Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Mezinárodní den boje proti fašismu a antisemitismu

Jedním z největších útoků na židovskou komunitu ve 20. století byla tzv. Křišťálová noc, která se odehrála 9. listopadu 1938. Právě v upomínku na toto běsnění německých antisemitů byl vyhlášen Mezinárodní den boje proti fašismu a antisemitismu.

Kdy slavíme Mezinárodní den boje proti fašismu a antisemitismu?

Mezinárodní den boje proti fašismu a antisemitismu slavíme každoročně 9. listopadu (9.11.).

Proč je důležité připomínat si hrůzy Druhé světové války a židovské pogromy?

Protože právě v minulosti bychom měli hledat poučení pro budoucnost! Když si minulost neustále připomínáme, více si uvědomujeme, jak jsou některé názory nebezpečné a že i jedinec může mít moc nakazit svými předsudky ostatní lidi, kteří se nechají vést a pod záštitou scestné ideologie se dopustit strašných činů a ještě za ně nepociťovat odpovědnost.

Je rovněž nutné si uvědomit, že i dnes se najdou lidé s fašistickými antisemitskými názory. To by se podceňovat nemělo, protože jde o riziko pro společnost.

Křišťálová noc

Křišťálová noc je označení pro protižidovský pogrom, který se odehrál v noci z 9. na 10. listopadu 1938 v nacistickém Německu, k němu připojeném Rakousku a v Sudetech. Podílely se na něm paramilitantní jednotky SA i běžní Němci, zatímco úřady nečinně přihlíželi. Název je odvozen od střepů rozbitého skla z oken a výloh židovských obchodů, domů a synagog.

Záminka pro pogrom

Záminkou pro pogrom byl atentát na sekretáře německého velvyslanectví v Paříži, Ernsta vom Ratha, který spáchal židovský mladík Herschel Grynszpan. Křišťálovou noc následovala další ekonomická, politická a společenská perzekuce Židů, která vyvrcholila v konečné řešení židovské otázky a holokaust.

Následky pogromu

Dle dobových údajů bylo zabito asi 91 Židů (prameny se však v přesném čísle rozcházejí). Zhruba 30 000 osob bylo zatčeno a intervenováno v koncentračních táborech. Byly ničeny a rabovány židovský domy, nemocnice i školy. Vypáleno anebo zničeno bylo více než 100 synagog a 7000 židovských obchodů.

Křišťálová noc způsobila zvýšení exodu židovského obyvatelstva z nacistického Německa, který získal prakticky charakter útěku, a ještě více vyhrotila německo-židovské vztahy. Dodnes se vedou spory a dohady o tom, do jaké míry byl protižidovský pogrom spontánní a do jaké míry připravovanou akcí.

Ekonomické dopady na židovské obyvatelstvo

vláštní předpis později stanovil, že pojistné za škody utrpěné za Křišťálové noci připadne státu. Za židovský majetek poškozený jednotkami SA, na který měl z pohledu Göringa nárok německý lid, byli naopak Židé ve Třetí říši donuceni zaplatit finanční částku ve výši 1 miliardy říšských marek. To představovalo přibližně 10 % příjmů státní pokladny za rok 1938; vražedná akce a následující administrativní zásahy (především 1. zákon o vyloučení Židů z hospodářského života) tak Třetí říši pravděpodobně zachránily před státním bankrotem, jenž roku 1938 akutně hrozil, a tím také umožnily Hitlerovi udržet se u moci a rozpoutat druhou světovou válku.

Setkali jste se určitě s oběma variantami – co by i coby. Obě jsou správné, ale každá má jiný význam a používá se jinak. Je tedy potřeba mezi nimi rozlišovat. Co by (psané zvlášť) psané zvlášť se skládá ze zájmena a pomocného slovesa být ve tvaru podmiňovacího způsobu. Musí za ním tedy následovat i plnovýznamové sloveso...

Reakce na Křišťálovou noc

Reakce nežidovského obyvatelstva Německa na Křišťálovou noc se různily. V místech, kde k násilnostem a ničení docházelo, se shromažďovalo množství lidí, kteří v tichosti přihlíželi. Místní hasičské sbory se omezily na zabraňování rozšíření plamenů ze synagog na okolní budovy.  Rozsah zkázy však byl tak velký, že s ním mělo mnoho Němců vyjádřit nesouhlas a označit jej za bezcitný.

Pogrom Křišťálové noci vyvolal mezinárodní pobouření. Zdiskreditoval pro-nacistická hnutí v Evropě a Severní Americe a způsobil pokles jejich podpory. Mnoho deníků Křišťálovou noc odsoudilo a některé ji přirovnaly k vražedným pogromům v carském Rusku v 80. letech 19. století.

Britská vláda odsouhlasila během listopadu 1938 program pro 10 000 dětí uprchlíků a umožnila zjednodušený vstup do Velké Británie dětem od kojenců do věku 17 let bez doprovodu. Očekávalo se, že děti zůstanou v zemi pouze dočasně.

Bod zlomu

Křišťálová noc byla zlomovým bodem ve vztazích mezi nacistickým Německem a zbytkem světa. Brutalita pogromu a politika německé vlády podporující násilí po jeho vypuknutí obnažila represivní povahu a rozšířený antisemitismus zakořeněný v Německu a obrátila světovou veřejnost proti nacistickému režimu.

