Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Mezinárodní den orangutanů

Orangutani patří k nejohroženějším živočichům světa. Jejich ohrožení je úzce spojeno s problematikou pěstování palmy olejné a mnohostranného využívání palmového oleje, který se v posledních několika desetiletích stal jedním z nejpoužívanějších produktů rostlinné výroby a jeho globální spotřeba stále roste. Hlavním důvodem ohrožení orangutanů je úbytek přirozeného prostředí, způsobený kácením pralesů a vysazováním plantáží palmy olejné v jihovýchodní Asii.

Kdy slavíme Mezinárodní den orangutanů

Mezinárodní den orangutanů slavíme každoročně 19. srpna (19. 8.).

Orangutani

Orangutan je rod hominida žijící na ostrovech Borneo a Sumatra. Vytvořil zde tři druhy: orangutana sumaterského (Pongo abelii), orangutana tapanulijského (Pongo tapanuliensis) a orangutana bornejského (Pongo pygmaeus).

Jméno orangutan, také orang-utan, orang utan, orangutang či ourang-outang je složené z malajských a indonéských slov orang (člověk) a hutan (les). Jméno tedy můžeme vykládat jako lesní muž.

Samice orangutanů obvykle měří na výšku okolo 115 cm a váží v průměru 37 kg. Samci dosahují velikosti asi 136 cm a hmotnosti 75 kg. Tělo pokrývá dlouhá červenohnědá srst, kůže má šedočerné zbarvení. Orangutan má výrazný obličej, který z velké části nepokrývá srst, ale samcům se na něm může vyvinout knír.

Samotáři

Orangutani žijí více samotářský život než ostatní velcí lidoopi. Většina sociálních vazeb je mezi samicemi a jejich potomky, dospělí samci jsou solitéry. Den tráví získáváním potravy (65 až 90 % stravy tvoří ovoce), odpočinkem a přemisťováním se na jiná území. Den začínají krmením po dobu dvou až tří hodin. Během poledne odpočívají, v pozdních odpoledních hodinách se přesouvají na jiná stanoviště. Večer si začnou připravovat hnízda na noc.

Mláďata

Samice nejčastěji rodí jedno mládě, někdy i dvojčata; za život odchová maximálně čtyři. Samci se do výchovy mláděte téměř nezapojují a většinu péče a socializaci provádí samice, která jej často vychovává se starším potomkem. První dva roky jsou mláďata na matce plně závislá, ta je s sebou nosí, krmí a spí s nimi v jednom hnízdě, přičemž první čtyři měsíce se mládě jen drží matčina břicha. Odstavena jsou ve čtyřech letech. V divočině i v zajetí se orangutani mohou dožít více než 30 let.

Orangutan v kultuře

Orangutani byli známí domorodcům Sumatry a Bornea po tisíciletí. Někteří je lovili pro obživu, pro jiné komunity však toto chování znamenalo tabu. Ve středu Bornea podle pověr přináší smůlu podívat se orangutanovi do obličeje tváří v tvář. Některé lidové příběhy pojednávají o orangutanech, kteří s lidmi kopulují a unáší je; známy jsou i příběhy, ve kterých jsou muži svedeni samicemi orangutanů.

Evropané zjistili existenci orangutanů možná již v 17. století, přičemž první přesný popis druhu poskytl nizozemský anatom Petrus Camper. Na počátku 19. století začal probíhat chov orangutanů v zajetí. V roce 1817 byl orangutan spolu s některými dalšími zvířaty chován v londýnském zvěřinci v budově Exeter Exchange ve Strandu. Podle dobových záznamů se opice vyhýbala společnosti jiných zvířat – kromě psa – a dávala přednost spíše lidským společníkům. Příležitostně byla brána na projížďky kočárem (oblečená do smokingu a klobouku), a dokonce byla pohoštěna i v hostinci, kde na svého hostitele zapůsobila svým zdvořilým chováním.

V londýnské zoo byla zase umístěna samice orangutana jménem Jenny, kterou oblékali do lidského oděvu a jež se naučila pít čaj. Památným se stalo její setkání s Charlesem Darwinem, který její reakce přirovnal k reakcím lidského dítěte.

