Socializuji se

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Podnikání a firmy

Občanský zákoník definuje podnikání jako samostatnou výdělečnou činnost vykonávanou na vlastní účet a odpovědnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem zisku.

Firma je polysémantický pojem, který se používá ve dvou různých významech. V právním pojetí (obchodní firma) se jedná o název, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku. V ekonomickém pojetí se však používá jako synonymum k pojmům podnik a společnost.

Občanský zákoník definuje podnikání jako samostatnou výdělečnou činnost vykonávanou na vlastní účet a odpovědnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem zisku.

Firma je polysémantický pojem, který se používá ve dvou různých významech. V právním pojetí (obchodní firma) se jedná o název, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku. V ekonomickém pojetí se však používá jako synonymum k pojmům podnik a společnost.

Všechny kategorie

Ani při práci v administrativě není radno podceňovat rizika, která nás mohou překvapit i v klasické kanceláři. I zde má zaměstnavatel povinnost zajistit hygienické podmínky, bezpečnost a ochranu zdraví při práci všem svým zaměstnancům. Povinnosti má však nejen zaměstnavatel, ale i zaměstnance. Práce v administrativě je trendy V posledních dvaceti letech se stávala práce v...

Kryptoměny jsou vysoce diskutovaným tématem. Pozornost k sobě přitahuje nejen jejich rozkolísanost, ale také otázka zdanění. Svět kryptoměn je stále poměrně novým fenoménem, takže speciální úprava v oblasti daní pro ně stále chybí. Na první pohled to může vypadat, že není nutné danit kryptoměny, opak je však pravdou. Výnosy z kryptoměn jsou příjmy jako každé...

Pokud je jednou z vašich obchodních praktik také telemarketing, zpozorněte! Pokud oslovujete potenciální zákazníky prostřednictvím telefonu s nabídkou Vašich výrobků nebo služeb, týká se vás novela č. 374/2021 Sb., kterou se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Hlavní změny v oblasti telemarketingu, které tato novela přinesla začaly platit od 1. července 2022. Co...

Za porušování předpisů požární ochrany může při výkonu státního požárního dozoru uložit hasičský záchranný sbor (HZS) daného kraje značné pokuty. Výše pokut se ovíjí od toho, do jaké kategorie požárního nebezpečí je vaše podnikatelská činnost zařazena. Některé pokuty se mohou vyšplhat až na desítky milionů korun. Maximální výše pokut Hasičský záchranný sbor může z pozice...

Povinnosti zpracování dokumentace požární ochrany pro podnikatele jsou stanoveny zákonem o požární ochraně (č. 133/1985 Sb.) a vyhláškou o požární prevenci (č. 246/2001 Sb.). Vyhláška také stanovuje, jakým způsobem má být dokumentace vedena. Dokumentace na základe začelenění do kategorie činností Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení do třech kategorií: bez zvýšeného požárního nebezpečí,...

Každý zaměstnavatel či podnikající fyzická osoba musí zajišťovat požární ochranu, a to i v prostorách, které má pouze pronajaté. Zaměstnavatel je odpovědný nejen za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních zaměstnanců. Odpovídá také za ochranu všech ostatních osob vyskytujících se s jeho vědomím na jeho pracovišti, jako jsou například návštěvy či smluvní partneři. Odpovědnost za porušení...

Teploty v posledních dnech lámou rekordy. V Česku vládne slunečné a horké počasí. Šťastnější z nás mohou trávit horké dny na koupališti, těm méně šťastným nezbývá, než se s nimi poprat v práci. Nadměrné horko však přináší zdravotní rizika a s rostoucí teplotou klesá výkonnost zaměstnanců. Jak klesá výkonost zaměstnanců v souvislosti s vysokou teplotou...

Potřebujete do svého článku fotku, ale foťák není váš nejlepší přítel? A s grafikou si také úplně netykáte? Možná vás napadlo jít na google a stáhnout první fotku, která se vám zalíbí. Pokud se však chcete vyhnout pokutě za porušování autorských práv, tuto variantu úplně nedoporučuji. Pokud do potřebných obrázků chcete investovat maximálně svůj čas,...

