Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

SMART / SMARTER metoda (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound, Evaluable, Reevaluable)

Metoda SMART / SMARTER je mnemotechnická pomůcka používaná v projektovém řízení a koučinku ve fázích stanovení cílů. Jedná se o způsob jak hodnotit kvalitu projektových cílů nebo cílů osobního rozvoje. Stejný termín se také často používá při řízení výkonnosti, kdy cíle jsou požadované parametry, které by měl naplnit hodnocený zaměstnanec. První zaznamenané použití tohoto pojmu bylo v listopadovém vydání Management Review v roce 1981 v textu publikovaném George T. Doranen.

Podle Doranova článku ale neměly být všechny zmiňované faktory vyžadovány po vedoucích pracovnících na všech úrovních podnikového řízení. Hlavně z pohledu středního managementu není dost dobře možné pokaždé jasně nadefinovat konkrétní požadované cíle. Alternativními pojmy jsou: ‚DUMB‘ (doable, understandable, manageable & beneficial – proveditelný, pochopitelný, uříditelný a prospěšný).’KARAT‘ (konkrétní, ambiciózní, reálný, akceptovatelný a termínovaný) – domácí alternativa ke SMART. Obsah 1 Pojmy za jednotlivými písmeny 2 Příklady vhodně vytvořených cílů podle metody SMART 3 Reference 4 Související články Pojmy za jednotlivými písmeny Neexistuje jednoznačná shoda ohledně toho, co přesně pět + dvě písmena ve zkratce znamenají nebo jak se používají v určité situaci. Typicky používaná slova jsou:

Písmeno Hlavní pojem Ostatní pojmy
S Specific – konkrétní Significant – významný, Stretching – posouvající, Simple – jednoduchý
M Measurable – měřitelný Meaningful – smysluplný, Motivational – motivující, Manageable – uříditelný
A Achievable – dosažitelný Appropriate – odpovídající, Attainable – dosažitelný, Agreed – odsouhlasený, Assignable – zadatelný, Actionable – zprocesnitelný, Action-oriented – orientovaný na akci, Ambitious – ambiciózní, Aligned – sladěný
R Realistic /  Relevant – realistický / relevantní Relevant – odpovídající, Results/Results-focused/Results-oriented, Resourced – pokrytý zdroji, Rewarding
T Time-bound / Timely – ohraničený v čase Time-oriented – časově orientovaný, Time framed – zasazený do časového rámce, Timed – termínovaný, Time-based – založený na čase, Timeboxed – uzavřený v čase, Timely – časovaný, Time-Specific – konkrétní v čase, Timetabled – načasovaný, Time limited – časově omezený, Trackable – dohledatelný, Tangible – hmatatelný
E Evaluable – hodnotitelný Ethical – etický, Excitable – fascinující, Enjoyable – zábavný, Engaging – strhující, Ecological – s pozitivním vlivem na okolí
R Reevaluable – opakovaně hodnotitelný Rewarded – odměněný, Reassessed – znovu hodnotitelný, Revisited – znovu hodnocený, Recordable – zaznamenatelný, Rewarding – hodnotný, Reaching – dosažitelný

Pohled provozovatele webu – peníze Z pohledu provozovatele webu je to celkem jasné: Je to fajn obsah – lidé rádi čtou příběhy slavných. I vy si to rádi přečtete. Je to originální obsah – přesně podle všech příruček, které radí, že máte vždy vytvářet originální obsah, je právě rozhovor vždy jedinečný. Nejsou to obecné plky, které...

Volba určitých kombinací vede k duplicitám a překryvům – jako například kombinace Attainable a Realistic.

Tedy každý z cílů by měl splňovat všechny tyto vlastnosti, aby byl dobře splnitelný.