Zoologické zahrady a cirkusy v západním světě dlouhodobě využívaly orangutany i jiné opice spíše k pobavení lidí, učily je napodobovat lidské chování, stejně jako různé zábavné kousky. S narůstající kritikou tohoto chování od 60. let 20. století zoologické zahrady přešly spíše k edukaci návštěvníků a expozice orangutanů začaly navrhovat tak, aby napodobovaly jejich přirozené prostředí a ukazovaly jejich přirozené chování.

Ohrožení orangutanů

Všechny tři druhy orangutanů jsou hodnoceny Mezinárodním svazem ochrany přírody jako kriticky ohrožené a také jsou zapsány na Úmluvu o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin, příloha I.

Ztráta přirozeného prostředí

Primárním nebezpečím pro orangutany je ztráta jejich přirozeného prostředí. Mezi lety 1973 až 2010 bylo na Borneu vykáceno hlavně kvůli těžbě dříví a přeměně na zemědělskou půdu 39 % lesů, na Sumatře bylo mezi lety 1985 až 2007 zničeno 60 % lesů. Až z 88 % jde o ilegální ničení, jak kvůli těžbě dřeva, tak za účelem vytváření plantáží palmy olejné.

Na samotné kácení a s tím související úbytek přirozeného prostředí orangutanů se nabalují další problémy. Orangutani vycházející z lesů a pronikající na plantáže jsou vesničany zabíjeni, ať už jako zdroj masa či jako zemědělští škůdci.

Na Sumatře i Borneu působí řada dobrovolných ochranářských organizací, jejichž vliv je ovšem omezený. Vládní ochrana se potýká s řadou problémů. Kromě nedostatku financí a lidských zdrojů hraje zásadní roli i rozsáhlá korupce na nejrůznějších úrovních státní správy. Dalším problémem je přístup prostých vesničanů, pro které je ilegální kácení pralesů často jediným zdrojem příjmů.

Ilegální lov

Orangutany ve značné míře ohrožuje i ilegální lov. Pytláci vydělávají především na prodeji mláďat zabitých orangutanů. Chov těchto lidoopů jako domácích zvířat je v jihovýchodní Asii poměrně oblíbený, mimo to se jejich kosti prodávají jako suvenýry. Prostými vesničany jsou orangutani často loveni i pro maso. Na Borneu představuje právě ilegální lov hlavní příčinu poklesu zdejší populace orangutanů – ročně je jich uloveno až několik tisíc. V menší míře probíhá ilegální lov i na Sumatře.

Snížení počtu orangutanů

Mezi lety 1950–2010 se snížil počet bornejských orangutanů o 60 % a v letech 2010 až 2025 je očekáván pokles o dalších 22 %. Největší zbývající populace se vyskytuje v okolí řeky Sabangau. U populace orangutana sumaterského se očekává, že pokud se nezmění sestupný trend, jeho početnost mezi lety 1985–2060 poklesne o 80 %. Jen v nejsevernější provincii Aceh se od roku 1994 do roku 1999 snížil počet orangutanů z více než 5300 na 2500 jedinců.

Na světě žije podle odhadu z roku 2016 14 613 sumaterských orangutanů. Odhad na základě rozlohy obyvatelného habitatu z roku 2004 předpokládal existenci asi 55 000 bornejských orangutanů; roku 2012 však byla předpokládaná rozloha habitatu výrazně navýšena, což by znamenalo populaci o asi 104 700 jedincích. Akční plán indonéské vlády z roku 2007 vyčíslil celkovou populaci na 61 234 orangutanů, z toho 54 567 na ostrově Borneo. Populace nejnověji objeveného orangutana tapanulijského je odhadována na 800 jedinců.

Palmový olej

Palmový olej je jedlý rostlinný olej, který se získává lisováním z oplodí tropické palmy olejné (Elaeis guineensis), která původně pochází ze zemí západní Afriky, avšak v současnosti se již pěstuje v celém tropickém pásmu. Palmový olej se získává z dužiny plodů. Z oddělených jader plodů této rostliny lze získat i další typ oleje, tzv. palmojádrový.