Nakupování na internetu je na vzestupu i s pomíjející pandemií COVID-19. Vzhledem k popularitě online nakupování mají stále větší význam také nástroje, pomocí kterých je možné řešit situace, kdy doručené zboží neodpovídá popisu. Případně kdy nemá požadovanou kvalitu, je poškozené či neúplné, dorazí později nebo nedorazí vůbec. Právě pro tyto případy je tu chargeback. Pomocí...

Pokud je záměrem webové stránky dosažení zisku, jejich cílem jsou konverze. Konverze jsou předem definované akce návštěvníka webu. Pokud chceme zvýšit výkonnost webu, je vhodné zaměřit se na konverzní poměr. Konverzní poměr Konverzní poměr porovnává množství návštěvníků, kteří provedli vámi požadovanou akci, ku celkové návštěvnosti webu, výsledek je následně převeden na procenta. konverzní poměr =...

Jako firma o sobě můžeme tvrdit ledacos – že jsme největší, nejlepší, nejrychlejší…Můžeme mít krásný web, zajímavé články na blogu, propracované reklamy, atraktivní sociální sítě a desítky certifikátů. Celou dokonalou online bublinu však dokáže sfouknout jedna věc – recenze, názor okolí, veřejnosti, lidí, kteří s firmou mají zkušenost. Nejmocnější druh reklamy, který může mít pozitivní...

Jsou často podceňované, ale ve skutečnosti jsou zpravidla těmi nejotvíranějšími a nejčtenějšími. Můžeme je považovat za formalitu, ale pro získání a udržení zákazníka hrají důležitou roli. Jde o automatické zprávy o záležitostech, jako jsou potvrzení objednávky, přijetí platby nebo třeba odeslání zboží. Z pohledu zákazníka se může jednat o nudu. Je to nuda, ale nuda,...

(Ne)znalost základních digitálních znalostí prokázalo 74 % respondentů, kteří v průzkumu společnosti Behavio pro Avast uvedli, že neví, co jsou cookies. Poctiví čtenáři krcmic.cz se však jistě řadí mezi zbylých 26 %. Drobná rekapitulace cookies Cookies jsou krátké textové soubory, které vytváří server během vaší návštěvy libovolné webové stránky a které prostřednictvím prohlížeče ukládá ve...

Používáte placenou reklamu na Facebooku a přivádíte návštěvníky na svůj web? Pokud ano, musíte mít implementovaný Facebook pixel. Teoreticky tedy nemusíte, ale…věřte nám, s Facebook pixel je to prostě lepší. Facebook pixel Jde o měřící kód, který implementujete do hlavičky kódu vašeho webu. Odesílá údaje o návštěvnosti a splněných konverzích na vašem webu do nástroje...

Měl to být jeden z nejužitečnějších nástrojů telefonické komunikace, stal se však jendím z nejzbytečnějších a (v mém případě) i nejnenáviděnějších. Řeč je o hlasové schránce. Asi neznám člověka, který by ji používal. Většina lidí už ji má dávno zrušenou, pokud vy ještě ne, níže naleznete jednoduchý návod, jak na to u třech nejvyužívanějších mobilních...

Facebook má téměř 2 miliardy každodenních uživatelů z celého světa. Velká část těchto uživatelů dobrovolně sdílí velké množství osobních informací. I díky tomu Facebook může nabídnout vysoce cílené placené reklamy. S pomocí Facebook Ads je možné propagaci přizpůsobit konkrétnímu publiku na základě množství demografických charakteristik. Facebook ví o svých uživatelích prakticky vše, takže reklama na...

Event marketing vychází z marketingu tak, jak jej známe. K často plochému uspokojování potřeb zákazníka však přidává něco, co si zákazník dobře zapamatuje. Event marketing vychází z toho, že nejlépe (a nejdéle) si člověk pamatuje to, co prožije či zažije na vlastní kůži. Klíčovým posláním je osobní zkušenost zákazníka spojená se silným prožitkem, často i...

Kodex reklamy či také etický kodex reklamy vydala Rada pro reklamu v roce 2013. Jde o jakýsi morální kodex, soubor pravidel toho, jak by měla reklama vypadat. Podle tohoto morálního kodexu by měla být reklama pravdivá, slušná a čestná. Kodex a legislativa Kodex nenahrazuje právní regulaci reklamy, pouze na ni navazuje doplněním o etické zásady....

