Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Mezinárodní den solidarity osvobození politických vězňů

Mezinárodní den solidarity osvobození politických vězňů

V tento den si připomínáme nejen politické vězně, ale také bojovníky proti fašismu. V roce 1945 byl v tento den osvobozen koncentrační tábor Buchenwald. Neměli bychom zapomínat na uctění památky všech, kteří koncentrační tábory nepřežili. Zároveň bychom také neměli zapomínat, že koncentrační tábory nejsou minulostí. Minulostí také není věznění odpůrců politických režimů. Mysleme proto v tento den nejen na oběti minulých režimů, ale také těch současných. Važme si naší svobody a demokracie, která není samozřejmostí. Právě dnes bychom se měli zamyslet, jak jeden člověk může obrátit naruby život celých rodin i národů. Kdo zapomíná na minulost, je nucen ji prožívat opakovaně.

Kdy si připomínáme Mezinárodní den solidarity osvobození politických vězňů

Mezinárodní den solidarity osvobození politických vězňů si připomínáme 11. dubna (11. 4.).

Politický vězeň

Politickými vězni se nazývají osoby, které jsou či byly vězněny pro svou politickou či náboženskou činnost, náboženskou příslušnost či za své názorové přesvědčení. Političtí vězni jsou charakteristickou součástí totalitních a autoritativních režimů. Jedná se o představitele názorové opozice, kteří představují pro vládnoucí režim z jeho pojůledu nežádoucí konkurenci. Vládnoucí režim se tuto konkurenci snaží různými způsoby potlačit. Jednu z metod potlačení opozice vládní hegemonie představuje kriminalizace opozice.

Režim často následně trestá celé rodiny (například vystěhováním, ztrátou zaměstnání). V historii je nejznámější zavírání odpůrců režimu komunismu či nacismu do koncentračních táborů.

Aktuální příklady politických vězňů

I na počátku 21. století je problematika politických vězňů stále aktuální v řadě států. Příkladem může být Rusko, Bělorusko, Čína, Kuba či Severní Korea. Lidé však bývají za své politickou nebo náboženskou činnost, případně za své vyjádřené názory stíháni, trestáni řidčeji i vězněni také v demokratických státech.

Političtí vězni v Československu

V českých zemích se jako političtí vězni označují bývalí věznění odpůrci minulých nedemokratických režimů, jimž jsou političtí vězni a obzvláště postihovaní vězni, které čekala ta nejtěžší vězení a koncentrační tábory a počítalo se u nich s jejich likvidací. V komunistickém Československu bylo za postoj vůči režimu stíháno více než 250 000 lidí. Většina z československých politických vězňů byla odsouzena na základě zákona č. 231/1948 Sb. (zákon na ochranu lidově demokratické republiky).

Politickým vězněm může být i odpůrce režimu, který je či byl z politických důvodů účelově odsouzen za smyšlené zločiny nepolitického charakteru. Například komunistický režim v Československu se snažil všemožně bránit nezávislým umělecký projevům, proto v roce 1976 uvěznil členy hudební skupiny The Plastic People of the Universe, pod záminkou toho, že zpívají vulgárně, čímž budí veřejné pohoršení.

Političtí vězni nacistické okupace

Za politické vězně nacistické okupace jsou považováni občané, kteří byli v době mezi 15. březnem 1939 a 4. květnem 1945 omezeni na osobní svobodě vězněním, internováním, odvlečením nebo jinak pro svou politickou činnost směřující přímo proti nacistickým okupantům, jejich pomahačům nebo zrádcům národa nebo z důvodů perzekuce politické, národní, rasové nebo náboženské, trvalo-li omezení osobní svobody alespoň 3 měsíce, nebo sice dobu kratší, utrpěl-li však újmu na zdraví nebo na těle vážnějšího rázu nebo zemřel následkem omezení osobní svobody.

Političtí vězni komunistického režimu

Za politické vězně komunistického režimu jsou považováni občané, kteří byli vězněni mezi 25. únorem 1948 a 1. lednem 1990 a u kterého bylo rozhodnutí o jeho věznění zcela nebo částečně zrušeno podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, nebo podle zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu.

