Sémiotika x semijotika x sémijotika x semiotika x semiotyka

Sémiotika je nauka o znakových systémech. Někdy se setkáte i se synonymním označení sémiologie, které používal Ferdinand de Saussure a jeho žáci. Sémiotika je rozsáhlá disciplína, která se zabývá znaky, jejich vlastnostmi a vazbami v rámci systému. Přestože to je velice stručná definice, za kterou by nás opravdoví odborníci na sémiotiku nejspíše ukamenovali, pro naše účely je dostačující 😊.

Pravopisně SPRÁVNĚ je sémiotika

Slovo sémiotika má původ v řeckém jazyce. Termín je odvozen od výrazu sémeion (=znak).

V českém jazyce si slovo sémiotika ponechává původní pravopis, ale skloňovat ho můžeme běžným způsobem podle žena.

Pozor si dejte na výslovnost -> [sémijotyka].

Příklady SPRÁVNÉHO užití slova sémiotika:

  • Několik knih o sémiotice napsal Umberto Eco.
  • Podle Charlese Morrise je možné sémiotiku dělit na sémantiku, syntaktiku a pragmatiku.
  • Zakladetelem moderní sémiotiky je americký filozof Charles Peirce, který navrhl i Peircův triadický model znaku.
  • Přečti si něco o sémiotice od Rolanda Barthese, z jeho knih vychází i úspěšný film Matrix.
  • Sémiotiku jsem ve škole neměl rád.
  • Udělej analýzu z pohledu sémiotiky.
  • Se sémiotikou se setká každý student lingvistiky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Current ye@r *