Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Rod činný x rod trpný

Spousta lidem dělá tento pojem problém. Nicméně na tom není nic extra složitého. V češtině rozlišujeme dva slovesné rody – činný a trpný. Jak je ale od sebe můžeme odlišit a rozeznat?

Rozdíl je totiž v tom, zda  podmět danou činnost vykonává, nebo je tou činností (případně dějem) pouze zasažen. Důležité je tedy uvědomit si, zda je podmět dané věty aktivní, něco dělá, nebo zda je činností pouze pasivně zasažen, trpí ji.

Rod činný

Úplně jednoduše lze říci, že rod činný vyjadřuje, co dělá podmět. (například Máma mele maso – máma je činitelem děje).

Příklady správného užití – rod činný

 • Petr myje okna.
 • Zajíc skáče králičí hop.
 • Kočka chytá každý den u nás na dvorku myši.
 • Lucie opisuje školní řád.
 • Maminka vaří oběd.
 • Tatínek opravuje vodovod.
 • Zaměstnavatel motivuje zaměstnance k lepším výkonům.
 • Učitel předává znalosti dětem.
 • Kočka leží na sluníčku.
 • Šnek se po dešti odplazil pryč.
 • Ota si koupil nový mobil.
 • Copywriter píše články na blog, aby měl větší publikum.
 • Lenka se učí na písemnou práci.
 • Lenka píše písemnou práci, na kterou se učila.
 • Petr odjíždí na výlet.
 • Uklízečka uklízí nepořádek ve školních lavicích po dětech.
 • Vlak odjíždí v 10.30.

Rod trpný

Trpný rod vyjadřuje, co dělá někdo jiný než podmět. (například Okna byla umyta uklízečkou) – ve větě je podmět slovo okna, která nic nedělají, ale někdo je umyl, v tomto případě uklízečka. Jsou tedy zasažena dějem, určitou činností. Původně byla špinavá a nyní jsou krásně umytá. Na tom se však nijak nepodílel, tudíž nevyvinul žádnou aktivitu. Jedná se tedy o trpný rod.

Jak vytvořit trpný rod?

Trpný rod můžeme vytvořit dvěma způsoby a to:

a) sloveso být + příčestí trpné

Trpný rod můžeme tvořit spojením slovesa být v příslušném tvaru (který odpovídá podmětu) a příčestí trpného od daného slovesa, například:

 • Dům byl postaven v roce 2002.
 • Testy budou opraveny během tohoto týdne.

Znáte význam slova submisivní? A víte jak ho napsat? Pokud jste alespoň na jednu z otázek odpověděli ne, pak jste tu správně. Správně je submisivní i submisívníPravopisně správně je submisivní, což je pravděpodobně varianta, kterou všichni známe. Možná jste však nevěděli, že čeština uznává také dlouhou variantu submisívní. Můžete si tedy vybrat a pokud chcete...

Pro úplnost ještě uvedeme, že trpné příčestí se tvoří příponami en, n a t (a dále podle rodu a čísla ena, eno, eni, eny, ena apod.), připojením k minulému kmeni slovesa (napsán, doprovázen, kupován, najat, tisknut a další).

b) sloveso + se (zvratný tvar)

Použití tohoto způsobu je omezeno pouze na 3. osobu a vzniká přidáním zvratného zájmena se ke se slovesu. U těchto vět neznáme konatele děje, není vyjádřen. Jedná se zároveň o méně častou podobu trpného rodu.

 • Hodně se o tom mluví.
 • Smlouvy se podepisují u notáře.
 • Natáčí se o ní dokument.