V případě že je nesplňuje je buď špatně definovaný nebo se jedná o široký strategický cíl – pak je ale k němu zapotřebí vytvořit specifické cíle, které budou SMART vlastnosti splňovat. K čemu je metoda SMART v praxi? Metoda SMART se používá pro návrh cílů (zejména specifických cílů). Při jejich návrhu musí být dodržena podmínka SMART pro jednotlivé cíle a jejich metriky. To znamená, že každý cíl musí být specifický, měřitelný, dosažitelný, realistický a časově sledovatelný. Pokud tyto vlastnosti mít nebude, bude se těžko předávat ke splnění nebo se bude těžko jeho splnění prokazovat.

Specific

Vás cíl by měl být jasný a konkrétní. Pokud bude příliš abstraktní a obecný, nebudete se cítit dostatečně motivovaní jej dosáhnout. Odpovězte si na následující otázky:

 • Co chci dokázat?
 • Proč je to důležité?
 • Kdo další je zapojený?
 • S jakými zdroji mohu pracovat?

Příklad: Ve své kariéře se chcete posunout na vyšší manažerskou pozici, k čemuž vám dopomůže prakticky orientované studium. Váš konkrétní cíl by tedy mohl zní: „Chci studovat program MBA, který mě posune dál v mé kariéře.“

Measurable

Díky měřitelným cílům budete mít přehled o svém postupu vpřed, což vám pomůže lépe se soustředit a svědomitě dodržovat stanovené termíny. Ptejte se na otázky:

 • Jak dlouho mi to bude trvat?
 • Kolik zkoušek musím splnit?

Příklad: Spočítejte si, kolik času a jaké náležitosti jsou potřebné k úspěšnému zakončení vašeho studia.

Achievable

Váš cíl by měl být v každém případě realistický. Je jenom dobře, pokud si stanovíte ambiciózní cíl, který otestuje vaše dovednosti a znalosti, ale zároveň musí být dosažitelný. Odpovězte si na následující otázky:

 • Jak mohu tohoto cíle dosáhnout?
 • Je tento cíl dosažitelný s ohledem na mou časovou zaneprázdněnost?
 • Je tento cíl realistický s ohledem na mé finanční možnosti?

Příklad: Vyvarujte se stanovování cílů, které nemůžete příliš ovlivnit. Pokud například toužíte po povýšení, nestanovujte si cíl: „Chci být povýšen“, protože rozhodnutí o tom, kdo novou pozici dostane, není na vás. Formulujte svůj cíl realističtěji, například: „Zajistím si potřebné vzdělání a kvalifikaci, abych byl vhodným kandidátem na povýšení.“ Vidíte rozdíl?

Realistic  / Relevant

Ujistěte se, že je pro vás stanovený cíl také relevantní a je opravdu důležité jej dosáhnout. Zda je váš cíl relevantní poznáte jednoduše. Stačí, když odpovíte „ano“ na každou z následujících otázek:

 • Myslíte si, že stanovený cíl stojí za vynaloženou energii?
 • Je na to vhodná doba?
 • Je to v souladu s tím, co chci dělat?
 • Jsem já ta správná osoba?

Příklad: Zamyslete se nad širšími souvislostmi v kontextu vašeho cíle. Pomůže vám studium skutečně k lepší kariéře? Je nyní vhodná doba na to, abyste se o to pokusil, a to s ohledem na přání vaší rodiny? Jste vy dostatečně organizovaný a motivovaný člověk, abyste cíl dokázal splnit?

 Time-bound / Timely

Každý cíl by měl mít i časově ohraničený úsek plnění. Jedině tak se budete moci plně soustředit na jeho dosažení a nenecháte každodenní agendu a prokrastinaci, aby stála v cestě mezi vámi a vytouženým výsledkem. Ptejte se na otázky:

 • Jak dlouho?
 • Co dokážu za šest měsíců?
 • Co dokážu za rok?
 • Co udělám dnes?

 Evaluable (hodnotitelný) / Reevaluable (opakovaně hodnotitelný)

Musíte si již na začátku říci,

 • Jak budete vaše snažení vyhodnocovat (co jsou pro vás klíčové ukazatele, zda jste schopní je změřit a jak a zda jste schopní je vyhodnocovat i více než jednou – nastala / nenastala změna atd.).
 • Co k tomu potřebujete (nástroje)
 • Jak často budete vyhodnocovat / v jakých intervalech.

