Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Mezinárodní noc pro netopýry

Mezinárodní noc pro netopýry je osvětová akce zaměřená na ochranu netopýrů. Jedná se o akci s dlouholetou tradicí, která zaujala mnoho odborníků z celého světa. Na mnoha místech v ČR se lidé mohou setkat s živým netopýrem za účasti odborníků, kteří nám o těchto zvířatech poskytnou mnoho informací.

Kdy slavíme Mezinárodní noc pro netopýry?

Mezinárodní noc pro netopýry slavíme každoročně v noci z 27. na 28. srpna (27.-28.8.).

Netopýr

Netopýři jsou savci z řádu letounů. Netopýři jsou živočichové s převážně noční aktivitou, některé druhy však vyletují z úkrytů ještě před soumrakem. Za tmy se orientují pomocí tzv. echolokace. Vydávají pro lidské ucho neslyšitelné ultrazvuky a podle jejich ozvěny dokážou určit svou polohu v prostoru, rozpoznat okolní překážky, případnou kořist nebo jiné netopýry.

Kde se vzali netopýři?

Vznik a vývoj nejstarších zástupců netopýrů v období paleogénu patří stále k velkým záhadám paleontologie obratlovců. Nejstaršími fosiliemi této skupiny jsou fragmenty kostí, objevené v některých místech světa (USA, Francie, Austrálie, Indie), a pocházející z období eocénu (stáří 52 až 48 milionů let). Vývoj pozoruhodných anatomických a fyziologických adaptací, jako je aktivní let a echolokace, však stále zůstává nevyřešenou hádankou.

Potrava netopýrů

Všechny druhy netopýrů vyskytující se v České republice jsou hmyzožravé. Jejich potravu tvoří motýli, brouci, pakomáři a jiný drobný hmyz, případně také další zástupci bezobratlých – pavouci a sekáči.
Jednotlivé druhy netopýrů přitom využívají různé lovecké strategie a odlišné jsou i biotopy, ve kterých svou potravu vyhledávají. Některé druhy loví hmyz rychlým letem ve volném vzdušném prostoru vysoko nad zemí, jiné druhy pomalu poletují v korunách stromů, další sbírají hmyz z povrchu země či z vodní hladiny.
Vzhledem k rychlému metabolismu musejí netopýři zkonzumovat velké množství potravy – každý dospělý jedinec uloví za noc množství hmyzu odpovídající 1/4 – 1/3 jeho hmotnosti.

Rok netopýra

Svým životním cyklem se naši netopýři přizpůsobili střídání čtyř ročních období.

Od května do července vytváří samice netopýrů seskupení označované jako letní kolonie. Kolonii mohou tvořit desítky až stovky samic. Jako úkryty využívají stromové dutiny, půdy budov, štěrbiny za obložením nejrůznějších staveb apod. Během června a července rodí samice v koloniích mláďata. Samice většiny druhů rodí pouze jedno mládě za rok.

Mláďata rostou velmi rychle, za 4 až 6 týdnů se již začínají osamostatňovat. Během měsíce srpna se letní kolonie postupně rozpadají a začíná období tzv. podzimních přeletů. Během nich se vyhledávají samci a samice a dochází k páření. Zároveň se netopýři vykrmují – vytvářejí si tukové zásoby před nastávající zimou.

Od konce října a během listopadu se začínají netopýři stěhovat do zimních úkrytů, kterými jsou především různé sklepy, staré štoly a jeskyně. Zde postupně upadají do stavu tzv. hibernace, kdy se výrazně snižuje jejich tělesná teplota a zpomalují všechny životní procesy. Tak přečkávají s minimální spotřebou energie nepříznivé zimní měsíce, přičemž využívají pouze nashromážděné tukové zásoby.

Od konce února a během března opouštějí netopýři zimoviště a nastává období tzv. jarních přeletů, na konci kterého se opět postupně formují letní kolonie.

Úkryty netopýrů

Původními úkryty netopýrů jsou zejména jeskyně, stromové dutiny nebo prostory pod kůrou a skalní štěrbiny. V důsledku přetvářením krajiny lidskou činností dochází neustále k úbytku přirozených úkrytů netopýrů, a proto se řada druhů naučila využívat náhradní možnosti, které jim poskytují lidské stavby. Zde nacházejí potřebné teplé mikroklima, klid a ochranu před vlivy počasí, případně i před predátory.

Velký význam mají tyto úkryty zejména pro letní kolonie samic s mláďaty. Můžeme je najít na půdách kostelů, zámků a obytných budov, za dřevěným obložením nebo za trvale otevřenými okenicemi chat, ve štěrbinách pod oplechováním střech či ve škvírách pod prasklou omítkou. Sklepní prostory mohou naopak některým druhům sloužit jako zimoviště.

