Socializuji se

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Pravopis, Čeština, Gramatika

Tisk

Tisk či tiskovina obecně je polygrafickým produktem, vzniklým nějakým druhem tisku. Obvykle se tiskovinou rozumějí dokumenty nesoucí informace textové, obrazové, notové a podobně: knihy, časopisy, noviny, brožury, letáky, ceniny a podobně. Naopak tištěné látky, tapety atd. se za tiskoviny nepokládají. V užším smyslu se označení používá jen pro dokumenty vzniklé mechanickým tiskem.

Tisk či tiskovina obecně je polygrafickým produktem, vzniklým nějakým druhem tisku. Obvykle se tiskovinou rozumějí dokumenty nesoucí informace textové, obrazové, notové a podobně: knihy, časopisy, noviny, brožury, letáky, ceniny a podobně. Naopak tištěné látky, tapety atd. se za tiskoviny nepokládají. V užším smyslu se označení používá jen pro dokumenty vzniklé mechanickým tiskem.

Všechny kategorie

Budget, neboli prachy, které je možné rozfofrovat. Aby to nebylo špatně pochopeno, napíšeme to tedy správně bez emocí, tak jak se sluší a patří ve výkladových slovnících. Budget = rozpočet kampaně. Vidíte, zní to trochu suše, proto jsme se pokusili udělat vtípek. Snad nám to nebudete mít za zlé. Každopádně. Při stanovení rozpočtu kampaně je...

Zamluvení, rezervování, tak by se dalo přeložit slovíčko booking. V oblasti reklamy a marketingu se jedná o termín, který znamená rezervování a další aktivity spojené s uvedením reklamy na obrazovky (případně do éteru). V žádném případě se tedy nejedná o nic, co by bylo spojené s knihami. Booking je termín, který se používá zejména při plánování TV kampaní. Přičemž...

Určitě to znáte. Máte hned několik možností, ale objektivně nevíte, která bude fungovat lépe. Ano, každý má nějaký tip, co by mohlo být efektivní, ale je to pouze subjektivní názor, který není podpořen tvrdými daty. Díky metodě označované jako A/B Testing (anglicky také A/B split-run testing) zjistíte, jak je to doopravdy. A/B testing byla původně...

Některé věci jsou nejlepší neplánované. Třeba letní večírek spojený se spontánním sexem. Většinou je však plán potřeba. V ideálním případě správně připravený, aby podle toho plánu mohl vzniknout skvělý produkt, se kterým budou všichni spokojeni. A co je tedy ten storyboard? Storyboard je obrázkový scénář, který vzniká při procesu tvorby TV spotu (reklamy). Svou formou připomíná...

Chytré hlavičky se daly dohromady a vymyslely oční kameru (anglicky Eye-tracking). Co si pod tímto termínem představit? Je to speciální kamera, která snímá pohyb očí. Na základě získaných informací, lze určit nevědomé oční reakce spotřebitelů na různé podněty. V praxi se využívá zejména v marketingovém a mediálním výzkumu. Díky této technice mohou výzkumníci zjistit, kterým místům čtenář...

Jedná se o anglický termín, který označuje jednoduchou formu novin nebo informační leták. Pojem vznikl ze spojení slov news (novinky) a letter (dopis). Prostřednictvím newsletteru mohou společnosti pravidelně zasílat přehledy novinek. Díky newsletteru je možné komunikovat se zákazníky, fanoušky, pracovníky i přáteli. V dnešní době má newsletter většinou elektronickou podobu (email), ale i v současnosti se občas...

Bum, prásk, něco se stane a je třeba jednat, aby nebyla ohrožena stabilita a pověst společnosti (instituce, jedince) nechtěnou negativní publicitou. V takovém případě je třeba vést správnou krizovou komunikaci. Nutno podotknout, že krizová komunikace může být externí i interní. Je to vlastně soubor kroků a postupů, které je nutné správně zvolit, aby se omezily případné...