Marketing bývá často zaměňován za reklamu. Přitom reklama je pouze součástí marketingu, i když poměrně významnou součástí. Samotný marketing je proces zaměřený na uspokojování potřeb zákazníka. Celý proces je komplexní, na jeho počátku stojí zjišťování potřeb zákazníka, následuje nabídnutí produktů a prodej. V tržním hospodářství prostupuje marketing všemi činnostmi firmy, tj. již od zajištění zdrojů,...

Ano, překvapivě, e-mailing využívá jako hlavní nástroj komunikace e-mail. Mail můžete využít k tomu, abyste uživatele v databázi upozornili, že zrovna máte velmi příjemné slevy, výhodné balíčky, že toto a ono zboží právě doprodáváte a už v žádném případě nebude. Nebo že ta či ona nabídka má časové omezení, které není radno promeškat. E-mailing E-mailem...

Činnost je podnikáním pouze v případě současného naplnění následujících předpokladů:

 • samostatnost – o tom, kde a jakým způsobem budete činnost vykonávat rozhodujete pouze vy,
 • výdělečnost – za činnost, kterou vykonáváte, dostáváte zaplaceno,
 • na vlastní účet – činnost vykonáváte pod vlastním jménem,
 • na vlastní odpovědnost – za výsledek činnosti, kterou vykonáváte nesete plnou zodpovědnost, zodpovědnost nesete také za porušení vašich závazků či právních předpisů,
 • živnostenský nebo obdobný způsob výkonu činnosti – rozhodující je charakter vykonávané činnosti,
 • soustavnost – nahodilá či občasná činnost není podnikáním, důležitý je však záměr vykonávat danou činnost opakovaně,
 • za účelem dosažení zisku – cílem podnikání je generování zisků, o tom, zda je činnost podnikáním však nerozhoduje, zda cíle opravdu dosáhnete.

Začátek podnikání

Pokud se chceme stát osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ), je vhodné opatřit si živnostenské oprávnění. Některé činnosti můžeme provádět i bez oprávnění, ale s ohledem na daň z příjmu je lepší oprávnění mít.

Činnosti, ke kterým živnostenské oprávnění nepotřebujeme uvádí § 7 Zákona o daních z příjmů. Jde zejména o:

 • zemědělskou výrobu, lesní a vodní hospodářství,
 • činnost autorů,
 • nezávislá povolání, která nejsou živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů (např. spisovatelé, herci, hudebníci apod.),
 • činnosti a podnikání podle zvláštních předpisů, ke kterým je většinou třeba státní zkouška (např. daňoví poradci, advokáti, soudní exekutoři, makléři, správci konkursní podstaty, znalci, tlumočníci, psychoterapeuti apod.).

Živnostenské oprávnění

Živnostenský list

Živnostenský list, tedy papírový doklad o naší živnosti, dnes již nedostaneme. Na živnostenském úřadě získáváme živnostenské oprávnění, a pokud je potřebujeme někde doložit, použijeme výpis ze živnostenského rejstříku.

Založení živnosti

Většinu živností stačí jen ohlásit na kterýkoliv živnostenský úřad. Doložíme, že splňujeme všeobecné podmínky, což většinou znamená jen přijít s občankou, a zaplatíme poplatek. Toto stačí, protože většina živností patří do volné živnosti.

Pokud chceme živnost patřící do živnosti vázané nebo živnosti řemeslné, doložíme navíc požadovanou odbornou způsobilost, například vzdělání, praxi.

Živnosti volné a živnosti vázané a řemeslné

Pod označením volná živnost se skrývá celá řada činností, které můžeme jako OSVČ vykonávat bez dalších podmínek, stačí, když na živnostenském úřadu doložíme, že splňujeme všeobecné podmínky. Nemusíme tedy prokazovat žádné odborné ani jiné způsobilosti ani praxi.

Příloha 1 živnostenského zákona pak vyjmenovává tzv. živnosti řemeslné. Jde o živnosti, pro jejichž provozování je třeba splnit všeobecné požadavky stanovené zákonem a nezbytnou odbornou způsobilost. Příkladem živností řemeslných může být holičství, hodinářství, klempířství, zámečnictví, mlynářství apod.