Využití

Palmový olej se v posledních asi třiceti letech stal jedním z nejpoužívanějších rostlinných olejů. Zhruba polovina všech balených výrobků v supermarketech obsahuje nějakou formu palmového oleje. Palmový olej nachází uplatnění především v potravinářství, tj. ve směsných stolních olejích, margarínech, slaných i sladkých sušenkách a pečivu, v čokoládových polevách, oříškových a čokoládových pomazánkách, zmrzlinách, instantních polévkách, bramborových lupíncích, kojeneckých výživách, u nebalených potravin se pak používá především do slaného a sladkého pečiva. Všechny tyto druhy potravin využívají jeho specifické funkční vlastností, které dodávají potravinám požadovanou texturu. Palmový olej nahradil dříve k těmto účelům používané částečně ztužené tuky, které obsahovaly vysoký podíl transmastných kyselin s negativním dopadem na lidské zdraví. Palmový olej snáší vysoké teploty, nepřepaluje se, lze jej užívat s výhodou na smažení ať už v domácnostech nebo v pohostinství, i když k tomuto účelu jsou v České republice častěji využívány jiné druhy olejů s dobrou tepelnou stabilitou. Používání palmového oleje na vaření je mnohem více rozšířené v Asii.

Ekologické dopady

Zhruba 85 % veškerého palmového oleje na světě pochází z Indonésie (především ostrovy Borneo a Sumatra) a Malajsie. Část palmového oleje se získává z rozsáhlých plantáží. Obecně panuje názor, že za většinu odlesněné plochy původního deštného pralesa může palma olejná. Analýzy satelitních snímků sledující změny porostu v Indonésii však ukazují, že plantáže palmy olejné zaujímají jen 23 % odlesněné plochy. K největšímu odlesňování došlo v roce 2009. Od té doby se zakládání nových rozsáhlých plantáží palmy olejné snižuje.

Certifikovaný palmový olej

Dnes také existují skupiny RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) a POIG (Palm Oil Innovation Group) vydávající globální standardy pro trvale udržitelné pěstování palmového oleje. Každý uživatel má tedy možnost vybrat si výrobce podporujícího ekologický způsob pěstování palem olejných, další možností je spotřebu potravin s obsahem jejich oleje jednoduše omezit.

Značení palmového oleje

Od 13. prosince 2014 je v platnosti Nařízení EU č. 1169/2011, na základě kterého mají výrobci potravin povinnost vyznačit na obalu výrobku daný druh použitého oleje, v tomto případě tedy „palmový olej“ či „palmojádrový olej“, popřípadě „palmový/palmojádrový tuk“. Požadavku legislativy je vyhověno i v případě, kdy je „palmojádrový olej/tuk“ deklarován jako „palmový olej/tuk“, protože nařízení EU vyžaduje uvádět údaj o konkrétním rostlinném původu oleje, což je v obou případech palma olejná. Označování potravin tvrzeními typu „bez palmového oleje“ nebo „neobsahuje palmový olej“ může být považováno za matoucí a v rozporu s legislativou EU.

Černé svědomí

Indonésie a Malajsie jsou největšími pěstiteli palmového oleje, takže plantáže palmy olejné jsou zakládány na místě vykáceného či vypáleného pralesa. Ztráta přirozeného prostředí je největší hrozbou, které orangutani, ale i řada dalších živočichů čelí.

Naše osobní odpovědnost tkví v tom, že země EU, tedy i Česká republiky jsou po Číně a Indii na třetím místě ve spotřebě palmového oleje. Ten se vyskytuje ve více než 50% balených potravin, které denně nakupujeme. Kromě potravinářství se palmový olej využívá i v řadě dalších odvětví jako je drogerie, krmivo pro zvířata, ale nachází se např. i v biopalivech. Většinou si můžeme zvolit, jaké výrobky si při nákupu vybereme, takže je na každém z nás, jestli chce být zodpovědný za ničení tropických pralesů a úbytku živočišných a rostlinných druhů. Podrobné informace lze nalézt např. na webových stránkách Koalice proti palmovému oleji, kde si lze stáhnout i aplikaci Palm Oil Scanner a při nákupu se tak rychle orientovat.