Jedná se o nedovolený způsob propagace, se kterým se rozhodně žádný zákazník nechce setkat. Při propagaci jsou cíleně používány zavádějící informace. Účelem je zmást zákazníka a namastit si kapsu ať to stojí, co to stojí. Klamavá reklama je nekalosoutěžní jednání, které spočívá v šíření takových údajů o vlastním nebo cizím podniku (službě, výrobku atd.), jež vyvolají...

Hned na úvod vás musíme vyvést z omylu. Klíčové slovo může být sice pouze jedno slovo, ale poměrně často se jedná také o sousloví. A k čemu jsou tato slova dobrá? Klíčová slova jsou zásadním faktorem při optimalizaci textu pro vyhledávače. Jedná se vlastně o slova, která jsou určitým způsobem spojená s produktem, značkou nebo webovou stránkou. Pokud...

Někdy se uvádí také integrovaná marketingová komunikace. Ať už říkáme tak, nebo tak, jedná se stále o jedno a to samé. Uvést přesnou definici bude však trochu složité. Proč? Definic integrované marketingové komunikace je velké množství. 3 základní definice pojmu integrovaná komunikace Integrované marketingové komunikace jsou všechny komunikace, na které jsou vynakládány prostředky marketingového rozpočtu....

Response je anglicky odezva, odpověď. Je to termín, který se používá v mnoha odvětvích lidské činnosti. Například v marketingu, IT a teorii komunikace. V oblasti marketingu je response označení pro odezvu na komunikaci značky. Je to možná trochu krkolomné, takže to zkusíme znovu, lépe, radostněji. Je to vyjádření toho, jak cílová skupina reaguje na to, co se jim...

Je to možná trochu zavádějící označení, ale jedná se o takzvaný čistý formát. Co si pod tím představit? Každá stránka má určitou velikost, ale text se zpravidla nepíše až do krajů. Bylo by to nečitelné a nepraktické. Prostor na stránce (v tisku), který je možné použít pro text, obrázek, fotografii, se označuje jako zrcadlo. Zrcadlo...

Jedná se o zkratku, která vznikla z anglických slov picture element, což v překladu znamená obrazový prvek. Je to termín, který je spojován s počítačovou grafikou. Pixel je nejmenší jednotkou digitální rastrové (bitmapové) grafiky. Stále si pod tím nedovedete nic představit? V tom případě to řekneme jednoduše.  Jeden pixel je například jeden svítící bod na monitoru. Jedná se o...

Jak už bylo řečeno několikrát. Nic netrvá věčně, ani láska k jedné slečně. Stejně tak po ukončení reklamní kampaně, účinky reklamy postupně odeznívají. Člověk vše nezapomene ze dne na den, takže se jedná o určitý proces zapomínání a odeznívání účinků reklamy, který započne ihned po skončení, zastavení, stažení reklamy z éteru, z televizní obrazovky, případně z jiného média. Správná...

Technologický pokrok a čas není možné jen tak zastavit. Doba se zkrátka posouvá stále vpřed a obyčejná realita přestává stačit. V posledních letech se stále častěji o slovo hlásí augmentovaná realita, která je někdy také označovaná jako rozšířená realita. Nejedná se o žádný termín ze Star Treku, je to realita. Tedy augmentovaná realita. Co to je...

Copak to asi je ten leaflet? Objevuje se to znenadání za stěrači, ve schránkách, nebo jsou k rozebrání ve stojanu. Už tušíte? Ano, správně! Jedná se o reklamní leták. Někdo je miluje a s chutí v nich listuje. Existují však i lidé, kteří leaflety nenávidí, a když jim je někdo dá do schránky, tak je zlostí cupují na...

Čas od času dostanete ke svému oblíbenému časopisu malý dáreček zdarma. Jedná se opravdu o milou pozornost, nebo je to danajský dar? Ve většině případů se jedná o obojí. Je to totiž marketingová strategie, která nese označení sampling. Celý vtip je v tom, že spotřebitel získá kromě svého oblíbeného produktu (nejčastěji časopisu, magazínu) také malý dáreček...

Jak je známo. Nic netrvá věčně ani láska k jedné slečně. Stejně tak i reklamní spot (inzerát, nebo jiné reklamní sdělení) postupem času ztrácí své kouzlo. Co bylo nejdříve zábavné a zajímavé, tak začíná diváka obtěžovat. V takovém případě se mluví o wear out efektu (efekt obnošení). Wear out efekt postihuje reklamu v televizi, rádiu i tisku. Zkrátka,...