V podstatě by se celé povídání dalo shrnout pod to, že je třeba, abyste si dávali:

Konkrétní cíle

Každý svůj cíl definujte co nejpřesněji. V případě výše zmíněného pánského holičství jde o zvýšení návštěvnosti. Nyní k vám chodí určitý počet lidí, vaším konkrétním cílem je, aby jich chodilo více (kolik a za jak dlouho).

Měřitelné cíle

S konkrétním cílem úzce souvisí jeho měřitelnost. Nechtějte jen více návštěvníků vašeho holičství, chtějte jich o přesný počet více. V rámci časového úseku tak můžete takový cíl snadno hodnotit, měřit (musíte vědět, zda jste schopní daný cíl změřit a jak).

Dosažitelné a přijatelné cíle

Na měřitelnost cílů navazuje jejich dosažitelnost a přijatelnost. Zhodnoťte svůj současný stav a zamyslete se, zda na dosažení cílů máte dostatek zaměstnanců, finančních prostředků či dalších potřebných věcí.

Realistické cíle

Nezapomeňte se při tom všem držet nohama na zemi. Zdvojnásobit návštěvnost vašeho holičství je v případě, že už k vám chodí celá pánská část obyvatel města, jednoduše utopie.

Časově ukotvené cíle

Každému cíli dejte konkrétní termín. Je daleko jednodušší a účinnější si říct, že chcete zdvojnásobit návštěvnost vašeho kadeřnictví do konce letošního roku než někdy.

Vyhodnocovali své cíle

Přestože je zde tato vlastnost přidaná jako mezi těmi, které se používají jen někdy, cíle vyhodnocuje vlastně každý. Po uplynutí stanoveného časového rámce se sami sebe zeptejte: Podařilo se dosáhnout cíle? A za jakou cenu? Neztratili jsme náhodou během usilování o tento cíl něco, co nám ve výsledku uškodí? Vaše holičství možná zdvojnásobilo návštěvnost, ale ke svým zaměstnancům jste se během tohoto procesu chovali tak, že se o návštěvníky momentálně nemá kdo starat. Byl toto ten cíl?

Příklady vhodně vytvořených cílů podle metody SMART

 • V roce 2021 zvýšit zisky z produktu A o 10 % oproti roku 2020.
 • Do konce roku 2021 zvýšit prokliknutí na Instagramu o 20 %.
 • Do června 2024 otevřít pobočku v Polsku.
 • Každý poslední pátek v měsíce uspořádat hodinové školení pro zaměstnance.
 • Do konce června roku 2020 snížit váhu na 80 kg pomocí pravidelného cvičení a zdravé výživy.
 • Ve druhém pololetí roku 2020 zvýšit tržby e-shopu o 50 % oproti minulému roku = vím do kdy, jak se můžu přesvědčit, že jsem toho dosáhl, tedy můžu to změřit.

Související pojmy a metody: Balanced Scorecard (BSC), cíl (Objective), hierarchie strategií (Hierarchy of Strategies), KGI (Key Goal Indicators) – klíčové cílové ukazatele, KPI (Key Performance Indicators) – klíčové ukazatele výkonnosti, řízení podle cílů – MBO (Management by Objectives), specifické cíle (Specific objectives), strategické cíle (Strategic goals), strategie (Strategy).

 •  
 • 23
 •  
 •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Ostatní uživatelé také četli:

Velice záludné slovo, které se velmi často píše špatně. Pravopisně správně je pouze varianta afta. Tvar aft je gramaticky správně pouze ve 2. pádu čísla množného. Proč tomu tak je? Slovo afta je rodu ženského a skloňuje se podle vzoru žena. Pokud narazíte na podobné slovo, kde si nejste jistí rodem, využijte pravidla českého pravopisu.Do...

