Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Norma x norna

Norma, anebo norna?

Norma (či také standard) je požadavek na chování nebo vlastnosti člověka, situace apod., který se buďto předepisuje a vyžaduje, nebo popisuje, co je normální (přijatelné nebo obvyklé). Normy jsou psané i nepsané a liší se různou mírou závaznosti a různým rozsahem platnosti.

Slovo norma pochází z latinského norma, tedy úhelník, pravítko, měřidlo, pravidlo. Píšeme vždy norma, nikoli norna.

Normy lze rozdělit na:

 • absolutní (normativní, descendentní), ty jsou ustanoveny, předepsány a vyžadovány nějakou autoritou (autoritou může být Bůh, stát, starosta, ředitel,…),
 • relativní (popisné, ascendentní), ty popisují normalitu jako to, co je běžné a obvyklé (např. je normální mluvit v Česku česky).

Skloňování slova norma

Norma je podstatné jméno rodu ženského, které skloňujeme podle vzoru žena.

 • 1. pád – norma, normy
 • 2. pád – (bez) normy, norem
 • 3. pád – (k) normě, normám
 • 4. pád – normu, normy
 • 5. pád – normo, normy
 • 6. pád – (o) normě, normách
 • 7. pád – (s) normou, normami

Za Den Evropy je považován 9. květen 1950, kdy tehdejší francouzský ministr zahraničí Robert Schuman navrhl vytvoření organizace, jež by dohlížela na uhelný a ocelářský průmysl evropských zemí a koordinovala jejich aktivity. Právě Schumanova deklarace se stala impulsem k poválečné spolupráci evropských vlád a základním stavebním kamenem pro pozdější vznik Evropské unie. Kdy slavíme Den...

Příklady správného užití slova norma

 • Jazyková norma popisuje uznávanou a spisovnou podobu určitého jazyka, zejména jeho gramatiku, slovník, případně výslovnost.
 • Mravní nebo etická norma znamená vyslovený nebo častěji nevyslovený požadavek na lidské jednání, zejména ve vztahu k druhým, k majetku nebo k přírodě.
 • Právní norma je obecné označení pro právně závazný a vymahatelný požadavek.
 • Sociální norma je spíše nevýslovný prostředek společenské regulace jednání, který se dětem vštěpuje v průběhu socializace.
 • Technická norma je závazný předpis, který stanoví důležité vlastnosti různých materiálů, výrobků, součástek nebo postupů a může definovat také používané pojmy.
 • Emisní norma stanoví přípustný obsah škodlivých látek ve výfukových plynech automobilových motorů.
 • Pracovní nebo výkonová norma stanovuje druh a množství práce, kterou má dělník vykonat za určitou dobu, aby měl plný nárok na sjednanou mzdu.
 • Norma je funkce, která každému nenulovému vektoru přiřazuje kladné reálné číslo (tzv. délku nebo velikost), nulový vektor jako jediný má délku 0.
 • Absolutní hodnota je norma na reálných číslech.
 • Raději budu chodit do práce dřív, aby mi vedení nespílalo, že zase neplním normu.
 • Pokud chceme, aby se společnost dále vyvíjela, bude třeba přehodnotit některé sociální normy.
 • Asi si budu muset pořídit nové auto, to současné už téměř neplní emisní normu.
 •  
 • 1
 •  
 •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Ostatní uživatelé také četli:

Stává se to doslova z minuty na minutu. Nejdříve jste šťastní, spokojení a hlavně zamilovaní. Ale jednoho dne se proberete, podíváte se na člověka, který leží vedle vás v posteli a najednou se vám nebude líbit, co vidíte. Možná jenom částečně, což by mohla být ta lepší varianta. Gratulujeme, jestli jste se ve vztahu dostali až sem,...

Nestydím se za to, když napíšu, že na Webtrhu jsem začínal. Hltal jsem tehdy každou diskuzi. Postupem času jsem tam ale chodil méně a méně. Čím více jsem toho uměl, tím méně jsem měl potřebu chodit na toto fórum a číst se neustále se opakující dotazy. Viděl jsem tam totiž stále ty samé žabomyší hádky,...

Setkali jste se určitě s oběma variantami – co by i coby. Obě jsou správné, ale každá má jiný význam a používá se jinak. Je tedy potřeba mezi nimi rozlišovat. Co by (psané zvlášť) psané zvlášť se skládá ze zájmena a pomocného slovesa být ve tvaru podmiňovacího způsobu. Musí za ním tedy následovat i plnovýznamové sloveso...

Podstatné jméno brejle nám většinou chybně evokuje představu, že se jedná o nespisovný tvar. Opak je pravdou. Jen pro zajímavost – výraz brejle je kodifikován a spadá pod spisovný jazyk. Takže brýle i brejle lze ve spisovném textu použít. Spisovné je slovo brýle, ale i brejleSlovo totiž pochází z němčiny. Přišlo k nám nejprve jako...

Zdá se vám, že spojení ku předu vypadá poněkud divně? Máte pravdu! Jedná se o pravopisnou chybu. Pravopisně správně je kupředu!Jedná se totiž o příslovečnou spřežku. Bohužel si nemůžeme pomoc žádnou snadno zapamatovatelnou poučkou, takže bude nejlehčí, když si správnou podobu slova kupředu uložíte do svých mozkových závitů. Nebo se v případě potřeby podívejte sem. Nám...

Jakub patří ke generaci mediálně známých Čechů, kteří se proslavili ještě před dosažením své plnoletosti. Mnozí jej znáte z médií jako neúnavného bojovníka za veřejné blaho. Proč se teprve šestnáctiletý kluk z Prostějova stará o dění ve svém městě a o politiku, to si můžete nyní přečíst v našem rozhovoru s Jakubem Čechem. Jakube, ty ses proslavil...

Výraz mermomocí se poměrně běžně používá, ale zamysleli jste se někdy, co přesně znamená? A jak se správně píše podle pravidel českého pravopisu? Začněme nejdříve významem. Slovo mermomocí doslova označuje úsilí až do umření. Snahu dělat něco vší mocí, neodbytně, stůj co stůj. Význam odpovídá historickému vzniku slova. Mermo je odvozené od slova mřít (zastarale...

Pokud chcete použít toto hanlivé označení, měli byste ho umět správně napsat, abyste nebyli za blbce. Proto si to polopaticky vysvětlíme na příkladech. I vulgarismy totiž mají svůj záludný pravopis. I když v tomto případě pojem „mrtki“ vznikl spíše jako vtipné upozornění pro ty, kteří przní češtinu a sami o tom nemají ani ponětí, vi...

Když si sedneme na pohodlnou židli, pociťuje komfort. Nebo snad konfort? Komfort k nám přišel z angličtiny, kde se pohodlí řekne „comfort“. My jsme si toto slovo počeštili tak, že jsme zaměnili „c“ za „k“, jinak výraz zůstal tak, jak byl. Pohodlí spojené nejen s nábytkem tedy označujeme slovem komfort, jakákoliv jiná verze tohoto slova, jako například konfort,...

Zleva i zprava můžete slyšet, že NFT je budoucnost. Že NFT (nebo také jinak „nifties“) představují novou hybnou síla digitálního vlastnictví. Co se ale skutečně skrývá pod zkratkou NFT (Non-Fungible Token)? Jak je možné, že skrze tento nezaměnitelný digitální token mohou majitelé virtuálních předmětů, obrázků, videí vydělávat miliony dolarů a trh umění, sběratelských předmětů a...
Načíst dalších 10 článků