Co to je? Co to žere? Vysvětlení je jednoduché. Jedná se o propojení informací a zábavy, které se objevuje v novinách, TV zpravodajství i rádiu. Tradiční zpravodajství bývá stručné, jasné a bez citového zabarvení. Infotainment informuje, ale cílí na emoce, do zpráv pronikají prvky zábavy a často se kolem informací rozvíjí příběhy. Infotainment je spojením dvou...

Deadline Tento termín nepotřebuje žádné dlouhé vysvětlování. Jedná se o anglický název pro uzávěrku (nejzazší časovou hranici, do kdy musí být splněný úkol). Pokud bychom měli uvést synonymní výrazy, mohou to být tyto: krajní termín, mezní lhůta, konečný termín, uzávěrka, poslední šance k odevzdání. Správná výslovnost je [DEDLAJN]. Deadline může být často stresující, ale v životě se s ním...

Mezi nejvýznamnější druhy tiskovin patří ty, které se tisknou a vydávají periodicky, v pravidelných intervalech: noviny a časopisy. V poslední době ale čelí těžké konkurenci internetových periodik a zpravodajských portálů.

Noviny

Noviny jsou pravidelně vycházející publikace (periodikum), které denně (deník, často kromě neděle) nebo nejméně týdně (týdeník) přinášejí nejnovější události ze všech možných oblastí a co nejrychleji o nich informují co nejširší veřejnost.

Noviny se tisknou ve velkém formátu na novinovém papíře a místo vazby se skládají. Prodávají se na stáncích a v automatech nebo doručují předplatitelům. V poslední době nabývají na významu internetové noviny, často jako elektronická verze tištěných novin.

Typické noviny mají svoji charakteristickou grafickou úpravu, jejich obsah se dělí na rubriky a často doplňuje vkládanou týdenní přílohou. Důležitou částí novin je také reklama.

Druhy novin

Noviny se rozlišují podle periodicity (deníky, nedělní noviny), podle dosahu a působnosti na místní, regionální, celostátní a nadnárodní. Protože ve zpravodajství je důležitá rychlost a aktuálnost informací, vycházely dříve i ranní, polední a večerní noviny („večerníky“), někdy jako různá vydání téhož listu. S nástupem internetových novin, které mohou informovat okamžitě a po celý den, se tlak na aktuálnost v tištěných novinách snížil, takže vycházejí jen jednou denně. Zato velké celostátní deníky mívají své regionální verze („mutace“). Někdy se rozlišují noviny seriózní a bulvární, které se vyznačují velmi nápadnou barevnou úpravou, velikými a senzačními titulky, krátkými texty a množstvím obrázků. Kromě všeobecných zpravodajských novin, které mívají i svoji politickou orientaci, vycházejí také noviny pro určité skupiny obyvatel (profesní a zájmové skupiny, věřící určitých církví, národnostní menšiny a pod.). Při významných veřejných událostech se někdy vydávají např. festivalové, olympijské nebo veletržní noviny. V rámci volební kampaně vydávají politické strany volební noviny.

Momentálně převládají nad tištěnými novinami internetové noviny. Díky internetu mají čtenáři online novinky z celého světa. Mezi důležitá média na internetu patří Idnes, Blesk, Novinky. Jde většinou o média, která vydávají tradiční tištěné noviny.

Úloha novin ve společnosti

Noviny hrají v moderní společnosti důležitou společenskou roli. Předně tím, že veřejnost informují o důležitých událostech, dále jsou místem veřejné diskuse a tvorby veřejného mínění, zejména kritické kontroly vlády a politiky. Proto se někdy mluví o „hlídacích psech demokracie“. Kromě toho jsou ovšem noviny také významná oblast podnikání. Dříve se financovaly hlavně prodejem a předplatným, dnes je zdrojem financování hlavně reklama. Výše reklamních poplatků se ale odvozuje od výše nákladu nebo čtenářů, což je tak stále hlavní ekonomický parametr pro udržitelnost či ziskovost novin.

