Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Mezinárodní den charity

Charita může mít mnoho podob, vždy je však jejím cílem pomoc druhým. Může mít formu dobročinných akcí či celých organizacích. Cílem charitativní pomoci mohou být děti, staří, nemocní, sociálně slabí, či jinak ohrožení. Charita probíhá formou různých darů, ať už peněžitých či věcných nebo například formou práce vykonávané zdarma. Mezinárodní den charity má dovést lidi k zamyšlení, zda by i oni nějak mohli pomoci lidem, kteří to potřebují. Jakákoli pomoc druhým má kolikrát nedocenitelný dosah.

Kdy se slaví Mezinárodní den charity?

Mezinárodní den charity se slaví 5. září (5.9.).

Vyhlášení Mezinárodního dne charity

Mezinárodní den charity stanovila v roce 2013 Organizace spojených národů. Jde o výraz podpory a úcty organizacím i jednotlivcům po celém světě, kteří pomáhají potřebným na dobrovolnické a filantropické bázi.

Proč zrovna 5. září?

Mezinárodní den charity byl vyhlášen, mimo jiné, na počest Matky Terezy. Ta právě 5. září 1997 zemřela.

Matka Tereza

Svatá Matka Tereza (rodným jménem Agnesë Gonxhe Bojaxhiu [gondže bojadžiu]; 26. srpna 1910 – 5. září 1997) byla humanitární pracovnice a řeholnice albánského původu, která působila v Indii. Po smrti kanonizována katolickou církví. Byla zakladatelkou a první představenou řádu Misionářek lásky. Za své humanitární dílo získala řadu ocenění:

 • Templetonovu cenu (1973) (první nositelka vůbec),
 • Nobelovu cenu míru (1979),
 • britský Řád Za zásluhy (1983) a
 • nejvyšší indické civilní vyznamenání Bharat Ratna (1980).

Blahoslavenou byla prohlášena roku 2003 a svatořečena byla 4. září 2016.

Řád Misionářek milosrdenství

V roce 1946 sestra Tereza po dohodě s představenými opustila loretánský klášter a začala se věnovat nejchudším a umírajícím. V roce 1949 ji obklopil dostatek spolupracovnic, aby mohla založit kalkatskou kongregaci Misionářek milosrdenství (Misionářky lásky, kongregace Milosrdenství).

Svatý stolec 7. října 1950 uznal nové řeholní společenství řídící se františkánskými principy.

Tereza zakládala útulky pro umírající, sirotky a opuštěné děti. Budovala nemocnice a školy. Během několika roků vyvinula obrovské úsilí a podařilo se jí položit základy velkému humanitárnímu dílu.

Cesty po světě

Na sklonku života absolvovala řadu cest po světě a využívala své popularity a možností setkávat se s významnými osobnostmi k podpoře sociálních aktivit své kongregace a šíření křesťanských myšlenek.

Odmítavý postoj k potratům se stal podstatnou částí řeči u příležitosti udělení Nobelovy ceny míru. Potraty označila za „největšího ničitele míru současnosti“ a prohlásila: „Může-li matka zabít své dítě, co brání mně zabít vás a vám zabít mě?“

Matka Tereza, jak se jí začalo říkat, navštívila ve světě mnoho míst lidského utrpení: osadu s přesídlenci po černobylské havárii, v obleženém Bejrútu vyhledávala děti ohrožené válkou – v rozvalinách města jich našla na šedesát zmrzačených a nemocných a všechny se jí podařilo evakuovat do bezpečí.

Opěvování Matky Terezy

V roce 1985 při oslavách čtyřicátého výročí založení OSN měl premiéru dokumentární film s prostým názvem Matka Tereza. Autorky filmu, známé americké dokumentaristky Ann a Janette Petrioovy (slovem dokument doprovází David Attenborough), zachytily práci sester Matky Terezy na nejzbídačenějších místech naší planety:

 • Etiopii vysílenou hladomorem,
 • Guatemalu po ničivém zemětřesení,
 • otřesné brlohy na okrajích zářivých velkoměst.

U albánské Tirany se po Matce Tereze jmenuje mezinárodní letiště (ležící v nedaleké obci Rinas).

Kritika Matky Terezy

Kromě opěvování se na osobu Matky Terezy snáší také vlna kritiky za některá její jednání.

