Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Podmět x podnět

Obě slova jsou gramaticky napsána správně, každé má však jiný význam. V obou případech jde o podstatná jména, která se v našem jazyce běžně vyskytují.

Podmět

Jako podmět označujeme základní větný člen, který vyjadřuje původce děje nebo nositele činnosti stavu či vlastnosti. V pasivních větách může podmět představovat cíl děje. Dalším základním větným členem je přísudek. Shoda přísudku s podmětem v osobě, čísle i rodě je základem českého pravopisu.

Skloňování slova podmět

Podmět je podstatné jméno rodu mužského neživotného, které skloňujeme podle vzoru hrad.

 • 1. pád – podmět, podměty
 • 2. pád – (bez) podmětu, podmětů
 • 3. pád – (k) podmětu, podmětům
 • 4. pád – podmět, podměty
 • 5. pád – podměte, podměty
 • 6. pád – (o) podmětu, podmětech
 • 7. pád – (s) podmětem, podměty

Příklady správného užití slova podmět

 • Úplně nejjednodušeji můžeme říct, že nám podmět říká, kdo nebo co vykonává činnost v přísudku.
 • Podmět je větný člen vyjadřující původce děje nebo nositele činnosti, stavu či vlastnosti.
 • Vyjadřuje činnost nebo stav podmětu.
 • To všechno můžou být podměty ve větě.
 • Podmět je část věty, která není na žádném jiném členu mluvnicky závislá.
 • Ráda bych se zeptala na určení podmětu.
 • Najdi ve větách podmět a přísudek.
 • Podtrhni podmět a přísudek a urči jejich druh
 • Hledáte podmět a přísudek?
 • Podmět rodu středního a ženského.

Nejhorší, co se může stát je, že zapomenete na výročí svatby. Ale udělat chybu v rodném jazyce také není prima. Proto se radši ujistěte, že znáte správnou podobu slova. Pravopisně správně je výročí! V tomto případě se nejedná o žádný chyták. Základem výrazu je slovo rok, ke kterému je přidána předpona „vý-“. A jak je známo, předpony...

Podnět

Slovo podnět může mít dva významy. Podnětem může být jev, který je vnímán pomocí smyslů. Podnět je také formální akce, jejímž cílem je vyvolat určitý proces. Podnět s n je tedy nějaký stimul/impuls, který vede k jednání, činnosti apod. Pozor! Stejně tak píšeme i přídavné jméno odvozené, tedy: podnětný (povzbuzující, dávající podněty).

Skloňování slova podnět

Podnět je podstatné jméno rodu mužského neživotného, které skloňujeme podle vzoru hrad.

 • 1. pád – podnět, podněty
 • 2. pád – (bez) podnětu, podnětů
 • 3. pád – (k) podnětu, podnětům
 • 4. pád – podnět, podněty
 • 5. pád – podněte, podněty
 • 6. pád – (o) podnětu, podnětech
 • 7. pád – (s) podnětem, podněty

Příklady správného užití slova podnět

 • Chci podat podnět ke kontrole.
 • Můžete po podání podnětu nějak zasahovat do zahájeného řízení?
 • Podnět by měl být hlavně srozumitelný.
 • Podávání podnětů a stížnostíČeská inspekce životního prostředí.
 • Podnět lze adresovat přímo ministru spravedlnosti nebo rovněž státnímu zástupci.
 • Novorozenec za pohybujícím se podnětem otáčí hlavičku.
 • K rozvoji řeči potřebují děti kvalitní podněty.
 • Stresová reakce je spouštěna potenciálně nebezpečnými nebo škodlivými podněty, které porušují homeostázu.
 • To byl první podnět, jenž mě vedl ke zpracování této práce.
 • Učí se nově reagovat na podněty ze zevního prostředí.
 •  
 •  
 •  
 •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Ostatní uživatelé také četli:

Ženské jméno Lea je hebrejského či chaldejského původu. Dle hebrejského původu se vykládá jako unavená, ale může znamenat také jalovici. Chaldejský výklad jména je panička či vládce. Staroanglické leah znamenalo dřevo, les, mýtina. Španělské a portugalské sloveso lea a leía pak znamená čístKdy slaví Lea svátek?Lea slaví, podle českého občanského kalendáře, svátek 22. března (22.3.).Domácí...