Časopisy

Časopis je periodická publikace (opakovaně vycházející tiskovina) určená pro skupinu čtenářů, kteří mají určitý společný zájem nebo více takových zájmů. Od deníků se odlišují především uvedeným cílenějším zaměřením na užší skupinu čtenářů a tím, že vycházejí méně často (týdně, měsíčně, čtvrtletně…), avšak vícekrát za období jednoho roku. Mívají vyšší cenu, menší formát a většinou vyšší počtet stran a lepší grafickou úpravu.

V souvislosti s rozvojem internetu a elektronických publikací bojuje řada tištěných časopisů (včetně významných titulů) o přežití. Přesto některé tituly nadále vycházejí v obrovských nákladech. Mezi nejprodávanější patří americké lifestylové časopisy, které mají náklad od 4 do 23 milionů výtisků (v různých jazykových mutacích).

Za časopisy s vůbec největším nákladem jsou paradoxně považovány nekomerční magazíny Awake! a The Watchtower (u obou celkový náklad jednotlivých jazykových mutací okolo 45 milionů výtisků), které vydávají svědkové Jehovovi.

Brožury

Brožura je jednoúčelová brožovaná neperiodická tiskovina, obvykle speciální povahy a účelu.

Příkladem brožury může být návod k použití stroje, přístroje nebo jiného technického zařízení, tištěná uživatelská příručka vydaná k většímu technickému systému, výstavní katalog na výstavě nebo i místní telefonní seznam apod.

Letáky

Leták je zpravidla tištěný dokument propagující nějaký výrobek, činnost, firmu, myšlenku, politickou stranu apod. Jedná se o neperiodickou tiskovinu, zpravidla jednoúčelově zaměřenou. V dobách nesvobody může být jedním z levných nástrojů politického odboje, neboť jeho provizorní výroba v primitivních podmínkách není příliš náročná.

Katalogy

Katalog je vhodně uspořádaný seznam, výčet či soupis navzájem různých entit stejného významu, povahy, charakteru, účelu apod. Katalog může mít fakticky různou formu, zvláštním případem katalogu je např. kartotéka (neboli lístkovnice), může se jednat o publikaci, tedy o klasické tištěné dílo (knihu, brožuru apod.). V moderní době se uživatelé počítačů setkávají se specializovanými katalogy v podobě adresářů (složek) obsahujících informace o souborech v úložištích dat, obecnější katalogy jsou obsaženy v některých datových souborech a databázích. Ke šíření informací katalogového charakteru v počítačových sítích slouží adresářové služby.

 

Mezi nejvýznamnější druhy tiskovin patří ty, které se tisknou a vydávají periodicky, v pravidelných intervalech: noviny a časopisy. V poslední době ale čelí těžké konkurenci internetových periodik a zpravodajských portálů.

Noviny

Noviny jsou pravidelně vycházející publikace (periodikum), které denně (deník, často kromě neděle) nebo nejméně týdně (týdeník) přinášejí nejnovější události ze všech možných oblastí a co nejrychleji o nich informují co nejširší veřejnost.

Noviny se tisknou ve velkém formátu na novinovém papíře a místo vazby se skládají. Prodávají se na stáncích a v automatech nebo doručují předplatitelům. V poslední době nabývají na významu internetové noviny, často jako elektronická verze tištěných novin.

Typické noviny mají svoji charakteristickou grafickou úpravu, jejich obsah se dělí na rubriky a často doplňuje vkládanou týdenní přílohou. Důležitou částí novin je také reklama.

