je více.
5. září 5.9. Mezinárodní den charity Se slaví jako důkaz úcty a podpory jednotlivcům i organizacím celého světa, které usilují o pomoc potřebným na základě dobrovolnických a filantropických aktivit, jej na dnešní den určila Organizace spojených národů. 5. září nebylo vybráno náhodně, jedná se o výročí úmrtí Matky Terezy, jejíž „život plný práce pro ty nejchudší a nejzranitelnější je velkou inspirací“.
7. září 7.9. Dny evropského dědictví

V těchto dnech se otevírají dveře památek v ČR i v dalších Evropských zemích. Bývají zpřístupněna i místa, kam se běžně nepodíváte. Dny evropského dědictví (EHD) otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Většinu můžete navštívit zdarma, jen u některých památek se platí symbolické vstupné. Jde o společnou aktivitu Rady Evropy a Evropské komise, jejímž cílem je posílení historického povědomí v souvislostech se zvláštním důrazem na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního dědictví.

8. září 8.9. Mezinárodní den gramotnosti

Mezinárodní den gramotnosti je velmi důležitým dnem, jedná se o připomínku toho, jak důležité je pro nás v dnešní době čtení, psaní, počítání.

Gramotnost je jedním ze základních stavebních kamenů inteligence národa a jedná se o velice důležité aspekty našeho života.

Zároveň může tento svátek sloužit jako oslavy něčí negramotnosti, protože přiznejme si, takových lidí je ve světě stále „hafo“.

15. září 15.9. Mezinárodní den demokracie Byl vyhlášen v roce 2007. Připomíná den, kdy v roce 1997 Meziparlamentní unie sdružující parlamenty z různých koutů světa přijala Všeobecnou deklaraci o demokracii.
16. září 16.9. Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy byl stanoven na základě podepsané smlouvy z roku 1987. Ve smlouvě jsou napsané přesné body jak chránit ozónovou vrstvu a ty se musí dodržovat. Důvodem ochrany ozónové vrstvy země je její úbytek kolem naší planety, což může mít v konečném důsledku fatální následky na životní prostředí a celý ekosystém naší planety.
16. září 16.9. Den církevního školství V České republice se poprvé slavil Den církevního školství roku 2000, neboť za předešlého režimu v naší zemi církevní školy neměli šanci na existenci. Právě v tento den se církevní školy v ČR propagují, aby oslovili co nejvíce potencionálních studentů.
16. září 16.9. Evropský týden mobility

16. září začíná Evropský týden mobility má sloužit lidem po celém světě, k připomenutí jak jsou škodlivé a znečišťující látky z aut, a zároveň poukázat na různé alternativy dopravy.

Jezdí autobusy na zemní plyn, které jsou ekologičtější, všude se dá dostat například na kole, pěšky procházkou. Pravdou je, že i výrobci automobilů mají stanoveny emisní limity a sami se snaží vyvinout alternativní pohony do automobilů, např. vodíkový pohon či elektromobil.

21. září 21.9. Mezinárodní den Alzheimerovy choroby

Mezinárodní dne Alzheimerovy choroby se poprvé slavil v ČR roku 1998. Cílem toho dne je zvýšit podvědomí a této těžké nemoci, kterou ve stáří mnoho lidí podceňuje. Prvními příznaky je zapomnětlivost a emocionální výjevy.

Vyléčit se Alzheimerova choroba nedá, ovšem v poslední době jsou již velmi dobré lékařské výsledky s její stabilizací. Zároveň se dlouhodobě řeší, jaká je správná prevence předcházení této nemoci a podle posledních výsledků se ukazuje, že nejlepší není bystřit mozek třeba křížovkami, ale naopak fyzická práce.

21. září 21.9. Mezinárodní den míru / Světový den míru

Mezinárodní den míru, známý i jako Světový den míru se nevztahuje se k připomínce žádné konkrétní události, ale snaží připomínat důležitost absence války.

Jak název napovídá, slaví se po celém světě. Připomínají si ho státy i politické a vojenské organizace. Slaví se každý rok 21. září. Věnován je míru, tedy absenci války. Svátek si připomíná mnoho zemí, politických skupin, vojenských skupin a lidí. Poprvé se tento den slavil v roce 1981.

21. září 21.9. Mezinárodní den antikoncepce

Mezinárodní den antikoncepce připomíná všechny druhy moderní antikoncepce, zároveň slouží ke zvýšení znalostí a povědomí spojených s chráněným pohlavním stykem, či ochranou před nechtěným otěhotněním a dalšími možnostmi ochrany a prevence proti přenosu pohlavních nemocí.

22.

září

22.9. (Evropský) Mezinárodní den bez aut

Mezinárodní den bez aut spadá pod týden Evropského týdne mobility, který začíná 16. září. Tento den nám, stejně jako celý týden mobility, poukazuje na jiné alternativy dopravy, hlavně ty ekologičtější, tak i Den bez aut slouží k tomu abychom si uvědomili dopad na životní prostředí právě z výfukových plynů automobilů.

23. září 23.9. Mezinárodní den neslyšících

Cílem Mezinárodního dne neslyšících je upoutat pozornost na jejich ztížené situaci. I přes to že se situace postupem času zlepšují podmínky pro neslyšící, musí denně překonávat spoustu překážek. Například nemohou telefonovat, což je v případě přivolání první pomoci velmi složité apod., ale naštěstí již existují systémy, které umožňují komunikaci a snazší život lidem s tímto postižením.

26. září 26.9. Mezinárodní den kulturního dialogu

Kulturní a hlavně mezikulturní dialog je v poslední době velmi skloňované téma. Komunikace mezi většinou a menšinou či mezi menšinami navzájem je velmi podstatná a všechny zúčastněné může obohatit. Právě na tento den připadá Mezinárodní den kulturního dialogu a k této příležitosti se pořádají různé akce po celém světě. Záštitu nad těmito akcemi mají různé organizace nebo dokonce i Ministerstva zahraničí.

22. září 22.9. Světový den cestovního ruchu (Světový den turistiky)

Světový den cestovního ruchu vznikl jako připomínka k přijetí stanov Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO). Tento světový den byl vyhlášen roku 1979, a první oslavy toho dne proběhly roku 1980. Důvodem vzniku stanov i tohoto dne není jen cestování jako takové, ale hlavně cestování bezpečné a pokud se jedná o cestování přes zprostředkovatele, jako je například cestovní kancelář, tak aby bylo pro klienta férové.

28. září 28.9. Den české státnosti V tento den se slaví také svátek sv. Václava.
28. září 28.9. Svátek sv. Václava V tento den se slaví svátek sv. Václava, přemyslovského knížete, patrona Čech a Moravy a jednoho z tradičních symbolů českého státu. Svátek připadá na den jeho zavraždění asi v roce 935 za účasti Václavova bratra Boleslava.
29. září 29.9. Světový den srdce Cílem Světového dne srdce je upozornit lidi na srdeční choroby a řadu souvisejících zdravotních problémů. Tento den je připomínán na podporu různých preventivních kroků a změn v životním stylu, aby se zabránilo kardiovaskulárním chorobám, jako je srdeční infarkt, mrtvice, srdeční selhání a jakékoli další související zdravotní komplikace. V průměru více než 17 milionů lidí ročně umírá na srdeční choroby. To je více než u lidí, kteří umírají na HIV, malárii a rakovinu.
30. září 30.9. Mezinárodní den překladatelů Mezinárodní den překladatelů nebyl určen na 30.9. jen tak. V tento den slaví svátek patron překladatelů svatý Jeroným. Tlumočníci či překladatelé jsou v dnešním světě poměrně důležitá povolání, neboť se celý svět globalizuje a propojuje a s nástupem informačních technologií zrychluje a nejen obchody probíhají mezinárodně i mezikontinentálně a v mnoha případech se bez překladu neobejdeme.

Říjen – jaké významné dny a svátky se slaví v tomto měsíci / v říjnu?

