Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Novela zákona o elektronických komunikacích a nejčastější otázky

Pokud je jednou z vašich obchodních praktik také telemarketing, zpozorněte! Pokud oslovujete potenciální zákazníky prostřednictvím telefonu s nabídkou Vašich výrobků nebo služeb, týká se vás novela č. 374/2021 Sb., kterou se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Hlavní změny v oblasti telemarketingu, které tato novela přinesla začaly platit od 1. července 2022.

Co se od července 2022 změní?

Pozornost věnujte zejména kontaktům z veřejných účastnických seznamů. Od 1. července 2022 již není možné kontaktovat kteroukoli osobu, která je v tomto seznamu uvedena, a která výslovně neuvedla, že si nepřeje být kontaktována s marketingovými nabídkami.

Novela tento princip obrací. Nově je možné s nabídkou oslovit pouze ty osoby, u kterých bude ve veřejném účastnickém seznamu výslovně uvedeno, že si přejí být kontaktováni v souvislosti s marketingovou nabídkou.

Nejen telefonický kontakt!

Stejné podmínky platí i pro další kontaktní údaje. Osoby z veřejných seznamů není možné kontaktovat s marketingovou nabídkou ani pomocí jiných kontaktních údajů, jako je například e-mail. I v tomto případě platí, že v seznamu musí být výslovně uveden souhlas s kontaktováním.

Nová právní úprava se vztahuje nejen na kontakty na fyzické osoby, ale i na právnické osoby!

Na které seznamy kontaktů se novela vztahuje?

Změna se týká pouze veřejných účastnických seznamů, tedy takových seznamů, které jsou veřejně dostupné, a jejichž účelem je vyhledávání kontaktů na nejrůznější subjekty dle jejich identifikačních údajů. Typickým příkladem je telefonní seznam.

Nová pravidla se vztahují také na seznamy kontaktů, které byly vytvořeny náhodným generováním čísel a na seznamy telefonních čísel bez uvedení dalších identifikačních údajů osoby.

Vlastní databáze kontaktů

Pokud máte vlastní databázi kontaktů, tedy pokud máte například seznam zákazníků, kteří Vám dali souhlas se zasíláním obchodních sdělení, nová právní úprava se na tuto evidenci nevztahuje.

To nicméně neznamená, že s evidencí můžete libovolně zacházet, nesmíte zapomenout na dodržování pravidel ochrany osobních údajů stanovených evropským nařízením GDPR. V případě kontroly budete také povinni prokázat, jakým způsobem jste kontakt na konkrétní osobu získali.

Sankce

Podnikatelům za porušení zákazu výše uvedených pravidel hrozí pokuta až do výše 50.000.000,- Kč nebo do výše 10 % z čistého obratu dosaženého za poslední ukončené účetní období, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší. Přestupky projednává Český telekomunikační úřad.

Tenhle výraz vás může při psaní docela nachytat. Ale nenechte se mýlit, správný tvar je pouze hašení s „š“. A to i přesto, že se jedná o podstatné jméno odvozené ze slovesa hasit, kde žádné „š“ není. Hašení se používá nejen v souvislosti s požáry a hořením, ale také s vápnem – hašení vápna v takovém případě znamená přeměnu oxidu...

Nejčastější dotazy

Zákon o elektronických komunikacích i jeho novela z roku 2021 nepatří k těm nejsrozumitelnějším. Níže přinášíme přehled nejčastějších otázek, které se k novelizaci vztahují.

Vztahuje se zákon o elektronických komunikacích a jeho novelizace pouze na fyzické osoby, nebo i podnikatelské subjekty?

Dle zákona o elektronických komunikacích se daný zákaz kontaktování za účelem marketingu vztahuje k účastníkům nebo uživatelům. Zákon tedy nerozlišuje, zda se jedná o fyzické či právnické osoby.

Účastníkem je každý, kdo uzavřel s podnikatelem poskytujícím veřejně dostupné služby elektronických komunikací smlouvu na poskytování těchto služeb.

Uživatelem je každý, kdo využívá nebo žádá veřejně dostupnou službu elektronických komunikací.

