Socializuji se

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Pravopis, Čeština, Gramatika

Nová zelená úsporám

Program Nová zelená úsporám podporuje úspory energie v budovách pro bydlení. V rámci programu je možné čerpat dotace na snižování energetické náročnosti obytných budov, výstavbu či nákup domů s velmi nízkou energetickou náročností, šetrné způsoby vytápění, obnovitelné zdroje energie a nově i adaptační a mitigační opatření v reakci na změnu klimatu.

Program Nová zelená úsporám podporuje úspory energie v budovách pro bydlení. V rámci programu je možné čerpat dotace na snižování energetické náročnosti obytných budov, výstavbu či nákup domů s velmi nízkou energetickou náročností, šetrné způsoby vytápění, obnovitelné zdroje energie a nově i adaptační a mitigační opatření v reakci na změnu klimatu.

Všechny kategorie

Rostoucí ceny energií vedou čím dál více lidí k myšlence na pořízení vlastní solární elektrárny. Aktuálně je možné na pořízení domácí fotovoltaické elektrárny čerpat dotaci až 200 000 Kč z programu Nová zelená úsporám. Jde o dotaci na domácí fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě. Jak funguje...

Jedním z nejvyhledávanějších řešení, jak získat zdroj tepla a zároveň ušetřit za provoz domu jsou tepelná čerpadla. Existuje řada variant tepelných čerpadel. Výběr toho správného záleží na množství faktorů. Odlišné tepelné čerpadlo zvolíte v případě, že mátek k dispozici vodní zdroj. Případně zda máte k dispozici pozemek pro tepelné čerpadlo s plošným kolektorem, či zda...

„To se ti nevyplatí, ty panely, dyť u nás skoro pořádně nesvítí!“ Tuto větu slyšel asi každý, kdo se zmínil, že byť jen uvažuje o využití fotovoltaiky. Je to ale pravda? Přesto, že Česká republika leží na severní polokouli a sluneční záření zde nedosahuje takové intenzity jako na rovníku, i tak jsou v ČR podmínky...

Dotační program Nová zelená úsporám zahrnuje, mimo jiné i původní Kotlíkové dotace. Ty jsou nyní navíc dostupnější a hlavně velkorysejší. Běžné domácnosti mohou získat až 80 000 Kč na tepelné čerpadlo, domácnosti s nižšími příjmy až 180 000 Kč. Na co je dotace určena? Je možné čerpat dotaci na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva...

Dotační program Nová zelená úsporám (NZÚ) pokračuje i v období 2022-2025. Fotovoltaika spadá do podoblasti C.3, výše podpory se odvíjí čistě od použitých technologií. Dříve bylo podmínkou dotace to, aby domácnost spotřebovala alespoň 70 % vyrobené energie, což výrazně limitovalo velikost instalací. Teď už tato podmínka neplatí. Dotace se vztahuje na všechny fotovoltaické systémy do...

Program Nová zelená úsporám podporuje úspory energie v budovách pro bydlení. V rámci programu je možné čerpat dotace na snižování energetické náročnosti obytných budov, výstavbu či nákup domů s velmi nízkou energetickou náročností, šetrné způsoby vytápění, obnovitelné zdroje energie a nově i adaptační a mitigační opatření v reakci na změnu klimatu. Cíl programu Nová zelená...

Cíl programu Nová zelená úsporám

Cílem programu je zlepšení stavu životního prostředí prostřednictvím snížení produkce emisí znečiťujících látek a skleníkových plynů, zejména emisí CO2.

Program má přispět k úspoře energie v konečné spotřebě a zároveň stimulaci ekonomiky ČR. Přínosem v sociální oblasti jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů.

Efektivita programu

Program Nová zelená úsporám je jedním z nejefektivnějších programů v ČR zaměřených na úspory energie v rodinných a bytových domech.

Program Zelená úsporám, zdrojově krytý z podílu dražeb emisních povolenek, byl spuštěn v roce 2014. Příjem žádostí v rámci první etapy programu byl ukončen k 11.10.2021. Hned 12.10.2021 byl spuštěn příjem žádostí z etapy druhé. Ta je zdrojově financována z prostředků nástroje na podporu oživení a odolnosti (RRF) prostřednictvím Národního plánu obnovy. Bylo také rozšířeno portfolio podporovaných oblastí.

