Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Novela zákona o elektronických komunikacích a nejčastější otázky

Pokud je jednou z vašich obchodních praktik také telemarketing, zpozorněte! Pokud oslovujete potenciální zákazníky prostřednictvím telefonu s nabídkou Vašich výrobků nebo služeb, týká se vás novela č. 374/2021 Sb., kterou se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Hlavní změny v oblasti telemarketingu, které tato novela přinesla začaly platit od 1. července 2022.

Co se od července 2022 změní?

Pozornost věnujte zejména kontaktům z veřejných účastnických seznamů. Od 1. července 2022 již není možné kontaktovat kteroukoli osobu, která je v tomto seznamu uvedena, a která výslovně neuvedla, že si nepřeje být kontaktována s marketingovými nabídkami.

Novela tento princip obrací. Nově je možné s nabídkou oslovit pouze ty osoby, u kterých bude ve veřejném účastnickém seznamu výslovně uvedeno, že si přejí být kontaktováni v souvislosti s marketingovou nabídkou.

Nejen telefonický kontakt!

Stejné podmínky platí i pro další kontaktní údaje. Osoby z veřejných seznamů není možné kontaktovat s marketingovou nabídkou ani pomocí jiných kontaktních údajů, jako je například e-mail. I v tomto případě platí, že v seznamu musí být výslovně uveden souhlas s kontaktováním.

Nová právní úprava se vztahuje nejen na kontakty na fyzické osoby, ale i na právnické osoby!

Na které seznamy kontaktů se novela vztahuje?

Změna se týká pouze veřejných účastnických seznamů, tedy takových seznamů, které jsou veřejně dostupné, a jejichž účelem je vyhledávání kontaktů na nejrůznější subjekty dle jejich identifikačních údajů. Typickým příkladem je telefonní seznam.

Nová pravidla se vztahují také na seznamy kontaktů, které byly vytvořeny náhodným generováním čísel a na seznamy telefonních čísel bez uvedení dalších identifikačních údajů osoby.

Vlastní databáze kontaktů

Pokud máte vlastní databázi kontaktů, tedy pokud máte například seznam zákazníků, kteří Vám dali souhlas se zasíláním obchodních sdělení, nová právní úprava se na tuto evidenci nevztahuje.

To nicméně neznamená, že s evidencí můžete libovolně zacházet, nesmíte zapomenout na dodržování pravidel ochrany osobních údajů stanovených evropským nařízením GDPR. V případě kontroly budete také povinni prokázat, jakým způsobem jste kontakt na konkrétní osobu získali.

Sankce

Podnikatelům za porušení zákazu výše uvedených pravidel hrozí pokuta až do výše 50.000.000,- Kč nebo do výše 10 % z čistého obratu dosaženého za poslední ukončené účetní období, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší. Přestupky projednává Český telekomunikační úřad.

Sociální síť, která změnila svět, Facebook. Nejen, že se na Facebooku můžete kouknout, co měla vaše spolužačka z 8. třídy k večeři, můžete jej také využít jako skvělý marketingový nástroj. Za poslední desetiletí se totiž Facebook posunul z pozice nejvýznamnějšího sociálního média na pozici jednoho z nějvětších tržišť. Proč je Facebook skvělým místem pro marketing?Digitální...

Nejčastější dotazy

Zákon o elektronických komunikacích i jeho novela z roku 2021 nepatří k těm nejsrozumitelnějším. Níže přinášíme přehled nejčastějších otázek, které se k novelizaci vztahují.

Vztahuje se zákon o elektronických komunikacích a jeho novelizace pouze na fyzické osoby, nebo i podnikatelské subjekty?

Dle zákona o elektronických komunikacích se daný zákaz kontaktování za účelem marketingu vztahuje k účastníkům nebo uživatelům. Zákon tedy nerozlišuje, zda se jedná o fyzické či právnické osoby.

Účastníkem je každý, kdo uzavřel s podnikatelem poskytujícím veřejně dostupné služby elektronických komunikací smlouvu na poskytování těchto služeb.

Uživatelem je každý, kdo využívá nebo žádá veřejně dostupnou službu elektronických komunikací.

Týká se novelizace i případů, kdy bude obchodník, dodavatel nebo třeba lékař volat svým zákazníkům, klientům či pacientům?

Nikoli, novelizace emění stávající stav, kdy je dána možnost kontaktovat své zákazníky. Právní úprava se týká pouze těch hovorů, u nichž není mezi volajícím (kontaktujícím) a volaným (kontaktovaným) žádný vztah. Zdrojem kontaktu není v daném případě veřejný účastnický seznam.

Zákaznická databáze je zpravidla založena na předchozím zákaznickém kontaktu. Zákazníka lze tedy oslovit, pokud má podnikatel jakýkoli jiný individuální souhlas s kontaktováním, a to i přes to že, tento ve veřejné seznamu uvedl, že si nepřeje být kontaktován za účelem marketingu. Účastník nemusí odmítnout kontaktování za účelem marketingu, i když před tím v účastnickém seznamu neuvedl, že si přeje být kontaktován.

Je možné pro kontaktování za účely marketingu využívat telefonní čísla firem, která mají přímo uvedená na vlastních webových stránkách, např. na podstránce kontakty (bez využití jakéhokoliv účastnického seznamu)?

Ano. Zdrojem kontaktu zde není veřejný účastnický seznam, ale e jím kontakt uvedený na webových stránkách volané firmy, tj. jedná se o kontaktní údaje zveřejněné samotným subjektem údajů.

Je volání podnikatele s nabídkou možnosti pobavit se, případně s možností schůzky za tímto účelem marketingovým voláním?

