Přitom x při tom

Píše se při tom nebo přitom? Obojí je správně. Ale není to to samé. Zda napíšete při tom dohromady nebo zvlášť opravdu není jedno. Proto si na příkladech ukážeme, co se kdy používá.

Kdy použít přitom

Přitom psáno dohromady lze ve větě nahradit slovy současně nebo zatímco. Říká nám, že probíhají nějaké dva děje ve stejnou chvíli. Jedná se o příslovce, které vzniklo jako příslovečná spřežka právě proto, že dříve se psalo pouze zvlášť.V určitém kontextu může přitom vě větě nahrazovat spojku přestože.

Příklady SPRÁVNÉHO užití slova přitom:

 • Ty se bojíš mi to říct, přitom jsme manželé už dvacet let.
 • Pořád se podceňuješ přitom máš velký potenciál něco dokázat.
 • Maminka nám nadávala přitom jsme ani nic neprovedli.
 • Byli v restauraci a přitom je zákaz vycházení.
 • Nikdy jsem v počítání nebyl dobrý přitom jsem se vždycky snažil.
 • Já jsem se snažila, přitom ty si pořád jenom stěžuješ.
 • Nemohl jsem se na ni ani podívat, přitom ještě nedávno jsem ji miloval.
 • Vzpoměla jsem si dnes na babičku, přitom už je dávno po smrti.
 • Rozesmáli jsem se a přitom začala z druhého pokoje hrát veselá hudba.
 • Zeptal jsem se na cestu a přitom se díval do mapy zcela ztracen.
 • Smažili jsme řízky a přitom dochucovali bramborový salát.
 • Říkáš mi, jak mě miluješ a přitom celou dobu chodíš do bordelu.

Kdy použít při tom

Při tom psáno zvlášť sestává z předložky a ukazovacího zájmena. Pokud to píšeme zvlášť, označujeme zájmenem tom nějakou konkrétní věc a zájmeno tom zde lze nahradit jiným ukazovacím zájmenem (té, tamtom, této).

Významově si je přitom i při tom docela blízké, proto je těžké mezi nimi rozlišovat. Pomůckou vám může být, že po při tom zvlášť v drtivé většině případů následuje nějaké podstatné jméno – právě to, na které ukazovacím zájmenem ukazujeme.

Příklady SPRÁVNÉHO užití slova při tom:

 • Při tom ceremoniálu nikdo nedával pozor a všichni koukali profesorce do výstřihu.
 • Při tom vyčerpávajícím maratónu najednou začalo pršet a mnozí to proto vzdali.
 • Ty při tom vždycky tak hekáš, že se pomalu stydím potkávat druhý den sousedy.
 • Při tom setkání jsi se zase předváděl.
 • Přišli jsme pozdě a při tom obědě jsme se navíc pohádali.
 • Při tom rozhovoru jsem přemýšlel, co si dám k obědu.
 • Nechci s tebou do kina, protože posledně jsi při tom filmu pořád vyrušoval.
 • Při tom pohledu, který po mně vrhla jsem se chtěl propadnout do země.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*