Psaní číslovek

Psaní číslovek už určitě kolikrát přivedlo do nesnází nejednoho z vás. My vám pomůžeme, abyste se jich nemuseli bát!

Číslovky můžeme různě dělit, jednak na

 • určité (jedna, dvakrát, pátý)
 • neurčité (několikrát, mnoho, několik)

nebo také na

 • základní (jedna, pět, deset)
 • druhové (patery, desatery, sedmero)
 • řadové (druhý, jedenáctý, dvacátý)
 • násobné (třikrát, šestkrát, padesátkrát)

TEČKY

Co se týká teček, zde pravidla nejsou nijak obtížná – musíme rozlišit, o jakou číslovku se jedná. Za základní číslovkou se tečka nepíše, za řadovou ji psát musíme.

Otočte na 4. stranu knihy. / Závodník skončil 3. ve své kategorii.

Viděli jsme tam celkem 4 muže. / Snědl asi 3 jablka.

MEZERY

Číslovka se považuje za samostatný člen věty, a proto se za ní píše mezera:

Ujel na kole 8 kilometrů. / Trám byl dlouhý skoro 6 m. / Na test přišlo jen 40 % studentů.

Výjimkou je však situace, kdy je číslovka součástí přídavného jména:

Zkoušela jsem se zapojit do 30denní výzvy. / Musím si vzít 14denní volno. / Kup 6metrové lano.

Při matematickém zápisu bychom měli mezerou oddělovat čísla a znaménka:

3 x 5

5 + 10

Delší číselné výrazy můžeme pro větší přehlednost rozdělit mezerami mezi skupinami po třech číslicích:

12 578

4 768

180 456,

v případě peněžních částek lze místo mezery použít k oddělení i tečku:

1.467 Kč

Pokud v čísle používáme desetinnou čárku, mezeru nepíšeme:

1,5 litru

4,67 km

Chceme-li číslovky zapsat slovy, píšeme každé číslo (slovo) zvlášť:

tři tisíce dvě stě devadesát čtyři

(výjimkou je psaní peněžní částky na složence, tam se píše všechno dohromady).

HODINY

V zapisování času můžeme využít dvou možností:

 • oddělení tečkou: Kurz začíná ve 30. v pondělí .
 • oddělení dvojtečkou: Kurz začíná ve 12:30 v pondělí.

Časové rozmezí pak píšeme s pomlčkou, bez teček a bez mezer:

Ordinační hodiny v pondělí: 7–13 hodin.

DATUM

Při zapisování data nesmíme zapomínat na tečky a mezery – za dnem i měsícem (psaným číslovkou) následuje tečka a za ní mezera:

24. 12. 2014

4. července 2002

Mezery a tečky můžeme vynechat pouze u zkráceného tvaru s lomítky či u mezinárodního formátu:

14/2

04/02/15

PENĚŽNÍ ČÁSTKY

Při psaní peněžních částek platí stejná pravidla jako při psaní číslovek s jinými značkami (např. gramy, metry apod.) – mezi číslovkou a značkou se píše mezera:

150 Kč

Mezeru nepíšeme v případě, že se jedná o přídavné jméno:

100Kč (stokorunový)

Pokud připisujeme i haléře, píšeme klasickou desetinnou čárku bez mezery:

15,50 Kč

V podstatě jsou dva způsoby, jak peněžní částku psát:

 • 50 Kč
 • 50,-

Kombinování těchto dvou způsobů (tedy 50,- Kč) sice můžete často vidět, není to však příliš vhodné a takovému zápisu už se spíše vyhýbáme.

Skloňování číslovek

Pokud píšeme číslovku číslicí (a ne slovy), musíme si pamatovat jedno základní pravidlo – číslici neskloňujeme, a proto k ní nepřidáváme žádné koncovky ani nic jiného, co by vás napadlo.

Přišel popřát svému 18letému bratrovi. (NE 18ti či 18-ti apod.)

Problematické je mnohdy i skloňování číslovek dva, oba nebo tři, čtyři. Podíváme se na správné tvary těchto slov při skloňování:

1. pád: DVA / OBA / TŘI / ČTYŘI

2. pád: DVOU / OBOU / TŘÍ, TŘECH / ČTYŘ, ČTYŘECH

3. pád: DVĚMA / OBĚMA / TŘEM / ČTYŘEM

4. pád: DVA / OBA / TŘI / ČTYŘI

5. pád: DVA / OBA / TŘI / ČTYŘI

6. pád: DVOU / OBOU / TŘECH / ČTYŘECH

7. pád: DVĚMA / OBĚMA / TŘEMI / ČTYŘMI

V 7. pádu můžeme užít i tvary třema/čtyřma, jedná-li se o spojení s podstatným jménem končícím na -ma:

Promluvíme si mezi čtyřma očima.

Při skloňování složitých číselných výrazů máme dvě možnosti:

 • skloňovat všechny části výrazu: Mluvil o tisíci třech stech padesáti šesti případech.
 • skloňovat pouze poslední část výrazu: Mluvil o tisíc tři sta padesáti šesti případech.
 •  
 •  
 • 3
 •  
 •  
 •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Článek ”Psaní číslovek” má již 5 komentářů

 1. Slavek20:08 dne 5.6. 2018 napsal/a

  Máte dobrý přístup

 2. Michal Polanský10:10 dne 6.12. 2017 napsal/a

  V odstavci Hodiny – zapisování času zapomenutý údaj hodin: oddělení tečkou: Kurz začíná ve 30 v pondělí .
  V odstavci Skloňování číslovek chyba: Přišel popřát svému 18 letému bratrovi. Mezi 18 a letému se nepíše mezera – viz výše Mezery, Výjimka – přídavné jméno.

  1. Krcmic14:50 dne 2.1. 2018 napsal/a

   Dobrý den, Michale!

   Měl jste pravdu, chybovali jsme. :) Děkujeme za upozornění.

   S přáním pěkného dne, Ondřej Kolda (tým Michala Krčmáře)

 3. Lenka17:17 dne 28.10. 2017 napsal/a

  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat, jak se správně píše tohleto. Viděla jsem film – postý nebo po stý, po padesátý nebo popadesátý?
  Děkuji

  Capíková

  1. Michal Polanský10:17 dne 6.12. 2017 napsal/a

   Když pomineme nespisovný výraz postý / po stý, (spisovně posté), je asi jádrem dotazu, zda se píše dohromady, nebo zvlášť.
   Možné je oboje, viz např. http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=po+st%C3%A9