Solidarita s diktátorskými režimy

V roce 1996 byl natočen film s provokativním názvem Matka Tereza: Anděl pekla, v němž byla řeholnice obviněna ze solidarity s diktátorskými režimy. Umožnila jim, aby se za příspěvky na její útulky hřály v její popularitě.

Po filmu následovala knižní verze Christophera Hitchense „The Missionary Position: Mother Teresa In Theory And Practice“, v níž autor kritizoval nedostatečnou lékařskou péči o nemocné a umírající v domech kongregace milosrdenství, údajné snahy Matky Terezy získávat své pacienty pro křesťanskou víru, její odmítání potratů a antikoncepce a již zmíněné styky s diktátorskými režimy.

Odmítání potratů a antikoncepce

Mnoha lidem vadilo její odmítání potratů a antikoncepce. Kritikové ji označovali za fanatickou antifeministku, mimo jiné kvůli výroku z roku 1988, že by nikdy nesvěřila dítě k adopci matce užívající antikoncepci, protože „je to důkaz její neschopnosti milovat“.

Pokrytectví

V neposlední řadě je v knize poukázáno na její údajné pokrytectví: zatímco prý svým pacientům odbornou lékařskou péči nedopřávala, jen jim ulehčovala umírání s poukazem na milost boží (kniha dokumentuje případy, kdy objektivně léčitelní pacienti nebyli odesílání do nemocnic k léčbě, ale byli ponecháni zemřít), sama se léčila na drahých klinikách západního světa.

Utrpení a křty bezmocných

Zřejmě největší kontroverzi okolo Matky Terezy rozpoutala v roce 1991 skupina kanadských lékařů, která v nemocnici Misionářek milosrdenství odhalila otřesné hygienické podmínky, nedostatek jídla a mizivé množství utišujících prostředků. Důvodem byl specifický pohled Matky Terezy na utrpení a smrt. „Je krásné vidět chudé a nemocné, jak trpně přijímají svůj úděl a trpí jako Kristus o pašijích. Svět je jejich utrpením bohatší,“ řekla matka Tereza při rozhovoru britskému novináři Christopheru Hitchensovi.

Hitchens také upozornil na praxi křtu bezmocných umírajících, který řádové sestry na její pokyn běžně praktikovaly, ačkoli podle církevních řádů je ke křtu třeba informovaného souhlasu křtěnce.

Nejistá víra

Po smrti Matky Terezy vyšly knižně její deníky, z nichž vyplynulo, že nedlouho po povolání do služby ztratila jistotu víry a Kristu sloužila dlouhá desetiletí navzdory hlubokým pochybnostem.

Návštěvy v Československu

Matka Tereza navštívila socialistické Československo v roce 1984 na pozvání kardinála Františka Tomáška. Tehdy navštívila Prahu a Brno.

V roce 1990 přijala pozvání prezidenta Václava Havla. Téhož roku získala v Praze 6 v ulici Na Zátorce jednopatrovou vilu pro zřízení útulku své kongregace.

Poslední návštěva tehdy už federativního Československa se uskutečnila v roce 1992, když její sestry založily útulek v Bratislavě-Rači.

Blahořečení a svatořečení Matky Terezy

Matka Tereza zemřela 5. září 1997. V Indii byl vyhlášen státní smutek. Tělo zesnulé bylo vystaveno v kalkatském kostele sv. Tomáše – rozloučit se přišly statisíce lidí. V době její smrti měl její řád přes 4 000 sester v 610 misiích (123 zemí).

V sobotu 13. září byla Matka Tereza pohřbena – osm indických vojáků vyneslo z chrámu její tělo zabalené do státní vlajky a položilo na dělovou lafetu, na které před padesáti lety spočívalo tělo mrtvého Mahátmy Gándhího. Pohřebního obřadu se účastnilo na dvacet tisíc hostů.

26. července 1999 – V Kalkatě se na základě zvláštní dispenze Jana Pavla II. zahájil proces blahořečení Matky Terezy.

15. srpna 2001 – Diecézní proces byl uzavřen a materiály odeslány do Říma k přezkoumání.

20. prosince 2002 – papež sv. Jan Pavel II. vydal dva dekrety, v nichž se oficiálně uznávají heroické ctnosti Matky Terezy a také zázrak, na jehož základě může být Matka Tereza prohlášena za blahoslavenou. Jednalo se o nevysvětlitelně náhlé uzdravení mladé indické ženy, vyznavačky animistického náboženství.