  •  
  •  
  •  
  •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Ostatní uživatelé také četli:

Mezinárodní den rodiny slavíme od roku 1993 a asi proto není povědomí o tomto významném dni v české společnosti příliš zažito. Pojďme se ale podívat na to, proč je tak důležitý.  Kdy slavíme mezinárodní den rodiny?Rodinu oslavujeme každý rok ve stejný den – patnáctého května (15.5.), je to na svátek Sofie a Žofie. Tento den nám připomíná,...

Znaménko rovná se neboli rovnítko na klávesnici spousta lidí neumí napsat, protože tam, kde ho vidíte na klávesnici nakreslené, bohužel odpověď není. Takže i když mačkáte jak zběsilí, prostě se to zatracené rovná se nenapíše. Odpověď je naštěstí těsně vedle. Jak napsat rovná se na klávesnici Napsat rovná se na klávesnici je opravdu jednoduché. Stačí...

Obden / ob den, neboli také každý druhý den. Jak je to s pravopisem? Jsou možné obě varianty, ob den i obden. Je tomu tak, protože se jedná o příslovečné spřežky. I když někdy příslovečné spřežky dokážou udělat v pravopise pořádný guláš. V tomto případě je vše nad slunce jasné. Český pravopis připouští variantu ob den i obden....

Většina Čechů by asi tvar stutna nikdy nenapsala, ale stále se najde mnoho jedinců, kteří ve slově studna chybují. Pravděpodobně za to může spodoba znělosti. Anebo špatné školství. Každopádně. Zpátky k češtině. Pravopisně správně jsou tvary studna a studně! Stutna dokonce nepatří ani mezi zastaralé výrazy. Je to pouze patvar. Takže ho honem zapomeňte. Při určování...

Multi-level Marketing (zkratka MLM) označuje druh marketingové strategie, kdy prodej výrobku koncovým zákazníkům zajišťují smluvní distributoři – obchodní zástupci. Často se můžete setkat také s českými názvy víceúrovňový nebo síťový marketing. Co to je multi level marketing Distributor zapojený do MLM má zisk nejen z obratu při prodeji, ale také z provizí dalších distributorů, které do systému...

Obě varianty jsou správné, nicméně každá má jiný význam. ✅ Koníčci – zdrobnělina pro slovo kůň. ✅ Koníčky – synonymum toto slovo můžeme nahradit výrazem záliba, případně hobby. Skloňování slova koníček – zvíře (r.muž.živ., vzor pán) Pád Jednotné číslo Množné číslo 1. koníček koníčci/koníčkové/koníčky 2. koníčka koníčků 3. koníčku/koníčkovi koníčkům 4. koníčka koníčky 5. koníčku...

Myslivost je slovo odvozené od vyjmenovaného slova myslit -> jediná pravopisně správná varianta je myslivost. Mislivost je paskvil, který do spisovné češtiny nepatří, proto na tento patvar raději urychleně zapomeňte. Pravopisně správně je myslivost!A jaký je význam slova myslivost? Myslivost je označení pro bohulibou činnost. Někteří aktivisté se sice snaží myslivce vyobrazit jako nelidu, který...

Program Nová zelená úsporám podporuje úspory energie v budovách pro bydlení. V rámci programu je možné čerpat dotace na snižování energetické náročnosti obytných budov, výstavbu či nákup domů s velmi nízkou energetickou náročností, šetrné způsoby vytápění, obnovitelné zdroje energie a nově i adaptační a mitigační opatření v reakci na změnu klimatu. Cíl programu Nová zelená...

Jen málokdo v ČR toho ví o tvorbě eshopů a jejich provozu tolik jako človíček s přezdívkou „Souki“. Celým jménem Petr Soukup. Zakladatel společnosti Simplia s.r.o.  A přestože řešení od Simplie využívá už pár set eshopů. Přitom se o této malé české firmičce nikde moc nepíše. Je načase to změnit.Ahoj Petře, já již trochu nakousnul, čím se...
Načíst dalších 10 článků