U některých typů živností je nutné pouze prokázat odbornou způsobilost, jde pak o živnosti vázané. Vázané živnosti jsou vyjmenovány v Příloze 2 živnostenského zákona. Odbornou způsobilostí může být např. ukončené odborné vzdělání, rekvalifikace případně určitá délka praxe. Příkladem vázaných živností jsou např. Masérské služby, Činnost účetních poradců, Provozování autoškoly apod.

Některé živnosti vznikají a jsou provozovány na základě správního rozhodnutí. Tyto živnosti jsou vyjmenovány v Příloze 3 živnostenského zákona, jde o koncesované živnosti, k jejichž provozování je nutné, kromě splnění odborné způsobilosti také zíksat kladné vyjádření příslušného orgánu státní správy.

Jednotný registrační formulář

Když si pořizujeme svoji první živnost, chceme ji patrně již také začít používat, to znamená vydělávat jako OSVČ. Na živnostenském úřadě proto vyplníme jednotný registrační formulář, v rámci kterého založíme také tu svoji živnost.

Jednotný registrační formulář slouží nejen k registraci a ohlášení živnosti, ale také k registraci k dani z příjmů, oznámení zdravotní pojištovně i správě sociálního zabezpečení. Zároveň je možné registrovat se k silniční dani, dani z přidané hodnoti nebo k dani z příjmů za zaměstnance.

Všeobecné podmínky pro živnost

Pro získání živnosti musíme splňovat nejen specifické podmínky konkrétní živnosti, ale také podmínky všeobecné, těmi jsou bezúhonnost a plná svéprávnost.

Svéprávnost

Plně svéprávným je člověk po dosažení 18 let, který je zároveň způsobilým k právním úkonům.

Bezúhonnost

Bezúhonnost je vlastnost člověka, fyzické osoby, která obecně znamená, že nebyla v minulosti odsouzena za trestný čin. Různé právní předpisy pro různé profese či pro přiznání různých oprávnění stanoví přesnější kritéria bezúhonnosti. K prokazování bezúhonnosti slouží především rejstřík trestů a lze ji i znovu nabýt prostřednictvím tzv. zahlazení odsouzení.

Odpovědný zástupce pro živnost

Nemáme-li potřebné vzdělání, praxi nebo odborné zkoušky pro určitou vázanou nebo řemeslnou živnost, můžeme se pokusit najít člověka, který nám bude dělat odpovědného zástupce podle § 11 živnostenského zákona.

Odpovědný zástupce je fyzická osoba, která bude odpovídat za řádný provoz naší živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů. Tato osoba musí se svým ustanovením do funkce souhlasit a musí být s námi ve smluvním vztahu.

Daň – kdy je výhodné platit paušálně?

Pokud máme podnikání jako svoji hlavní činnost, může být výhodné a zjednodušující přihlásit se k paušální dani.

Pomocí paušální daně můžeme splnit všechni své povinnosti vůči státu. Pokud se k ní přihlásíme, platíme ji celý rok každý měsíc ve stejné výši na jeden účet. Výhodou je, že nemusíme podat daňové přiznání ani Přehledy na pojištění a evidujeme jen všechny příjmy během roku a pohledávky k poslednímu dni roku.

Pro rok 2022 je měsíční platba na paušální daň 5994 Kč.

Kdy se vyplatí paušální daň

Paušální daň je pro nás vhodná, pokud máme OSVČ jako hlavní činnost a nepotřebujeme uplatnit daňové slevy. Rozhodující ale, je, jakou vykonáváme činnost.

Pokud jsme OSVČ bez živnosti a uplatňovali bychom na výdaje procentem z příjmů 40% paušál, je pro nás paušální daň velmi výhodná.

Pokud máme živnost a uplatňovali bychom 60% paušál, vyplatí se nám paušální daň jen tehdy, blíží-li se naše příjmy horní hranici, tedy jednomu milionu Kč. Pokud ale máme nákup a prodej, tak se nám nevyplatí nikdy, naše skutečné výdaje jsou většinou nad 60 % příjmů a vedeme radši daňovou evidenci.

Pokud naše příjmy plynou z řemesla nebo zemědělské či lesní výroby nebo z vodního hospodářství (možnost uplatnit 80% paušál), tak se nám paušální daň nevyplatí vůbec.

