Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Sdělení x zdělení

I když by nás lákalo napsat zdělení, píše se zásadně sdělení.

Mezi záludnosti českého jazyka patří tzv. spodoba znělosti. Ta způsobuje, že ve skupině souhlásek se všechny souhlásky vyslovují buď zněle (d, g, z, b, v, h), nebo nezněle (t, k, s, p, f, ch).

Proto, když vyslovíme slovo sdělení zní to jako [zdělení].

Psaní předpon s- a z-

Pro psaní předpon s- a z- existují určitá pravidla. Předponu s- píšeme při:

 • směřování dohromady (sblížit se, shromáždit),
 • směřování shora dolů nebo z povrchu pryč (smazat, sklonit),
 • zmenšení objemu nebo zánik (shnit, shořet).

Předponu z- píšeme při:

 • změně stavu (zblednout, zhubnout),
 • vytváření z dokonavého slovesa sloveso dokonavé (bořit – zbořit, orat – zorat).

Filiálka, je jiné označení pro pobočku. Výraz má původ v latině (filialis = synovský, dceřiný), ale do českého jazyka se dostalo skrze německý výraz die Filiale. Německá podoba by sváděla ke psaní filialka, ale tento tvar je v češtině chybný. Pravopisně správně je filiálka! Došlo totiž k počeštění. Díky prodloužené hlásce „a“ máme v současnosti usnadněnou výslovnost. Další výhodou...

Příklad využití slova sdělit

 • Sdělení je obecně oznámení, předání či rozšíření nějaké zprávy či informace.
 • Sdělení o dohodách menšího významu, které výrazně neomezují hospodářskou soutěž.
 • Úřední sdělení České národní banky ze dne 11. ledna 2016.
 • Toto jsou komerční sdělení.
 • Analýza obsahu mediálních sdělení.
 • Odbor odpadů MŽP vydává metodické sdělení za účelem správného zařazení odpadu vzniklého z kontaminovaného materiálu.
 • S rozesílkou obchodních sdělení e-mailem je v ČR a EU spojeno několik legislativních norem a pravidel.
 • Informace pro odhlášení obchodních sdělení.
 • Nevyžádaná obchodní sdělení jsou známá rovněž jako „spam“.
 • Sdělení uchazečům o obor 41-45-M/01 Mechanizace a služby.

Skloňování slova sdělení

Sdělení je podstatné jméno rodu středního, které skloňujeme podle vzoru stavení.

 • 1. pád – sdělení, sdělení
 • 2. pád – (bez) sdělení, sdělení
 • 3. pád – (k) sdělení, sdělením
 • 4. pád – sdělení, sdělení
 • 5. pád – sdělení, sdělení
 • 6. pád – (o) sdělení, sděleních
 • 7. pád – (s) sdělením, sděleními
 •  
 •  
 •  
 •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Ostatní uživatelé také četli:

Mezinárodní den invalidů byl vyhlášen Mezinárodní federací práce neschopných a civilních invalidů. Připomíná nám neodmyslitelná fakta, s jakými překážkami se všichni invalidé denně musí potýkat a překonávat je. Může se jednat o lidi na vozíčku nebo s jiným fyzickým či mentálním postižením. U této příležitosti se konají různé akce na pomoc začlenění těchto hendikepovaných lidí...

Brikety mohou mít různé tvary. Mohou vypadat jako válečky, kvádry nebo kostky. Ale o co se vlastně jedná? Jedná se o stlačený hořlavý materiál, který se obvykle spaluje v kotlech, krbech a kotelnách. Je to typ tuhého paliva, který vzniká slisováním nejrůznějšího hořlavého materiálu. Brikety z biomasy jsou navíc považovány za ekologický zdroj energie. Pravopisně správně je...

Mohou mladí podnikat? A mohou uspět? Na to se nedávno snažili nalézt odpověď v Hospodářských novinách, které se v jednom z článku zaobíraly tím, jak se daří mladým českým podnikatelům. A my jsme si vzali na paškál jednoho z nich. Shodou okolností je to také bývalý vlastník Objevit.cz, Jirka Rostecký.Jirko, přestože ti web dříve patřil, tak ses tady o sobě...

Mám tu otázku pro nejzběhlejší uživatele jazyka. Českého samozřejmě. Víte, co je to mrdna? Respektive kdo to je? Možná jste se s ní někdy setkali u dálnice nebo jste za ní dali své poslední peníze. Zajímávé je, že lehké ženy mají v češtině tolik rozmanitých označení. Čeština mě nepřestává bavit. 🙂 Význam slova mrdnaSlušně řečeno...

Založili takový startup ve startupu. StartupJobs. Projekt, který má pomoci mladým vývojářům sehnat práci v mladých firmách s globálními ambicemi. Zprvu nenápadný projekt se postupem času vyšvihnul mezi přední „pracovní portály“ u nás, jež se zaměřují čistě na IT profese. Sice se nemůže co do počtu pracovních nabídek rovnat špičkám jako Jobs.cz, ale své publikum i uživatele si...

Google Analytics, jak všichni víme, je bezplatný nástroj na vyhodnocování statistik webů. Má však několik verzí a jednou z nich je právě Google Analytics 4, která je nejnovější. Měla by především zlepšit měření statistik mobilních aplikací a zjednodušit jejich vyhodnocování. Kdy přejít na Google Analytics 4Nejprve je tedy potřeba si uvědomit, zda je Google Analytics...

S brzděním se setkáte například v autě nebo na kole. Krom toho se ale slovo brzdění může objevit i na papíře nebo displeji – to když ho potřebujete napsat. A já vám rád poradím, jak na to. Správně je brzděníBrzdím, brzdíš, brzdíme. A co vidíme? Samozřejmě ve všech třech slovech jedině „z“, nikoliv „ž“. Správná...

Mužské jméno Adolf je počeštělá verze starogermánských jmen Athalwolf a Athaulf. Vykládá se jako ušlechtilý vlk. Dříve šlo o velmi populární jméno, zejména mezi křesťany a obyvateli evropských zemí, po druhé světové válce se stalo vzácným pro nežádoucí asociace s Adolfem Hitlerem či Adolfem Eichmannem, které vzbuzovalo. Kdy slaví Adolf svátek?Adolf slaví, podle českého občanského...

Stupňování přídavných jmen obvykle není moc složité. Úplně to však neplatí u přídavného jména drahý. Dochází tam totiž k drobným změnám, které mohou člověka zmást. Jak tedy utvořit druhý stupeň přídavného jména drahý? Pravopisně správně je dražší! V celku se dá říct, že stupňování se řídí běžnými pravidly. Dochází však k drobné změně. Původní písmeno „h“ se při...
Načíst dalších 10 článků