19. října 2003 v průběhu Světového misijního dne byla Matka Tereza slavnostně prohlášena za blahoslavenou.

Svatořečení

Dne 17. prosince 2015 uznal papež František druhý zázrak na její přímluvu. Jednalo se o zázrak, který proběhl před 7 lety, šlo o uzdravení pacienta, který trpěl zánětem mozku virového původu v brazilském Santosu.

Dne 15. února 2016 podepsal papež František dekret k jejímu svatořečení.

Dne 4. září 2016 byla ve Vatikánu prohlášena za svatou.

Charita

Charita (z latinského výrazu caritas = slitování, smilování) obvykle označuje dobrovolné dobročinné akce na pomoc trpícím lidem, dětem, starým lidem, sociálně slabým, nemocným a podobně. V praxi může nabývat různých forem, peněžitými i věcnými dary počínaje až po práci vykonávanou zdarma pro nějakou dobročinnou, humanitární či charitativní organizaci.

S charitou souvisí pojmy jako filantropie a fundraising.

Filantropie

Filantropie , nebo lidumilnost znamená humanisticky motivovanou dobročinnost, dávání peněz, zboží, času nebo úsilí pro podporu obecně prospěšného účelu, zpravidla v delším časovém horizontu a s jasně definovanými cíli. V obecnější poloze lze filantropii pojmout jako jakýkoli altruistický počin, který směřuje k podpoře dobra nebo zlepšování kvality života.

Známí filantropové

 • Warren Buffett – Přislíbil dotaci v hodnotě USD 30,7 miliard fondu Billa a Melindy Gates.
 • Andrew Carnegie – Daroval peníze na výstavbu více než 2500 knihoven na celém světě.
 • Henri Dunant – hlavní spoluzakladatel Červeného kříže
 • Henry Ford – Založil Fordovu nadaci.
 • Josef Jan Frič – Vybudoval hvězdárnu v Ondřejově.
 • Josef Hlávka – Založil Hlávkovu nadaci a podporoval Českou akademii věd a umění.
 • Jan Horal – významný podporovatel válečných veteránů a řady dalších aktivit napříč společenským životem.
 • Howard Hughes – Založil Hughes Medical Institute.
 • Bill Gates – spoluzakladatel fondu Billa a Melindy Gates
 • Solomon R. Guggenheim – zakladatel Guggenheimova muzea
 • Rudolf Jedlička – Založil Jedličkův ústav pro postižené děti.
 • Alois Klar – Založil Klárův ústav slepců.
 • Lékaři bez hranic – francouzská organizace pro pomoc v krizových oblastech
 • Vojta Náprstek – Založil Americký klub dam.
 • Petra Němcová – Založila Happy Hearts Fund.
 • Alfred Nobel – Založil a dotoval Nobelovy ceny.
 • John D. Rockefeller – zakladatel Rockefellerovy nadace a Rockefellerovy Univerzity
 • Jan Petr Straka z Nedabylic – mecenáš Strakovy akademie
 • Zdeněk Svěrák – Podpořil vznik Centra paraple.
 • Matka Tereza – zakladatelka řeholního řádu Misionářky milosrdenství
 • William Wilberforce – V britském parlamentu vedl kampaň proti obchodu s otroky, která vedla roku 1807 ke schválení zákon o zrušení obchodu s otroky.
 • George Eastman – Soustředil se na budování institucí a řešení příčin, které by mohly pomoci zdraví lidí. Daroval prostředky University of Rochester a jejím součástem Eastman School of Music a School of Dentistry (škola stomatologie), daroval prostředky Tuskegee Institutu a Massachusettskému technologickému institutu (MIT).
 • Michael Jackson – Daroval miliony dolarů na pomoc dětem po celém světě.
 • Ray Dolby – vynálezce a zakladatel Dolby Laboratories, s chotí podporoval celou řadu organizací, s jejich podporou byla otevřena zařízení jako Budova regenerační medicíny Raye a Dagmar Dolbyových na universitě v Kalifornii, centrum kmenových buněk v San Francisku či výzkumné centrum mozkového zdraví v Pacifickém zdravotním centru v Kalifornii.
 • Paul Walker – Reach Out Worldwide, pomáhal obětem, které zasáhlo tornádo.
 • J. K. Rowling – Miliony liber darovala charitám, podporuje znevýhodněné děti, sama je zakladatelkou dobročinné organizace Lumos.
 • Zdeněk Bakala – Podporuje studenty na mezinárodních prestižních školách.