Datum Datum (číselně) Název Bližší popis
1. října 1.10. Mezinárodní den kávy Mezinárodní den kávy vyhlásila na první říjnový den Mezinárodní organizace pro kávu, ICO. Tento den má sloužit k oslavě pití kávy a napomáhat podpoře kávy produkované a prodávané podle standardů hnutí Fair trade. Je to též příležitost, aby si lidé na celém světě připomněli nelehké pracovní a životní podmínky těch, kdo kávu v Latinské Americe, Africe a Asii pěstují. Po celém světě probíhá v rámci Mezinárodního dne kávy i řada speciálních akcí pro „kávomily“, jako je káva se slevou či zdarma.
1. října 1.10. Mezinárodní den seniorů Mezinárodní den seniorů je věnován našim rodičům, prarodičům, maminkám, tatínkům, babičkám a dědečkům, je to den, který ukazuje na to, že bychom si měli uvědomit s čím se musí potýkat senioři, jedná se o mnoho překážek a schody do obchodního domu jsou v některých případech tím nejmenším. V mládí si nikdo z nás neuvědomuje a ani nepřipouští, že jednou budeme všichni staří.
1. října 1.10. Mezinárodní den lékařů Jeden z mnoha dnů který opravdu zaslouží být vyhlášeným Mezinárodním dnem. Na počest všem lékařům zachraňujícím životy mnoha lidí po celém světě. Jedná se o jistě obdivuhodné a náročné povolání, neboť právě tady, pod rukami těchto lidí jde o život.
1. října 1.10. Světový den cyklistiky Jako byl Mezinárodní den bez aut a den mobility, dnem kdy se spíše rozmýšlí o jiném dopravním prostředku než použít auto, dostalo svůj den i kolo – Mezinárodní den cyklistiky. V České republice se stále rozšiřují a renovují cyklostezky, protože jízda na kole je zdravá jak pro naše tělo tak pro ovzduší. Cyklistice propadlo i v ČR mnoho lidí, někteří, což bude zřejmě většina, jezdí na kole rekreačně, tak je zde i skupina profesionálů, kteří se účastní různých cyklozávodů.
1. října 1.10. Mezinárodní den hudby Mezinárodní den hudby založili největší skladatelé 20. století (např. Dmitrij Šostakovič) a UNESCO jej pak učinilo platným. Den hudby patří všem po celém světě, hudba nám vyjadřuje pocity, dokáže být velice emotivní a provází nás celým životem. Už malým dětem maminky zpívají ukolébavky.
1. října 1.10. Světový den vegetariánství Roku 1977 vyhlásila mezinárodní den vegetariánství společnost SVS (Severoamerická vegetariánská společnost) a roku 1978 se přidala i Mezinárodní vegetariánská unie. Mnoho vegetariánů po celém světě se snaží v tento den rozšířit podvědomí o výživné a zdravé vegetariánské stravě. V posledních letech se tento trend vegetariánů rozmáhá i v naší zemí. Pro vysvětlení vegetarián je člověk, který se živí pouze zeleninou a bezmasými pokrmy.
2. října 2.10. Světový den hospodářských zvířat Světový den hospodářských zvířat je další den, který se slaví na narození Mahátmy Gándhího. Po celém světě jsou ročně miliardy poražených zvířat, se kterými není v vůbec zacházeno jako s živými tory a mnohdy jsou chovány v příšerných podmínkách. Tento den je na protest tomu to chování k zvířatům, ale také na zamyšlení jak těmto věcem předejít. Jedná se o problém „vyspělého“ světa, protože hospodářská zvířata jsou zvířaty užitnými a jsou chovány za účelem konzumace, ale i tito tvorové mají právo na řádné a slušné zacházení.
2. října 2.10. Mezinárodní den nenásilí Mezinárodní den nenásilí byl určen na 2.10. k výročí narození Mahátmy Gándhího. Význam tohoto dne není nutné příliš rozšiřovat, sám název hovoří za vše. Násilí na světě nikdy nic nevyřešilo a čím méně ho bude, tím lépe pro všechny.
4. října 4.10. Mezinárodní den zvířat Roku 1226 4.10. kdy zemřel františkánský mnich Sv. František z Assisi, který pečoval o opuštěná, nemocná a týraná zvířata, a právě proto se na tento den stanovil Mezinárodní den zvířat. Kdy by si každý páníček měl uvědomit péči o svého mazlíčka jako je například strava a pohyb a hlavně by měl vést k zamyšlení, zda-li si zvíře vůbec máme pořídit a můžeme mu věnovat dostatek času a péče.
4. října 4.10. Světový den lidských sídel Smyslem Světového dne lidských sídel je zlepšování podmínek pro naše žití. V mnoha rodinách se za dveřmi domova právě skrývá násilí a zneužívání dětí a ostatních členů rodiny.
5. října 5.10. Mezinárodní den úsměvu Světový den úsměvu je velmi hezkým dnem. Smějme se, protože úsměv nic nestojí, sami z toho máme lepší náladu a navíc uděláme radost i někomu dalšímu. Úsměv o nás prozradí víc, než si myslíme.
5. října 5.10. Mezinárodní den učitelů Toto je druhý svátek po Dni učitelů v březnu na výročí J. Á. Komenského. Světový den učitelů byl vyhlášen roku 1994 v tento den začíná anketa Zlatý Ámos (anketa o nejoblíbenějšího učitele ČR). Tento den je věnován učitelům i proto, že je to velmi důležité povolání, vždyť právě učitelé se velkou měrou podílí na výchově a vzdělání nových generací.
8. října 8.10. Mezinárodní den boje proti popáleninám Mezinárodní den proti popáleninám byl vyhlášen, abychom si všichni připomněli, jak je důležitá prevence proti popáleninám a jiným úrazům. Musí dbát na správné zacházení s pyrotechnikou (hodně časté úrazy), popálení od vroucího oleje, rozžhavených kamen a dalších. Obzvláště vše dávat a chránit tak aby bylo v dostatečném dosahu od dětí.
9. října 9.10. Světový den pošty Slavíme ho už od roku 1969. Světový den pošty se slaví na výročí vzniku Světové poštovní unie roku 1874, která vznikla ve švýcarsku. Ve Světový den pošty se po celém světě konají různé akce s poštou a doručováním spojené, vydávají se např. speciální jubilejní poštovní známky. Tento den by nám měl zároveň připomenout počátky komunikace na větší vzdálenosti.
10. října 10.10. Světový den duševního zdraví Poprvé byl slaven v roce 1992 z iniciativy Světové federace pro duševní zdraví, klade si za cíl zvyšovat povědomí o důležitosti péče o duševní zdraví. V tento den bychom všichni měli nalézt alespoň chvílí na duševní pohodu, klid, naučit se zvládání stresu, a každodenního shonu. Řešení jsou různá, někdo zvolí psychologa, pro někoho je vhodnější například Jóga nebo nějaká meditační cvičení.
10. října 10.10. Světový den zraku Oči jsou pro nás velice důležitým smyslovým orgánem, i proto bychom neměli opomenout Světový den zraku. V tento den si připomínáme problémy se zrakovými vadami jako je např. slepota či různé poruchy vidění a oční nemoci. Moderní medicína, která je i v ČR již dokáže většinu očních vad vyléčit.
10. října 10.10. Světový den proti trestu smrti Světový den proti trestu smrti se snaží zasadit hlavně Evropská unie (EU), jedním z důvodů jak nepřijmout stát do EU je například ten, že v zemi existuje možnost trestu smrti. V některých zemí dochází k popravování nezletilých nebo dokonce i zločinců u kterých nejsou známy důkazy, tak je popraven i nevinný člověk. Trest smrti obecně je velmi kontroverzní téma a i ve vyspělé společnosti má své příznivce i odpůrce.
12. října 12.10. Světový den artritídy Světový den artritídy, která je revmatickým onemocněním postihujícím většinou starší část populace. I proto je vyhlášen tento den, neboť nesmíme zapomínat, že mezi námi žijí lidé postiženi touto nemocí. Tento den má za účel zvýšit podvědomí o důsledcích revmatického onemocnění a zdůraznění včasného zjištění, které může znamenat menší bolesti. Jako většina světových dnů věnovaných nějakému onemocnění a akce k těmto dnům konané mají hlavně připomínat včasnou prevenci.
12. října 12.10. Světový týden kostí a kloubů Světový týden kostí a kloubů vyhlásilo OSN s WHO. První den tohoto týdne je stanoven na 12. října a spadá do něj Světový den páteře, den proti osteoporóze a Světový den artritídy. I tento den připomíná základní stavební jednotky lidského těla a důležitost včasné diagnózy problémů či onemocnění.
13. října 13.10. Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof Mezinárodní den omezení přírodních katastrof by nás měl dovést k zamyšlení, jak můžeme předcházet přírodním katastrofám. Možnosti máme samozřejmě omezené a na tuto problematiku existují různé úhly pohledu. Máme možnost katastrofy předvídat – například hurikány, tsunami či zemětřesení a zároveň můžeme svým konáním i ulehčit životnímu prostředí, ovšem přímá souvislost, že znečištění prostředí způsobuje zásadní změnu klimatu není dosud 100 % prokázáno.