Přemýšlíte nad tím, jaký je rozdíl ve slovech sdělit a zdělit? Zásadní. Slovo sdělit pište vždy jen s písmenem s. Správně je sdělitSdělit ve smyslu oznámit někomu něco píšeme vždy se s. Neexistuje zde bohužel žádné pravidlo, podle kterého byste si to mohli zapamatovat. Zkrátka to tak je. Pokud někde uvidíte z, můžete si být...

Nedávno jsme tady měli zakladatele webu SportCentral. A ani teď se od sportu moc daleko nehneme. Tentokrát jsme si pozvali zakladatele portálu Vaseliga.cz, Tomáše Reinbergra. Tomášovi se podařilo rozjet u nás první amatérskou ligu pro sportovce na internetu. Pokud vás zajímá, o čem jeho projekt je, tak se v klidu začtěte…Tomáši, tohle je hádám tvůj první rozhovor do...

Občas mám problém se ztotožnit s českým jazykem – to třeba když nevím, jestli se píše ztotožnit nebo stotožnit. My si to ale teď konečně vysvětlíme. A já věřím, že si to budeme pamatovat. Správně  je ztotožnitJedinou správnou variantou je psaní ztotožnit se z. A proč?Dříve se totiž používalo sloveso tootžnit, což je nedokonavý tvar....

Mnoho lidí neví, jestli se město Hulín píše s měkkým i nebo s tvrdým y a proč. To si v dnešním článku vysvětlíme. Píše se správně Hulín nebo Hulýn?✅ Hulín – správná varianta. Hulín není vyjmenované slovo po L, proto píšeme měkké i.❌ Hulýn – nesprávná varianta.Skloňování slova HulínHulín je rodu mužského neživotného a skloňuje se...

Čeština je krásný jazyk, který je však plný nástrah. Stačí změnit jedno písmenko a už má slovo úplně jiný význam. Podobně tomu je u dvojice sloves skopat a zkopat. Znáte správné významy? Pravopisně správně je skopat i zkopat, ale pozor na významy!Při určování pravopisu se musíme řídit obecnými pravidly pro psaní slov s předponami „s-“ a...

Mezi nejvyhledávanější výrazy v souvislosti s pravopisem patří právě slovo vzpomněl. Nejedná se o žádnou výjimku, toto slovo se řídí pravidly pro psaní mně/mě – stejně jako například slova zapomněl nebo připomněl. Správně je vzpomnělPísmeno n do tohoto slova patří. A víte proč? Tady se obracíme právě ke známému pravidlu budoucího času. Zkrátka se zeptejte,...

Tentokrát jsme si popovídali s Rosťou Kocmanem. Možná ho znáte díky sporné kauze, o které se dlouhou dobu debatovalo. I k tomu se v rozhovoru dostaneme. Začneme ale pěkně pozvolna, popovídáme si o marketingu, mluvení i skloubení náročné práce s rodinou. A Rosťa vám prozradí i pár tipů, které se vám mohou hodit, pokud chcete...

Na volné noze provozuje již nějaký ten pátek. Vlastně skoro deset let. Stal se Živnostníkem roku Moravskoslezského kraje v roce 2011. A pomohl naší freelance scéně jako málokdo předtím. Přišel s nápadem prezentovat na internetu lidi na volné noze, aby si vyměňovali zkušenosti a získali nové klienty i zakázky. A tak vznikl portál s příznačným názvem Navolnenoze.cz. Dnes...

Dneska jsme si překvapivě na rozhovor nevybrali žádného exota, ale rovnou dva exoty 🙂. Budeme si povídat s dvěma mladými vývojáři. Petrem Kuchynkou. A Mirkem Hráčkem, který již tak mladě tedy nevypadá 🙂. A protože jsou pánové oba výtečně výřeční (takhle kdyby nám odpovídali všichni, to by byly rozhovory…), byli jsme nuceni obsáhlý rozhovor rozdělit...
Načíst dalších 10 článků