Fundraising

Fundraising (z angl. „shromažďování zdrojů“) je systematická činnost, jejímž výsledkem je získání finančních či jiných prostředků na obecně prospěšnou činnost organizací nebo jednotlivců.

Organizacemi financovanými fundraisingem bývají zpravidla nevládní neziskové organizace, rozpočtové nebo příspěvkové organizace (vzdělávací instituce, nemocnice, zařízení sociální péče atd.), obce, mikroregiony, kraje, církve, v některých státech (typicky USA nebo Velká Británie a Kanada) i politické strany a kampaně; v neposlední řadě i podnikatelské subjekty poskytující veřejně prospěšnou službu.

Oslovenými dárci bývají jednotlivci (mecenáši nebo sponzoři), firmy, nadace, státní úřady, orgány místní nebo krajské (regionální) samosprávy, orgány EU.

V rámci fundraisingu lze též pořádat benefiční akce, prodávat určité výrobky nebo služby nebo organizovat kluby přátel, jejichž členové pravidelně přispívají na činnost podporované organizace. Například prodej sušenek Girl Scout Cookies skautkami v USA je zdroj financí pro skautskou organizaci Girl Scouts of the USA.

V širším slova smyslu se fundraisingem rozumí i získávání finančních zdrojů od investorů na akciovém nebo dluhopisovém trhu.

Člověk, který se zabývá fundraisingem, se označuje jako fundraiser. Bývá kmenovým zaměstnancem organizace nebo může být i externistou.

Charita Česká republika

Nejstarší dobročinnou organizací s celostátní strukturou a zároveň největším nestátním poskytovatelem sociálních i zdravotních služeb v ČR je organizace Charita Česká republika. Její síť tvoří 275 lokálních Charit. Za své poslání považuje pomoc lidem v tíživé sociální situaci, hendikepovaným, dlouhodobě nemocným, umírajícím, obětem domácího násilí nebo lidem zasaženým živelními katastrofami. Tlakem na změny v zákonech usiluje o spravedlivější svět. Chrání práva a důstojnost každého člověka bez ohledu na rasu nebo náboženství.

Nadace

Podle českého práva je nadací účelové sdružení majetku, zřízené zakladatelem k dosahování společensky nebo hospodářsky užitečných cílů. Její název musí obsahovat slovo nadace a zpravidla také označení, poukazující na její účel. Podobné funkce může plnit i nadační fond, který ale na rozdíl od nadací nemusí mít trvalý charakter a výnosnou povahu, případně svěřenský fond, který ale na rozdíl od nadace nebo nadačního fondu není nadán samostatnou právní subjektivitou.

Účel nadace

Nadace může mít veřejně prospěšnou či dobročinnou povahu. Nadaci nelze založit za účelem podpory politických stran a hnutí či za účelem generování zisku. Vedlejší činností nadace může být podnikání, pokud slouží k podpoře jejího hlavního cíle.

Účel nadace je povinen její zakladatel vymezit ve svém zakladatelském právním jednání. Účel může být nastaven obecně nebo naopak velmi detailně, může se určit i více účelů a posloupnost jejich naplňování. Přesnost vymezení účelu v zakladatelském právním jednání je důležitá i z hlediska uplatňování vlastní vůle členů orgánů nadace. Platí, že čím přesněji jsou účel i další otázky specifikovány, tím menší prostor je dán pro uplatnění vůle odlišné od vůle zakladatele.

Hodnocení kvality nadace

K potvrzení kvality nadací a nadačních fondů slouží známky kvality. Slouží jako jasný signál, že daný nadační subjekt funguje nad rámec zákonných požadavků, dodržuje etické principy, pracuje kvalitně a jedná transparentně. Tím posiluje důvěru veřejnosti, dárců a partnerů ve svou odbornou a etickou profesionalitu a usnadňuje jejich orientaci mezi jednotlivými nadačními subjekty. Už při samotném hodnotícím procesu je navíc kladen důraz na zkvalitnění fungování nadací a nadačních fondů a pomoc při jejich rozvoji a zvýšení výkonnosti. Tyto subjekty mohou také zlepšovat svou práci a postavení na základě detailního hodnocení, které je v procesu udílení známky kvality vytvořeno včetně doporučení pro jejich další činnost.