Několik druhů netopýrů začalo v posledních letech stále častěji využívat také četné úkryty v panelových domech např. ve štěrbinách mezi panely, ve větracích otvorech a v mezistřešních prostorách nebo v různých škvírách pod odchlíplou izolací, za obložením na balkónech apod. Tyto úkryty mohou být využívány nejen letní kolonií samic s mláďaty, ale rovněž jako zimoviště nebo v období přeletů. Někdy mohou netopýři obývat stejný úkryt také celoročně.

Které druhy osidlují budovy?

  • Jeskyní druhy – vrápenec malý, netopýr velký, netopýr brvitý.
  • Štěrbinové druhy – netopýr řasnatý, netopýr vousatý, netopýr večerní, netopýr severní, netopýr hvízdavý, netopýr pestrý, netopýr černý, netopýr dlouhouchý.
  • Druhy stromových dutin – netopýr vodní, netopýr rezavý, netopýr ušatý.

Evropský den památky obětí terorismu je každoroční příležitostí k uctění památky obětí terorismu na celém světě. Je připomínkou událostí z roku 2004, kdy došlo k bombovým útokům v Madridu, při nichž zahynulo 193 osob a další tisíce lidí byly zraněny. Kdy si připomínáme Evropský den památky obětí terorismuEvropský den památky obětí terorismu si připomínáme každoročně...

Ohrožení netopýrů

V České republice funguje několik záchranných stanic, které jsou na netopýry specializované a mají s nimi bohaté zkušenosti. Netopýři s trvalým hendikepem v záchranné stanici zůstanou, pokud se ale netopýr zcela uzdraví, může být vypuštěn do přírody. Občas se do stanice dostane celá kolonie netopýrů, která přišla během zimy o svůj úkryt.

I v záchranných stanicích netopýři přes zimu hibernují, na jaře je dají do teplejšího prostředí a každého netopýra pak před vypuštěním nakrmí. Než se zase vydají do světa, musí se trochu posilnit, aby měli větší pravděpodobnost, že to v přírodě zvládnou. Spolek Nyctalus pořádá pravidelné vypouštění netopýrů i různé vycházky za netopýry a přednášky. Netopýří akce pořádá i ČESON (Česká společnost pro ochranu netopýrů).

Ochrana netopýrů

Všechny druhy netopýrů jsou zvláště chráněni dle zákona o ochraně přírody a krajiny. Manipulovat s nimi může pouze oprávněná osoba. Chráněny jsou i jejich úkryty. Při jakémkoliv kontaktu s nimi, nás prosím kontaktujte a my se pokusíme situaci rychle vyřešit.

Co můžeme udělat pro netopýry?

Šetrné kácení stromů

Kácení stromů, především těch starých s dutinami, je potřeba provést šetrně s ohledem na možné obyvatele stromu. Pokud zjistíte, že ve stromě bydlí netopýři, přesto je potřeba z bezpečnostních důvodu strom ořezat, můžete použít takzvaný ořez na torzo, tedy ořezat jen větve a kmen s dutinou ponechat.

Jestli je to možné, nekácejte stromy s potenciálními úkryty netopýrů v období od 1. května do 31. srpna (možný výskyt letních kolonií) a v období od 1. prosince do 14. března (možný výskyt zimujících netopýrů).

Budky na fasády

Při rekonstrukci či zateplování fasády můžete myslet i na netopýry. A to nejen tak, že dům předem prohlédnete, jestli se tam nějaký netopýr neskrývá, ale zároveň můžete u svého dobu počítat i s tím, že by se tam mohl nějaký v budoucnu zabydlet. Stavební úpravy je vhodné dělat v období, kdy zvířata na místě nejsou. Pokud to jen trochu jde, je skvělé na místě původního úkrytu, který musel být zrušený, vytvořit netopýrům úkryt náhradní.

Netopýrům můžete na svém domě nabídnout netopýří budku, která bude sloužit jako letní úkryt. Pokud budku nainstalujete v prostoru, kde nemrzne, může sloužit jako zimní úkryt.

Budky umožňují netopýrům pohodlné zavěšení i potřebný vzájemný kontakt.

Pokud nemáte žádný vhodný vnitřní prostor, můžete pro netopýry pořídit zateplenou budku, která se hodí pro celoroční obývání.

Když dům teprve stavíte, můžete na fasádu použít budky ve tvaru cihly s předním odnímatelným panelem. Tyhle budky se stanou součástí fasády, dají se i natřít fasádní barvou, takže splynou se zbytkem zdi.

Netopýří budky do zahrady

Trochu jinak vypadají budky vhodné pro zavěšení na strom, mají většinou válcovitý tvar, imitují tak stromové dutiny, uvnitř ale najdete klasický panel na zavěšení netopýrů. Netopýři se na tento panel poskládají, na místě se drží pomocí drobných drápků, které mají na křídlech a na nohách.