13. října 13.10. Mezinárodní den bez podprsenky Tento poněkud kontroverzní svátek vznikl v rámci osvětové kampaně pro prevenci rakoviny prsu (výzvou a vzkazem pro veřejnost tak není jen fotit se na Instagram, ale nechávat se pravidelně vyšetřovat a trénovat samovyšetření, které může, ale nemusí pomoci ve včasném záchytu).
14. října 14.10. Světový den standardů Mezinárodní den standardů byl stanoven k výročí založení Mezinárodní normalizační organizace (ISO) roku 1946, Organizace ISO má na starosti specifikaci a vyhlašování mezinárodních standardů a to v různých oblastech lidské činnosti – oborech. Nejčastěji se můžeme setkat s normami ISO pro služby či průmysl a v posledních letech i v gastronomii (HACCP).
15. října 15.10. Mezinárodní den bílé hole Mezinárodní den bílé hole je dnem, který nás upozorňuje, že v našem okolí žijí i nevidomí lidé. Zároveň se různé organizace, prostřednictvím různých akcí snaží zvýšit podvědomí o problémech, se kterými se denně potýkají zrakově postižení lidé.
15. října 15.10. Světový den žen žijících na venkově Světový den žen žijících na venkově je věnován právě ženám, které žijí a pracují na venkově, ale ne vždy mají ke své práci dobré podmínky, neboť mnohdy dojíždí do práce daleko, žijí z nízkého příjmu, ale i tak vytvářejí více jak polovinu světové potravy. V tento den bychom se nad tím to problémem měli řádně zamyslet a přemýšlet jak zlepšit podmínky pro ženy na venkově. Pravdou je, že se v posledních 20 letech v České republice tyto podmínky změnily.
16. října 16.10. Světový den výživy Světový den výživy vznikl dříve a a to roku 1979, poprvé byl však slaven za 2 roky. V tento den bychom si měli připomenout stálý problém nedostatku potravy v některých rozvojových zemích, kde často na hlad a podvýživu umírají zejména děti a s tím spojený další problém, který je opačný a týká se „vyspělé“ části světa – obezitu, přejídání se a nezdravá strava, kterou trpí jak dospělí a samozřejmě i jejich děti, neboť stravování je základní potřebou a dítě nejčastěji získává návyky od svých rodičů.
16. října 16.10. Světový den páteře Světový den páteře je jedním z dnů, který řadíme do týden kostí a kloubů. Páteř je základní opora těla – nejen lidského. Páteř nelze nahradit, i když dnešní medicína je schopna opravit i nahradit její části. Díky páteři se můžeme pohybovat a měli bychom si na páteř dávat velký pozor, neboť páteří vede prodloužená mícha – součást mozku, která se zatím nahradit nedá.
16. října 16.10. Mezinárodní den proti McDonald’s Mezinárodní den proti McDonald’s je součástí Světového dne výživy. Řetězce rychlého stravování McDonald’s mají všichni zařazeny v kolonce nezdravé výživy. Stravování v těchto řetězcích vede k obezitě a obezita vede k různým nemocem. I zde platí pravidlo, že nic se nemá přehánět a ruku na srdce – kdo si v životě nedal hamburger. Zároveň je pravdou, že sítě McDonald’s pořádají různé akce po celém světě, kdy část své tržby věnují na dobročinné akce.
16. října 17.10. Mezinárodní den proti chudobě Mezinárodní den proti chudobě má připomenout a zvýšit podvědomí o státech, ve kterých se chudoba vyskytuje, mají nedostatek potravy a pitné vody, což mnohdy také vede k různým onemocněním či úmrtí. Různé nadace po celém světě se jim snaží pomáhat. Je to jeden z dalších dnů které souvisí se Světovým dnem výživy.
17. října 17.10. Světový den úrazů Světový den úrazů bychom mohli tematicky přiřadit pod týden kostí a kloubů. Vznikl roku 1992, kdy jej OSN vyhlásila jako upozornění na úrazy a hlavně přecházení úrazům, neboť k úrazu můžeme přijít v zaměstnání nebo v běžném životě a právě proto je důležitá prevence, aby se úrazy nestávaly zbytečně.
19. října 19.10. Mezinárodní den ginu s tonicem Gin a tonic je oblíbeným drinkem mnoha návštěvníků barů. Dejte si ale pozor. Na univerzitě v Innsbrucku vypátrali, že kdo podléhá tomuto nápoji víc, než je zdrávo, má velmi často psychopatické sklony. Takže pokud si právě teď hodláte objednat, dejte si raději jen jeden a budete lepším člověkem. A právě všichni takoví podobní psychopati mohou společně slavit v tento den tím, že se tímto nápojem zlijou jako dogy. 
20. října 20.10. Den stromů Den stromů byl ve světě vyhlášený již dříve, ale v České republice se začal slavit od roku 1906. V tento den se po celém světě konají akce jako například různé prohlídky parků, arboret apod. Tento den má připomenout jak důležité pro naší planetu lesy a stromy jsou, že díky nim se udržuje příznivé bioklima pro život člověka… kdo by si ze školy nepamatoval princip fotosyntézy.
20. října 20.10. Světový den proti osteoporóze Světový den proti osteoporóze – řídnutí kostí, má zvýšit podvědomí o této vážné a bolestivé nemoci kterou v České republice trpí až 8% spoluobčanů. Tato nemoc postihuje povětšinou starší lidi.
20. října 20.10. Světový den kuchařů Mezinárodní den kuchařů patří komu jinému než všem kuchařům ať už profesionálním nebo kuchtíků, které vaření prostě baví. V tento den se konají různé akce spojené s vařením, pečením, smažením a vše co se kuchyně týče. Konají se i dobročinné akce, kdy výtěžek ze zakoupených jídel, dezertů a ostatních pokrmů, je věnován na charitu.
22. října 22.10. Mezinárodní den balbutiků Mezinárodní den balbutiků, patří všem, kteří mají ppppppp….pp….pppp..pproblém s mluvou – koktají. Po celém světě se konají různé akce na podporu porozumění lidem s tímto postižením, pořádají se různé přednášky na kterých se lidé dtedy ozví o nových způsobech léčby a další nové informace týkající se například logopedických cvičení apod.
24. října 24.10. Světový den Organizace spojených národů (OSN) Světový den Organizace spojených národů, známé pod zkratkou OSN, vyhlásila sama sobě Organizace spojených národů. Den OSN je věnovaný všem zemím po celém světě. OSN se snaží prosadit tento den jako státně uznávaný svátek.
24. října 24.10. Světový den pro rozvoj informací Světový den pro rozvoj informací vznikl z popudu OSN roku 1972. Právě tento den nám připomíná důležitost informací pro naše rozhodování, náš život. V dnešní době většina lidí z vyspělé části světe má rychlý přístup k mnoha informacím prostřednictvím internetu a sdělovacích prostředků. Ovšem pravdivost všech informací je otázkou.
24. října 24.10. Týden za odzbrojení Týden za odzbrojení má všem připomenou přítomnost jaderných zbraní a dalších. Jaderné zbraně jsou velký problém, pokud se dostanou do nepovolaných rukou. Všichni víme co jaderná zbraň dokáže způsobit a města Hirošima a Nagasaki toho byly důkazem. Tento den svým způsobem vyzývá majitele všech zbraní k zamyšlení zda-li je mají řádně uschovány a užívali je s rozmyslem, protože jinak zbraně nejsou prostředek pro ochranu zdraví a majetku, ale bohužel někdy způsobí i neštěstí a ve většině případů je to špatná náhoda.
28. října 28.10. Den vzniku Československa Den vzniku samostatného československého státu je státní svátek České republiky, který se slaví každoročně 28. října. Je daný § 1 zákona číslo 245/2000 Sb. V roce 2021 oslavíme už 103 let od vzniku Československa.
29. října 29.10. Světový den proti mozkové mrtvici Mrtvice je třetí nejčastější příčinou úmrtí v České republice, a proto se lékaři snaží proti této nemoci, které se dá dobře předcházet, informovat rizikové skupiny obyvatel. Ročně mrtvice postihne 30 000 lidí, přičemž každý pátý zemře. Přitom za včasné diagnózy a správné léčby nemusí onemocnění končit smrtí pacienta. Díky vhodné výživě, léčbě a kardiologickým operacím, je možné stav pacienta výrazně zlepšit. A právě na rizika, která s sebou mrtvice přináší, o možnostech léčby a příznacích nemoci, by měl tento den poukazovat.
31. října 31.10. Den UNICEF Nadaci UNICEF zná snad každý. Dětský fond UNICEF pomáhá dětem po celém světě, které trpí nedostatkem pitné vody, jídla a jsou ohrožovány nemocemi. Pomáhá také dětem v seberozvoji a vzdělávání. které je velmi důležité. Prostřednictvím nadačních fondů UNICEF můžete také pomoci dětem.
31. října 31.10. Světový den spoření Světový den spoření není až tak známý světový den v ČR, oproti tomu je velice známý a oblíbený v Rakousku. V tento den se konají různé akce, kdy banky a další spořící ústavy nechávají nahlédnout (samozřejmě do určité míry) do jejich zákulisí a toho, co dělají a jak pracují.
31. října 3.10. Halloween