Příklady správného užití – rod trpný

 • Okna byla umyta uklízečkou.
 • Dům byl postaven v roce 2002.
 • V zoologické zahradě jsou chována vzácná a ohrožená zvířata.
 • Žák je chválen učitelem.
 • Domácí úkoly byly ve třídě rozdány zpět k žákům.
 • Pošta byla odeslána hned ráno.
 • Okna byla umyta Petrem.
 • Myš byla chycena kočkou u nás na dvorku.
 • Školní řád byl opsán Lucií do sešitu.
 • Oběd byl uvařen maminkou.
 • Nový mobil byl koupen Otou.
 • Nepořádek ve školních lavicích byl uklizen uklízečkou ve třídě.
 • Znalosti byly předány dětem.
 • Domácí úkoly byly zadány učitelem.
 • Zeď je natřena zedníkem.
 • Divadlo bylo postaveno v roce 1982.

ZDE si můžete udělat test, který ověří vaše znalosti ohledně rodu činného a trpného. A zde je vyhodnocení testu:

 1. Okna byla umyta uklízečkou. (rod trpný, okna nic nedělají)
 2. Petr si uklízí pokoj. (rod činný, činitelem děje je Petr)
 3. Pošta byla ráno odeslána. (zde je podmět nevyjádřený, nicméně je to rod trpný, pošta se přece nemůže sama odeslat)
 4. Karkulka byla sežrána vlkem. (v tomto případě Karkulka není činitelem děje, tudíž rod trpný)
 5. Vlak odjíždí v 7.30 (vlak je činitelem děje, rod činný)
 6. Učitel chválí žáka. (činitelem děje je v tomto případě učitel, rod činný)
 7. Školník opravil topení. (školník je činitelem děje, opravuje topení, rod činný)
 8. Všechny pokoje byly už uklizeny. (pokoje se samy nemohou uklidit, musí je někdo uklidit, proto rod trpný)
 9. Uklízečka uklízela nepořádek ve školních lavicích. (rod činný, uklízečka je činitelem děje a uklízí nepořádek po dětech ve třídě)
 10. Chlapec byl za špatnou známku bit. (v tomto případě je to rod trpný, chlapec se sám nebije, nýbrž někdo ho bil za špatnou známku)
 11. Písemné práce byly rozdány ve třídě. (písemné práce se samy rozdat nemohou, proto rod trpný)
 12. V zoologické zahradě jsou chována vzácná a ohrožená zvířata. (zvířata se nemohou sama chovat, nýbrž někdo je chová, proto rod trpný)
 13. Dům byl postaven v roce 2010. (dům se sám nemůže postavit, nýbrž někdo ho musí postavit, rod trpný)
 14. Testy budou opraveny během tohoto týdne. (testy se samy nemohou opravit, rod trpný)
 15. Zeď byla natřena dělníkem. (zeď se sama nemůže natřít, rod trpný)
 16. Vyrobilo se jich tisíc kusů. (rod trpný, někdo je musí vyrobit)
 17. Natáčí se o ní dokument. (rod trpný, samo se to nemůže natočit)
 18. Petr jel na výlet se školou. (Petr je činitelem děje, rod činný)
 19. Maminka vaří oběd. (rod činný, maminka je činitelem děje)
 20. Okna byla natřena barvou. (okna se sama nemohou natřít, rod trpný)
 21. Děti si hrály na zahradě. (děti jsou činitelem děje, činný rod)
 22. Kočka se vyhřívala na sluníčku. (kočka je činitelem děje, rod činný)
 23. Kočka vylezla na strom. (kočka je činitelem děje, rod činný)
 24. Vlk sežral Karkulku. (vlk je činitelem děje, rod činný)
 25. Postel byla v hotelu ustlána pokojskou. (postel se sama neustele, někým musí být ustlána, v tomto případě pokojskou, proto rod trpný)

Jak jste uspěli s testem? Kolik chyb jste měli? Klidně můžete psát do komentářů.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Jeden komentář k článku “Rod činný x rod trpný”

 1. petr09:33 dne 9.11. 2021 napsal/a

  díky, konečně byla moje hlava poučena (a tpně trpěla 🙂

Ostatní uživatelé také četli:

Fanfára, nebo famfára? Toť otázka, kterou v následujícím textu zodpovíme. V češtině je jediná správná varianta a tou je fanfára. Jedná se o slovo, které pochází z německého Fanfare a francouzského fanfare. Slovo fanfára se v českém jazyce plně zabydlelo, ale udřelo si svou původní podobu, tedy fanfára.Famfára je patvar, který do spisovné češtiny nepatří, takže se mu vyvarujte!Fanfára...

