Marže, obchodní přirážka, rabat: jak se tyto pojmy liší?

Marže, obchodní přirážka, rabat: jak se tyto pojmy liší?

Vyznáte se s jistotou v pojmech jako je obchodní přirážka, marže nebo rabat? Pokud jste si do této chvíle mysleli, že se jedná pouze o různá pojmenování jedné věci, mýlíte se a raději ve čtení pokračujte. Pokud si nejste jisti, jaký je mezi těmito odlišnými pojmy rozdíl, čtěte dále.

K nejčastější záměně dochází v případě pojmů marže a obchodní přirážka. Marže je rozdílem mezi prodejní a pořizovací cenou zboží.

Marže

Marže se vyjadřuje v korunách nebo v procentech. Marže je vypočtena na základě celkové ceny zboží, kterému se říká prodejní cena a tvoří 100 % ceny produktu. Rozdíl si můžeme uvést na příkladu: Když prodáváte zboží za 150 Kč a nakupujete ho od výrobce za 100 Kč, marže na jednom kusu zboží je 50 Kč. Prodejní cena, celková cena produktu, je 150 Kč.

150 Kč – 100 Kč je 50 Kč, ovšem ze základu 150 Kč to představuje marži 33,3 %

Marže je jinými slovy také výdělek/výnos, zkrátka to, co činí náš zisk. Je to rozdíl z ceny, za kterou obchodník zboží prodává s odečtením ceny, za kterou zboží kupuje. Vyjadřuje výnos z prodeje. Je vypočítána jako hrubý zisk děleno prodejní cena. Do podílu marže patří také DPH, který přirozeně marži, tedy obchodníkův výnos sníží.

Představme si, že nakupujete kávu za 70 Kč a prodáváte ji za 100 Kč. Pojďme si částky vypočítat. 30/100 = 0,3. To znamená, že hodnota marže je 30 %.

 

Obecný vzorec pro výpočet marže je (ProdC – NákC) / ProdC * 100

 

Obchodní přirážka

Obchodní přirážka se udává v procentech. Pokud k ceně zboží přidáte 50 Kč, bude se jednat o obchodní přirážku, která činí 50 %. Obchodní přirážka se nevyjadřuje v korunové hodnotě, ale pouze v procentuální. Je to ta částka, kterou jsme k nákupní ceně přirazili. Přirážka se často používá v případě naceňování zboží. Obchodník si určí, kolika procentní chce mít přirážku na každém zboží. Přirážka je navýšením nákupní ceny a tím vytvoření ceny prodejní. Určeným číslem se pak vynásobí nákupní cena.

 

Obecný vzorec pro výpočet obchodní přirážky je (ProdC – NákC) / NákC * 100

 

Pro lepší orientaci si můžeme pamatovat, že marže je v procentuálním vyjádření menší než obchodní přirážka v korunovém vyjádření. Marže je vždy menší než obchodní přirážka.

 

Rabat

Pojem rabat označuje slevu z obvyklé ceny, která je zákazníkovi poskytnuta. Pro lepší představu je to předem sjednaná srážka z ceny, kterou poskytne dodavatel svému odběrateli. Nejčastěji se vyjadřuje v procentech z ceny. Rabat se často špatně zaměňuje s marží. Zkrátka si pamatujte, že rabat znamená sleva.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Current ye@r *