Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Pieta x pijeta

Pieta, nebo pijeta

Pieta pochází z italského slova Pietà z latinského pietās, které vychází z adjektiva pius, tedy zbožný. Jediný správný způsob zápisu je pieta, nikoli pijeta.

Slovo pieta má dva významy, označuje:

 • umělecké zobrazení (socha či obraz) truchlící madony pod křížem, která má na klíně mrtvé Kristovo tělo,
 • veřejné projevení úcty, respektu vůči hlubokému žalu někoho, kdo zažil těžkou osobní ztrátu, zejména úmrtí milované bytosti.

Zobrazení Piety je součástí ikonografického cyklu výjevů ze života Krista a zároveň cyklu výjevů ze života Panny Marie. V rámci Kristova ikonografického cyklu je součástí Pašijového cyklu, tedy části věnované jeho Ukřižování. V něm se nachází mezi výjevy Snímání z kříže a Kladení do hrobu, a to původně v podobě tzv. Oplakávání (lamentace). V západní tradici se stalo standardním zobrazování tohoto výjevu bezprostředně po Snímání z kříže. Zdůrazněním motivu Panny Marie a postupným vyloučením ostatních postav se z motivu Oplakávání vyvinul motiv Piety. Pieta (nebo Oplakávání) představuje 13. zastavení křížové cesty a také jednu ze sedmi bolestí Panny Marie.
Přídavné jméno odvozené od slova pieta je pietní, příslovce je pietně.

Skloňování slova pieta

Podstatné jméno pieta je rodu ženského, skloňujeme jej podle vzoru žena.

 • 1. pád – pieta, piety
 • 2. pád – (bez) piety, piet
 • 3. pád – (k) pietě, pietám
 • 4. pád – pietu, piety
 • 5. pád – pieto, piety
 • 6. pád – (o) pietě, pietách
 • 7. pád – (s) pietou, pietami

Merchandising je obor, který se zabývá péčí o zboží. Jeho cílem je zajistit co nejoptimálnější umístění výrobku v prostoru a vytvořit ideální podmínky, které přimějí zákazníka si produkt zakoupit přímo v místě prodeje. V praxi to znamená zaručit, že zboží bude vždy dostupné (dostatečné zásoby ve skladech, zboží vyskládané v regálech a umístěné v požadované...

Příklady správného užití slova pieta

 • Zděná kaplička Piety je součástí římovské pašijové cesty.
 • V chrámu jsem obdivovala detailně vyvedené sousoší Michelangelovy piety, které vypadlo jako živé.
 • Pieta byla dokončena v roce 1500.
 • Pieta za 14 padlých Čechů z Afghánistánu.
 • Hasiči po celém Česku k pietě vyzvali i obce.
 • Slavnostní pietní akt u příležitosti 76. výročí konce 2. světové války.
 • Pietní místo je věnováno k uctění památky generálmajora Václava Bergmana.
 • Projekt mapování vojenských pietních míst probíhá od roku 2004.
 • Znemožnění realizace práva na pietu je zásahem do soukromí.
 • Dřevěnou Pietu z Bílska na Strakonicku můžete vidět v pražském klášteře.
 • Za nejkrásnější pietu je považována pieta, kterou vytvořil renesanční sochař Michelangelo Buonarroti.
 • Co znamená podstatné jméno pieta?
 •  
 • 14
 •  
 •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Ostatní uživatelé také četli:

Většinou začínají slovy: Jsme velká firma, která má přes 10 000 zákazníků v ČR a na Slovensku….Jsme přední IT firma….Jsme největší webhostingová firma, hostují u nás weby jako…..We are a leading software utility company….The global leader in mobile apps and accessories for…A pak následuje žádost – mohli byste o nás ZDARMA napsat? Nebo aspoň nás ZADARMO zmínit v článku? Když...

Julius Mužské jméno Julius je latinského původu, v minulosti patřilo jednomu z nejvýznamnějších patricijských rodů. Ačkoliv původní význam jména není známý, jméno se vykládá jako zářící, vlasatý či mladý. Jméno by však mohlo pocházet také z řeckého slova ioulos, přičemž by pak bylo spřízněno s Bohem Jupiterem. V Česku se jméno vyskytuje také v podobě Július...

Zpevněný zadeček je velice sexy, ale cesta k němu je obvykle poměrně dlouhá a plná nástrah. Čeština je také plná nástrah, ale po přečtení následujícího textu už budete vědět, jak se vypořádat s další záludností. Konkrétně s přídavným jménem zpevněný. Podobně jako u řady jiných slov, i zde si můžeme pomoci jednoduchým pravidlem. Předponu „z-“ píšeme v případě, že...

Ženské jméno Isabel je jednou z podob jména Izabela. Izabela je jméno hebrejského původu, které má dva výklady. Dle španělského výkladu jde o podobu jména Alžběta a vykládá se jako Bůh je moje přísaha. Druhý výklad je v případě, že se jedná o podobu starozákonního jména Jezabel, v tomto případě jméno vykládáme jako bůh Baal...

Na rozdíl vyjadřuje protikladné srovnání dvou jevů. To však zní příliš odborně. Pojďme si na příkladech vysvětlit pravopis těchto slov, která bohužel nejsou příslovečnou spřežkou. Synonymem spojení na rozdíl může být předložka oproti. Jak se píše na rozdíl Víte, jak fungují příslovečné spřežky? Říkáme tak jevu, kdy stojí předložka velmi často u podstatného jména, a...

Ženské jméno Světlana je ruského původu. Jméno se vykládá jako světlá či jasná. Kdy slaví Světlana svátek?Světlana slaví, podle českého občanského kalendáře, svátek 20. března (20.3.).Domácké podoby jména SvětlanaSvětlanka,Světluška,Světluš,Světla.Světlana a statistikaKolik žije v ČR SvětlanK 14. 3. 2022 žije v České republice 3 895 lidí se jménem Světlana.Oblíbenost jména SvětlanaJméno Světlana je 241. nejoblíbenějším českým...

Mužské jméno Ivo je pravděpodobně starogermánského nebo keltského původu. Jméno je pravděpodobně odvozováno od staroněmeckého slova Iwa, galského uvos, welšského ywen, irského ēo či staroanglického iw. Všechny uvedené výrazy mají význam tis, jméno je proto vykládáno obvykle jako tisový luk či lučištník. Ve slovanských zemích může jít také o odvozeninu jména Ivan. V Česku se...

Komponent či komponenta je jiné označení pro součást většího celku. Například klávesnice je komponentou notebooku. Většinou se toto označení používá pro označení hmotných objektů. Proto není úplně správné říci, že třeba vtip je komponentou humoru. I když to dává smysl, tak humor není nic, na co bychom si mohli sáhnout. Navíc se slovo komponenta používá...

Je to ustálené spojení, ale stále se v něm chybuje. Za lubem nebo za luben? Jaká je tedy správná varianta? Samozřejmě si to vysvětlíme tak, abyste si to jednou provždy zapomněli. Správně je za lubemOdpověď je jasná. Čeština připouští jediný správný tvar a tím je „za lubem“.Ale pěkně popořádku. Proč tomu tak je? Nejdříve si musíme říct, co...
Načíst dalších 10 článků