Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Podmět x podnět

Obě slova jsou gramaticky napsána správně, každé má však jiný význam. V obou případech jde o podstatná jména, která se v našem jazyce běžně vyskytují.

Podmět

Jako podmět označujeme základní větný člen, který vyjadřuje původce děje nebo nositele činnosti stavu či vlastnosti. V pasivních větách může podmět představovat cíl děje. Dalším základním větným členem je přísudek. Shoda přísudku s podmětem v osobě, čísle i rodě je základem českého pravopisu.

Skloňování slova podmět

Podmět je podstatné jméno rodu mužského neživotného, které skloňujeme podle vzoru hrad.

 • 1. pád – podmět, podměty
 • 2. pád – (bez) podmětu, podmětů
 • 3. pád – (k) podmětu, podmětům
 • 4. pád – podmět, podměty
 • 5. pád – podměte, podměty
 • 6. pád – (o) podmětu, podmětech
 • 7. pád – (s) podmětem, podměty

Příklady správného užití slova podmět

 • Úplně nejjednodušeji můžeme říct, že nám podmět říká, kdo nebo co vykonává činnost v přísudku.
 • Podmět je větný člen vyjadřující původce děje nebo nositele činnosti, stavu či vlastnosti.
 • Vyjadřuje činnost nebo stav podmětu.
 • To všechno můžou být podměty ve větě.
 • Podmět je část věty, která není na žádném jiném členu mluvnicky závislá.
 • Ráda bych se zeptala na určení podmětu.
 • Najdi ve větách podmět a přísudek.
 • Podtrhni podmět a přísudek a urči jejich druh
 • Hledáte podmět a přísudek?
 • Podmět rodu středního a ženského.

Podnět

Slovo podnět může mít dva významy. Podnětem může být jev, který je vnímán pomocí smyslů. Podnět je také formální akce, jejímž cílem je vyvolat určitý proces. Podnět s n je tedy nějaký stimul/impuls, který vede k jednání, činnosti apod. Pozor! Stejně tak píšeme i přídavné jméno odvozené, tedy: podnětný (povzbuzující, dávající podněty).

Skloňování slova podnět

Podnět je podstatné jméno rodu mužského neživotného, které skloňujeme podle vzoru hrad.

 • 1. pád – podnět, podněty
 • 2. pád – (bez) podnětu, podnětů
 • 3. pád – (k) podnětu, podnětům
 • 4. pád – podnět, podněty
 • 5. pád – podněte, podněty
 • 6. pád – (o) podnětu, podnětech
 • 7. pád – (s) podnětem, podněty

Příklady správného užití slova podnět

 • Chci podat podnět ke kontrole.
 • Můžete po podání podnětu nějak zasahovat do zahájeného řízení?
 • Podnět by měl být hlavně srozumitelný.
 • Podávání podnětů a stížnostíČeská inspekce životního prostředí.
 • Podnět lze adresovat přímo ministru spravedlnosti nebo rovněž státnímu zástupci.
 • Novorozenec za pohybujícím se podnětem otáčí hlavičku.
 • K rozvoji řeči potřebují děti kvalitní podněty.
 • Stresová reakce je spouštěna potenciálně nebezpečnými nebo škodlivými podněty, které porušují homeostázu.
 • To byl první podnět, jenž mě vedl ke zpracování této práce.
 • Učí se nově reagovat na podněty ze zevního prostředí.
 •  
 •  
 •  
 •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Ostatní uživatelé také četli:

Je to možná trochu zavádějící označení, ale jedná se o takzvaný čistý formát. Co si pod tím představit? Každá stránka má určitou velikost, ale text se zpravidla nepíše až do krajů. Bylo by to nečitelné a nepraktické. Prostor na stránce (v tisku), který je možné použít pro text, obrázek, fotografii, se označuje jako zrcadlo. Zrcadlo...

Není vám jasný význam slova akvizice? Setkáte se s ním především v souvislosti s médii a odteď už mu budete rozumět. Význam slova akvizice Synonymem slova akvizice je nábor, ale i získání. Akvizici většinou provádí nějaký podnikatelský subjekt. Nejčastěji se toto slovo používá v mediálním kontextu. Zde provozovatel médií rozšíří své portfolio. Mediální agentury mohou...

Fotbal patří mezi nejoblíbenější kolektivní sporty na světě. Honit se za míčem po zeleném trávníku baví lidi v Evropě, Asii, Africe i v Americe. Skoro v každém státě se hraje fotbalová soutěž, kterou sledují diváci na stadionech i v televizích. Nejlepší fotbalová mužstva Evropy pravidelně měří síly v Lize mistrů UEFA. A jak je to s češtinou? Kdo patří mezi...

Slovo správce je odvozené od slova správa, případně slovesa spravovat. Nikoliv od výrazu zpráva! Zapište si to za uši, abyste nechybovali. Pravopisně správně je pouze správce!A jak je to s významem? Správce je označení pro člověka, který spravuje (= stará se, pečuje, udržuje atd.) něco konkrétního. Správce je velice široké označení, protože se může jednat například...

Slovo skutečnost je označení pro realitu, fakt nebo pravdu. Spoustě lidem může zamotat hlavu svým pravopisem. Pravopisně SPRÁVNĚ je skutečnostNení v tom žádný chyták. V psaném projevu musíme psát předponu „s-“ -> skutečnost, skutečný, skutečně atd.A proč se ve slově skutečnost chybuje? Asi proto, že při výslovnosti dochází k spodobě znělosti. Jen si zkuste říct nahlas skutečnost....

Mnohokrát jsem se zamýšlel už v životě nad tím, proč nás nevěra toho druhého tak bolí. Asi poprvé se zde pouštím do nějakého filozofického článku, který neschvaluje a také neodsuzuje jednu či druhou stranu. Neříká, co je správné a co není. Protože to sám nejsem schopen posoudit. A myslím, že ani nikdo jiný. Každý z nás je...

Slovo respektive ve větě většinou nahrazuje slovo vlastně. Synonymem tohoto slova je také „popřípadě“ a „lépe řečeno“. Jeho význam je proměnlivý dle kontextu věty, a proto bychom ho v textech, kde záleží na přesném vyjádření neměli používat. Často ani sám mluvčí nedokáže říct, co tímto výrazem myslí a slouží tedy spíš jako taková výplň ve...

Principiální, anebo principielní? Jediná správná varianta je, v souladu s aktuálním Slovníkem spisovné češtiny, s koncovkou –ální. Výrazy s koncovkou –elní jsou hodnoceny jako hyperkorektní, tedy domněle správné, používané často ve snaze o stylově vyšší vyjadřování.Vždy tedy píšeme principiální, nikdy principielní.A co vlastně slovo principiální? Jde o přídavné jméno, z latinského principum, kterým označujeme něco,...

Vizážista je člověk, který se stará o celkový vzhled klientů. Pomáhá vyladit oblečení, doplňky i líčení. Šikovný vizážista dovede zvýraznit přednosti a zakrýt nedostatky. Přemalovat ksicht na obličej a z obrovské zadnice udělat prvotřídní zadeček. Základem slova je vizáž (=vzhled). A pravopisně správně je pouze tvar vizážista. Variantě vyzážista se vyhněte širokým obloukem. Je to patvar,...
Načíst dalších 10 článků