Založení nadace

Nadace může být ustavena zakladatelským právním jednáním nebo zákonem. Zakládá se nadační listinou, jíž může být zakládací listina nebo pořízení pro případ smrti, vždy ve formě veřejné listiny – notářský zápis. Zakládací listinu nadace pořizuje jedna osoba nebo více osob. Pokud je více zakladatelů, v záležitostech nadace musí jednat jednomyslně. V případě, že odmítá některá z těchto osob souhlas bez vážného důvodu udělit, může soud svým rozhodnutím, k návrhu kterékoli z ostatních zakládajících osob, jeho souhlas nahradit.

Historie nadací v Česku

Myšlenka institutu nadace sahá až do daleké historie. Nadace však prošly od klasického římského práva až do současnosti dlouhým vývojem. Idea někomu pomoci a solidarita je však společná všem lidem a nadace mají tedy podobný základ ve všech zemích.

Do roku 1918, kdy vzniklo Československo jako samostatný stát, bylo území současné České republiky součástí Rakousko-Uherska. Zde bylo nadační právo regulováno převážně veřejným právem. Pro nadace v samostatném československém státu byla významná Saintgermainská smlouva, kde byly nadace poprvé zakotveny a uznány. Další vývoj zbrzdila hospodářská krize a nástup fašismu. Nebyl dán tedy prostor pro vytvoření nadačního zákonodárství. V roce 1953 byla zrušena nadace jako právní forma. Institut nadace se opět objevil až v novele hospodářského zákoníku z r. 1990, kde byla nadace uznána jako samostatný typ právnické osoby. Tato úprava ale nevyhovovala a proto od 1. 1. 1992 bylo do občanského zákoníku vloženo odkazující ustanovení na samostatný zákon o nadacích. Tento zákon nabyl účinnosti v roce 1997, kdy byl přijat zákon o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 Sb. Právní úprava nadací byla však dost liberální, docházelo ke zneužívání, a tím pádem i k postupné ztrátě důvěry veřejnosti v obecně prospěšné poslání nadací. V roce 2010 byl proto tento zákon novelizován a stal se komplexním právním předpisem se soukromoprávními i veřejnoprávními prvky.

Od 1. 1. 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník, který nyní nově zahrnuje i úpravu korporací a fundací a tedy sem spadá i úprava nadací a nadačních fondů.

Neziskové organizace

Nezisková instituce nebo organizace je organizace (právnická osoba), která nevytváří zisk k přerozdělení mezi své vlastníky, správce nebo zakladatele. Zisk sice může vytvořit, ale musí ho zase vložit zpět do rozvoje organizace a plnění jejího poslání. Neziskové organizace tedy nejsou obchodní společností ani jiným podnikatelským subjektem. Zakládají se za účelem uspokojení konkrétních potřeb občanů a komunit.

Prostor pro neziskové organizace je proto značně široký, patří sem jak různé organizační složky státu, občanská sdružení a spolky nebo i neziskové organizace typu obchodních společností (družstva, společenství vlastníků jednotek).

V praxi rozlišujeme nejčastěji rozdělení na dvě hlavní skupiny neziskových organizací:

 • Nestátní (nevládní) neziskové organizace (NNO). První slovo označení je kalkem anglického slova „non-governmental“, které znamená, že organizace není zřízena nejen státem, ale ani lokálním governmentem, tedy lokálním veřejnoprávním subjektem (např. obcí, krajem, zemí, župou atd.). V politickém kontextu se používá zejména pro občanská sdružení aktivně zasahující do veřejných záležitostí, ale zahrnuje samozřejmě i občanská sdružení (spolky) sloužící k soukromé realizaci skupinových zájmů a krom občanských sdružení i další nepodnikatelské právní formy, například obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, církve a jiné náboženské společnosti atd.
 • Příspěvkové organizace státu a jiných veřejnoprávních korporací (obcí, krajů atd.).

Přídavné jméno hypoalergenní vzniklo složením několika částí. Konkrétně předpony „hypo-“, podstatného jména alergen a přípony „-ní“. Díky tomuto rozložení bychom už měli být schopní napsat přídavné jméno hypoalergenní bez chyby. Pravopisně správně je hypoalergenní! A teď nám zbývá napsat několik slov k významu. Abychom si to ulehčili, zase si slovo rozložíme. Předpona „hypo-“ má význam malý,...

Počet neziskových organizací

Celkový počet všech neziskových institucí dosáhl v České republice v roce 2018 čísla 141 814, v roce 2019 se jejich počet zvýšil na 150 162.