Halloween, také psáno s malým „h“ jako halloween, /ˌhæləʊˈiːn/ je původně keltský lidový svátek, který se slaví 31. října, tedy den před křesťanským svátkem Všech svatých. Svátek se zachoval především v anglosaských zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku a Austrálii.

Halloween je keltský svátek s historií sahající až do doby před naším letopočtem. Den 31. října byl hranicí mezi dvěma hlavními periodami (létem a zimou). Keltové tento den vnímali jako pomezí, kdy se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých. Stavěli proto oltáře, které obsahovaly ptačí pera, či zvířecí lebky, a měly za účel navázat spojení s mrtvými, pro které se pak pořádaly uctívací obřady. Svátek se v keltštině nazýval Samhain. Mnohé z původního Halloweenu se dochovalo do dnes. Lidé před svými domy staví malé oltáře, ovšem k jejich stavbě jsou používány vyřezávané dýně, místo ohňů se zapalují svíčky.

Zvyky dnešního Halloweenu se rozvinuly v Irsku pravděpodobně na základě prolnutí zvyků vycházejících ze staroirského pohanského svátku Samhain, oslav římských pohanských svátků a křesťanských slavností Všech svatých, které byly přineseny do Říma společně s křesťanstvím. Americký folklorista Jack Santino napsal, že „v celém Irsku existovalo neklidné příměří mezi zvyky a vírou spojenými s křesťanstvím a těmi, které byly spojeny s náboženstvími předkřesťanskými“.

Listopad – jaké významné dny a svátky se slaví v tomto měsíci / v listopadu?