Budka by měla být dostatečně vysoko: minimálně 3 metry od terénu, některé druhy netopýrů preferují výšku 5 – 6 m, kolem ní by mělo být dost volného manévrovacího prostoru. Vhodná je orientace JV-J-JZ, díky slunci se v budce udrží potřebná teplota.

Jestli budete budku na strom přidělávat hřebíkem, používejte speciální hřebík z hliníkové slitiny, neudělá na stromu takovou škodu jako běžný korodující hřebík.

Jsou netopýři nebezpeční?

U netopýrů není zjištěn přenos chorob na člověka. Nesají krev a nezpůsobují zranění. Nebojte se jich.

  •  
  •  
  •  
  •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Ostatní uživatelé také četli:

Kdybyste se na pravopis slova diverzifikace zeptali staršího člověka, pravděpodobně by vám odpověděl, že správný tvar je diversifikace. Dříve by to pravda byla, dnes už ne. Pravopis se neustále vyvíjí, takže i cizí slova se velice rychle přizpůsobují českému jazykovému systému. Co z toho plyne? Stylově neutrální je pouze diverzifikace. Tvar diversifikace je přípustný pouze v odborných...

Na rozdíl vyjadřuje protikladné srovnání dvou jevů. To však zní příliš odborně. Pojďme si na příkladech vysvětlit pravopis těchto slov, která bohužel nejsou příslovečnou spřežkou. Synonymem spojení na rozdíl může být předložka oproti. Jak se píše na rozdíl Víte, jak fungují příslovečné spřežky? Říkáme tak jevu, kdy stojí předložka velmi často u podstatného jména, a...

Píše se obligátní nebo oblygátní? Než začneme řešit pravopis, musíme si vysvětlit význam tohoto slova. Význam slova obligátníVýznam tohoto slova bohužel není úplně jasný. Jinými slovy, existují dva významy slova obligátní.obligátní = povinnýobligátní = obvyklýTo, jak kdo toto slovo použil, musíte tedy vždy odvodit z kontextu. Jedná se totiž o cizí slovo, které se dá...

Jak zvýšit návštěvnost stránek? Postačí se řídit radami z tohoto článku. Nic víc nepotřebujete. Pouze svůj čas, umět číst a bylo by fajn, abyste měli nějaký web. Jinak můžete zvyšovat tak maximálně ocas za pomocí ArginMax‎u. Navíc jsou tyhle rady zadarmo. Tedy skoro. Pro ty movitější je tady možnost mi kdykoliv poslat peníze na můj...

Fenoménem dnešní přeinformované doby se stávají dezinformace, které se aktuálně šíří především v souvislosti s Covidem. Denně se setkáte s tím, že někdo šíří nepravdivé informace o vakcíně nebo samotném onemocnění a člověk pak neví, čemu věřit. Můžeme se dezinformacím vůbec bránit? A co to ta dezinformace vůbec je? Význam slova dezinformaceJak definovat slovo dezinformace...

Zamysleli jste se někdy nad tím, kdo je nejvýznamnějším rodákem vašeho města či obce? Několik vědců ano. Morgane Laouenan a jeho tým vytvořili databázi významných osob narozených mezi 3500 př. n. l. a 2018 n. l. Topi Tjukanov následně vytvořil interaktivní mapu, ve které naleznete právě nejvýznačnější osobu, narozenou v daném místě. Mapa Topi Tjukanova...

Víte, co znamená, že je někdo frustrovaný? Vysvětlím vám to spolu s pravopisem tohoto slova. Ne, že bych byl chytřejší než vy, sám jsem v tom párkrát udělal chybu. Tak si to pojďme konečně zapamatovat. 🙂 Správně je frustraceSlovo frustrace pochází z latinského frūstratiō, což v překladu znamená marně nebo zmarněný. Jak můžete vidět, v tomto slově je...

Určitě už jste slyšeli něco o tom, že slova jako dezinfekce se dříve psala ne se z, ale se s. Dnešní pravidla se s takovými slovy vypořádala různými způsoby – u některých slov jsou povoleny obě varianty, u některých pouze jedna. A jak je to konkrétně s desinfekcí / dezinfekcí? Například Internetová jazyková příručka uvádí sice pouze...

Vizážista je člověk, který se stará o celkový vzhled klientů. Pomáhá vyladit oblečení, doplňky i líčení. Šikovný vizážista dovede zvýraznit přednosti a zakrýt nedostatky. Přemalovat ksicht na obličej a z obrovské zadnice udělat prvotřídní zadeček. Základem slova je vizáž (=vzhled). A pravopisně správně je pouze tvar vizážista. Variantě vyzážista se vyhněte širokým obloukem. Je to patvar,...
Načíst dalších 10 článků