Nestátních neziskových organizací bylo v dubnu 2017 bylo v České republice registrováno celkem 26 414.

Dobrovolnictví

Dobrovolnictví je samostatná činnost prováděná ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. Častým typem dobrovolnictví je zapojení se do činnosti neziskové organizace (někdy také nazýváno formálním dobrovolnictvím), ale mnozí lidé také slouží méně formálně, ať už jednotlivě, nebo jako součást skupiny. Tento typ dobrovolnictví je obtížněji zjistitelný, proto tito dobrovolníci nebývají zahrnováni do výzkumu a statistik zabývajících se dobrovolnictvím.

O dobrovolnictví mluvíme v případě, když člověk věnuje něco dobrovolně jiným (může jít o peníze, věci, čas, úsilí) a nežádá za to žádnou finanční náhradu. Důvody k dobrovolnictví bývají většinou morální. Patří mezi ně potřeba pomáhat druhým, měnit svět k lepšímu, případně bránit svoji vlast ve válce, pomáhat při živelní katastrofě, mírnit utrpění nemocných lidí při epidemiích atd. Časová náročnost dobrovolných činností je různá. Při velké náročnosti může někdy dojít až k syndromu vyhoření.

Co motivuje k dobrovolnictví

Motivace každého člověka k dobrovolné práci je jedinečná – často se ovšem jedná o kombinaci následujících faktorů:

 • Altruismus – dobrovolník chce být užitečný ostatním. Většina lidí si myslí, že ve skutečnosti neexistují žádní čistě altruističtí dobrovolníci – altruismus je společnou motivací, ale nikdy ne jedinou, pokud člověk slouží trvale – vždy je přítomen nějaký osobní zisk či zadostiučinění.
 • Kvalita života – dobrovolník slouží ostatním, protože tak zlepšuje svůj vlastní život. Jedná se patrně o nejdůležitější motivaci. Dobrovolníci jsou rádi s ostatními, mají rádi aktivní odpočinek a zejména pocit, že mají pro ostatní svou cenu.
 • Zpětný zisk – mnoho lidí má z dobrovolnické činnosti nějaký, byť nefinanční zisk.
 • Smysl služby – někteří dobrovolníci vidí spolupráci v komunitě jako zodpovědnost, kterou spolu přináší občanství – v tomto případě se někdy sami necítí být dobrovolníky.
 • Náboženské přesvědčení – Mnoho náboženství vnímá službu ostatním jako duchovní povinnost nebo prostředek k dosažení vyššího duchovního postavení.
 • Finanční zisk – pokud je služba motivována finančně, není člověk chápán jako dobrovolník. Přesto jsou některé organizace schopny hradit výdaje dobrovolníků, jiné poskytují něco ve smyslu stipendia nebo honoráře. Obecně vzato, čím vyšší je odměna, tím těžší je zařadit takovou službu mezi dobrovolné aktivity.
 • Profesionální zkušenost – Dobrovolnictví nabízí zkušenost, kterou je možno zahrnout do profesního životopisu a zvýšit tak svou hodnotu pro zaměstnavatele.
 • Společenské důvody – Dobrovolnictví je vhodným způsobem k poznání velkého množství nejrůznějších lidí a často je tak možné se snadno spřátelit.

Organizace spojené s dobrovolnictvím

V ČR mezi nejrozšířenější a nejstarší organizace spojené s dobrovolnictvím patří:

 • sbory dobrovolných hasičů (zasahují v případě požáru nebo živelních katastrof bez nároku na odměnu);
 • Český červený kříž (jeho členové jsou v případě potřeby připraveni poskytnout první pomoc)
 • různé neziskové organizace působící v oblasti sociálních či zdravotnických služeb
 • různé turistické a okrašlovací spolky (starají se o značení turistických tras, údržbu památek apod.)
 • spolky, sdružení a humanitární organizace, které se věnují pomoci lidem – zdravotně postiženým, nebo sociálně slabším
 • různé organizace zaměřené na práci s dětmi a mládeží, jejich vedoucí jsou zpravidla dobrovolníci
 • různé tělovýchovné jednoty, dobrovolníky jsou především cvičitelé jejich oddílů – zpravidla vykonávají činnost bez nároku na odměnu

Mezi novější, ale také velmi rozšířené organizace spojené s dobrovolnictvím patří:

 • spolky ochránců přírody, jejichž členové se bez nároku na odměnu podílejí na ochraně přírody
 • kluby vojenské historie, které se věnují rekonstrukci historických bitev a ochraně památek.