Daňová evidence anebo účetnictví

Zejména pro začínající podnikatele je často oříšek, zda vést daňovou evidenci či účetnictví.

Daňová evidence

Daňová evidence je upravená zákonem o dani z příjmů. Je jednodušší než účetnictví, obsahuje údaje o uskutečněných zdanitelných příjmech a daňově uplatnitelných výdajích, současně je sledován stav majetku a závazků na konci daného roku (zdaňovacího období).

Daňovou evidenci musíme vést, pokud máme příjmy ze samostatné činnosti a chceme v přiznání k dani z příjmu uplatnit výdaje podle skutečnosti, tedy podle dokladů.

Daňová evidence není potřeba, pokud budeme uplatňovat paušální výdaje, tedy výdaje procentem z příjmů. Nepotřebujeme ji ani tehdy, když jsme přešli na paušální daň.

Výdaje procentem z příjmů

Paušální výdaje procentem z příjmů jsou nejjednodušší a často i nejvýhodnější způsob, jak v daňovém přiznání uplatnit výdaje z podnikání nebo jiné samostatné činnosti.

Nevedeme daňovou evidenci, ale jen evidenci příjmů a pohledávek. Nemusíme prokazovat daňové výdaje podle dokladů, ale vypočítáme je procentem ze svých příjmů. Takto nám můžou výdaje vyjít i podstatně vyšší než byly ve skutečnosti.

Procenta podle druhu činnosti:

 • 80 % (nejvýše 1 600 000 Kč za rok) z příjmů z řemeslných živností, zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství vykonávaných jako samostatná činnost. Také z ostatních příjmů ze zemědělské výroby.
 • 60 % (nejvýše 1 200 000 Kč za rok) z příjmů z živností volných, vázaných i koncesovaných.
 • 40 % (nejvýše 800 000 Kč za rok) z příjmů ze samostatné činnosti na kterou nemáme živnost (OSVČ bez živnosti).
 • 30 % (nejvýše 600 000 Kč za rok) z příjmů z pronájmu a z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.

Účetnictví

Účetnictví, dříve nazývané jako podvojné účetnictví, je upravené zákonem o účetnictví a vedou ho právnické a fyzické osoby, které se staly účetní jednotkou. Účtuje se takzvaným podvojným způsobem, účetnictví je podstatně rozsáhlejším a komplikovanějším procesem než daňová evidence, proto se s ním také podnikatelé často obracejí na účetní.

Fyzická osoba se stane nejčastěji účetní jednotkou (tedy tím, kdo má povinnost vést účetnictví) ve chvíli, kdy její obrat za předcházející rok přesáhne 25 milionů korun. V tomto případě podnikateli vzniká povinnost vést účetnictví od prvního dne účetního období, jež následuje po kalendářním roce, ve kterém se stal účetní jednotkou. Účetní jednotkou jsou také fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku.

Zdravotní a sociální pojištění

Samostatná činnost jako hlavní činnost

Jestliže máme samostatnou činnost jako svoji hlavní činnost, platíme již od prvního měsíce zálohy na zdravotní a sociální pojištění.

Samostatná činnost jako vedlejší činnost

V případě, že máme samostatnou činnost jako vedlejší činnost, zálohy za první rok neplatíme, pojištění doplatíme po konci roku podle Přehledu příjmů pro zdravotní pojišťovnu a sociální pojištění.

Pokud máme při vedlejší činnosti nízký zisk, sociálnímu pojištění se zcela vyhneme.

Daň z přidané hodnoty

Plátci DPH se stáváme ve chvíli, kdy náš obrat překročí 1 milion Kč za 12 (anebo méně) po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Zpočtátku budeme zřejmě fungovat jako neplátce DPH.

Silniční daň

Používáme-li pro podnikání auto, platíme čtvrtletně zálohy na silniční daň a po konci roku podáme daňové přiznání.

Daně a pojištění na konci roku

Po skončení roku stanovíme příjmy, výdaje a zisk, k jejich stanovení můžeme použít:

 • daňovou evidenci,
 • výdaje procentem z příjmů.

Následně podáme daňové přiznání k dani z příjmu a zaplatíme daň z příjmu.

Podáme přehled příjmů zdravotní pojišťovně.

Podáme přehled příjmů pro sociální pojištění.

Doplatíme pojištění.