Pokud napíšete slovo bazilika s písmenem „z“, tak rozhodně chybu neuděláte. Jedná se o spisovný tvar, který je stylově neutrální. Jinými slovy, můžete ho použít kdykoliv a kdekoliv. Můžete tedy (beztrestně) použít obě varianty. Pouze slovo basilika je tvar, který je stylově příznakový a používá se podstatně méně. Slovo bazilika / basilika má více významů. Bazilika / basilika...

Ani jeden tvar není špatně, musíte ale rozlišovat mezi významem obou slov a podle toho je používat. Vír s měkkým „i“ označuje prudký točivý pohyb vody nebo vzduchu neboli víření. V přeneseném smyslu slova ho můžete využít i pro popis rychle se střídajících událostí nebo činností.Výr s tvrdým „y“ je pojmenování konkrétního druhu sovy. Jde také o...

Také se podíváte ráno z okna a už víte, jakou budete mít náladu? Co s tím a jak si ji případně vylepšit a nebo aspoň nezhoršit? O tom si povíme v následujícím článku. Nejdříve si však povíme takový malý příběh. Možná jej v nějaké méně či více pozměněné variaci znáte ze svého života.Znáte to, ráno vstanete…Tedy tohle já to...

Pravopisně správně je pouze varianta zvesela – dohromady. Jedná se sice o příslovečnou spřežku, ale není ji možné psát zvlášť. Je nutné si to zapamatovat. Bohužel neexistuje žádná všeobecně platná pomůcka. A co vlastně výraz zvesela znamená? Význam odpovídá příslovci vesele, případně radostně. Příklady SPRÁVNÉHO užití slova zvesela: Jágr ukončil svou reprezentační kariéru na Mistrovství světa...

Brikety mohou mít různé tvary. Mohou vypadat jako válečky, kvádry nebo kostky. Ale o co se vlastně jedná? Jedná se o stlačený hořlavý materiál, který se obvykle spaluje v kotlech, krbech a kotelnách. Je to typ tuhého paliva, který vzniká slisováním nejrůznějšího hořlavého materiálu. Brikety z biomasy jsou navíc považovány za ekologický zdroj energie. Pravopisně správně je...

Liknavost je slovo, které se v současném českém jazyce příliš nepoužívá. Možná i to je důvod, proč se v něm chybuje. A přitom si stačí pamatovat, že se nejedná o slovo cizího původu. Liknavost vychází ze staročeského výrazu „liknovati se“, který se používal ve smyslu zdráhat se, vyhýbat se, štítit se, váhat. Během let došlo k určité změně...

Když chcete někomu dát příklad, ale ne matematický, většinou použijete slovní spojení například. Znát správný pravopis v tomto případě určitě hodí. Příklady ze života vám pomohou si ho zapamatovat. Správně píšeme například i na příkladSynonymem slova například může být částice třeba.Naštěstí vás mohu ujistit, že na příklad i například je správně. Tedy můžete si vybrat,...

Možná je na podobné zhodnocení ještě brzo, ale… na to sere pes. Takže… Jaký byl můj rok 2013?Divoký :-). Ve všem. Bylo to jako v pohádce. Po všech stránkách to byl asi zatím nejlepší rok mého života. Pokud bych to měl shrnout do několika bodů (pro matematiky), tak letošek vypadal nějak takto…Rok 2013 v číslech+/- 30...
Načíst dalších 10 článků