Týká se novelizace i případů, kdy bude obchodník, dodavatel nebo třeba lékař volat svým zákazníkům, klientům či pacientům?

Nikoli, novelizace emění stávající stav, kdy je dána možnost kontaktovat své zákazníky. Právní úprava se týká pouze těch hovorů, u nichž není mezi volajícím (kontaktujícím) a volaným (kontaktovaným) žádný vztah. Zdrojem kontaktu není v daném případě veřejný účastnický seznam.

Zákaznická databáze je zpravidla založena na předchozím zákaznickém kontaktu. Zákazníka lze tedy oslovit, pokud má podnikatel jakýkoli jiný individuální souhlas s kontaktováním, a to i přes to že, tento ve veřejné seznamu uvedl, že si nepřeje být kontaktován za účelem marketingu. Účastník nemusí odmítnout kontaktování za účelem marketingu, i když před tím v účastnickém seznamu neuvedl, že si přeje být kontaktován.

Je možné pro kontaktování za účely marketingu využívat telefonní čísla firem, která mají přímo uvedená na vlastních webových stránkách, např. na podstránce kontakty (bez využití jakéhokoliv účastnického seznamu)?

Ano. Zdrojem kontaktu zde není veřejný účastnický seznam, ale e jím kontakt uvedený na webových stránkách volané firmy, tj. jedná se o kontaktní údaje zveřejněné samotným subjektem údajů.

Je volání podnikatele s nabídkou možnosti pobavit se, případně s možností schůzky za tímto účelem marketingovým voláním?

I nabídku schůzky s možností nabídky zboží nebo služeb lze považovat za nabídku zboží nebo
služeb jako takovou, jedná se v takovém případě již o marketingovou reklamu nebo jinou obdobnou nabídku zboží nebo služeb.

Za kontaktování za účelem marketingu lze rovněž požadovat nabídku zboží nebo služeb, za které není vyžadována úplata (např. nabídku volného vstupu do solária apod.), když se stále jedná o propagaci podnikatelské činnosti.

Obdobně lze považovat za kontaktování za účelem marketingu ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích i případ, kdy je na začátku hovoru učiněn dotaz, zda účastník souhlasí s kontaktováním za účelem marketingu. I taková žádost o souhlas se již za obchodní sdělení, resp. zde za kontaktování za účelem marketingu, považuje.

Týká se novela jen telemarketingu, nebo i newsletterů a jiných obchodních (marketingových) sdělení rozesílaných elektronickými prostředky?

Pokud jsou ve veřejném účastnickém seznamu uvedeny i jiné kontaktní údaje, než je
telefonní číslo, např. e-mailová adresa, vztahuje se zákaz i na tyto kontaktní údaje uvedené v účastnickém seznamu. To však samo o sobě neznamená, že by nemohla být taková osoba kontaktována, pokud k takovému kontaktování dala kontaktujícímu individuální souhlas. Obchodní sdělení lze i nadále posílat těm, kteří s tím vyslovili předem souhlas nebo jsou zákazníky a měli možnost předem vyslovit nesouhlas k propagaci obdobných produktů.

Novela zákona o elektronických komunikacích a GDPR

Klíčem je vždy zvažovat souhlas nebo oprávněný zájem podle GDPR. Pokud budete vycházet z údajů, které jsou zveřejněny ve Zlatých stránkách, 1188.cz nebo sami budete vytvářet veřejné seznamy nebo budete automaticky generovat náhodně telefonní čísla, pak jste v režimu zákona o elektronických komunikacích a možnost práce s údaji je velmi omezená.

  •  
  •  
  •  
  •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Ostatní uživatelé také četli:

Marek Mužské jméno Marek je latinského původu, odvozené od jména Martius, které se vykládá jako zasvěcený bohu války. Stejného původu jsou také jména Marcel a Martin. Kdy slaví Marek svátek?Marek slaví, podle českého občanského kalendáře, svátek 25. dubna (25.4.).Domácké podoby jména MarekMareček,Mařík,Mára,Máca,Mari,Mark,Marco,Mája.Marek a statistikaKolik žije v ČR MarkůK 25. 4. 2022 žije v České republice 63...