Co je možné z programu Nová zelená úsporám financovat?

 • renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří),
 • stavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy),
 • nákup rodinných domů a bytů s velmi nízkou energetickou náročností,
 • solární termické a fotovoltaické systémy,
 • zelené střechy, venkovní stínicí techniku,
 • akumulační nádrže na zachytávání dešťové vody, využívání odpadní vody,
 • využívání tepla z odpadní vody,
 • systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT, rekuperace),
 • výměnu neekologických zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle či lokální zdroje na biomasu, plynové kondenzační kotle,
 • pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla,
 • výsadbu stromů na veřejnosti přístupných pozemcích u bytových domů

Koho program podporuje?

 • Program je dostupný téměř pro každého, podporuje fyzické i právnické osoby.

Jakou podporu můžu získat?

 • V závislosti na energetické úspoře získáte obecně až 50 % z celkových přímých realizačních výdajů (v případě kombinace s kotlíkovými dotacemi pro domácnosti s nižšími příjmy až 60 %). Konkrétní výše podpory je závislá na provedených opatření a jejich rozsahu.

Kolik prostředků program má a z čeho vychází?

 • Předpokládaná alokace programu je minimálně 39 mld. Kč, konečná výše bude záviset na řadě faktorů, jako je například cena emisních povolenek.
 • Nová zelená úsporám je v programovém období 2021-2030 financována do roku 2026 z nástroje na podporu oživení a odolnosti (RRF – Recovery and Resilience Facility) prostřednictvím Národním plánu obnovy. Od roku 2026 pak z podílu na výnosu aukcí emisních povolenek EUA a EUAA v rámci EU ETS.

Cíl programu Nová zelená úsporám

Cílem programu je zlepšení stavu životního prostředí prostřednictvím snížení produkce emisí znečiťujících látek a skleníkových plynů, zejména emisí CO2.

Program má přispět k úspoře energie v konečné spotřebě a zároveň stimulaci ekonomiky ČR. Přínosem v sociální oblasti jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů.

Efektivita programu

Program Nová zelená úsporám je jedním z nejefektivnějších programů v ČR zaměřených na úspory energie v rodinných a bytových domech.

Program Zelená úsporám, zdrojově krytý z podílu dražeb emisních povolenek, byl spuštěn v roce 2014. Příjem žádostí v rámci první etapy programu byl ukončen k 11.10.2021. Hned 12.10.2021 byl spuštěn příjem žádostí z etapy druhé. Ta je zdrojově financována z prostředků nástroje na podporu oživení a odolnosti (RRF) prostřednictvím Národního plánu obnovy. Bylo také rozšířeno portfolio podporovaných oblastí.

Co je možné z programu Nová zelená úsporám financovat?

 • renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří),
 • stavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy),
 • nákup rodinných domů a bytů s velmi nízkou energetickou náročností,
 • solární termické a fotovoltaické systémy,
 • zelené střechy, venkovní stínicí techniku,
 • akumulační nádrže na zachytávání dešťové vody, využívání odpadní vody,
 • využívání tepla z odpadní vody,
 • systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT, rekuperace),
 • výměnu neekologických zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle či lokální zdroje na biomasu, plynové kondenzační kotle,
 • pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla,
 • výsadbu stromů na veřejnosti přístupných pozemcích u bytových domů

Koho program podporuje?

 • Program je dostupný téměř pro každého, podporuje fyzické i právnické osoby.

Jakou podporu můžu získat?

 • V závislosti na energetické úspoře získáte obecně až 50 % z celkových přímých realizačních výdajů (v případě kombinace s kotlíkovými dotacemi pro domácnosti s nižšími příjmy až 60 %). Konkrétní výše podpory je závislá na provedených opatření a jejich rozsahu.

Kolik prostředků program má a z čeho vychází?

 • Předpokládaná alokace programu je minimálně 39 mld. Kč, konečná výše bude záviset na řadě faktorů, jako je například cena emisních povolenek.
 • Nová zelená úsporám je v programovém období 2021-2030 financována do roku 2026 z nástroje na podporu oživení a odolnosti (RRF – Recovery and Resilience Facility) prostřednictvím Národním plánu obnovy. Od roku 2026 pak z podílu na výnosu aukcí emisních povolenek EUA a EUAA v rámci EU ETS.