Datum Datum (číselně) Název Bližší popis
1. listopad 1.11. Svátek všech svatých Svátek všech svatých, neboli slavnost všech svatých připomíná všechny svaté, nikoli pouze ty, kteří byli oficiálně kanonizováni. Tento svátek slaví všichni křesťané – západní křesťanství slaví svátek všech svatých v tento den, tj. 1. listopadu, východní křesťané, kteří užívají většinou Juliánský kalendář slaví první neděli po letnicích. Většina západních křesťanů i Římsko-katolická církev navazují na 2. listopadu, na který připadá památka zesnulých.
1. listopad 1.11. Světový den veganství Je tomu přesně měsíc kdy jsme si připomněli Světový den vegetariánství a na dnešní den připadá světový dne veganství. Rozdíl mezi vegetariánstvím a veganstvím je následující: Vegani nejenže odmítají jíst maso, ale odmítají veškeré potraviny vyprodukované zvířaty (kůže, mléko, vejce, atd.), jídlo (maso). Tento den připadá na výročí založení britské společnosti Vegan Society.
2. listopad 2.11. Památka zesnulých Památka všech věrných zesnulých či vzpomínka na všechny věrné zesnulé, nebo lidově řečeno – dušičky, jsou svátkem, kdy se římsko-katolická církev modlí za zemřelé. Tradičně se v našich zemích navštěvují hřbitovy, pokládají se květiny a zapalují se svíce. Vzpomínky na zemřelé se drží ve všech koutech světa, ovšem v podstatně jiné formě než u nás. Nejznámější variantou tohoto svátku, který se postupně dostává i k nám je Halloween.
3. listopad 3.11. Den bez pesticidů Roku 1984 kdy v indickém městě Bhopálu došlo k nehodě v továrně s pesticidy. Z továrny uniklo přibližně 40 tun jedovatých plynů, během chvilky zemřelo skoro 8 tisíc tamních obyvatel a skoro pul miliónu dalších obyvatel mělo a stále má trvalé následky. Proto byl na 3. listopadu vyhlášen Den bez pesticidů, neboť pesticidy škodí zdraví člověka i celému životnímu prostředí.
4. listopad 4.11. Den, kdy muži dělají večeři Tento svátek určitě bude zajímat všechny ženy. Dá se předpokládat, že tento svátek asi muži nevymysleli. 🙂
5. listopad 5.11. Mezinárodní den romského jazyka Mezinárodní den tohoto exotického jazyka má oslovit nejen Romy, ale i širokou veřejnost a zbudit v ní větší zájem o jazyk a jinou mentalitu občanů. Romština má osmý pád a přídechové hlásky, které čeština nemá. Jejími příbuznými jazyky jsou hindština či bengálština. Romský jazyk je stále více na ústupu, a proto se lingvisté snaží vyučovat jej i ve školách, a pořádají jazykové kurzy pro širokou veřejnost. Jazyk upadá již od dob Marie Terezie a výhledově je jeho užívání stále na ústupu.
6. listopad 6.11. Mezinárodní den prevence ničení životního prostředí v průběhu válek a ozbrojených konfliktů Mezinárodní den prevence ničení životního prostředí v průběhu válek a ozbrojených konfliktů byl vyhlášen Organizací spojených národů. Důvodem k vyhlášení tohoto světového dnu byl vývoj válečných strategií a používaných zbraní. V dnešní době mají moderní zbraně dalekosáhlé důsledky na životní prostředí.
9. listopad 9.11. Mezinárodní den boje proti fašismu a antisemitismu Mezinárodní den proti fašismu a antisemitismu nám má primárně připomenout listopad 1938, konkrétně křišťálovou noc z 9. 11. na 10.11 kdy prováděl protižidovský program v Německu. Zároveň nás má tento den upozornit na stále živoucí fašistické a antisemitské názory i v dnešní době a jejich nebezpečnost pro společnost.
10. listopad 10.11. Světový den vědy pro mír a rozvoj Světový den vědy pro mír a rozvoj vyhlásilo roku 2001 OSN kvůli zvýšení informovanosti s problematikou získávání prostředků pro vědecké účely, ale také informace o tom jak je věda prospěšná pro veřejnost. Každá vyspělá společnost by měla investovat do vědy a výzkumu, neboť právě v tomto odvětví vznikají inovace a nové objevy, které přispívají k rozvoji společnosti.10.11.
14. listopad 11.11. Mezinárodní den válečných veteránů Mezinárodní den válečných veteránů patří, komu jinému než válečným veteránům. Tento den se slavil již dříve po celém světě, ale v ČR byl uznán až roku 2001. Jedenáctý listopad nebyl určen náhodou, roku 1918 byly ukončeny boje I. světové války podepsáním mírové smlouvy mezi Německem a Spojenci. Tento den zároveň upozorňuje na život válečných veteránů i na to, že bychom neměli zapomínat na ty, kteří nasazují život za uchování míru. Váleční veteráni jsou většinou na obou stranách barikády a bohužel nikdo z „“obyčejných““ lidí si válku nepřeje, ale přesto se jí musí účastnit.
13. listopad 13.11. Mezinárodní den nevidomých Další ze světových dnů věnovaný zraku. Již jsme tento rok měli Světový den zraku a Mezinárodní den bílé hole. Mezinárodní den nevidomých je věnován na památku výročí úmrtí zakladatele první školy pro nevidomé Valentina Haüy (1745-1822).
14. listopad 14.11. Světový den diabetiků Světový den diabetiků připadl na den narození kanadského lékaře roku 1891 Frederika Bantinga, který se zasloužil vynalezením léku proti cukrovce – inzulínu. Cukrovka či Diabetes je vážné onemocnění, při kterém se musí dodržovat správná životospráva a samozřejmě myslet na pravidelné dávky inzulínu. V nejhorších případech při této nemoci může dojít ke ztrátě zraku popř. k amputaci končetiny. Cukrovka je v některých případech dědičná, ovšem velká část populace, která trpí tímto onemocněním, jej má způsobené svým životním stylem a hlavně obezitou a v tomto případě se i s cukrovou dá poměrně úspěšně bojovat.
14. listopad 14.11. Den bez aut Tak jako týden mobility má poukázat na jiné možné dopravní prostředky tak i Den bez aut poukazuje na různé druhy dopravy, jako je například kolo, městskou hromadnou dopravu, která přepraví více cestující než automobil, kde lidé jezdí individuálně. V některých městech jsou autobusy poháněny zemním plynem, tudíž jsou šetrné k životnímu prostředí.
15. listopad 15.11. Den vězněných spisovatelů Den vězněných spisovatelů nám má připomenout, že jsou stále některé státy kde nemají svobodu slova a za svůj názor jsou lidé zavíráni do vězení a tím dochází k porušování lidských práv.
16. listopad 16.11. Mezinárodní den tolerance Mezinárodní den tolerance připomíná, že respekt si zaslouží všichni ostatní lidé okolo nás. V 18. století, za císaře Josefa II. byl podepsán tzv. toleranční patent roku 1781. V dnešní době kosmopolitních měst vztahujeme toleranci nejen k lidem jiného náboženského vyznání, ale i jiné barvy pleti, kultury apod.
17. listopad 17.11. Kryštof, Krištof Mezinárodní den předčasně narozených dětí Mezinárodní den předčasně narozených dětí se slaví 17. listopadu. Po celém světě se rozsvítí hlavní památky, důležité budovy i divy přírody purpurovou barvou a lidé sdílejí příběhy dětí, které se narodily o několik týdnů nebo dokonce měsíců dříve, než měly. Počet předčasně narozených dětí každým rokem stoupá, zároveň se zlepšuje odborná lékařská péče. Smyslem Dne předčasně narozených dětí je především podporovat rodinné vazby, upozornit na to, jak je důležité umožnit co nejtěsnější kontakt matky s dítětem. Světový den předčasně narozených dětí (Prematurity Day) byl stanoven v roce 2010 na 17. listopad. Jeho symbolem je purpurová barva. Při této příležitosti pořádá každoročně občanské sdružení Nedoklubko a Česká neonatologická společnost zdravotnickou konferenci a slavnostní večer s předáváním ceny Purpurové srdce jako ocenění pro ty, kteří pečují o nedonošená miminka a podporují jejich rodiny.
17. listopad 17.11. Mezinárodní den studentstva / Den boje za svobodu a demokracii Mezinárodní den studenstva je stanoven na 17. listopadu a to z důvodu památky na české studenty, kteří roku 1939 uspořádali demonstraci proti Němcům a byli při ni 2 studenti zastřeleni. Poté, na Hitlerův pokyn, následovalo uzavření českých vysokých škol, studenty ve školách nahradily německé úřady. Studenti se postupně začali zatýkat a byli deportováni do koncentračních táborů. 17. listopadu si připomínáme i v naší novodobé historii a to demonstrací studentů na Národní třídě, která odstartovala roku 1989 Sametovou revoluci.
18. listopad 18.11. Mezinárodní nekuřácký den Mezinárodní nekuřácký den se připisuje vždy na 3. čtvrtek v listopadu. Nekuřácký den by měl být osvětou pro kuřáky, že nejen sami sobe kazí zdraví. Výpary z cigaret poškozují zdraví i nekuřáků tzv. pasivních kuřáků, kteří trpí mnohdy víc jak kuřáci. V tento den se pořádá celá řada akcí upozorňujících na tuto problematiku, upozorňují zároveň na škodlivost kouření v přítomnosti dětí.
19. listopad 19.11. Mezinárodní den mužů

Mezinárodní den mužů neboli MDM spadá na devatenáctého listopadu (19.11.), což bude letos ve čtvrtek. Přestože u nás se tento svátek ještě moc nevryl moc do povědomí, ve světě se slaví tento svátek již ve více než 60 zemích. Původně se měl podobně jako MDŽ slavit na konci února. Jerome Teelucksingh, zakladatel tradice, však datum svátku přesunul na zmíněný 19. listopad.

Svátek není uznán Organizací spojených národů a v České republice nepatří mezi významné dny. Mezi další významné dny patří také Den matek a Den otců.