Druhy novin

Noviny se rozlišují podle periodicity (deníky, nedělní noviny), podle dosahu a působnosti na místní, regionální, celostátní a nadnárodní. Protože ve zpravodajství je důležitá rychlost a aktuálnost informací, vycházely dříve i ranní, polední a večerní noviny („večerníky“), někdy jako různá vydání téhož listu. S nástupem internetových novin, které mohou informovat okamžitě a po celý den, se tlak na aktuálnost v tištěných novinách snížil, takže vycházejí jen jednou denně. Zato velké celostátní deníky mívají své regionální verze („mutace“). Někdy se rozlišují noviny seriózní a bulvární, které se vyznačují velmi nápadnou barevnou úpravou, velikými a senzačními titulky, krátkými texty a množstvím obrázků. Kromě všeobecných zpravodajských novin, které mívají i svoji politickou orientaci, vycházejí také noviny pro určité skupiny obyvatel (profesní a zájmové skupiny, věřící určitých církví, národnostní menšiny a pod.). Při významných veřejných událostech se někdy vydávají např. festivalové, olympijské nebo veletržní noviny. V rámci volební kampaně vydávají politické strany volební noviny.

Momentálně převládají nad tištěnými novinami internetové noviny. Díky internetu mají čtenáři online novinky z celého světa. Mezi důležitá média na internetu patří Idnes, Blesk, Novinky. Jde většinou o média, která vydávají tradiční tištěné noviny.

Úloha novin ve společnosti

Noviny hrají v moderní společnosti důležitou společenskou roli. Předně tím, že veřejnost informují o důležitých událostech, dále jsou místem veřejné diskuse a tvorby veřejného mínění, zejména kritické kontroly vlády a politiky. Proto se někdy mluví o „hlídacích psech demokracie“. Kromě toho jsou ovšem noviny také významná oblast podnikání. Dříve se financovaly hlavně prodejem a předplatným, dnes je zdrojem financování hlavně reklama. Výše reklamních poplatků se ale odvozuje od výše nákladu nebo čtenářů, což je tak stále hlavní ekonomický parametr pro udržitelnost či ziskovost novin.

Časopisy

Časopis je periodická publikace (opakovaně vycházející tiskovina) určená pro skupinu čtenářů, kteří mají určitý společný zájem nebo více takových zájmů. Od deníků se odlišují především uvedeným cílenějším zaměřením na užší skupinu čtenářů a tím, že vycházejí méně často (týdně, měsíčně, čtvrtletně…), avšak vícekrát za období jednoho roku. Mívají vyšší cenu, menší formát a většinou vyšší počtet stran a lepší grafickou úpravu.

V souvislosti s rozvojem internetu a elektronických publikací bojuje řada tištěných časopisů (včetně významných titulů) o přežití. Přesto některé tituly nadále vycházejí v obrovských nákladech. Mezi nejprodávanější patří americké lifestylové časopisy, které mají náklad od 4 do 23 milionů výtisků (v různých jazykových mutacích).

Za časopisy s vůbec největším nákladem jsou paradoxně považovány nekomerční magazíny Awake! a The Watchtower (u obou celkový náklad jednotlivých jazykových mutací okolo 45 milionů výtisků), které vydávají svědkové Jehovovi.

Brožury

Brožura je jednoúčelová brožovaná neperiodická tiskovina, obvykle speciální povahy a účelu.

Příkladem brožury může být návod k použití stroje, přístroje nebo jiného technického zařízení, tištěná uživatelská příručka vydaná k většímu technickému systému, výstavní katalog na výstavě nebo i místní telefonní seznam apod.

Letáky

Leták je zpravidla tištěný dokument propagující nějaký výrobek, činnost, firmu, myšlenku, politickou stranu apod. Jedná se o neperiodickou tiskovinu, zpravidla jednoúčelově zaměřenou. V dobách nesvobody může být jedním z levných nástrojů politického odboje, neboť jeho provizorní výroba v primitivních podmínkách není příliš náročná.

Katalogy

Katalog je vhodně uspořádaný seznam, výčet či soupis navzájem různých entit stejného významu, povahy, charakteru, účelu apod. Katalog může mít fakticky různou formu, zvláštním případem katalogu je např. kartotéka (neboli lístkovnice), může se jednat o publikaci, tedy o klasické tištěné dílo (knihu, brožuru apod.). V moderní době se uživatelé počítačů setkávají se specializovanými katalogy v podobě adresářů (složek) obsahujících informace o souborech v úložištích dat, obecnější katalogy jsou obsaženy v některých datových souborech a databázích. Ke šíření informací katalogového charakteru v počítačových sítích slouží adresářové služby.