Křišťálová noc změnila povahu perzekuce Židů z ekonomické, politické a sociální na fyzickou, spojenou s mlácením, vězněním a vražděním. Tato událost je též často uváděna jako počátek holocaustu.

Fašismus

Fašismus je označením typu politické ideologie, jejímiž typickými rysy jsou zejména autoritativní a vůdcovský princip, vypjatý nacionalismus, militarismus, sociální darwinismus, kult modernity, mládí a síly jakož i silná ekonomická role státu chápaného korporativisticky, v němž soukromé vlastnictví musí sloužit kolektivnímu prospěchu.

Vlivem komunistické sovětské ideologie se název fašismus prosadil v SSSR v 30. létech minulého století zcela nesprávně i pro německý nacionální (národní) socialismus jen kvůli tomu, aby se zamezilo vzniku paralely mezi internacionálním sovětským socialismem (komunismem, bolševismem) a německým nacismem (národním, nacionálním socialismem). Sovětští komunisté pak nemuseli vysvětlovat, proč je jejich systém v takovém rozporu s německým, když jsou oba socialismy, a později, proč mezi sebou válčí dvě socialistické země.

Antisemitismus

Antisemitismus je nepřátelství nebo předpojatost vůči židům jako představitelům židovského náboženství judaismu, etnické skupině nebo rase. Přestože samotné slovo antisemitismus odkazuje ke všem semitským národům, je tento termín používán většinově pro označení nepřátelství vůči židům. Jde o formu xenofobie, která může mít různé formy, od osobní nenávisti až k institucionalizované násilné perzekuci. Krajním příkladem antisemitismu je otevřeně nepřátelská nacistická ideologie Adolfa Hitlera, která vedla ke genocidě evropských židů.

  •  
  •  
  •  
  •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Ostatní uživatelé také četli:

Pokud umíte češtinu perfektně, tak vám slovo visačka nebude dělat problémy. Na druhou stranu. Kolik je takových lidí, kteří se s češtinou neperou? Podle nás drtivá většina, proto radši pravopis slova visačka řádně vysvětlíme, aby v něm nikdo nechyboval. Nejdříve napíšeme to nejdůležitější. Pravopisně správně je pouze varianta visačka. Mnoho lidí se s tím spokojí. Kdo je však...

Mužské jméno Gregor je řeckého původu, odvozené od výrazu grégoros, překládaného jako bdělý. Toto jméno bylo oblíbené mezi papeži, neslo je 16 z nich a mimo to 3 vzdoropapežové. V České republice se vyskytuje spíše v podobě Řehoř. Kdy slaví Gregor svátek?Gregor slaví, podle českého občanského kalendáře, svátek 12. března (12.3.).Domácké podoby jména GregorGregorek,Greg,Grego.Gregor a...

Jak napsat symbol dolaru na počítači s operačním systémem společnosti Apple? Přesně to, si ukážeme. Není to nic složitého. Klávesou, kterou k tomu potřebujete, je Option. Ten bývá na starších klávesnicích označován jako Alt. Jak napsat dolar na klávesnici od Applu Klávesou, která vám zpřístupní znak dolaru je Option, který najdete v levém dolním rohu....

Všechny, kdo mají tatínka nebo tatínkem jsou, by mělo zajímat, kdy je Mezinárodní den otců. Stává se čím dál populárnějším, takže věřím, že i kdybyste náhodou zapomněli, značky vám ho svými tematickými reklamami připomenou. Kdy se slaví Mezinárodní den otců 2021? Den otců se slaví každý rok dvacátého června (20. 6.). Je den otců každý...

Už na první pohled je zřejmé, že se nejedná o slovo ryze české, nýbrž o výraz přejatý z cizího jazyka. Možná i proto mají lidé s psaním slova portfolio potíže. Nejdříve je nutné zmínit, že pravopisně správně je pouze tvar portfolio. Občas se objevuje také varianta portfolium, nebo portfólio, ale oba tvary jsou chybné! Pokud chcete používat...

Stupňování přídavných jmen obvykle není moc složité. Úplně to však neplatí u přídavného jména drahý. Dochází tam totiž k drobným změnám, které mohou člověka zmást. Jak tedy utvořit druhý stupeň přídavného jména drahý? Pravopisně správně je dražší! V celku se dá říct, že stupňování se řídí běžnými pravidly. Dochází však k drobné změně. Původní písmeno „h“ se při...

Hned v úvodu musíme napsat, že varianta předceda je špatně. Pokud by člověk přepisoval výslovnost, pak by se mu mohlo zdát, že by se mu mohla zdát varianta předceda správná. Opak je pravdou. Pravopisně správně je pouze varianta předseda. Hned si povíme, proč to tak je. Základem slova je totiž sloveso sedět. Když utvoříme pomocí předpony...

Některé děti se ostatním spolužákům posmívají, protože špatně čtou. Nemusí to však být jejich vinna, mohou trpět poruchou, která se označuje termínem dyslexie. Na druhou stranou porucha není odpovědí na všechno, někteří se prostě pouze málo snaží. Pokud má vaše dítě problémy, navštivte odborníka. Pokud nevíte, jak se slovo dyslexie píše, čtěte dál náš text....
Načíst dalších 10 článků