19. listopad 19.11 Světový den prevence týrání a zneužívání dětí Světový den prevence týrání a zneužívání dětí si připomínáme v ČR od roku 2001. Tento den nás má upozornit na důležitost prevence a problematiku týrání dětí a snažit se jej eliminovat. V České republice se v tento den konají různé akce s různými tématy, například jak předcházet tyranii a zneužívání a hlavně jak pomoci.
19. listopad 19.11 Světový den toalet Světový den toalet – ano záchod má svůj den! I přes to že ve většině států a měst jsou toalety již samozřejmostí, stále existují místa kde tomu tak není. Například Etiopie, Keňa a další africké země. Není zde výjimkou že tamní obyvatelé svojí potřebu vykonávají přímo na ulici (pro turisty odstrašující pohled). Světový den toalet má za úkol zvýšit podvědomí o tomto problému, které s sebou nese spoustu onemocnění a zároveň šířit a oslavovat hygienu.
20. listopad 20.11. Světový den chronické obstrukční plicní nemoci Světový den chronické obstrukční plicní nemoci byl vyhlášen roku 2001. Jedná se o vážné onemocnění plic končící někdy i smrtí. Nemoc, která postupně ucpává průdušky, může být jako následek bronchitidy. Tento den má zvýšit podvědomí o této nemoci a zároveň informovat o prevenci. V České republice je postiženo touto chorobou přibližně čtvrt miliónu obyvatel.
20. listopad 20.11. Světový den dětí A máme tu jeden z dalších svátků, který patří dětem. Světový den dětí, který můžeme znát také pod úředně vypadajícím názvem Výročí Úmluvy o právech dítěte, je den kdy si máme připomenout, že i děti mají svá práva. Na porušování práv dětí je nutné upozornit a to hlasitě, neboť někdy jsou děti oddělovány od rodičů, týrány, zneužívány a tomu se musí zamezit. Tento den navazuje zejména na Světový den prevence týrání a zneužívání dětí.
20. listopad 20.11. Den industrializace Afriky Afrika je 3 největší kontinent světa, svůj název získala od starých Římanů (slunečná, bez chladu). I přes tato – pro Evropana – superlativa, se Afrika denně potýká s řadou problémů, který má jednoho jmenovatele – nedostatek. Ať si vzpomenete na cokoliv, neboť právě probíhající energetická a potravinová krize dopadá na nejchudší. Den industrializace Afriky připomíná, že investice do infrastruktur a tím vybudování pracovních míst a možnost dosahovat vzdělání by bylo lékem, jak Africe z krize pomoci.
21. listopad 21.11. Světový den televize Světový den televize je každý rok ve stejný den – tím je jednadvacátý listopad (21. 11.). Byla to OSN, kdo vyhlásil tento významný den v prosinci 1996 a od té doby je připomínán každý rok.
21. listopad 21.11. Světový den pozdravů Světový den pozdravů se slaví právě zdravením na ulici byť jindy cizích lidí. Tento den se slaví a zdraví po celém světě ve 180 zemí. Popudem tohoto dne byla válka mezi Arabi a Izraelci, jeden americký student Michael McCormack se chtěl válce postavit a dokázat, že spory jdou řešit i jiným způsobem a prvním symbolem komunikace je právě pozdrav, který začal šířit se svým bratrem.
21. listopad 21.11. Mezinárodní den filozofie Mezinárodní den filosofie je věnován nejen všem filosofům, ale hlavně jejich dědictví a vědění, které nám odkázali. Vždyť již výklad samotného slova filosofie – mít rád, toužit po moudrosti, zdatnosti je všeříkající. Proto Mezinárodní den filosofie můžeme pojmenovat též jako dne oslav vzdělanosti.
25. listopad 25.11. Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách vznikl roku 1981, ale až roku 1999 byl tento den uznán oficiálně OSN. Tento den má po celém světě vzbudit pozornost kvůli násilí páchaného na ženách, více jak polovina žen se za svůj život setká s určitou tyranií, násilím jak fyzickým tak psychickým. V tento den pořádá mnoho organizací různé akce, které mají upozornit na násilí, jak jej identifikovat a jak můžeme pomoci.
25. listopad 25.11. Mezinárodní den bez nákupů Za Mezinárodním dnem bez nákupů stojí nečekaně muž, který sám pracoval v reklamní agentuře a už se mu nelíbilo, jak reklamy ovlivňují lidi a nutí jim zbytečné věci, které ani nepotřebují. Den bez nakupování má podpořit myšlenku toho, co vlastně doopravdy k životu potřebujeme. A přiznejme si sami, kolik zbytečností si za svůj život nakoupíme.
25. listopad 26.11. Black Friday V USA se slaví od roku 200, jedná se o nový svátek za účelem podpořit konzum. Je trochu paradoxní, že se slaví hned den po Mezinárodním dni bez nákupů.
28. listopad 28.11. Mezinárodní den nekupování ničeho Mezinárodní den nekupování ničeho navazuje na den bez nákupů. Spousta lidí kupuje spoustu zbytečných věcí, bez kterých se dá žít. Podporujeme tímto dnem i třeba životní prostředí. Smutným paradoxem je, že spousta lidí nakupuje velké množství komodit, bez ohledu jestli na to mají a dostávají se tím do dluhové pasti.
29. listopad 29.11. Mezinárodní den solidarity s lidem Palestiny Mezinárodní den solidarity s lidem Palestiny vznikl roku 1977 vyhlásilo jej OSN. Záměrem toho mezinárodního dne je zvýšit podvědomí o krizové situaci v těchto zemí a pokusit se dospět k míru mezi Izraelci a Palestinci.

Prosinec – jaké významné dny a svátky se slaví v tomto měsíci / v prosinci?

Datum Datum (číselně) Název Bližší popis
1. prosince 1.12. Den boje proti AIDS Světový den boje proti AIDS, někdy též zkráceně Světový den AIDS, je celosvětově významný den, vyhlášený Světovou zdravotnickou organizací jako příležitost k osvětě o pandemické smrtelné nemoci AIDS, k povzbuzení boje proti ní a viru HIV, k demonstraci podpory lidem žijícím s HIV i uctění památky jeho obětí.
2. prosince 2.12. Světový den počítačové gramotnosti Mezinárodní den počítačové gramotnosti má upozornit na nové technologie a skupinu lidí, ke kterým ještě nedorazili. V tento den mnoho institucí – školy, obecní úřady apod. pořádají akce či kurzy, kde se lidé mohou s výpočetní technikou seznámit.
2. prosince 2.12. Mezinárodní den boje za vymýcení otroctví Mezinárodní den boje za vymýcení otroctví vznikl na výročí podepsání smlouvy o Zákazu obchodování s lidmi a zneužívání k prostituci. V dnešní době je již tento problém ve velkém potlačen, ale jsou i země či skupiny lidí, kdy k novodobému otroctví dochází. Bohužel jsou jeho součástí někdy i děti.
3. prosince 3.12. Mezinárodní den zdravotně postižených Mezinárodní den zdravotně postižených vznikl za účelem zvýšení informovanosti pro širokou veřejnost, o problematice se kterou se postižení lidé denně setkávají. Po celém světě se v tento den konají různé akce na pomoci postiženým. Tento den má v první řadě sloužit k uvědomění si, že postižení žijí mezi námi a mají právo na svůj, v rámci možností, plnohodnotný život.
5. prosince 5.12. Mezinárodní den dobrovolníků OSN tento den vyhlásila roku 1985, slavit se tak mohl až od roku 1986, kdy jsme si poprvé připomněli jak jsou dobrovolníci důležití v prospěch společnosti. Pro dobrovolníky není důležitý výdělek z práce a proto když konají svou práci pomáhají tím například chudším a slabším lidem. Případný výtěžek z akcí které pořádají jdou na dobročinné účely. Práce dobrovolníků je neustálá, ale na veřejnosti je většinou vidět až při větších katastrofách, jako byly například povodně, kdy pomohl dle svých možností snad každý.
5. prosince  5.12. Svátek sv. Mikuláše Přeloženo z angličtiny-Den svatého Mikuláše, nazývaný také svátek svatého Mikuláše, se koná 6. prosince nebo 5. prosince v západních křesťanských zemích a 19. prosince ve východních křesťanských zemích pomocí starého církevního kalendáře. Je svátek Nicholase z Myry, se zvláštním ohledem na jeho pověst nositele dárků.
7. prosince  7.12. Mezinárodní den civilního letectva Mezinárodní den civilního letectva vznikl k 50. výročí založení Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), která má na starosti mimo jiné pomoc chudým zemím s výstavbou nových letišť, má na starosti bezpečí a mnohé dalších.
9. prosince  9.12. Mezinárodní den proti korupci Mezinárodní den proti korupci si připomínáme od roku 2003, kdy byla podepsána Úmluva proti korupci a tím se tento den stal oficiálním významným dnem. Korupce je celosvětový problém, který se vyskytuje v mnoha oborech, politiku nevyjímaje.
10. prosince  10.12. Mezinárodní den lidských práv Mezinárodní den lidských práv připomenout, že jsou stále země kde nejsou dodržována lidská práva. Někde se stále můžeme setkat s diskriminací, utlačováním, rozlišování mezi ženami a muži a stejně tak i rasy, nesvobodou slova apod.
11. prosince  11.12. Světový den dětství Světový den dětství je dalším, z mnoha významných dnů, který je věnován právě dětem. Připadl právě na tento den – 11. prosince, neboť v roce 1946 byla založena organizace UNICEF – Dětský fond Organizace spojených národů , který pomáhá ke zlepšení životních podmínek dětí po celém světě.
11. prosince  11.12. Mezinárodní den hor Jedenáctý prosinec, mezinárodní den hor, byl vyhlášen Valným shromážděním OSN v roce 2003. Valné shromáždění tak povzbudilo mezinárodní společenství k pořádání akcí na všech úrovních toho dne, aby se zdůraznil význam udržitelného rozvoje hor.
11. prosince  11.12. Mezinárodní den solidarity s ženami a dětmi Afriky Z pohledu evropského se život většiny afrických žen zdá velice těžký, proto i za vyhlášením tohoto dne stojí právě rozhodnutí Celoafrické organizace žen, a Mezinárodní den solidarity s ženami a dětmi Afriky si připomínáme od roku 1984.
18. prosince  18.12. Mezinárodní den vystěhovalců Valné shromáždění OSN dalo vzniknout tomuto dni roku 2000. Mezinárodní den vystěhovalců se zaměřuje na podmínky a rovnoprávnost migrantů.
20. prosince  20.12. Mezinárodní den lidské solidarity Mezinárodní den lidské solidarity připomíná a apeluje a bychom se podle svých možností přidali do boje s celosvětovou chudobou. Organizace spojených národů jej vyhlásila v roce 2005.
24. prosince  24.12. Štědrý den Štědrý den, který připadá na 24. prosince, je posledním dnem adventu. Vrcholí Štědrým večerem, který je jakožto předvečer slavnosti Narození Páně již považován za součást Vánoc.
29. prosince  29.12. Mezinárodní den biologické rozmanitosti OSN vyhlásila Mezinárodní den biologické rozmanitosti roku 1994. Bylo to přesně rok po té co byla podepsána Úmluva o biodiverzitě. Tento den je jedním z oslavných dnů naší planety Země a informuje nás o rozmanitosti druhů.
31. prosince  31.12. Silvestr Silvestrovské oslavy, zkráceně silvestr, se konají vždy poslední den v roce – 31. prosince. Často představují veselou oslavu. Protože se nejedná o státem uznaný svátek, probíhají tyto oslavy vlastně pouze na základě místních zvyklostí a dlouhodobě zažitých tradic často velice neformálním způsobem.
3. pátek v prosinci Pohyblivé datum Den ošklivých vánočních svetrů

