Socializuji se

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Polygrafie

Polygrafie je výrobní obor, který zpracovává a tiskem rozmnožuje textové a obrazové předlohy. Zahrnuje tři základní výrobní fáze: předtiskovou přípravu (pre press) , tisk (press) a dokončovací zpracování (post press).

Polygrafie je výrobní obor, který zpracovává a tiskem rozmnožuje textové a obrazové předlohy. Zahrnuje tři základní výrobní fáze: předtiskovou přípravu (pre press) , tisk (press) a dokončovací zpracování (post press).

Všechny kategorie

Budget, neboli prachy, které je možné rozfofrovat. Aby to nebylo špatně pochopeno, napíšeme to tedy správně bez emocí, tak jak se sluší a patří ve výkladových slovnících. Budget = rozpočet kampaně. Vidíte, zní to trochu suše, proto jsme se pokusili udělat vtípek. Snad nám to nebudete mít za zlé. Každopádně. Při stanovení rozpočtu kampaně je...

Určitě to znáte. Máte hned několik možností, ale objektivně nevíte, která bude fungovat lépe. Ano, každý má nějaký tip, co by mohlo být efektivní, ale je to pouze subjektivní názor, který není podpořen tvrdými daty. Díky metodě označované jako A/B Testing (anglicky také A/B split-run testing) zjistíte, jak je to doopravdy. A/B testing byla původně...

Některé věci jsou nejlepší neplánované. Třeba letní večírek spojený se spontánním sexem. Většinou je však plán potřeba. V ideálním případě správně připravený, aby podle toho plánu mohl vzniknout skvělý produkt, se kterým budou všichni spokojeni. A co je tedy ten storyboard? Storyboard je obrázkový scénář, který vzniká při procesu tvorby TV spotu (reklamy). Svou formou připomíná...

Chytré hlavičky se daly dohromady a vymyslely oční kameru (anglicky Eye-tracking). Co si pod tímto termínem představit? Je to speciální kamera, která snímá pohyb očí. Na základě získaných informací, lze určit nevědomé oční reakce spotřebitelů na různé podněty. V praxi se využívá zejména v marketingovém a mediálním výzkumu. Díky této technice mohou výzkumníci zjistit, kterým místům čtenář...

Jedná se o anglický termín, který označuje jednoduchou formu novin nebo informační leták. Pojem vznikl ze spojení slov news (novinky) a letter (dopis). Prostřednictvím newsletteru mohou společnosti pravidelně zasílat přehledy novinek. Díky newsletteru je možné komunikovat se zákazníky, fanoušky, pracovníky i přáteli. V dnešní době má newsletter většinou elektronickou podobu (email), ale i v současnosti se občas...

Bum, prásk, něco se stane a je třeba jednat, aby nebyla ohrožena stabilita a pověst společnosti (instituce, jedince) nechtěnou negativní publicitou. V takovém případě je třeba vést správnou krizovou komunikaci. Nutno podotknout, že krizová komunikace může být externí i interní. Je to vlastně soubor kroků a postupů, které je nutné správně zvolit, aby se omezily případné...

Jedná se o nedovolený způsob propagace, se kterým se rozhodně žádný zákazník nechce setkat. Při propagaci jsou cíleně používány zavádějící informace. Účelem je zmást zákazníka a namastit si kapsu ať to stojí, co to stojí. Klamavá reklama je nekalosoutěžní jednání, které spočívá v šíření takových údajů o vlastním nebo cizím podniku (službě, výrobku atd.), jež vyvolají...

Někdy se uvádí také integrovaná marketingová komunikace. Ať už říkáme tak, nebo tak, jedná se stále o jedno a to samé. Uvést přesnou definici bude však trochu složité. Proč? Definic integrované marketingové komunikace je velké množství. 3 základní definice pojmu integrovaná komunikace Integrované marketingové komunikace jsou všechny komunikace, na které jsou vynakládány prostředky marketingového rozpočtu....

