Slabika × slabyka

Pravopisně správně je pouze varianta slabika. Nejedná se o vyjmenované slovo, ani o slovo příbuzné. Slabika je slovo, které neodmyslitelně patří do české slovní zásoby a řídí se základními pravidly pro psaní y/i.

Slabika je část slova, která se skládá z určitého počtu hlásek. Častá je kombinace jedné souhlásky a jedné samohlásky. Obvykle se dá každé slovo rozdělit na slabiky, abychom věděli, jeho základ, předponu, příponu.

Měkké písmeno „i“ se píše i ve slovech příbuzných a odvozených od slova slabika. Abychom uvedli několik příkladů, pak to jsou například tato slova: slabikář, dvojslabičný, slabikovat, slabikotvorné.

Příklady SPRÁVNÉHO užití slova slabika:

  • Slabika může být přízvučná a nepřízvučná.
  • Slovo sex má pouze jednu slabiku.
  • Které slabiky se v českých slovech objevují nejčastěji?
  • Z kolika slabik se skládá tvé jméno?
  • O slabikách se děti učí na prvním stupni základní školy.
  • Každé slovo se skládá ze slabik.
  • Bez poslední slabiky by tvé jméno znělo velice legračně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Current ye@r *