Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Požární ochrana na pracovišti

Hello 0

Každý zaměstnavatel či podnikající fyzická osoba musí zajišťovat požární ochranu, a to i v prostorách, které má pouze pronajaté. Zaměstnavatel je odpovědný nejen za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních zaměstnanců. Odpovídá také za ochranu všech ostatních osob vyskytujících se s jeho vědomím na jeho pracovišti, jako jsou například návštěvy či smluvní partneři.

Odpovědnost za porušení předpisů

Zaměstnance nestačí s povinnostmi pouze seznámit. Jejich plnění musí být také soustavně vyžadováno a kontrolováno. Zcela se zprostit odpovědnosti a případné náhrady škody zaměstnanci se tak zaměstnavatel může pouze v případech, kdy kromě seznámení se s požárními předpisy také vyžadoval jejich soustavné dodržování a kontroloval jej.

Zajišťování požární ochrany

Zajištění požární ochrany může zaměstnavatel provést svépomocí a vyškolit si v dané problematice vlastního pracovníka. Může se však rozhodnout i pro spolupráci s dodavatelskou firmou, jež je schopná zajistit kompletní nebo částečný servis požární ochrany.

Odborníci na požární ochranu

Na úseku prevence požární ochrany jsou 3 stupně odborné způsobilosti, které vycházejí z kategorií činností, jež firma provozuje.

 • Preventista – uplatní se ve společnosti se zařazením do kategorie činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí.
 • Technik – zaměstnavatel jej potřebuje v případě, že se druh vykonávané činnosti řadí do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím.
 • Odborně způsobilá osoba – působí tam, kde je kategorie činnosti s vysokým požárním nebezpečím.

Každý z těchto odborníků musí splnit určitý stupeň školení. Preventista musí absolvovat odbornou přípravu, technik složit zkoušku před komisí ministerstva vnitra a odborně způsobilá osoba musí rovněž složit zkoušku před komisí MV ČR a případně splňovat další kvalifikace podle § 11 zákona o PO.

Požární bezpečnost

Každý zaměstnavatel by se měl držet jednoduchých zásad, jak předejít nešťastné události na pracovišti.

 • Únikové cesty a nouzové východy by měly být vždy náležitě označeny a vždy průchodné.
 • Hasicí přístroje, ochranné pomůcky a další bezpečnostní zařízení musí být umístěny tak, aby se daly rychle použít.
 • Vždy je potřeba dodržovat instrukce a doporučení, které se vážou k požární bezpečnosti výrobků, činností a technologických provozů.
 • Pracoviště a další potřebná místa musí být vybavena bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny.
 • V pravidelně stanovených lhůtách provádět preventivní požární prohlídky.
 • Odstranit a provést patřičná opatření v případě zjištění závad.
 • Chovat se tak, aby k požáru nedošlo.
 • Spolupracovat se specialisty v oboru požární ochrany.
 • Řídit se instrukcemi stanovenými dokumentací požární ochrany.
 • Věnovat pozornost schvalování dokumentace požární ochrany.
 • Požár může vzniknout i na pracovištích se špičkovou protipožární ochranou, proto je vždy důležité, aby se úrovně zajištění požární ochrany správně doplňovaly.

  Základní povinnosti v oblasti požární ochrany

  V oblasti požární ochrany mají podnikatelé poměrně mnoho povinností, které se odvíjí zejména od toho , o jaký se jedná provoz. ákon o požární ochraně ukládá, že podnikatel je povinen zařadit pracoviště do jedné ze tří rizikových kategorií, a to podle míry požárního nebezpečí. Toto zařazení provádí odborně způsobilá osoba pro oblast požární ochrany. Zařazeni budete buď do pracoviště bez zvýšeného požárního nebezpečí, pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím nebo pracoviště s vysokým požárním nebezpečím.

  Požární technika a bezpečnostní zařízení

  Právě požární technika a bezpečnostní zařízení jsou jednou z prvních věcí, kterou Státní požární doroz kontroluje při kontrole dodržování povinností požární ochrany. Jedná se zejména o hasící přístroje, požární dveře, nouzové osvětlení a bezpečnostní tabulky. U hasících přístrojů nezapomeňte na jejich pravidelné revize.

  Dobré podmínky pro hašení požáru

  Dbejte nejen na to, aby vaše požární technika byla v dobrém stavu, ale myslete taé na dobré podmínky pro hašení případného požáru. Udržujte především přístupné a volné únikové cesty a příjezdové komunikace, a mít volný přístup k rozvodným zařízením (elektřina, voda, plyn a hlavní uzavěry a prostředky PO).

  Dokumentace požární ochrany

  Dokumentace PO je jedna z nejdůležitějších věcí, kterou byste měli mít v pořádku.
  Pokud je vaše činnost zařazena do kategorie se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, je vaší povinností mít zpracovanou a průběžně aktualizovanou dokumentaci požární ochrany. Kontrola aktuálnosti musí být dle zákona prováděna nejméně 1x ročně.

