Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Salto x saldo 

Z nabízených slov není ani jedno pravopisně špatně, lze napsat salto i saldo. Je však nutné rozlišovat jejich různé významy a umět je patřičně použít. V obou případech se jedná o podstatná jména středního rodu.

Salto pojmenovává specifický druh přemetu ve vzduchu, akrobatický skok. V přeneseném významu se též výraz může používat v souvislosti s odvážným či zoufalým činem.

Oproti tomu saldo je termín z oblasti účetnictví, který lze nahradit výrazem zůstatek. Saldo se bere taky jako konečný stav pohledávky nebo dluhu, taktéž zůstatek financí na účtu.

Příklady správného užití slova salto

 • Při tělocviku nám předvedl své salto vzad.
 • Při parkurovém tréninku jsme se dneska učili salto dopředu a vzad.
 • Připravili jsme si pro vás video s jednoduchými instrukcemi nácviku salta – vpřed skrčmo.
 • Dopomoc při saltu vzad skrčmo je nutností ze začátku.
 • Dnes se budeme učit salto vzad na trampolíně.
 • Než se pokusíte o salto vzad nebo jakýkoliv jiný gymnastický prvek, měli byste se protáhnout.

Příklady správného užití slova saldo

 • Účetní jsou schopni vypočítat saldo několika různými způsoby.
 • Pokud vývoz převažuje nad dovozem, vykazuje daná země kladné saldo obchodní bilance.
 • Výsledkem je saldo účtu – zůstatek.
 • Saldo je zůstatek na účtu.
 • Saldo obchodní bilance představuje rozdíl mezi exportem a importem.
 • Pokud je export menší než import, jde o pasivní saldo nebo také záporné saldo obchodní bilance.
 • Pokud je export větší než import, jedná se o aktivní saldo nebo také kladné saldo obchodní bilance.
 • Saldo platební bilance představuje rozdíl mezi kladnými a zápornými položkami platební bilance.

Více informací o pojmu salto

Salto (z latinského saltus – skok) je akrobatický prvek – kotoul ve vzduchu s dopadem na nohy. Tělo rotuje o 360° kolem horizontální osy tak, že nohy se dostávají nad hlavu. Provádí se s rozběhem nebo z místa, může směřovat vpřed, vzad i do strany, existují také salta několikanásobná. Provozuje se v cirkuse (proslulé salto mortale) nebo v některých sportovních odvětvích: sportovní gymnastika, skoky do vody, akrobatické lyžování. Naproti tomu v krasobruslení je salto zakázáno. Jako salto bývá také označován přemet provedený s motocyklem nebo letadlem.

Nejčastěji se setkáte se saltem vpřed a saltem vzad.

Salto vpřed – při saltu vpřed se tělo přetáčí za letu kolem pravolevé osy procházející těžištěm těla. Salta se provádí z místa i rozběhu. V průběhu ne příliš vysokého náskoku, aby se neztratila dopředná rychlost, se paže vzpaží (jedna ze tří možností) a po odrazu se vedou bočnými oblouky vpřed k bércům, zároveň dochází k zanožení skrčmo, předklonu hlavy a zahájení sbalení těla. Čím větší a rychlejší je sbalení, tím větší nastane změna v rotaci.

Salto vzad (backflip) – salto pozpátku je poměrně náročný cvik. Člověk se při něm ve vzduchu otočí o plných 360° a dopadne zpět na nohy, aniž by se rukama, hlavou či rameny dotkl země. Naučit se skákat salto vzad vyžaduje trénink. Buďte opatrní, tohle není kotoul vzad. Rozhodně se nejedná o cvik pro začátečníky, nicméně pokud budete neustále zlepšovat svou techniku, můžete se ho naučit i vy.
Dobře se protáhněte. Než se pokusíte o salto vzad nebo jakýkoliv jiný gymnastický prvek, měli byste se protáhnout. Pokud tento krok vynecháte, je daleko větší šance, že si ublížíte. Jak na správné protažení kotníků, zápěstí, achilových šlach a šíje si přečtěte zde:

 • Protáhněte si achilovy šlachy. Položte prsty nohy na vyvýšenou podložku, zatímco pata leží níže. Ucítíte, jak se vám propíná zadní strana lýtka, až dolů k patě.
 • Protáhněte si kotníky. Posaďte se a rukou si přidržte kotník. Pak jím kružte tam a zpět. Protáhněte stejně i druhý kotník.
 • Protáhněte si zápěstí. Natáhněte paži od sebe, dlaní nahoru. Pak ohněte prsty dolů, dokud neucítíte napětí. Zopakujte s druhou rukou.
 • Protáhněte si šíji. Kružte pomalu hlavou jedním směrem, pak druhým.