V ČR relativně novou formu dobrovolnictví představují krátkodobé dobrovolnické projekty, známé jako workcampy.

 •  
 •  
 •  
 •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Ostatní uživatelé také četli:

Mužské jméno Vítězslav patří mezi novější česká jména slovanského původu. Vykládat jej můžeme jako slavný sídlem, či slavný mocí. Kdy slaví Vítězslav svátek?Vítězslav slaví, podle českého občanského kalendáře, svátek 21. července (21.7.).Domácké podoby jména VítězslavVíťa,Vítek,Slávek.Vítězslav a statistikaKolik žije v ČR VítězslavůK 21. 7. 2022 žije v České republice 9 275 lidí se jménem Vítězslav.Oblíbenost jména...

Správné jsou obě varianty, ale záleží, v jakém významu je použijete. Dub je podstatné jméno, které označuje strom. Konkrétně listnatý strom, který plodí žaludy. Jediná přípustná varianta v tomto významu je tvar dub. A co ten druhý tvar?Dup s písmenem p na konci je citoslovce od slova dupat. Pokud tedy budete hlasitě dupat, bude se ozývat dup, dup,...

Mezinárodní den ptactva Na první dubnový den nepřipadá jenom tradiční žertování v podobě aprílových vtípků, ale také Mezinárodní den ptactva. Právě v období začátku jara velké množství ptáků migruje z teplých krajin zpět do oblastí mírného podnebního pásu. Kdy se Mezinárodní den ptactva slaví?Mezinárodní den ptactva se slaví každoročně 1. dubna (1.4.).Vyhlášení Mezinárodního dne ptactva1. dubna 1906 byla...

Ženské jméno Libuše má český původ. Jméno je odvozováno od slova libá, tedy příjemná, milá. Kdy slaví Libuše svátek?Libuše slaví, podle českého občanského kalendáře, svátek 10. července (10.7.).Domácí podoby jména LibušeLibuna,Líba,Libuška,Libunka,Libuš.Mužská obdoba jména LibušeMužskou podobou jména Libuše je Lubomír, Lubomil, Lubor a Libor.Libuše a statistikaKolik žije v ČR Libuší K 10. 7. 2022 žije v...

Mužské jméno Gabriel je původně židovské jméno, jehož popularita souvisí se jménem archanděla Gabriela ze starozákonní knihy Daniel a Lukášova evangelia. Význam jména se vykládá jako muž boží, Bůh je silný, Bůh je moje síla, hrdina boží, nebo jako přemohl mě Bůh.Kdy slaví Gabriel svátek?Gabriel slaví, podle českého občanského kalendáře, svátek 24. března (24.3.).Ženská obdoba...

Jak už to tak bývá, správně je více variant. V tomto případě je správně sezení i sedění. Jedná se o slova, která mají totožné významy, takže je možné je zcela bez obav zaměňovat. Oba tvary vznikly odvozením od slovesa sedět. Sezení i sedění vyjadřuje činnost, kdy sedíme, ale také místo určené pro sezení / sedění.Pokud stále...

V první části článku o SEO a optimalizaci pro vyhledávače jsme se věnovali statistikám a spíše teorii, ve druhé části článku o SEO se zaměříme především na updaty vyhledávacích algoritmů, které patří mezi tzv. offpage faktory, což jsem vysvětloval už v minulém článku o SEO. Nyní vám pomohu vysvětlit, jak konkrétně se algoritmy vyhledávačů proměnily...

Povrch je vnější strana. Vnějšek něčeho. Na tom asi není nic složitého. Ale co takhle spočítat povrch koule? 😊 Ale nebojte, o tom psát nebudeme. Nás zajímá čeština. Pravopisně SPRÁVNĚ je povrchObčas se objevuje varianta povrh, která je nesprávná!Pravopisně správně je pouze povrch. A asi v tom není žádný větší zádrhel. Pozor si dejte jen na...

Rádi chodíte na koncerty? Ať už ano nebo ne, může se vám hodit umět toto slovo napsat pravopisně správně. Spousta lidí v něm totiž chybuje a to tak, že ho píše se z. Správně je koncertSprávně píšeme pouze slovo koncert s c. Slovo pochází z italského concertate, což znamená přít se nebo o něco zápasit...
Načíst dalších 10 článků