  Školení zaměstnanců

  Na pracovištích, které jsou zařazeny do kategorie se zvýšeným nebo vysokým nebezpečím požáru, musí zaměstnavatel zajistit školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků, a to včetně odborné přípravy preventistů PO. Školení zaměstnanců musí dle zákona provádět buď proškolený vedoucí pracovník nebo preventista PO. Tam, kde je pracoviště kategorizováno s vysokým nebezpečím požáru, musí školení provádět proškolený vedoucí pracovník nebo technik PO, a to nejméně 1x za 2 roky. Školení vedoucích pracovníků pak nejméně 1x za 3 roky a odborné přípravy preventistů PO 1x ročně provádí opět technik PO nebo OZO (odborně způsobilá osoba).

 •  
 •  
 •  
 •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Ostatní uživatelé také četli:

Nevíte, proč se píše ve slově Ibiza měkké i? To se dozvíte v dnešním článku. ✅ Ibiza – orientujeme se podle původního názvu, proto měkké i. Navíc slovo Ibiza není ve vyjmenovaných slovech po b.❌ Ibyza – nespisovná varianta.Skloňování slova IbizaIbiza je rodu ženského a skloňuje se podle rodu žena.pád – Ibizapád – (bez) Ibizypád...

Možná je na podobné zhodnocení ještě brzo, ale… na to sere pes. Takže… Jaký byl můj rok 2013?Divoký :-). Ve všem. Bylo to jako v pohádce. Po všech stránkách to byl asi zatím nejlepší rok mého života. Pokud bych to měl shrnout do několika bodů (pro matematiky), tak letošek vypadal nějak takto…Rok 2013 v číslech+/- 30...

Před pár lety si chtěl Michael koupit hezkou tašku. Ale protože se mu ji u nás nedařilo nikde najít, tak šel pátrat na internet. A netrvalo dlouho a v roce 2013, společně se svými kamarády Františkem Reisnerem a Lukášem Pohanem, začali tyto výrobky dovážet i k nám do ČR.Nedlouho poté si otevřeli svůj první kamenný obchod Gentleport, který najdete v Pánské...

Kodex reklamy či také etický kodex reklamy vydala Rada pro reklamu v roce 2013. Jde o jakýsi morální kodex, soubor pravidel toho, jak by měla reklama vypadat. Podle tohoto morálního kodexu by měla být reklama pravdivá, slušná a čestná. Kodex a legislativaKodex nenahrazuje právní regulaci reklamy, pouze na ni navazuje doplněním o etické zásady. Jedná...

S brzděním se setkáte například v autě nebo na kole. Krom toho se ale slovo brzdění může objevit i na papíře nebo displeji – to když ho potřebujete napsat. A já vám rád poradím, jak na to. Správně je brzděníBrzdím, brzdíš, brzdíme. A co vidíme? Samozřejmě ve všech třech slovech jedině „z“, nikoliv „ž“. Správná...

Nejvíc mi vyhovuje, když pracovat vůbec nemusím, ale o tom dnešní článek nebude. Zaměříme se na problematiku kancelářského nábytku. Všude kolem nás se to jen hemží reklamami, které nás přesvědčují, že ergonomická židle je to nejlepší pro naši páteř, ale na druhou stranu pak vidím fotky lidí, jak si leží v pohodě s notebookem v posteli. No… Jsou to...

Pravopis slovesa ztratit x stratit je jednou z nejčastějších gramatických chyb vůbec, na kterou můžete dnes narazit. Ačkoli nás může výslovnost tohoto slova trochu zmást, zůstává jedinou správnou variantou ztratit/ztrácet. To znamená, že píšeme ztratit/ztrácet s písmenem „z“, stejně tak v příbuzném substantivu ztráta či adjektivu ztracený se píše s předponu „z“ (zapomeňte tedy na varianty jako stráta,...

Mám na vás otázku – napsali byste spíš muzeum nebo museum? Spousta lidí se v této otázce splete. A protože vy nechcete být mezi nimi, vysvětlíme si teď hezky polopaticky, jaký je správný pravopis slova muzeum. Správně je muzeum Muzeum je jediná správná varianta zápisu tohoto slova. Psaní slova museum s písmenem s je typická...

Každý občan v naší společnosti má své místo. I ti starší, i ti mladší. Proto se každoročně slaví Mezinárodní den seniorů, pojďme se podívat na jeho původ. Kdy je Mezinárodní den seniorů Světový den seniorů je každoročně oslavován 1. října po celém světě. Tento den je věnován zvyšování povědomí o problémech, které se dotýkají starších...
Načíst dalších 10 článků