Nacvičujte si výskok před saltem. Než se pokusíte o salto, měli byste si natrénovat základní výskok a švih rukama. Jednoduše vyskočte rovně do výšky a švihněte rukama do vzduchu směrem za hlavu. Tady je přesný návod:

 • Vyskočte vzhůru zatímco rukama švihnete za hlavu.
 • Přistaňte zpátky na nohou, s koleny ohnutými maximálně v úhlu 90°, ne víc. Ruce složte ke kolenům.
 • Postavte se, a zkuste výskok znovu.

Nacvičte si na podlaze pozici stočenou v klubíčku. Opět užitečné doporučení pro začátečníky. Lehněte si na cvičební podložku na záda s rovně nataženýma nohama. Natáhněte ruce nahoru a před sebe a zvedněte trup (jako když děláte leh-sedy). Hlavu držte rovně, v prodloužení páteře. Přesný návod:

 • Švihněte rukama za hlavu, takže se paže dotýkají podložky.
 • Přitáhněte kolena k hrudníku a rukama si chyťte nohy. Zároveň se co nejrychleji překulte dozadu na ramena a pak se vraťte do výchozí pozice. Nepřekulujte se jako při kotoulu, ať si nenatáhnete svaly na krku!
  • Rozbalte se z klubíčka, protáhněte si nohy a cvik opakujte.
 • Trénujte rychlý švih rukama, sbalení do klubíčka, převalení na ramena a protažení – tak dlouho, dokud v pohybech nezískáte jistotu. Předtím, než se vůbec pokusíte o salto.

Skočte salto pozpátku

Trénujte salto pozpátku s pomocníkem! Než se o něj pokusíte sami, měl by vám někdo vždy dávat tzv. záchranu, nejlépe člověk, který rozumí sportu. Ideálně byste měli salto zkoušet nejprve na trampolíně nebo gymnastické podložce a s trenérem. Je to rozhodně bezpečnější.

 • Postavte se s nohama u sebe. Předpažte ruce před sebe.

Pokrčte kolena. Představujte si, že si sedáte na židli. V nohou tak budete mít více síly. Neohýbejte kolena o víc, než 90°, jinak vám hrozí pád. Lehce vydechněte. Neprohýbejte záda, ani nedávejte ruce směrem k hýždím.

 • Soustřeďte se na bod ve výšce vašich očí. Během celého salta držte hlavu v této pozici, nedívejte se dolů.
 • Lehce rukama švihněte okolo boků a připravte se na silný švih vzhůru při výskoku.

Česká republika si připomíná vstup do Severoatlantické aliance, kdy byla společně s Polskem a Maďarskem první postkomunistickou zemí, která rozšířila řady NATO. Kdy se slaví den vstupu ČR do NATO? Den vstupu České republiky do NATO se slaví každý rok dne dvanáctého března (12.3.). Tento svátek slavíme již od roku 1999, kdy se Česká republika...

Vyskočte vzhůru. Měli byste se odrazit z vertikální pozice. Současně švihněte rukama nad hlavu. Tím dostane vaše tělo impulz k rotaci.

I když budete v pokušení skočit dozadu, nedělejte to. Jen ztratíte výšku.

 • Až se začnete otáčet vzad, rotace by měla vycházet z kyčlí, ne z ramenou.

Přitáhněte kolena vzhůru k hrudníku ve chvíli, kdy dosáhnete nejvyššího bodu skoku. Ve chvíli, kdy tento pohyb dokončíte, by měl být hrudník rovnoběžný se stropem. Rychlý švih rukama v kombinaci s přitažením kolen vám dodá energii k otočení vzad.

 • Nepřitahujte hrudník ke kolenům, ale kolena k hrudníku! Alespoň zpočátku se nesnažte sbalit do klubíčka příliš prudce – soustřeďte se na co nejrychlejší přitažení kolen. Rukama si rychle přidržte nohy za holeně

Rozbalte se.Když budete salto končit, uvolněte bedra a nohy, abyste mohli bezpečně dopadnout.
Dopadněte. Ideálně byste měli přistát na nohou na stejném místě, odkud jste se odrazili, nebo maximálně půl metru za ním.

 • Jakmile se nohama dotknete země, pokrčte kolena, abyste energii přenesli opět do pohybu vzhůru. Natáhněte ruce před sebe, abyste měli větší stabilitu. Nepřepadnete tak dozadu.
 • Pokrčená kolena rychle narovnejte a postavte se.

Nepřestávejte trénovat! Až dokážete salto vzad skočit na trampolíně sami bez pomoci trenéra, zkuste to na pevné podložce. Jak se budou vaše schopnosti zlepšovat, salta budou elegantnější a vaše dopady jistější.

 • Nenechejte se odradit neúspěchy v začátcích. Naučit se salto vzad vyžaduje čas a trénink.