Mužské jméno Arnošt je germánského původu. Germánské ernst nebo ernust znamená čestnost, vytrvalost, rozhodnost, pevnost rozhodnutí či boj. Kdy slaví Arnošt svátek?Arnošt slaví, podle českého občanského kalendáře, svátek 30. března (30.3.).Ženská obdoba jména ArnoštŽenskou obdobou je jméno Arnoštka.Domácké podoby jména ArnoštArnoštek,Arník,Arne,Arna.Kolik žije v ČR ArnoštůK 15. 3. 2022 žije v České republice 3 793 lidí...

Vždycky říkám, že bych nechtěl být v Praze cizincem. Proč? Protože vás chtějí na každém kroku obrat o peníze. Taxikáři počínaje, provozovateli restaurací konče. O restauraci přímo na Václavském náměstí, která si nezapomíná účtovat 100 Kč / osoba jako couvert jsem se již bavil. Je to však jen jedna z mnoha.Do centra na jídlo sice příliš...

Evžénie Ženské jméno Evžénie je řeckého původu. Jde o ženskou podobu jména Evžén. Jméno Evžénie je překládáno jako urozená či dobrého rodu. Jméno Evžénie se vyskytuje také ve variantě s krátkým e – Evženie. Kdy slaví Evžénie svátek?Evžénie slaví, podle českého občanského kalendáře, svátek 22. dubna (22.4.).Mužská obdoba jménaMužská obdoba jména je Evžen.Domácí podoby jména EvžénieEvža,Evží,Evžénka.Evžénie...

Zdymadlo, nebo vzdymadlo Jediný správný způsob zápisu je zdymadlo, slovo vzdymadlo neexistuje.Zdymadlo souhrnně označuje objekty určené ke zvýšení (=zdýmání či vzedmutí) vodní hladiny ve vodním toku. Pomocí zdymadel je možné převést plavidla mezi horní a dolní hladinou a zpět. Obvykle jsou součástí zdymadla, kromě jezu, další stavby jako plavební komora, rybí přechod, malá vodní elektrárna...

V několika ze svých předchozích článcích jsem se už zabýval tím, jestli je vůbec možné efektivně pracovat z domu. Podle mého soudu ne. Ano, určitě existují lidé, kterým nedělá problém se soustředit, i když pracují doma. Je jich tak malé množství, navíc i oni si museli projít stejným vývojem (zjištění, že doma pracovat nemohou ->...

Pokud vás zajímá, jak psát slovo ližiny, jste tady správně. Spousta lidí píše toto slovo špatně, protože se domnívají, že slovo ližina je příbuzné ke slovu lyže. Bohužel. Opak je pravdou. Správně je ližinyAčkoliv každého z nás určitě hned napadne, že slovo ližiny je příbuzné se slovem lyže, není tomu tak. V tomto slově se nepíše y,...

Analýza klíčových slov je proces vyhledávání výrazů, které které uživatelé při vyhledávání na internetu používají nejčastěji. Hlavním cílem analýzy klíčových slov je najít nejziskovější a nejvyhledávanější klíčová slova, která přitom nejsou vysoce konkurenční. Pro definování marketingové strategie by měla být prvním krokem analýza klíčových slov. Analýza nalézá konkrétní tvary slov, synonyma, jejich hledanost a konkurenčnost....

Nebudeme vás dlouze napínat. Správný tvar je jen a pouze alibi. Toto slovo má původ v latině, odkud jsme ho do českého jazyka plně přejali. Co to je alibi?Se slovem alibi se často potkáte v detektivkách. Význam je tedy asi každému jasný, ale radši ho ještě zopakujeme. Alibi je důkaz obviněného, že byl v době spáchání trestného činu...

Apríl Pro jistotu dnes nikomu nevěřte! Jako Apríl se označuje 1. duben, který je již od pradávna spojován s žertíky a drobnými zlomyslnostmi. K aprílovým tradicím patří i různé hoxy a vtípky. Jako nápověda, že jde opravdu o aprílový žertík se často křičí „Apríl!“. Nejde však pouze o český fenomén, slaví se v různých kulturách po...
Načíst dalších 10 článků