Petr Jeník je přední webdesignér, grafik, marketingový pracovník, linkbuilder, daňový poradce, copywriter a uznávaný podnikatel v jedné osobě. Už jste četli? Iluze x iluseIluze je označení pro mylný smyslový vjem, vidinu, přelud, či nesprávnou představu. Jinými slovy. Iluze vychází ze skutečného podnětu, který je však smyslovými receptory špatně interpretován, takže dochází ke klamu. V přeneseném smyslu...

Koncentrační tábory

Koncentrační tábor, je místo sloužící k hromadné internaci nebo věznění lidí, kteří sem jsou umísťováni i bez řádného soudu nebo jiného právního důvodu. Označení koncentrační tábor bylo nejdříve používáno ve smyslu internačních táborů pro civilní obyvatelstvo v 19. století. Později byly jako „koncentrační“ označeny tábory, v nichž německý nacistický režim zadržoval, vykořisťoval, mučil a zabíjel své skutečné či údajné nepřátele. Poté, co byly nacistické koncentrační tábory v roce 1945 osvobozeny a byla odhalena jejich role v nacistické genocidě, stalo se označení koncentrační tábor synonymem nejhrubšího porušování lidských práv a postupně se přestalo používat jako oficiální označení existujících internačních táborů. Různá vězeňská a internační zařízení však jsou právě proto často popisována jako koncentrační tábory lidmi, kteří kritizují jejich existenci a způsob činnosti.

Koncentrační tábor Buchenwald

Koncentrační tábor Buchenwald byl založen v červenci 1937 několik kilometrů od města Výmar ve spolkové zemi Durynsko.

Vězni v táboře Buchenwald

Z počátku války měl tábor jen několik tisíc vězňů, avšak v průběhu války se tábor velkou rychlostí začal naplňovat a rozšiřovat. Na začátku války měl tábor 12 600 vězňů. Na konci roku 1944 jejich počet kolísal kolem 60 000. V únoru roku 1945 měl dokonce 86 000, v dubnu téhož roku 41 000. Počet vězňů ke konci války velmi fluktuoval. Spolu s ústupem Wehrmachtu Němci stahovali vězně ze vzdálenějších táborů v blízkosti postupující fronty směrem k Berlínu. Táborem za dobu jeho existence prošlo 240 000 vězňů. Mezi nimi i 7783 českých a slovenských politických vězňů, z nichž 818 zde zemřelo.

V drtivé většině byli vězni muži. Žen bylo v Buchenwaldu mezi 500 a 1000. V první vlně sem byly zavlečeny z Ravensbrücku v roce 1941 převážně coby politické vězeňkyně a v táboře byly nuceny k prostituci. Druhá vlna byla do Buchenwaldu uvržena z Osvětimi, Ravensbrücku a Bergen-Belsenu na přelomu let 1944/45. V koncentračním táboře Buchenwald byla mimo jiné vězněna a nakonec zemřela i italská princezna, dcera Viktora Emanuela III., Mafalda Marie.

Osvobození tábora Buchenwald

K osvobození Buchenwaldu došlo za dramatických okolností 11. dubna 1945 americkými jednotkami. Mezi vězni existovala odbojová organizace, která se tajně scházela a projednávala možný ozbrojený převrat. Skupině se dokonce podařilo propašovat do tábora munici a zbraně (od roku 1942 získala 91 pušek a jeden kulomet). Vězni měli navíc k dispozici zprávy z fronty díky ukrytému rádiu, na černo vyrobeném jedním z nich.

Využití tábora Buchenwald po 2. světové válce

V letech 1945–1950 sloužil Buchenwald sovětské NKVD jako „Speciální tábor číslo 2“. Byl součástí sítě speciálních táborů NKVD, začleněné do soustavy gulag. Podle sovětských zdrojů zde zemřelo 7113 vězňů.

V říjnu 1950 bylo rozhodnuto, že tábor bude zbourán. Zlikvidováno bylo všechno kromě hlavní brány, dvou strážných věží, lazaretu a krematoria. V roce 1958 byl přeživším a obětem tábora na místě postaven pomník.

  •  
  •  
  •  
  •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Ostatní uživatelé také četli:

Když se řekne impuls, pravděpodobně se vám ihned vybaví otravná hláška „haló tady impulsovi,“ která je neodmyslitelně spojená s radiem Impuls už více než 15 let. Otázkou zůstavá, zda píšeme impuls nebo impulz. Správně je impuls i impulz Mile rád vás uklidním, že obě varianty jsou správné. Slovo impulz bylo v češtině původně pouze s...