Tipy

 • Mimo tělesnou kondici je většinou největším blokem pro skokany-začátečníky strach. Vizualizace a správný trénink jsou nejlepší způsoby, jak strach překonat.
 • Až se vám poprvé salto povede skočit, možná vás druhý den budou bolet svaly. Dopřejte jim dostatečný odpočinek a opatrně je protahujte.
 • Než se začnete pokoušet o salto, naučte se provádět jednodušší cviky:
  • Kotoul vpřed
  • Kotoul vzad
  • Stojka
  • Hvězda
  • Rondát
  • Přemet vpřed
  • Přemet vzad
  • Flik (přemet vzad ze skoku)
 • Na trampolíně můžete vyzkoušet odraz z jejího okraje a dopad do středu. I když je salto vzad na trampolíně snadnější, pořád to může být nebezpečné. Buďte opatrní.
 • Nechte někoho, ať vám dává záchranu. Měl by stát kousek za vámi a na straně. Pak natáhne ruku a lehce, ale pevně ji položí na vaše bedra. Tím vám dodá oporu a pomůže udržet dobrou polohu, až se pokusíte skočit salto.
 • Jakmile se rukama ve výskoku dotknete holení a začnete se rozbalovat, podívejte se na zem, na místo vašeho dopadu.
 • Než začnete, dejte si pod sebe cvičební podložku nebo žíněnku. Než se pustíte do salta, měli byste umět minimálně kotoul vzad, přemet vzad a přemet vpřed. Salto vzad může být nebezpečné, nejlepší proto je, naučit se ho na hodině gymnastiky se zkušeným trenérem.

Varování

 • Nesnažte se přerušit skok v jeho polovině. Špatný dopad může skončit polámanými kostmi a cestou do nemocnice.
 • Ujistěte se, že místo, kde budete skákat je suché a prázdné. Uklouznutí vám může pokazit odraz nebo dopad a přivodit zranění.
 • Nikdy neskákejte salta když jste úplně sami. pokud si náhodou zraníte záda nebo šíji, nebudete si moci přivolat pomoc.
 • Pokud skáčete salto ze skokanského můstku, skočte o něco více dozadu a nechte si rezervu, abyste se o můstek neuhodili hlavou. Pozor také na to, aby byla voda dostatečně hluboká a vy jste si neublížili.

Nácvik salta vpřed nebo vzad – jak se naučit salto?

Pokud se chcete naučit salto vpřed nebo vzad, doporučuji tato videa:

 • Salto vpřed skrčmo (a s Krčmou :-D) – asi nejlepší videonávod na pochopení, jak se k saltu vpřed dopracovat. Video s jednoduchými instrukcemi nácviku salta – vpřed skrčmo. V krátkém videu uvidíte nácvik jednotlivých fází tohoto cviku.
 • Salto vzad skrčmo – opět jednoduché video ukazující, jak na to. III. úroveň cvičení je již pro zkušenější cvičence. Jedná se o náročný prvek, který vyžaduje dodržování bezpečnosti cvičení. Při prvotním nácviku je dopomoc trenéra nutností. Vždy proto důrazně doporučuju zkoušet toto cvičení pouze pod dohledem kvalifikovaného trenéra gymnastiky v prostorách s potřebným vybavením = žíněnky, trampolína na začátek a tělocvična s dostatkem prostoru je základ!Další možná videa na nácvik salta vzad s využitím trampolíny (spíše pro učitele, ale i žáci si z toho určitě hodně odnesou):salto vzad průprava na zemi, salto vzad nácvik v lanči, salto vzad nácvik na stole, salto vzad nácvik s trenérem.
 • Nácvik na prohnuté salto pro důchodce – taková třešnička na dortu.

Orientační výčet dalších tvarů slova salto: salt, salty, saltech, saltům, saltem, saltu, salta, salto.

Více informací o pojmu saldo

Saldo znamená rozdíl mezi kladnými a zápornými položkami. Používá se také ve smyslu konečného stavu pohledávek, účtu nebo dluhu. Saldo účtu Je to konečný zůstatek účtu zjištěný jako rozdíl mezi počátečním stavem, přírůstky a úbytky během určitého časového období. V účetním software je to praktický nástroj postavený na databázovém dotazu (nebo dotazech, obvykle lze zadat různé parametry, které ovlivňují podobu výstupu). Používá tam, kde se objevuje velké množství položek. Když se odstraní z přehledu salda vyrovnané stavy, zůstanou ve výsledku jen neuhrazené (nebo přeplacené) položky pohledávek nebo závazků.

Saldo obchodní bilance – saldo obchodní bilance představuje rozdíl mezi exportem a importem.

Aktivní saldo – pokud je export větší než import, jedná se o aktivní saldo nebo také kladné saldo obchodní bilance.