Koupit si svetr s klasickými vánočními motivy – elfy, sněhuláky či soby, Santou a doplnit je o stejně „vhodné“ svršky s koťaty. Čím barevnější, ošklivější a přeplácanější vánoční svetry s motivy Santy, sobů, vloček a nápisů Merry Christmas, tím lepší. Pak si stačí tento ošklivý svetr obléct, vyfotit se a poslat peníze na charitu. Tak vypadá Den ošklivých vánočních svetrů (National Ugly Christmas Sweater Day), kdy charitativní organizace v tento den vyzývají lidi, aby lidé zvážili, jestli skutečně potřebují každý rok nový vánoční svetr. Ve Spojeném království se jich prodá vždy několik milionů a jejich výroba zbytečně zatěžuje životní prostředí. Zkrátka myšlenkou je, že na charitu můžete přispět i ve svetru z loňska a bojovat tak proti zbytečnému plýtvání, když chcete někomu pomoci.

3. adventní neděle Pohyblivé datum 3. adventní neděle Třetí adventní neděle se taktéž nazývá stříbrnou a má vyjadřovat radost z blížící se oslavy narození Páně. Zapaluje se 3. svíce na adventním věnci, tzv. pastýřská, která vyjadřuje radost z toho, že postní období spěje ke konci a narození se blíží. Dříve se také v tento den zapalovala růžová svíce, která se nazývala též pastýřská. Zapálení této svíce vyjadřuje radost z toho, že se předvánoční půst blíží téměř do konce a adventní období získává slavnostnější ráz. Třetí adventní neděle se též nazývá stříbrná.

Seznam všech důležitých datům, významných dnů a státních, mezinárodních a světových svátků s pohyblivým datem

Tyto svátky a významné světové či mezinárodní dny připadají každý rok na jiný den (na jiné datum).

Datum Datum (číselně) Název Bližší popis
3. lednové pondělí Pohyblivé datum Nejdepresivnější den roku (Blue Monday)

Den, kdy si můžete naplno připomenout, že jste zase v hajzlu. Mnoho lidí totiž věří, že jde o nejdepresivnější den v roce i navzdory tomu, že vědci jejich přesvědčení vyvrátili coby nepodloženou fámu.

Takže vlastně o nic nejde, ale pokud se dneska cítíte fakt na hovno, tak dneska to máte na co svést.

Kolísá mezi 21. lednem a 25. únorem Pohyblivé datum Čínský Nový rok Datum čínského Nového roku je pohyblivé a kolísá mezi 21. lednem a 25. únorem. Je určeno astronomicky – Nový rok nastává s druhým novým měsícem po zimním slunovratu (třetím, obsahuje-li končící rok vložený třináctý měsíc). Je hlavním svátkem pro Číňany a důležitým svátkem v jihovýchodní Asii. Jeho oslavy tradičně začínají prvním dnem prvního lunárního měsíce čínského kalendáře a končí 15. dnem, známým jako Svátek lampionů.
Slaví se druhou neděli v únoru Pohyblivé datum Světový den manželství

Světový den manželství nemá pevně stanovený datum, připadá vždy na druhou neděli v únoru. Tento den se stal světovým symbolem pro manželství, které je po léta osvědčeným vztahem mezi mužem a ženou, zároveň oficiálním svazkem tento vztah upevňujícím.

Pojem manželství má v různých kulturách různý význam, ale pro všechny kultury platí, že právě manželství je ekonomicky, sociálně, právně i nábožensky uznáváno jako základní společenská instituce pro výchovu dětí.

Pátek předcházející Velikonoční neděli Pohyblivé datum Velký pátek  V křesťanském kalendáři je Velký pátek pátkem před Velikonocemi, součást Svatého týdne a velikonočního tridua. Tento den je připomínkou utrpení a smrti Ježíše Krista na kříži. V západních církvích může tento pohyblivý svátek připadnout na datum od 20. března do 23. dubna včetně.
V závislosti na datu prvního úplňku po jarní rovnodennosti Pohyblivé datum Velikonoční pondělí

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem v roce. Ovšem velikonoce mají dlouholetou tradici a jedná se o oslavu jara. Velikonoční pondělí je dnem, který následuje po neděli Zmrtvýchvstání Páně. V českém prostředí je spojeno s nejrůznějšími tradicemi a zvyklostmi, které lze zařadit k přechodovým rituálům končící zimy a nastávajícího jara.

Velikonoce vznikly z latinského pascha, které překládáme jako přechod či přejití a jedná se o oslavu zmrtvýchvstání Ježíše. Právě ukřižování Ježíše bylo nedaleko od židovského svátku pesach – oslava osvobození Izraelitů Mojžíšem z egyptského otroctví. Velikonoce nemají v našem kalendáři stálé datum, jsou vypočítávány právě podle „velké noci“ kdy byl Kristus vzkříšen. Celé velikonoční období trvá 50 dní od Velikonoc do tzv. Letnic, přičemž pro většinu z nás znamená oslavu Velikonoc pár dnů volna navíc, které jsou s jejich oslavou spojeny.

Datum určuje Výkonný výbor FIFA – je tak pokaždé jiné    Pohyblivé datum Mistrovství světa ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale – to je teprve svátek. 🙂

Mistrovství světa ve fotbale je nejdůležitější soutěž mužských fotbalových družstev. Je organizována světovou fotbalovou konfederací FIFA. Vítěznému týmu náleží trofej pro mistra světa, která nahradila odcizenou Zlatou Niké. Mistrovství se koná každé čtyři roky, ale příprava na něj probíhá již dříve.

Datum určuje Mezinárodní olympijský výbor (MOV) – je tak pokaždé jiné Pohyblivé datum  

Letní olympijské hry

Letní olympijské hry se konají každé čtyři roky v létě. Po dlouhé odmlce je vzkřísil v 19. století francouzský pedagog a historik Pierr de Coubertin. Poprvé se novodobé olympijské hry konaly v roce 1896 v Aténách a zatím poslední proběhly roku 2021 v japonském Tokiu.