Je to možná trochu zavádějící označení, ale jedná se o takzvaný čistý formát. Co si pod tím představit? Každá stránka má určitou velikost, ale text se zpravidla nepíše až do krajů. Bylo by to nečitelné a nepraktické. Prostor na stránce (v tisku), který je možné použít pro text, obrázek, fotografii, se označuje jako zrcadlo. Zrcadlo...

Jedná se o zkratku, která vznikla z anglických slov picture element, což v překladu znamená obrazový prvek. Je to termín, který je spojován s počítačovou grafikou. Pixel je nejmenší jednotkou digitální rastrové (bitmapové) grafiky. Stále si pod tím nedovedete nic představit? V tom případě to řekneme jednoduše.  Jeden pixel je například jeden svítící bod na monitoru. Jedná se o...

Jak už bylo řečeno několikrát. Nic netrvá věčně, ani láska k jedné slečně. Stejně tak po ukončení reklamní kampaně, účinky reklamy postupně odeznívají. Člověk vše nezapomene ze dne na den, takže se jedná o určitý proces zapomínání a odeznívání účinků reklamy, který započne ihned po skončení, zastavení, stažení reklamy z éteru, z televizní obrazovky, případně z jiného média. Správná...

Technologický pokrok a čas není možné jen tak zastavit. Doba se zkrátka posouvá stále vpřed a obyčejná realita přestává stačit. V posledních letech se stále častěji o slovo hlásí augmentovaná realita, která je někdy také označovaná jako rozšířená realita. Nejedná se o žádný termín ze Star Treku, je to realita. Tedy augmentovaná realita. Co to je...

Reklama má tisíc tváří a podob. Out Of Home (OOH) reklama je taková, která na člověka působí mimo jeho domov. Je to však široký pojem, který zahrnuje outdoorovou (venkovní) i indoorovou (vnitřní) formu reklamy. Out Of Home reklama cílí na lidi, kteří jsou zrovna mimo domov. Je jedno, jestli jsou na ulici, v tramvaji, nebo v ordinaci....

DTP DTP je zkratka anglického výrazu desktop publishing. Termín se výrazněji rozšířil až v 80. letech 20. století, kdy se začaly více používat počítače. V té době společnost Aldus uvedla na trh sázecí program PageMaker. Od té doby už nebyl počítač pouze vylepšený psací stroj, ale začal se využívat k vytváření grafické podoby zpracovávaných stránek. Pod DTP se...

Remitenda Je označení té části periodického tisku, která se neprodala. Takové noviny a časopisy jsou na základě smlouvy vráceny distributorovi. Pro distributora nemusí taková situace nutně znamenat pohromu. V případě nulové remitendy by hrozilo, že by periodika už nebyla k dostání pro další potenciální zájemce. Tím by společnost přišla o klienty. V zásadě platí, že náklad vždy převyšuje poptávku....

Předtisková příprava (Pre press)

V předtiskové přípravě vzniká předloha pro tisk. Předlohu vytváří grafik z připravených podkladů, které mu zákazník dodá. Podklady zpracovává nejčastěji v programech od společnostech zabývajících se grafikou (Adobe, Corel, Zoner…).

Příprava souborů pro tisk zahrnuje:

 1. volba typu tiskárny (inkoustová, postscriptová, off-setová) a volba vhodného výstupního formátu (často je požadován soubor v PDF)
 2. ověření rozlišení snímku (pro většinu snímků je dostačující 300 DPI, což zajišťuje pro lidské oko ve vzdálenosti 20 cm dojem plynulého obrazu)
 3. provedení zoom testu (kontrola barevnosti a ostrosti snímku po přiblížení)
 4. povolení tisku pro spád (v případě odeslání na profesionální tisk)
 5. převedení souboru do barevného prostoru CMYK
 6. sloučení vrstev v obrazovém souboru
 7. provedení kontrolního náhledu

S předloženými podklady pracuje dále tiskárna, která zajišťuje tzv. archovou montáž, což představuje rozmístění stránek na tiskový arch. Výstupním výrobkem z této fáze jsou tiskové desky (tiskové formy).