Pasivní saldo – pokud je export menší než import, jde o pasivní saldo nebo také záporné saldo obchodní bilance.

Saldo platební bilance – je to rozdíl mezi kladnými a zápornými položkami platební bilance.

 •  
 •  
 •  
 •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Ostatní uživatelé také četli:

Ženské jméno Světlana je ruského původu. Jméno se vykládá jako světlá či jasná. Kdy slaví Světlana svátek?Světlana slaví, podle českého občanského kalendáře, svátek 20. března (20.3.).Domácké podoby jména SvětlanaSvětlanka,Světluška,Světluš,Světla.Světlana a statistikaKolik žije v ČR SvětlanK 14. 3. 2022 žije v České republice 3 895 lidí se jménem Světlana.Oblíbenost jména SvětlanaJméno Světlana je 241. nejoblíbenějším českým...

Medúza je žahavec s rosolovitým tělem, který žije v moři. Tělo medúzy může nabývat různých tvarů. Od zvonovitého, přes mírně vypouklé až ke zploštělému. V průměru se medúzy dožívají 20 let. A za největší medúzu na světě se považuje talířovka obrovská, která žije v severním Atlantiku. Ale pojďme k češtině. Pravopisně SPRÁVNĚ je medúza V Čechách moře nemáme, proto se ani...

Na první pohled by si člověk řekl, že slova mlýn a mlít jsou příbuzná a v obou by proto mělo být ý. Nenechte se však zmást! Slovo mlýn přišlo do češtiny ze staré němčiny, zatímco slovo mlít je původem z praslovanštiny. Ačkoliv tedy obě slova vypadají a znějí podobně, nejsou zdaleka příbuzná. Ať už je...

Kdysi dávno jsem si chtěl ještě v dobách, kdy stálo neomezené volání přes 3 000 Kč a malá česká zemička nebyla stíhána vychcanými operátory, zřídit tarif s neomezeným voláním. Chvíli handlování na infolince a stál nakonec tuším 1 000 Kč bez DPH se smlouvou na rok. Tehdy v roce 2012 neuvěřitelná cena :-). Přifařil jsem ke smlouvě další druhé číslo...

Kdo si myslí, že vlys je slovo odvozené od slovesa lisovat nebo vlisovat, ten se šeredně plete. Vlys označuje specifický druh ozdobného vodorovného pruhu na stěně stavby. Pravopisně správně je pouze varianta vlys. Někdy bývá slovo vlys dokonce zařazeno mezi vyjmenovaná slova. Vlys je zkrátka záludné slovo, které je třeba si zapamatovat. Není sice příliš...

Pro někoho bezcenný kus papíru, pro mnohé podnikatele nepostradatelná součást jejich peněženky. Proč? Slouží jako nositel informace či propagační materiál. Je skladná a pro ty z nás, co s sebou neustále nenosí poznámkový blok, je to ideální informační prostředek.   Vizitka tedy plní tyto základní tři funkce:Slouží k předávání nejnutnějších kontaktních údajů na vás anebo vaši firmuSdělí...

Takové slůvko, které vám někdy umí kompletně rozmrdat celý váš (dosud) spokojený život. Zatímco, když se jedná o pauzu na oběd anebo na cigárko, tak tyto pauzičky naopak většina z nás vítá s nadšením, tak vztahové pauzičky nám už tak super nepřipadají :-). Proč?  Protože se bojíme, že…zůstaneme navždy sami (pokud jste škaredí kokoti, tak to fakticky...

Téměř totožná slova, ale přesto zcela odlišný význam. Tak lze popsat dvojici grand a grant. Nutno podotknout, že obě varianty jsou správné, ale musí se použít ve správném kontextu. Grand je slovo, které se do české slovní zásoby dostalo z francouzského jazyka. V doslovném překladu znamená velký, ale používá se i v jiných významech. Grand je také označení...

Živnosti vázané jsou vyjmenovány v Příloze 2 živnostenského zákona. Pokud naše zvolená činnost není vyjmenována mezi vázanými živnostmi, může jít o živnost volnou, živnost řemeslnou či živnost koncesovanou. Jak získat vázanou živnostPro získání živnostenského oprávnění s vázanou živností, je nutné, kromě všeobecných podmínek, splnit také podmínku odborné způsobilosti, která se prokazuje stanovenými doklady. Pokud žadatel...

Boží hod – Velikonoční neděle Boží hod či také Velikonoční neděle je v křesťanském kalendáři sedmým dnem Svatého týdne a třetím dnem Velikonočního tridua. Boží hod velikonoční nebo také Hod boží velikonoční či Velikonoční neděle je prvním dnem následujícím po konci Svatého týdne a posledním dnem velikonočního tridua. Nese se v duchu velkých oslav. V tento den se slaví Vzkříšení...
Načíst dalších 10 článků