Letní olympijské hry jsou jedna z nejdůležitějších mezinárodních sportovních událostí. 

2. neděli v květnu Pohyblivé datum  Den matek Den matek je velmi krásný svátek, který je rozšířen po celém světě. Oficiálně připadá den matek na druhou květnou něděli. V ČR je tento svátek ustanoven na 8. května, a začal se slavit roku 1923 a to díky propagátorce Alici Masarykové. Po druhé světové válce byl komunistickou garniturou trochu zneužit, právě k propagandistickým oslavám a byl přejmenován na MDŽ – Mezinárodní den žen. Po roce 1989 se opět začal slavit Den matek i veřejně. Typickým dárkem ke Dni matek jsou květiny a drobné dárky, které matky často dostávají hlavně od svých dětí.
Slaví se 3. neděli v květnu Pohyblivé datum Den otců

Všechny, kdo mají tatínka nebo tatínkem jsou, by mělo zajímat, kdy je Mezinárodní den otců. Stává se čím dál populárnějším, takže věřím, že i kdybyste náhodou zapomněli, jednotlivé firmy a globální značky vám ho svými tematickými reklamami připomenou.

Další kratší článek o Dni otců najdete zde.

Ve svatodušní neděli – 1. pátek v březnu Pohyblivé datum Světový den modliteb Světový den modliteb se obvykle koná ve svatodušní neděli, proto také tento den nemá své pevné datum v kalendáři. Obvyklý průběh tohoto dne jsou setkání lidí z různých církví. Setkávají se za účelem chvál a modliteb právě naší (jejich) zemi.
Datum určuje Rada IIHF – – je tak pokaždé jiné Pohyblivé datum Mistrovství světa v hokeji Mistrovství světa v ledním hokeji je soutěž mužských reprezentačních mužstev členských zemí Mezinárodní federace ledního hokeje. První mistrovství světa se konalo v roce 1920 jako součást her VII. Olympiády v Antverpách, oficiálně však bylo uznáno až roku 1982.
1. pátek v srpnu Pohyblivé datum Mezinárodní den piva  Každý správný Čech by si měl tento datum poznamenat. Jedná se o pohyblivý svátek, probíhá vždy první pátek v srpnu.
3. pátek v prosinci Pohyblivé datum Den ošklivých vánočních svetrů

Koupit si svetr s klasickými vánočními motivy – elfy, sněhuláky či soby, Santou a doplnit je o stejně „vhodné“ svršky s koťaty. Čím barevnější, ošklivější a přeplácanější vánoční svetry s motivy Santy, sobů, vloček a nápisů Merry Christmas, tím lepší. Pak si stačí tento ošklivý svetr obléct, vyfotit se a poslat peníze na charitu. Tak vypadá Den ošklivých vánočních svetrů (National Ugly Christmas Sweater Day), kdy charitativní organizace v tento den vyzývají lidi, aby lidé zvážili, jestli skutečně potřebují každý rok nový vánoční svetr. Ve Spojeném království se jich prodá vždy několik milionů a jejich výroba zbytečně zatěžuje životní prostředí. Zkrátka myšlenkou je, že na charitu můžete přispět i ve svetru z loňska a bojovat tak proti zbytečnému plýtvání, když chcete někomu pomoci.

3. adventní neděle Pohyblivé datum 3. adventní neděle Třetí adventní neděle se taktéž nazývá stříbrnou a má vyjadřovat radost z blížící se oslavy narození Páně. Zapaluje se 3. svíce na adventním věnci, tzv. pastýřská, která vyjadřuje radost z toho, že postní období spěje ke konci a narození se blíží. Dříve se také v tento den zapalovala růžová svíce, která se nazývala též pastýřská. Zapálení této svíce vyjadřuje radost z toho, že se předvánoční půst blíží téměř do konce a adventní období získává slavnostnější ráz. Třetí adventní neděle se též nazývá stříbrná.

Samozřejmě tento výčet všech svátků a významných dní není konečný a tak, pokud narazíte na nějaký další, který v tomto seznamu chybí, dejte vědět do komentářů nebo na email. Rád jej sem přidám. Nebo rád – no spíše nerad, protože mě to bude stát čas. 😀

  •  
  •  
  •  
  •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Ostatní uživatelé také četli:

Evropský den památky obětí terorismu je každoroční příležitostí k uctění památky obětí terorismu na celém světě. Je připomínkou událostí z roku 2004, kdy došlo k bombovým útokům v Madridu, při nichž zahynulo 193 osob a další tisíce lidí byly zraněny. Kdy si připomínáme Evropský den památky obětí terorismu Evropský den památky obětí terorismu si připomínáme...

Taky si lámete hlavu s tím, jestli psát Chile nebo Čile? A co je to vlastně Chile a kde leží? Tato země se táhne po jihozápadním pobřeží jihoamerického kontinentu jako nudle. Na šířku má v průměru pouze 144km, ale od nejsevernějšího k nejjižnějšímu bodu země je to 4329 kilometrů! ✅ Chile – jediná a správná varianta....

Mezinárodní den památky obětí obchodu s otroky vyhlásilo OSN společně s UNESCO jako připomínku dne jeho zrušení, ale také jako připomínku doby, kdy se s otroky obchodovalo. V tento den si připomínáme nesmírné utrpení, kterým prošly miliony lidí a miliony jich zahynulo. Kdy si připomínáme Mezinárodní den památky obětí obchodu s otroky Mezinárodní den památky...

Den Slunce Jedním z hlavních důvodů proč vznikl tento den je význam sluneční energie pro planetu Země jakožto hvězdy která je nejblíže naší planety. Slunce nám dodává energii a probouzí vše živé. Jeho životodárnou sílu si připomínáme právě v tento dne, který je stanoven jako Den Slunce. Kdy se slaví Den slunce Den slunce se slaví 3....

V dnešní době jsou slevy na každém rohu. Hrnou se na nás zleva i zprava. Jak je to správně gramaticky? Je potřeba rozlišovat význam slov. Sleva i zleva může být pravopisně správně, ale každé slovo má jiný význam. Rozdíl ve významu mezi slovy sleva a zleva Sleva – vychází ze slova slevit. Znamená to snížit cenu směrem...

S přehlasovaným ö se setkáte především v německém jazyce a může se hodit umět ho napsat na klávesnici vašeho počítače. Proto se vám to pokusím přehledně vysvětlit a ukázat vám všechny možné způsoby. jak se píše ö přes jedinou klávesu Nejjednodušší způsob, jak napsat o s přehláskou, je stisknutí klávesy, na které najdete symbol přehlásky....

Přídavné jméno je v současném českém jazyce spojeno s mnoha slovy. Objevuje se například ve spojení notorický lhář, notorický alkoholik, notorický optimista, nebo notorický hlad po vědění. Někoho však může zaskočit, proč se po tvrdé souhlásce „r“ píše měkké „i“. Pro takové zvídavé hlavičky máme odpověď. Jedná se totiž o slovo cizího původu. Kořeny má až v latině,...

Sloveso perzekvovat se v současné době naštěstí tolik nepoužívá. Je spojené zejména s totalitními režimy 21. století. Občas se podobná zvěrstva dějí i dnes, ale naštěstí už v menší míře. Každopádně slovo perzekvovat by měl umět každý správně napsat, jinak by pošlapával památku obětí perzekuce. Pravopisně správně je perzekvovat! Velice často se používá nesprávný tvar perzekuovat. Kdo ho...

Horký alkoholický nápoj, který spousta lidí nenávidí, ale další lidé na něj nedají dopustit. To je grog! Pravopisně správně je pouze grog. Občas je vidět na nápojových lístcích také varianta grok, ale jedná se o chybu. Grog má dlouhou tradici, takže ho pravděpodobně všichni znají. Přesto raději napíšeme, co vlastně slovo grog znamená. Je to...
Načíst dalších 10 článků