Zelený čtvrtek Zelený čtvrtek je v křesťanském kalendáři posledním čtvrtkem před Velikonocemi, zároveň je pátým dnem Svatého týdne. Křesťané všech denominací si připomínají poslední večeři Ježíše Krista s dvanácti učedníky a ustanovení eucharistie. Podle historických pramenů byl Zelený čtvrtek velice významným dnem. Po Ježíšově příchodu do Jeruzaléma a Jidášově zradě o Škaredé středě se v tento den...

Je to tu zase. Záludné zdvojení souhlásek „-nn-“. Ale nezoufejte, není to tak složité, jak se na první pohled může zdát. Vysvětlíme si to na příkladech. Správně je pouze každodenní!Abychom si s tímto přídavným jménem hravě poradili, potřebujeme ho rozložit na jednotlivé části, ze kterých vzniklo. Jak to tedy je? Stačí, když identifikujeme základ slova „-den-“,...

Kdo by neměl rád čokoládu? Hlavně děti ji milují a rozhodně si zaslouží svůj vlastní mezinárodní den čokolády. Pojďme se podívat, odkdy se slaví a proč. Kdy se slaví světový den čokolády?Světový den čokolády připadá vždy na sedmého července (7. 7.).Historie světového dne čokoládySvětový den čokolády, který byl založen v roce 2009, představuje údajné výročí...

Mužské jméno Soběslav má slovanský původ. Je možné jej vykládat jako sám sobě slavný</em, či mající svou slávu, případně svůj vlastní zákonodárce. Kdy slaví Soběslav svátek?Soběslav slaví, podle českého občanského kalendáře, svátek 8. srpna (8.8.).Ženská podoba jména SoběslavŽenskou podobou jména Soběslav je Soběslava.Domácké podoby jména SoběslavSob,Sobík,Slávek.Soběslav a statistikaKolik žije v ČR SoběslavůK 8. 8. 2022...

Správné fungování pohybového aparátu pomáhá udržet lékařský obor jménem fyzioterapie. Jediným správným zápisem tohoto názvu je fyzioterapie s tvrdým „y“, verze fizioterapie je nesprávná. Odvodit si to můžeme z toho, že fyzioterapie používá fyzikální metody a zabývá se fyziologií a v obou těchto slovech se taktéž píše tvrdé „y“. Zajímavostí je, že povolený je i zápis fysioterapie. Spousta...

Principiální, anebo principielní? Jediná správná varianta je, v souladu s aktuálním Slovníkem spisovné češtiny, s koncovkou –ální. Výrazy s koncovkou –elní jsou hodnoceny jako hyperkorektní, tedy domněle správné, používané často ve snaze o stylově vyšší vyjadřování.Vždy tedy píšeme principiální, nikdy principielní.A co vlastně slovo principiální? Jde o přídavné jméno, z latinského principum, kterým označujeme něco,...

Ptáte se, jak napsat apostrof na počítači nebo na notebooku? Ukážeme si obě možnosti. Každopádně není na tom nic složitého a tuto znalost oceníte při psaní textů ve wordu apod. Tento postup se totiž dá obecně aplikovat při psaní na počítači. Typy apostrofů Není apostrof jako apostrof. Rozlišujeme dva typy apostrofů – typografický a strojopisný....

Den sesterství má své alternativní názvy jako je Den zamyšlení či Vzpomínkový den. Jeho podstatou je přátelství, proto i tento svátek je mezinárodním dnem přátelství. Slavíme jej v tento den, neboť se narodili manželé Robert a Olave Baden Powell, kteří byly zakladatelé skautské organizace. V tento den slouží všem skautům z celého světa k přemýšlení...
Načíst dalších 10 článků