Tisk (Press)

Oblast ve které se přenáší obrazová předloha na předem určený materiál pomocí tisku. Rozlišovat můžeme archový a kotoučový tisk, kdy se buď tiskne na jednotlivé archy papíru či na pás papíru, který je odvíjen z kotouče. Běžně se setkáváme především s archovým tiskem. Kotoučový tisk se pak používá např. při tisku novin a časopisů.

Oblast tisku můžeme dělit na základní kategorie:

Konvenční techniky

 • ofsetový tisk
 • sítotisk
 • flexotisk
 • hlubotisk
 • knihtisk (v průmyslu se už nepoužívá)

Digitální tisk

Konvenční (klasické) tiskové techniky jsou specifická základními čtyřmi činiteli tisku, kterými jsou: tisková forma, tisková barva, tlak a potiskovaný materiál. Na rozdíl od konvenčních technik digitální tisk má jenom dva činitele tisku a to: tiskovou barvu, potiskovaný materiál.

Dokončovací zpracování (Post press)

Než je konečný výrobek předán zákazníkovi, musí vytištěné archy projít knihárnou. V knihárně se provádí tyto úkony: řezání, skládání, vysekávání, šití, lepení atd.

Polygrafické materiály

V polygrafické výrobě se můžeme setkat s celou řadou materiálů, jejichž kvalita ovlivňuje výslednou kvalitu polygrafického produktu. Mezi ty nejdůležitější patří lepidla, papír, tiskové barvy a laky.

Předtisková příprava (Pre press)

V předtiskové přípravě vzniká předloha pro tisk. Předlohu vytváří grafik z připravených podkladů, které mu zákazník dodá. Podklady zpracovává nejčastěji v programech od společnostech zabývajících se grafikou (Adobe, Corel, Zoner…).

Příprava souborů pro tisk zahrnuje:

 1. volba typu tiskárny (inkoustová, postscriptová, off-setová) a volba vhodného výstupního formátu (často je požadován soubor v PDF)
 2. ověření rozlišení snímku (pro většinu snímků je dostačující 300 DPI, což zajišťuje pro lidské oko ve vzdálenosti 20 cm dojem plynulého obrazu)
 3. provedení zoom testu (kontrola barevnosti a ostrosti snímku po přiblížení)
 4. povolení tisku pro spád (v případě odeslání na profesionální tisk)
 5. převedení souboru do barevného prostoru CMYK
 6. sloučení vrstev v obrazovém souboru
 7. provedení kontrolního náhledu

S předloženými podklady pracuje dále tiskárna, která zajišťuje tzv. archovou montáž, což představuje rozmístění stránek na tiskový arch. Výstupním výrobkem z této fáze jsou tiskové desky (tiskové formy).

Tisk (Press)

Oblast ve které se přenáší obrazová předloha na předem určený materiál pomocí tisku. Rozlišovat můžeme archový a kotoučový tisk, kdy se buď tiskne na jednotlivé archy papíru či na pás papíru, který je odvíjen z kotouče. Běžně se setkáváme především s archovým tiskem. Kotoučový tisk se pak používá např. při tisku novin a časopisů.

Oblast tisku můžeme dělit na základní kategorie:

Konvenční techniky

 • ofsetový tisk
 • sítotisk
 • flexotisk
 • hlubotisk
 • knihtisk (v průmyslu se už nepoužívá)

Digitální tisk

Konvenční (klasické) tiskové techniky jsou specifická základními čtyřmi činiteli tisku, kterými jsou: tisková forma, tisková barva, tlak a potiskovaný materiál. Na rozdíl od konvenčních technik digitální tisk má jenom dva činitele tisku a to: tiskovou barvu, potiskovaný materiál.

Dokončovací zpracování (Post press)

Než je konečný výrobek předán zákazníkovi, musí vytištěné archy projít knihárnou. V knihárně se provádí tyto úkony: řezání, skládání, vysekávání, šití, lepení atd.

Polygrafické materiály

V polygrafické výrobě se můžeme setkat s celou řadou materiálů, jejichž kvalita ovlivňuje výslednou kvalitu polygrafického produktu. Mezi ty nejdůležitější patří lepidla, papír, tiskové barvy a laky.