Hlinsko je město v okrese Chrudim v Pardubickém kraji. Nachází se na území Železných hor v CHKO Žďárské vrchy, v severní části Českomoravské vrchoviny. Centrum města leží v údolí horního toku řeky Chrudimky, velkou částí zástavby na jihozápadním až západním úpatí železnohorského hřebene, přibližně také na rozhraní chráněných krajinných oblastí Žďárských vrchů a Železných hor. Žije zde přibližně 9 600 obyvatel. ✅ Hlinsko – správná varianta. Hlinsko nepatří mezi vyjmenovaná...

Možná se to bude zdát někomu divné, ale i ve slově abstrakce se docela často chybuje. Jaká je teda správná varianta? Správně je pouze jedna varianta a tou je abstrakce. Jedná se o slovo cizího původu (pochází z latinského slova abstrahere, což znamená odtahovat). Naopak abztrakce je pouze patvar, který ve spisovném jazyce nemá co...

U některých spřežek či slovních spojení si musíme dávat pozor, v jakém kontextu je použijeme. Platí to i u dokonce / do konce, protože každé z nich používáme jinak. Dokonce psané dohromady jako spřežku používáme, když chceme něco zdůraznit, vygradovat.Do konce psané zvlášť používáme jako předložku do a podstatné jméno konec.Více nám určitě pomohou příklady správného užití.Příklady...

Nevíte, proč se píše ve slově Ibiza měkké i? To se dozvíte v dnešním článku. ✅ Ibiza – orientujeme se podle původního názvu, proto měkké i. Navíc slovo Ibiza není ve vyjmenovaných slovech po b.❌ Ibyza – nespisovná varianta.Skloňování slova IbizaIbiza je rodu ženského a skloňuje se podle rodu žena.pád – Ibizapád – (bez) Ibizypád...

Yetti je bájný tvor, který provází lidstvo už mnoho let, naopak Yeti je označení automobilu od české značky Škoda. Správně jsou tedy obě varianty, ale musí se používat ve správném kontextu. Pro tato slova neexistuje žádná češtinářská pomůcka, takže si je holt budete muset zapamatovat.Příklady SPRÁVNÉHO užití slova Yetti:Yettimu se přezdívá také Bigfoot a sněžný muž.Myslíš,...

Šlápnout si do kuního exkrementu nepotěší. Naopak takový kožich z kuních kůží může být poměrně luxusní dárek pro přítelkyni (nebo milenku), který rozhodně udělá velkou radost. Jak se vlastně přídavné jméno kuní píše? Bude tam jedno písmeno n, nebo dvě? Pokud jste hádali, že pouze jedno, pak jste hádali správně. Jediný pravopisně správný tvar je kuní....

Ne, že bychom toto slovo užívali denně, ale občas na něj natrefíme všichni. Jeho pravopis, respektive správné hláskování může někoho plést. Proto si to vysvětlíme. A to jako vždy na příkladech. Správně je francouzštinaJedinou správnou variantou je francouzština. Můžete si to zapamatovat podle toho, že nejprve máte slovo Francouz jako příslušník národa a k tomu...

Ženské jméno Gabriela je obdobou jména Gabriel, to je původně židovské jméno, jehož popularita souvisí se jménem archanděla Gabriela ze starozákonní knihy Daniel a Lukášova evangelia. Jméno se vykládá jako muž boží, hrdina boží, Bůh je silný, Bůh je moje síla. Kdy slaví Gabriela svátek?Gabriela slaví, podle českého občanského kalendáře, svátek 8. března (8.3.).Domácké podoby...

Na Webtrhu (a nejenom tam) lze často vidět poptávky po SEO copywriterech. Tyto poptávky se zpravidla vyznačují vysokými nároky (vše musí být do puntíku splněno a ideálně už zítra). Nízkým finančním ohodnocením (50-100 Kč za jednu normostranu textu). Při práci na těchto „zakázkách“ po vás bude vždy vyžadováno, abyste se řídili třemi pravidly. Občas mi...
Načíst dalších 10 článků