Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Salto x saldo 

Z nabízených slov není ani jedno pravopisně špatně, lze napsat salto i saldo. Je však nutné rozlišovat jejich různé významy a umět je patřičně použít. V obou případech se jedná o podstatná jména středního rodu.

Salto pojmenovává specifický druh přemetu ve vzduchu, akrobatický skok. V přeneseném významu se též výraz může používat v souvislosti s odvážným či zoufalým činem.

Oproti tomu saldo je termín z oblasti účetnictví, který lze nahradit výrazem zůstatek. Saldo se bere taky jako konečný stav pohledávky nebo dluhu, taktéž zůstatek financí na účtu.

Příklady správného užití slova salto

 • Při tělocviku nám předvedl své salto vzad.
 • Při parkurovém tréninku jsme se dneska učili salto dopředu a vzad.
 • Připravili jsme si pro vás video s jednoduchými instrukcemi nácviku salta – vpřed skrčmo.
 • Dopomoc při saltu vzad skrčmo je nutností ze začátku.
 • Dnes se budeme učit salto vzad na trampolíně.
 • Než se pokusíte o salto vzad nebo jakýkoliv jiný gymnastický prvek, měli byste se protáhnout.

Příklady správného užití slova saldo

 • Účetní jsou schopni vypočítat saldo několika různými způsoby.
 • Pokud vývoz převažuje nad dovozem, vykazuje daná země kladné saldo obchodní bilance.
 • Výsledkem je saldo účtu – zůstatek.
 • Saldo je zůstatek na účtu.
 • Saldo obchodní bilance představuje rozdíl mezi exportem a importem.
 • Pokud je export menší než import, jde o pasivní saldo nebo také záporné saldo obchodní bilance.
 • Pokud je export větší než import, jedná se o aktivní saldo nebo také kladné saldo obchodní bilance.
 • Saldo platební bilance představuje rozdíl mezi kladnými a zápornými položkami platební bilance.

Více informací o pojmu salto

Salto (z latinského saltus – skok) je akrobatický prvek – kotoul ve vzduchu s dopadem na nohy. Tělo rotuje o 360° kolem horizontální osy tak, že nohy se dostávají nad hlavu. Provádí se s rozběhem nebo z místa, může směřovat vpřed, vzad i do strany, existují také salta několikanásobná. Provozuje se v cirkuse (proslulé salto mortale) nebo v některých sportovních odvětvích: sportovní gymnastika, skoky do vody, akrobatické lyžování. Naproti tomu v krasobruslení je salto zakázáno. Jako salto bývá také označován přemet provedený s motocyklem nebo letadlem.

Nejčastěji se setkáte se saltem vpřed a saltem vzad.

Salto vpřed – při saltu vpřed se tělo přetáčí za letu kolem pravolevé osy procházející těžištěm těla. Salta se provádí z místa i rozběhu. V průběhu ne příliš vysokého náskoku, aby se neztratila dopředná rychlost, se paže vzpaží (jedna ze tří možností) a po odrazu se vedou bočnými oblouky vpřed k bércům, zároveň dochází k zanožení skrčmo, předklonu hlavy a zahájení sbalení těla. Čím větší a rychlejší je sbalení, tím větší nastane změna v rotaci.

Salto vzad (backflip) – salto pozpátku je poměrně náročný cvik. Člověk se při něm ve vzduchu otočí o plných 360° a dopadne zpět na nohy, aniž by se rukama, hlavou či rameny dotkl země. Naučit se skákat salto vzad vyžaduje trénink. Buďte opatrní, tohle není kotoul vzad. Rozhodně se nejedná o cvik pro začátečníky, nicméně pokud budete neustále zlepšovat svou techniku, můžete se ho naučit i vy.
Dobře se protáhněte. Než se pokusíte o salto vzad nebo jakýkoliv jiný gymnastický prvek, měli byste se protáhnout. Pokud tento krok vynecháte, je daleko větší šance, že si ublížíte. Jak na správné protažení kotníků, zápěstí, achilových šlach a šíje si přečtěte zde:

 • Protáhněte si achilovy šlachy. Položte prsty nohy na vyvýšenou podložku, zatímco pata leží níže. Ucítíte, jak se vám propíná zadní strana lýtka, až dolů k patě.
 • Protáhněte si kotníky. Posaďte se a rukou si přidržte kotník. Pak jím kružte tam a zpět. Protáhněte stejně i druhý kotník.
 • Protáhněte si zápěstí. Natáhněte paži od sebe, dlaní nahoru. Pak ohněte prsty dolů, dokud neucítíte napětí. Zopakujte s druhou rukou.
 • Protáhněte si šíji. Kružte pomalu hlavou jedním směrem, pak druhým.