Pokud se přihlásíme k paušální dani, toto samostatně nemusíme řešit.

EET – elektronická evidence tržeb

Povinnost vést EET neplatí minimálně do konce roku 2022.

Web, marketing

Už na počátku našeho podnikání se vyplatí zainvestovat do webu a reklamy. Dobře udělaný web může být skvělým reklamním nástrojem, kde zákazníky informujeme o své nabídce a kontaktech na nás.

Činnost je podnikáním pouze v případě současného naplnění následujících předpokladů:

 • samostatnost – o tom, kde a jakým způsobem budete činnost vykonávat rozhodujete pouze vy,
 • výdělečnost – za činnost, kterou vykonáváte, dostáváte zaplaceno,
 • na vlastní účet – činnost vykonáváte pod vlastním jménem,
 • na vlastní odpovědnost – za výsledek činnosti, kterou vykonáváte nesete plnou zodpovědnost, zodpovědnost nesete také za porušení vašich závazků či právních předpisů,
 • živnostenský nebo obdobný způsob výkonu činnosti – rozhodující je charakter vykonávané činnosti,
 • soustavnost – nahodilá či občasná činnost není podnikáním, důležitý je však záměr vykonávat danou činnost opakovaně,
 • za účelem dosažení zisku – cílem podnikání je generování zisků, o tom, zda je činnost podnikáním však nerozhoduje, zda cíle opravdu dosáhnete.

Začátek podnikání

Pokud se chceme stát osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ), je vhodné opatřit si živnostenské oprávnění. Některé činnosti můžeme provádět i bez oprávnění, ale s ohledem na daň z příjmu je lepší oprávnění mít.

Činnosti, ke kterým živnostenské oprávnění nepotřebujeme uvádí § 7 Zákona o daních z příjmů. Jde zejména o:

 • zemědělskou výrobu, lesní a vodní hospodářství,
 • činnost autorů,
 • nezávislá povolání, která nejsou živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů (např. spisovatelé, herci, hudebníci apod.),
 • činnosti a podnikání podle zvláštních předpisů, ke kterým je většinou třeba státní zkouška (např. daňoví poradci, advokáti, soudní exekutoři, makléři, správci konkursní podstaty, znalci, tlumočníci, psychoterapeuti apod.).

Živnostenské oprávnění

Živnostenský list

Živnostenský list, tedy papírový doklad o naší živnosti, dnes již nedostaneme. Na živnostenském úřadě získáváme živnostenské oprávnění, a pokud je potřebujeme někde doložit, použijeme výpis ze živnostenského rejstříku.

Založení živnosti

Většinu živností stačí jen ohlásit na kterýkoliv živnostenský úřad. Doložíme, že splňujeme všeobecné podmínky, což většinou znamená jen přijít s občankou, a zaplatíme poplatek. Toto stačí, protože většina živností patří do volné živnosti.

Pokud chceme živnost patřící do živnosti vázané nebo živnosti řemeslné, doložíme navíc požadovanou odbornou způsobilost, například vzdělání, praxi.

Živnosti volné a živnosti vázané a řemeslné

Pod označením volná živnost se skrývá celá řada činností, které můžeme jako OSVČ vykonávat bez dalších podmínek, stačí, když na živnostenském úřadu doložíme, že splňujeme všeobecné podmínky. Nemusíme tedy prokazovat žádné odborné ani jiné způsobilosti ani praxi.

Příloha 1 živnostenského zákona pak vyjmenovává tzv. živnosti řemeslné. Jde o živnosti, pro jejichž provozování je třeba splnit všeobecné požadavky stanovené zákonem a nezbytnou odbornou způsobilost. Příkladem živností řemeslných může být holičství, hodinářství, klempířství, zámečnictví, mlynářství apod.

U některých typů živností je nutné pouze prokázat odbornou způsobilost, jde pak o živnosti vázané. Vázané živnosti jsou vyjmenovány v Příloze 2 živnostenského zákona. Odbornou způsobilostí může být např. ukončené odborné vzdělání, rekvalifikace případně určitá délka praxe. Příkladem vázaných živností jsou např. Masérské služby, Činnost účetních poradců, Provozování autoškoly apod.