I nabídku schůzky s možností nabídky zboží nebo služeb lze považovat za nabídku zboží nebo
služeb jako takovou, jedná se v takovém případě již o marketingovou reklamu nebo jinou obdobnou nabídku zboží nebo služeb.

Za kontaktování za účelem marketingu lze rovněž požadovat nabídku zboží nebo služeb, za které není vyžadována úplata (např. nabídku volného vstupu do solária apod.), když se stále jedná o propagaci podnikatelské činnosti.

Obdobně lze považovat za kontaktování za účelem marketingu ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích i případ, kdy je na začátku hovoru učiněn dotaz, zda účastník souhlasí s kontaktováním za účelem marketingu. I taková žádost o souhlas se již za obchodní sdělení, resp. zde za kontaktování za účelem marketingu, považuje.

Týká se novela jen telemarketingu, nebo i newsletterů a jiných obchodních (marketingových) sdělení rozesílaných elektronickými prostředky?

Pokud jsou ve veřejném účastnickém seznamu uvedeny i jiné kontaktní údaje, než je
telefonní číslo, např. e-mailová adresa, vztahuje se zákaz i na tyto kontaktní údaje uvedené v účastnickém seznamu. To však samo o sobě neznamená, že by nemohla být taková osoba kontaktována, pokud k takovému kontaktování dala kontaktujícímu individuální souhlas. Obchodní sdělení lze i nadále posílat těm, kteří s tím vyslovili předem souhlas nebo jsou zákazníky a měli možnost předem vyslovit nesouhlas k propagaci obdobných produktů.

Novela zákona o elektronických komunikacích a GDPR

Klíčem je vždy zvažovat souhlas nebo oprávněný zájem podle GDPR. Pokud budete vycházet z údajů, které jsou zveřejněny ve Zlatých stránkách, 1188.cz nebo sami budete vytvářet veřejné seznamy nebo budete automaticky generovat náhodně telefonní čísla, pak jste v režimu zákona o elektronických komunikacích a možnost práce s údaji je velmi omezená.

  •  
  •  
  •  
  •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Ostatní uživatelé také četli:

Konsenzus je slovo, které se do české slovní zásoby dostalo z latiny. A co to je konsenzus? Konsenzus je označení pro shodu názorů, společný postoj, součinnost, souhlas. Pravopisně správně je konsenzus! V některých případech je možné použít i tvar konsenz, ale doporučujeme používat spíše variantu konsenzus. S tou se nespletete. Více se dozvíte v přehledné tabulce, ve které...

Zejména pro začínající podnikatele je často oříšek, zda vést daňovou evidenci či účetnictví. Daňová evidenceDaňová evidence je upravená zákonem o dani z příjmů. Je jednodušší než účetnictví, obsahuje údaje o uskutečněných zdanitelných příjmech a daňově uplatnitelných výdajích, současně je sledován stav majetku a závazků na konci daného roku (zdaňovacího období).Daňovou evidenci musíme vést, pokud máme...

Víte, jak napsat slovo líčený? Prozradím vám, že ho lze psát s měkkým i nebo také s tvrdým y. Pro správné napsání těchto slov musíme znát jejich význam a kontext.  Kdy píšeme líčenýLíčení ve smyslu malování se a zkrášlování musíme vždy psát zásadně s měkkým i. Stejně tak, je to i v případě, že píšeme...

Mužské jméno Radek je slovanského původu, vykládá se jako radovat se anebo šťastný. Kdy slaví Radek svátek?Radek slaví, podle českého občanského kalendáře, svátek 21. března (21.3.).Ženská obdoba jména RadekŽenskou obdobou je jméno Radka.Domácké podoby jména RadekRáďa,Radeček,Rádík,Rádínek,Radko,Rozára,Raďoušek. Radek a statistikaKolik žije v ČR RadkůK 15. 3. 2022 žije v České republice 58 589 lidí se jménem...

Nejenom naše milovaná manželka, děti, sousedi, ale také něco trochu více nebezpečného. Oxid uhelnatý. Bezbarvý plyn bez zápachu, který si každoročně vyžádá několik desítek obětí. Obětí, které najdou svou smrt právě doma. Stačí totiž jedna nepatrná chybka (špatně odvětraná místnost, ucpaný komín, prostě cokoliv, co zapříčiní, že tento nebezpečný plyn se koncentruje na malém prostoru...

Existuje plno slov, která se vyslovují krátce, ale i dlouze. Například slovo anestezie/anestézie. V dnešní době se anestezie definuje obyčejně jako umělé uspání pacienta, nebo znecitlivění určité části těla pro bezbolestný zákrok. Jak ale tedy slovo anestezie napsat? Krátké e nebo dlouhé e?✅ V etymologickém slovníku najdeme slovo anestézie, tedy pouze dlouhou variantu. Tudíž nás to...

Mytologie je výraz, který byste mezi vyjmenovanými slovy po písmenu „m“ nenašli. Přesto je pravopisně správný tvar mytologie. Čím to je? Odpověď je poměrně jednoduchá. Jedná se o slovo cizího původu, proto nejsou dodržena pravidla české pravopisu. Při určování správného tvaru si můžeme pomoci slovem mýtus, které se řadí mezi slova příbuzná. Pozor si však...

Podpora je jediný spisovný tvar. Ať už se jedná o jakoukoliv podporu, vždy se píše s písmenem „d“ uprostřed. Varianta s písmenem „t“ je zkomolenina, která ve spisovné češtině nemá co dělat. Podpora označuje určitou pomoc, dotaci, oporu atd. O tom jestli je podpora v jakémkoliv smyslu správná můžeme jenom polemizovat. To, že tvar podpora je spisovně správně,...
Načíst dalších 10 článků