Nacvičujte si výskok před saltem. Než se pokusíte o salto, měli byste si natrénovat základní výskok a švih rukama. Jednoduše vyskočte rovně do výšky a švihněte rukama do vzduchu směrem za hlavu. Tady je přesný návod:

 • Vyskočte vzhůru zatímco rukama švihnete za hlavu.
 • Přistaňte zpátky na nohou, s koleny ohnutými maximálně v úhlu 90°, ne víc. Ruce složte ke kolenům.
 • Postavte se, a zkuste výskok znovu.

Nacvičte si na podlaze pozici stočenou v klubíčku. Opět užitečné doporučení pro začátečníky. Lehněte si na cvičební podložku na záda s rovně nataženýma nohama. Natáhněte ruce nahoru a před sebe a zvedněte trup (jako když děláte leh-sedy). Hlavu držte rovně, v prodloužení páteře. Přesný návod:

 • Švihněte rukama za hlavu, takže se paže dotýkají podložky.
 • Přitáhněte kolena k hrudníku a rukama si chyťte nohy. Zároveň se co nejrychleji překulte dozadu na ramena a pak se vraťte do výchozí pozice. Nepřekulujte se jako při kotoulu, ať si nenatáhnete svaly na krku!
  • Rozbalte se z klubíčka, protáhněte si nohy a cvik opakujte.
 • Trénujte rychlý švih rukama, sbalení do klubíčka, převalení na ramena a protažení – tak dlouho, dokud v pohybech nezískáte jistotu. Předtím, než se vůbec pokusíte o salto.

Skočte salto pozpátku

Trénujte salto pozpátku s pomocníkem! Než se o něj pokusíte sami, měl by vám někdo vždy dávat tzv. záchranu, nejlépe člověk, který rozumí sportu. Ideálně byste měli salto zkoušet nejprve na trampolíně nebo gymnastické podložce a s trenérem. Je to rozhodně bezpečnější.

 • Postavte se s nohama u sebe. Předpažte ruce před sebe.

Pokrčte kolena. Představujte si, že si sedáte na židli. V nohou tak budete mít více síly. Neohýbejte kolena o víc, než 90°, jinak vám hrozí pád. Lehce vydechněte. Neprohýbejte záda, ani nedávejte ruce směrem k hýždím.

 • Soustřeďte se na bod ve výšce vašich očí. Během celého salta držte hlavu v této pozici, nedívejte se dolů.
 • Lehce rukama švihněte okolo boků a připravte se na silný švih vzhůru při výskoku.

Vyskočte vzhůru. Měli byste se odrazit z vertikální pozice. Současně švihněte rukama nad hlavu. Tím dostane vaše tělo impulz k rotaci.

Leasing je určitá forma financování. Odborně by se dalo říct, že leasing je pronájem movitých nebo nemovitých investic za předem sjednané nájemné. V současné době je velice populární takzvaný operativní leasing. Pravopisně správně je leasing! Slovo leasing pochází z cizího jazyka, proto má pro český jazyk netypickou podobu. Je nutné si zapamatovat, že varianty lízing, lízink, či...

I když budete v pokušení skočit dozadu, nedělejte to. Jen ztratíte výšku.

 • Až se začnete otáčet vzad, rotace by měla vycházet z kyčlí, ne z ramenou.

Přitáhněte kolena vzhůru k hrudníku ve chvíli, kdy dosáhnete nejvyššího bodu skoku. Ve chvíli, kdy tento pohyb dokončíte, by měl být hrudník rovnoběžný se stropem. Rychlý švih rukama v kombinaci s přitažením kolen vám dodá energii k otočení vzad.

 • Nepřitahujte hrudník ke kolenům, ale kolena k hrudníku! Alespoň zpočátku se nesnažte sbalit do klubíčka příliš prudce – soustřeďte se na co nejrychlejší přitažení kolen. Rukama si rychle přidržte nohy za holeně

Rozbalte se.Když budete salto končit, uvolněte bedra a nohy, abyste mohli bezpečně dopadnout.
Dopadněte. Ideálně byste měli přistát na nohou na stejném místě, odkud jste se odrazili, nebo maximálně půl metru za ním.

 • Jakmile se nohama dotknete země, pokrčte kolena, abyste energii přenesli opět do pohybu vzhůru. Natáhněte ruce před sebe, abyste měli větší stabilitu. Nepřepadnete tak dozadu.
 • Pokrčená kolena rychle narovnejte a postavte se.