Některé živnosti vznikají a jsou provozovány na základě správního rozhodnutí. Tyto živnosti jsou vyjmenovány v Příloze 3 živnostenského zákona, jde o koncesované živnosti, k jejichž provozování je nutné, kromě splnění odborné způsobilosti také zíksat kladné vyjádření příslušného orgánu státní správy.

Jednotný registrační formulář

Když si pořizujeme svoji první živnost, chceme ji patrně již také začít používat, to znamená vydělávat jako OSVČ. Na živnostenském úřadě proto vyplníme jednotný registrační formulář, v rámci kterého založíme také tu svoji živnost.

Jednotný registrační formulář slouží nejen k registraci a ohlášení živnosti, ale také k registraci k dani z příjmů, oznámení zdravotní pojištovně i správě sociálního zabezpečení. Zároveň je možné registrovat se k silniční dani, dani z přidané hodnoti nebo k dani z příjmů za zaměstnance.

Všeobecné podmínky pro živnost

Pro získání živnosti musíme splňovat nejen specifické podmínky konkrétní živnosti, ale také podmínky všeobecné, těmi jsou bezúhonnost a plná svéprávnost.

Svéprávnost

Plně svéprávným je člověk po dosažení 18 let, který je zároveň způsobilým k právním úkonům.

Bezúhonnost

Bezúhonnost je vlastnost člověka, fyzické osoby, která obecně znamená, že nebyla v minulosti odsouzena za trestný čin. Různé právní předpisy pro různé profese či pro přiznání různých oprávnění stanoví přesnější kritéria bezúhonnosti. K prokazování bezúhonnosti slouží především rejstřík trestů a lze ji i znovu nabýt prostřednictvím tzv. zahlazení odsouzení.

Odpovědný zástupce pro živnost

Nemáme-li potřebné vzdělání, praxi nebo odborné zkoušky pro určitou vázanou nebo řemeslnou živnost, můžeme se pokusit najít člověka, který nám bude dělat odpovědného zástupce podle § 11 živnostenského zákona.

Odpovědný zástupce je fyzická osoba, která bude odpovídat za řádný provoz naší živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů. Tato osoba musí se svým ustanovením do funkce souhlasit a musí být s námi ve smluvním vztahu.

Daň – kdy je výhodné platit paušálně?

Pokud máme podnikání jako svoji hlavní činnost, může být výhodné a zjednodušující přihlásit se k paušální dani.

Pomocí paušální daně můžeme splnit všechni své povinnosti vůči státu. Pokud se k ní přihlásíme, platíme ji celý rok každý měsíc ve stejné výši na jeden účet. Výhodou je, že nemusíme podat daňové přiznání ani Přehledy na pojištění a evidujeme jen všechny příjmy během roku a pohledávky k poslednímu dni roku.

Pro rok 2022 je měsíční platba na paušální daň 5994 Kč.

Kdy se vyplatí paušální daň

Paušální daň je pro nás vhodná, pokud máme OSVČ jako hlavní činnost a nepotřebujeme uplatnit daňové slevy. Rozhodující ale, je, jakou vykonáváme činnost.

Pokud jsme OSVČ bez živnosti a uplatňovali bychom na výdaje procentem z příjmů 40% paušál, je pro nás paušální daň velmi výhodná.

Pokud máme živnost a uplatňovali bychom 60% paušál, vyplatí se nám paušální daň jen tehdy, blíží-li se naše příjmy horní hranici, tedy jednomu milionu Kč. Pokud ale máme nákup a prodej, tak se nám nevyplatí nikdy, naše skutečné výdaje jsou většinou nad 60 % příjmů a vedeme radši daňovou evidenci.

Pokud naše příjmy plynou z řemesla nebo zemědělské či lesní výroby nebo z vodního hospodářství (možnost uplatnit 80% paušál), tak se nám paušální daň nevyplatí vůbec.

Daňová evidence anebo účetnictví

Zejména pro začínající podnikatele je často oříšek, zda vést daňovou evidenci či účetnictví.

Daňová evidence

Daňová evidence je upravená zákonem o dani z příjmů. Je jednodušší než účetnictví, obsahuje údaje o uskutečněných zdanitelných příjmech a daňově uplatnitelných výdajích, současně je sledován stav majetku a závazků na konci daného roku (zdaňovacího období).