Nepřestávejte trénovat! Až dokážete salto vzad skočit na trampolíně sami bez pomoci trenéra, zkuste to na pevné podložce. Jak se budou vaše schopnosti zlepšovat, salta budou elegantnější a vaše dopady jistější.

 • Nenechejte se odradit neúspěchy v začátcích. Naučit se salto vzad vyžaduje čas a trénink.

Tipy

 • Mimo tělesnou kondici je většinou největším blokem pro skokany-začátečníky strach. Vizualizace a správný trénink jsou nejlepší způsoby, jak strach překonat.
 • Až se vám poprvé salto povede skočit, možná vás druhý den budou bolet svaly. Dopřejte jim dostatečný odpočinek a opatrně je protahujte.
 • Než se začnete pokoušet o salto, naučte se provádět jednodušší cviky:
  • Kotoul vpřed
  • Kotoul vzad
  • Stojka
  • Hvězda
  • Rondát
  • Přemet vpřed
  • Přemet vzad
  • Flik (přemet vzad ze skoku)
 • Na trampolíně můžete vyzkoušet odraz z jejího okraje a dopad do středu. I když je salto vzad na trampolíně snadnější, pořád to může být nebezpečné. Buďte opatrní.
 • Nechte někoho, ať vám dává záchranu. Měl by stát kousek za vámi a na straně. Pak natáhne ruku a lehce, ale pevně ji položí na vaše bedra. Tím vám dodá oporu a pomůže udržet dobrou polohu, až se pokusíte skočit salto.
 • Jakmile se rukama ve výskoku dotknete holení a začnete se rozbalovat, podívejte se na zem, na místo vašeho dopadu.
 • Než začnete, dejte si pod sebe cvičební podložku nebo žíněnku. Než se pustíte do salta, měli byste umět minimálně kotoul vzad, přemet vzad a přemet vpřed. Salto vzad může být nebezpečné, nejlepší proto je, naučit se ho na hodině gymnastiky se zkušeným trenérem.

Varování

 • Nesnažte se přerušit skok v jeho polovině. Špatný dopad může skončit polámanými kostmi a cestou do nemocnice.
 • Ujistěte se, že místo, kde budete skákat je suché a prázdné. Uklouznutí vám může pokazit odraz nebo dopad a přivodit zranění.
 • Nikdy neskákejte salta když jste úplně sami. pokud si náhodou zraníte záda nebo šíji, nebudete si moci přivolat pomoc.
 • Pokud skáčete salto ze skokanského můstku, skočte o něco více dozadu a nechte si rezervu, abyste se o můstek neuhodili hlavou. Pozor také na to, aby byla voda dostatečně hluboká a vy jste si neublížili.

Nácvik salta vpřed nebo vzad – jak se naučit salto?

Pokud se chcete naučit salto vpřed nebo vzad, doporučuji tato videa:

 • Salto vpřed skrčmo (a s Krčmou :-D) – asi nejlepší videonávod na pochopení, jak se k saltu vpřed dopracovat. Video s jednoduchými instrukcemi nácviku salta – vpřed skrčmo. V krátkém videu uvidíte nácvik jednotlivých fází tohoto cviku.
 • Salto vzad skrčmo – opět jednoduché video ukazující, jak na to. III. úroveň cvičení je již pro zkušenější cvičence. Jedná se o náročný prvek, který vyžaduje dodržování bezpečnosti cvičení. Při prvotním nácviku je dopomoc trenéra nutností. Vždy proto důrazně doporučuju zkoušet toto cvičení pouze pod dohledem kvalifikovaného trenéra gymnastiky v prostorách s potřebným vybavením = žíněnky, trampolína na začátek a tělocvična s dostatkem prostoru je základ!Další možná videa na nácvik salta vzad s využitím trampolíny (spíše pro učitele, ale i žáci si z toho určitě hodně odnesou):salto vzad průprava na zemi, salto vzad nácvik v lanči, salto vzad nácvik na stole, salto vzad nácvik s trenérem.
 • Nácvik na prohnuté salto pro důchodce – taková třešnička na dortu.

Orientační výčet dalších tvarů slova salto: salt, salty, saltech, saltům, saltem, saltu, salta, salto.

Více informací o pojmu saldo

Saldo znamená rozdíl mezi kladnými a zápornými položkami. Používá se také ve smyslu konečného stavu pohledávek, účtu nebo dluhu. Saldo účtu Je to konečný zůstatek účtu zjištěný jako rozdíl mezi počátečním stavem, přírůstky a úbytky během určitého časového období. V účetním software je to praktický nástroj postavený na databázovém dotazu (nebo dotazech, obvykle lze zadat různé parametry, které ovlivňují podobu výstupu). Používá tam, kde se objevuje velké množství položek. Když se odstraní z přehledu salda vyrovnané stavy, zůstanou ve výsledku jen neuhrazené (nebo přeplacené) položky pohledávek nebo závazků.