Daňovou evidenci musíme vést, pokud máme příjmy ze samostatné činnosti a chceme v přiznání k dani z příjmu uplatnit výdaje podle skutečnosti, tedy podle dokladů.

Daňová evidence není potřeba, pokud budeme uplatňovat paušální výdaje, tedy výdaje procentem z příjmů. Nepotřebujeme ji ani tehdy, když jsme přešli na paušální daň.

Výdaje procentem z příjmů

Paušální výdaje procentem z příjmů jsou nejjednodušší a často i nejvýhodnější způsob, jak v daňovém přiznání uplatnit výdaje z podnikání nebo jiné samostatné činnosti.

Nevedeme daňovou evidenci, ale jen evidenci příjmů a pohledávek. Nemusíme prokazovat daňové výdaje podle dokladů, ale vypočítáme je procentem ze svých příjmů. Takto nám můžou výdaje vyjít i podstatně vyšší než byly ve skutečnosti.

Procenta podle druhu činnosti:

 • 80 % (nejvýše 1 600 000 Kč za rok) z příjmů z řemeslných živností, zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství vykonávaných jako samostatná činnost. Také z ostatních příjmů ze zemědělské výroby.
 • 60 % (nejvýše 1 200 000 Kč za rok) z příjmů z živností volných, vázaných i koncesovaných.
 • 40 % (nejvýše 800 000 Kč za rok) z příjmů ze samostatné činnosti na kterou nemáme živnost (OSVČ bez živnosti).
 • 30 % (nejvýše 600 000 Kč za rok) z příjmů z pronájmu a z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.

Účetnictví

Účetnictví, dříve nazývané jako podvojné účetnictví, je upravené zákonem o účetnictví a vedou ho právnické a fyzické osoby, které se staly účetní jednotkou. Účtuje se takzvaným podvojným způsobem, účetnictví je podstatně rozsáhlejším a komplikovanějším procesem než daňová evidence, proto se s ním také podnikatelé často obracejí na účetní.

Fyzická osoba se stane nejčastěji účetní jednotkou (tedy tím, kdo má povinnost vést účetnictví) ve chvíli, kdy její obrat za předcházející rok přesáhne 25 milionů korun. V tomto případě podnikateli vzniká povinnost vést účetnictví od prvního dne účetního období, jež následuje po kalendářním roce, ve kterém se stal účetní jednotkou. Účetní jednotkou jsou také fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku.

Zdravotní a sociální pojištění

Samostatná činnost jako hlavní činnost

Jestliže máme samostatnou činnost jako svoji hlavní činnost, platíme již od prvního měsíce zálohy na zdravotní a sociální pojištění.

Samostatná činnost jako vedlejší činnost

V případě, že máme samostatnou činnost jako vedlejší činnost, zálohy za první rok neplatíme, pojištění doplatíme po konci roku podle Přehledu příjmů pro zdravotní pojišťovnu a sociální pojištění.

Pokud máme při vedlejší činnosti nízký zisk, sociálnímu pojištění se zcela vyhneme.

Daň z přidané hodnoty

Plátci DPH se stáváme ve chvíli, kdy náš obrat překročí 1 milion Kč za 12 (anebo méně) po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Zpočtátku budeme zřejmě fungovat jako neplátce DPH.

Silniční daň

Používáme-li pro podnikání auto, platíme čtvrtletně zálohy na silniční daň a po konci roku podáme daňové přiznání.

Daně a pojištění na konci roku

Po skončení roku stanovíme příjmy, výdaje a zisk, k jejich stanovení můžeme použít:

 • daňovou evidenci,
 • výdaje procentem z příjmů.

Následně podáme daňové přiznání k dani z příjmu a zaplatíme daň z příjmu.

Podáme přehled příjmů zdravotní pojišťovně.

Podáme přehled příjmů pro sociální pojištění.

Doplatíme pojištění.

Pokud se přihlásíme k paušální dani, toto samostatně nemusíme řešit.

EET – elektronická evidence tržeb

Povinnost vést EET neplatí minimálně do konce roku 2022.

Web, marketing

Už na počátku našeho podnikání se vyplatí zainvestovat do webu a reklamy. Dobře udělaný web může být skvělým reklamním nástrojem, kde zákazníky informujeme o své nabídce a kontaktech na nás.