Saldo obchodní bilance – saldo obchodní bilance představuje rozdíl mezi exportem a importem.

Aktivní saldo – pokud je export větší než import, jedná se o aktivní saldo nebo také kladné saldo obchodní bilance.

Pasivní saldo – pokud je export menší než import, jde o pasivní saldo nebo také záporné saldo obchodní bilance.

Saldo platební bilance – je to rozdíl mezi kladnými a zápornými položkami platební bilance.

 •  
 •  
 • 6
 •  
 •  
 •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Ostatní uživatelé také četli:

Letová a přistávací dráha má v češtině hned dvě varianty označení. Ranvej i runway. Obě podoby jsou z hlediska pravopisu správné. Jedná se totiž o dublety. Pravopisně SPRÁVNĚ je ranvej i runway Asi správně tušíte, že runway není původně české slovo. Je to výraz, který najdete v angličtině. A právě odsud se dostal i do české slovní zásoby....

V určitých věcech by se chybovat nemělo, protože by to byl hřích. Pokud stále nevíte, jak se správně píše Ježíšek / ježíšek, nezoufejte a přečtěte si následující text. Opět jsme u té české mnohoznačnosti. Někdy je příjemná, protože umožňuje dělat dvojsmyslné narážky, ale v jiných případech nám stěžuje život. Slovo Ježíšek / ježíšek může mít dva významy....

Napsali byste spíše nihilismus nebo nihilizmus? A víte, co tento výraz znamená. Vysvětlím vám to na příkladech, abyste si to jednou provždy zapamatovali. Správně je nihilismus i nihilizmusObě možnosti jsou správně. Častěji však píšeme nihilismus se s. A vyplatí se, zapamatovat si ji, protože přídavné jméno nihilistický se píše pouze se s. Nic jako nihiliztický...

Slovíčko absorpce patří do kategorie těch nejzrádnějších, protože klame tělem a dokáže nachytat i zkušeného češtináře. Pojďme si tedy jednou provždy vysvětlit jeho význam tak, abychom nemuseli stále hledat na internetu. 🙂 Správně je absorpceTvar slovesa je sice absorbovat (s písmeny „b“), ale u podstatného jména se druhé „b“ mění na písmeno „p“. Proto jediným správným tvarem je...

Víte, kdy psát my a mi? Obě tato slova mají v češtině své místo a obě jsou osobními zájmeny. My s tvrdým y označuje množné číslo (tedy nás), zatímco když píšu mi, tak myslím sebe samotného. Kdy píšeme myMy s tvrdým y je součástí vyjmenovaných slov po m. Používáme ho vždy, když mluvíme o nás,...

Svátky lásky jsou skvělou příležitostí, jak si připomenout společné okamžiky. Začátky, krásné chvíle, ale i ty, které utužily vztah a posunuly ho dál. Po Valentýnu následuje ne tolik známý Mezinárodní den zásnub. Ideální čas nejen na zásnuby – zkrátka, pokud jste někdy přemýšleli, že do toho praštíte, je tento den na to ideální. Kdy se...

Top of Mind je to, po čem firmy prahnou, ale málokteré se to povede. Top of Mind je subjektivní dominantní pozice značky. Každý jedinec může mít jinou značku, kterou označuje jako Top of Mind. Zní to možná trochu abstraktně, tak to zkusíme přiblížit jinými slovy. Je to první značka (brand), která se jedinci vybaví, pokud...

Výslovnost je u obou podob stejná – [MECHANIZMUS]. Ale jak je to s pravopisem? Nemusíte se bát. Je to velice jednoduché. Pravopisně správně je mechanismus i mechanizmus!V případě dvojice mechanismus a mechanizmus se jedná o významově rovnocenné podoby. Jinými slovy. Je jedno, jakou podobu si vybereme. Záleží pouze na našem vkusu, která varianta více lahodí našemu...

Karosérie je svrchní část automobilu. Dobře navržená karosérie hezky vypadá a navíc je i bezpečná. U moderních aut se běžně používá samonosná karosérie, která má propracované deformační zóny, aby ochránila cestující v případě nehody. Ale dost bylo řečí o významu. Podívejme se na pravopis.Pravopisně SPRÁVNĚ je karoserie i karosérieTentokrát se nejedná o žádný chyták. Pravopisně správně...
Načíst dalších 10 článků